Laatste wijziging: 12 januari 2022

Materialen uitlenen tijdens de noodprocedure

In dit scherm kan slechts worden ontleend op klantnummers en exemplaarnummers. Linksboven staat het klantnummer. Alle andere gegevens zijn in deze offline situatie niet beschikbaar.

Scan het boek dat je wil ontlenen gewoon in met de scanner, en het zal zoals gewoonlijk verschijnen, met als melding ‘nooduitlening’. Verschuldigd leengeld wordt later geregistreerd tijdens het verwerken van de noodbestanden.

Opgelet: probeer het manueel intikken van exemplaar- en klantnummers zoveel mogelijk te vermijden: maak maximaal gebruik van de scanner. Onjuist ingevoerde nummers worden niet herkend en veroorzaken achteraf veel uitzoekwerk.

Opgelet: uitlenen met het eID kan extra werk betekenen omdat je aan het eID niet ziet of iemand al lid is. De rijksregisternummers die niet herkend worden bij het inlezen van het noodbestand moeten manueel opgezocht worden. Iemand die geen lid is in de eigen bib zal vaak wel al lid zijn in een andere bib en dan via Nieuwe klant gevonden worden, maar niet altijd.

Druk F12 of ga bovenaan naar Afsluiten om de uitleensessie voor de klant te beëindigen.

Innemen tijdens de noodprocedure

We raden aan om geen exemplaren in te nemen wanneer je werkt met het noodsysteem. Neem de exemplaren pas in als Wise of je internetconnectie opnieuw in de lucht is. Neem je de exemplaren op een latere dag pas opnieuw in, wijzig dan eerst de werkdatum via Vestigingsbeheer > Werkplekbeheer > Werkdatum. Vergeet niet achteraf de werkdatum terug goed te zetten.

De zelfuitleen tijdens de noodprocedure

Is er enkel een probleem met Wise, dan kunnen de zelfuitleenautomaten wel nog gebruikt worden. Transacties die daar gebeuren, worden verwerkt van zodra Wise weer connectie heeft.