Laatste wijziging: 27 april 2023

Uitlenen

Het uitleenscherm
Selecteer de klant voor wie je wil uitlenen. Dat kan op 3 manieren:
 • Scan de barcode
 • Typ “V” in het vak “klantnummer” om uit te lenen voor de vorige klant
 • Open het zoekscherm met de sneltoets Alt+Z

Mogelijk krijg je nu publieke meldingen te zien, een pop up dat er een reservering klaar staat, dat de maximum registratie is overschreden of dat het abonnement niet meer geldig is. Kies de optie die je wil of klik “Doorgaan”.

Selecteer het exemplaar:
 • scan de barcode
 • OF open de catalogus met de sneltoets Alt+C om een exemplaar te zoeken

Uitzonderlijk krijg je nu een foutmelding te zien, bv. wanneer er geen reglement is gevonden voor die RMT, de lener met dit abonnement dat materiaal niet mag uitlenen of het materiaal niet uitleenbaar is. Je kan zelf de RMT nakijken en aanpassen in het detailscherm van een exemplaar, of het abonnement van een lener via de klantadministratie. Indien je het probleem niet zelf kan oplossen, neem dan contact op met de Cultuurconnect Servicedesk.

Probeer je iets uit te lenen aan klant A dat nog ontleend is door klant B (bv. omdat er een fout is gebeurd bij het innemen en het werk dus nog als uitgeleend staat op naam klant B staat), dan toont Wise een melding. Je kan verdergaan en het werk toch aan klant A uitlenen. In dat geval wordt het werk niet ingenomen voor klant B, maar wordt de uitlening gecanceld. Indien klant B een lopende boete had voor dit werk, dan vervalt die door deze actie. Op die manier voorkomt Wise dat een klant onterecht boete wordt aangerekend door een fout bij het innemen.

Sneltoetsen bij uitlenen

F4: uitlening annuleren. ‘Annuleren’ verschijnt naast het barcodeveld. Scan vervolgens de barcode van het exemplaar dat je wenst te annuleren. Dit kan alleen zolang je de sessie niet hebt afgesloten. De uitlening wordt niet meegeteld in de statistieken. Je kan ook rechtsklikken en ‘Annuleren’ kiezen in het menu.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-51.png
sneltoets F4
rechtsklikken + annuleren

F7: uitlenen van inzage-exemplaar. Het exemplaar moet dezelfde dag terug ingeleverd worden en de uitlening telt niet mee voor de uitleenstatistieken. Boete en notaprocedure gelden wel.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-52.png

F6: inleverdatum wijzigen vooraf. Wil je de inleverdatum wijzigen na het uitlenen, dan klik je rechts op de titel en kies je in het menu ‘datum wijzigen’.

Alt+F6: extra verlengtermijnen. Alle exemplaren voor deze lener worden uitgeleend met de dubbele leentermijn.

Extra uitleg bij de uitleenstatussen:
 • Uitgeleend : Materiaal is tijdens de huidige sessie geleend
 • Lener thuis : Materiaal is tijdens een eerdere sessie geleend
 • Speciaal : Uitleentermijn is 1 dag
 • Verlengd: Materiaal is tijdens de huidige sessie verlengd
Extra uitleg bij de opmerkingen:
 • Verlengd : Materiaal is al eens verlengd; getal tussen () geeft aan hoe vaak
 • Gemaand: Klant heeft herinnering gekregen: getal tussen haakjes geeft aan of het HR1 of HR2 is + datum
 • Nota: Materiaal zit in notaprocedure + datum

Innemen en dezelfde dag weer uitlenen aan dezelfde klant

Wanneer een werk wordt ingenomen en dezelfde dag weer wordt uitgeleend aan dezelfde klant, dan kan Wise dat beschouwing als een nieuwe uitlening of als een verlenging. Standaard is dit aan de balie een uitlening en aan de zelfuitleen een verlenging, maar hier kan van afgeweken worden per bib en/of per zelfuitleentoestel. Is jouw inrichting nog niet in orde, neem dan contact op met onze servicedesk!