Laatste wijziging: 2 mei 2023

Welke opties voor reserveren kan de servicedesk instellen?

De volgende opties kunnen ingesteld worden door de servicedesk

Vestigingsreserveringen of netwerkreserveringen?

Werk je standaard met vestigingsreserveringen dan wordt een titel enkel gereserveerd binnen één vestiging en moet de reservering ook daar opgehaald worden.

Werk je standaard met netwerkreserveringen dan wordt een titel gereserveerd binnen een reserveringsnetwerk (= groep van vestigingen) en kan de lener kiezen waar de reservering opgehaald zal worden. Wordt in één van de vestigingen in het netwerk een exemplaar ingenomen van de gereserveerde titel, dan gaat het op transport naar de gekozen ophaallocatie.
Hierbij kan je kiezen

 • welke vestigingen in het reserveringsnetwerk zitten
 • welke vestigingen in het ophaalnetwerk zitten

Werk je standaard met vestigingsreserveringen (= hoe de leners reserveren via Mijn Bibliotheek) dan kan je hier een netwerkreservering aan laten toevoegen zodat je een reservering in de Wise client manueel kan aanpassen naar een netwerkreservering, en een andere ophaallocatie kan kiezen.

Kostprijs van een reservering

Via de reserveermethode in het reglement kan een kostprijs voor reserveringen worden ingesteld (zowel voor gewone reserveringen als IBL-reserveringen). Je kan kiezen of die wordt aangerekend bij het plaatsen van de reservering of bij het afhalen (=uitlenen). Bij het niet-ophalen van een reservering wordt standaard dezelfde kost als voor het plaatsen/ophalen aangerekend. Is deze echter 0 euro, dan kan je apart instellen welke kost moet worden aangerekend voor een reservering die wordt geannuleerd/afgehandeld.

Bijvoorbeeld:

 • gewone reservering ophalen = € 1,00
 • gewone reservering afhandelen = € 1,00
 • interne IBL ophalen = € 3,00
 • interne IBL afhandelen = € 3,00

Stel dat een kost voor niet-afhalen is ingesteld op € 1,00

 • gewone reservering ophalen = € 0
 • gewone reservering afhandelen = € 1,00
 • interne IBL ophalen = € 3,00
 • interne IBL afhandelen = € 3,00

Kan de lener in de publiekscatalogus zelf een ophaallocatie kiezen?

Indien nee: enkel de ophaallocatie(s) met een exemplaar in bezit worden als keuze gegeven. De lener reserveert enkel in de gekozen ophaallocatie.

Indien ja: alle door de bibliotheek ingestelde ophaallocaties worden als keuze gegeven, ongeacht waar een exemplaar in bezit is. Het eerste beschikbare exemplaar wordt naar die ophaallocatie gestuurd.

Zijn niet-uitgeleende materialen reserveerbaar?

Indien ja, verschijnen op de Kastlijst (Reserveringen > Overzichten) de aanwezige exemplaren van de eigen vestiging die op dat moment in aanmerking komen voor een actieve reservering.

Er kan ook een andere kostprijs ingesteld worden dan voor reserveringen op uitgeleende werken. De reserveringskost voor niet-uitgeleende materialen wordt enkel aangerekend indien een lener de reservering via Mijn Bibliotheek plaatst.
De online reserveringen op een aanwezig materiaal krijgt in dat geval een hogere prioriteit (1 in plaats van 2).

Vanaf wanneer zijn recente aanwinsten reserveerbaar?

Werk je met verschillende (opeenvolgende) statusen voor nieuwe exemplaren, dan kan je per status kiezen of ze reserveerbaar zijn of niet.

