Welk overzicht kan ik gebruiken van leners ‘in nota’?

Wil je regelmatig een overzicht maken van leners die ‘in nota’ zijn, dan kan je in de client via Financieel > Overzichten > Openstaande posten per klant een rapport maken van Boekingscode 2600 t/m 2699. Dit zijn alle materiaalvergoedingskosten die via de notaprocedure werden aangerekend, onderverdeeld per klant.