Laatste wijziging: 12 januari 2022

Materialen uitlenen tijdens de noodprocedure

In dit scherm kan slechts worden ontleend op klantnummers en exemplaarnummers. Linksboven staat het klantnummer. Alle andere gegevens zijn in deze offline situatie niet beschikbaar. Het klantnummer kan je manueel intypen (foutgevoelig), inlezen met een barcodescanner of inlezen aan de hand van de eID-chip. Je moet bij het nooduitlenen een lenersnummer ingeven, anders krijg je een foutmelding.

Scan na het ingeven van het correcte klantnummer het boek dat je wil ontlenen gewoon in: het zal zoals gewoonlijk verschijnen met de melding ‘nooduitlening’. Verschuldigd leengeld wordt pas later geregistreerd tijdens het verwerken van de noodbestanden.

Opgelet: probeer het manueel intikken van exemplaar- en klantnummers zoveel mogelijk te vermijden: maak maximaal gebruik van de scanner of eID-lezer. Onjuist ingevoerde nummers worden niet geweerd en veroorzaken achteraf veel uitzoekwerk.

Opgelet: uitlenen met het eID kan extra werk betekenen omdat je aan het eID niet ziet of iemand al lid is. De rijksregisternummers die niet herkend worden bij het inlezen van het noodbestand moeten manueel opgezocht worden. Iemand die geen lid is in de eigen bib zal vaak wel al lid zijn in een andere bib en dan via Nieuwe klant gevonden worden, maar niet altijd. Aan de andere kant kunnen er oude bibliotheekkaarten in omloop zijn die achteraf niet zullen worden herkend. Uitlenen door het met een barcodelezer scannen van de bibliotheekkaart is in principe de veiligste methode, maar is niet feilloos.

Druk F12 of ga bovenaan naar Afsluiten om de uitleensessie voor de klant te beëindigen.

Innemen tijdens de noodprocedure

We raden aan om geen exemplaren in te nemen wanneer je werkt met het noodsysteem. Neem de exemplaren pas in als Wise of je internetconnectie opnieuw in de lucht is. Neem je de exemplaren op een latere dag pas opnieuw in, wijzig dan eerst de werkdatum via Vestigingsbeheer > Werkplekbeheer > Werkdatum. Vergeet niet achteraf de werkdatum terug goed te zetten.

De zelfuitleen tijdens de noodprocedure

Is er enkel een probleem met Wise, dan kunnen de zelfuitleenautomaten wel nog gebruikt worden. Transacties die daar gebeuren, worden verwerkt van zodra Wise weer connectie heeft.