 • Optie 0: bestelde, geleverde en nieuw gekoppelde exemplaren zijn niet reserveerbaar -> exemplaarstatusen I – In bestelling, TA – Transport (Acquisitie) en TN – Transport (Nieuw)
 • Optie 1: nieuw gekoppelde exemplaren zijn wel reserveerbaar -> exemplaarstatus TN – Transport (Nieuw).
  Exemplaren met status I – In bestelling of TA – Transport (Acquisitie) zijn niet reserveerbaar
 • Optie 2: geleverde en nieuw gekoppelde exemplaren zijn reserveerbaar -> exemplaarstatusen TA – Transport (Acquisitie) en TN – Transport (Nieuw).
  Exemplaren met status I – In bestelling zijn niet reserveerbaar
 • Optie 3: bestelde, geleverde en nieuw gekoppelde exemplaren zijn reserveerbaar -> exemplaarstatusen I – In bestelling, TA – Transport (Acquisitie) en TN – Transport (Nieuw)

De status Transport (Nieuw) wordt in de publiekscatalogus getoond als In verwerking.
De status TA – Transport (Acquisitie) wordt enkel gebruik door bibliotheken die gebruik maken van een bestelkoppeling. Deze status wordt in de publiekscatalogus getoond als In bestelling

Maximum aantal reserveringen?

Per abonnement (Jeugd, Volwassene, Klas…) kan een maximum aantal reserveringen ingesteld worden die een lener kan plaatsen via het internet. Aan de balie kan dat maximum aantal overschreden worden.
Reserveringen met de status Actief, Ontvangen, Bericht en Transport tellen mee voor dit maximum. Status Uitgeleend of Retour niet. IBL-reserveringen tellen ook mee in dit maximum aantal.

Wie heeft voorrang bij reserveren van een aanwezig werk: de klant die het reserveert of die al in de bib is?

Laat je reserveringen op aanwezige werken toe, dan blijft een reservering de status ‘Actief’ houden tot je dat werk uit het rek haalt en inneemt aan de balie. Plaats iemand online een reservering op een aanwezig werk terwijl de bibliotheek open is, dan krijgt standaard een lener in de bibliotheek voorrang op de wie die de reservering plaatste. Pas wanneer het werk klaar staat op de reservingsplank (en de lener dus een reserveringsophaalbericht kreeg), zal iemand anders het niet meer kunnen uitlenen.

Wil je dit niet, dan kan ingesteld worden voor jouw bibliotheek dat enkel de lener die het werk reserveerde het ook kan uitlenen, ook al staat het nog in het rek (status ‘Actief). De lener in de bibliotheek krijgt dan een foutmelding bij het uitlenen van een gereserveerd werk. Je kan deze blokkade instellen aan de zelfuitleentoestellen, in Wise aan de balie, of allebei.

Mag de kost voor een geannuleerde reservering terugbetaald of kwijtgescholden worden?

Reken je een kost aan bij het plaatsen van een reservering (en niet bij het ophalen) dan kan je laten instellen dat, wanneer de reservering wordt geannuleerd, deze kost automatisch wordt kwijtgescholden. Heeft de lener de kost al betaald, dan wordt hij terugbetaald als tegoed in deposito. Werk je in jouw bibliotheek niet met tegoeden, dan kan je deze optie dus niet gebruiken, en moet je manueel kwijtschelden.

Deze optie kan apart ingesteld worden per Archiefreden/Reden van afhandeling.
Wil je dit bijvoorbeeld wanneer een lener online via Mijn Bibliotheek annuleert vóór de reservering klaarstaat op de plank, dan kan servicedesk de optie voor jouw bibliotheek activeren voor Archiefreden I – Geannuleerd door klant. Wil je dit wanneer een actieve reservering automatisch wordt kwijtgescholden omdat het lidmaatschap van de lener vervalt, dan kan je vragen om de optie te activeren voor Archiefreden 5 – Lidmaatschap vervallen. Alle vaak gebruikte archiefredenen vind je terug in dit overzicht van de codes afhandeling reservering.

Opgelet!: archiefreden 6  – Titel/exemplaar verwijderd is hierop een uitzondering. Wordt een reservering automatisch geannuleerd omdat het laatste beschikbare exemplaar van die titel afgeschreven werd vanuit de notaprocedure, en er was al een kost aangerekend, dan wordt deze wel standaard kwijtgescholden of als tegoed terugbetaald. Ook dit kan je voor jouw bibliotheek laten aanpassen.

Leveren aan vestiging met B-exemplaar

Als er een reservatie staat op een titel met exemplaren in 2 filialen, kan er dan een exemplaar op transport gezet worden naar een vestiging waar reeds een exemplaar aanwezig is (status Binnen)?