Wanneer verschijnt er een pop-up met een optie voor kwijtschelden?

Wanneer je een afrekenscherm te zien krijgt en je kiest voor 2x enter, dan verschijnt soms deze pop-up:

Je krijgt deze optie enkel voor kosten die net zijn gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld een boete zijn bij het afsluiten van de innamesessie, leengeld bij het afsluiten van de uitleensessie, een duplicaatkost bij het vervangen van een pas…

Wil je (ook) eerder geregistreerde kosten kwijtschelden, dan ga je naar het klantdetailscherm en kies je in het submenu “Klant” voor “Financieel” en vervolgens “Contributie en Registraties”.

Bij het afrekenen van een winkelverkoop krijg je deze pop-up niet en wordt het bedrag onmiddellijk geregistreerd bij 2x enter.

Bij het afrekenen van een winkelverkoop die niet aan een klant gekoppeld is krijg je sowieso geen optie om naar kwijtschelden/registeren te gaan.