Kan een materiaalvergoeding geannuleerd worden?

Een exemplaar dat in notaprocedure staat, kan gewoon ingeleverd worden. De materiaalvergoeding wordt dan automatisch geannuleerd. Zodra de kosten in deurwaarderprocedure gezet worden, kan dit niet meer. 

Je kan niet verhinderen dat de klant de vergoeding betaalt. Pas zodra de kosten in deurwaarderprocedure gezet worden, kan betalen niet meer.
De klant wordt door de nota op de hoogte gebracht dat hem een vergoeding voor het materiaal werd aangerekend (het is dus al een openstaande kost). Je kan in de tekst van de nota benadrukken dat het exemplaar ingeleverd moet worden vooraleer de vergoeding automatisch geannuleerd wordt. 

Als een materiaalvergoeding toch ten onrechte betaald werd en je wil deze terugbetalen, kan dit enkel via een manuele teruggave uit de kassa: Financieel > Kassa > Invoeren van overige uitgaven. Je kan hiervoor de boekingscode 002 Teruggave diverse gebruiken (of je kan een afzonderlijke boekingscode laten aanmaken). Zie hoe het moet in de les Tegenboeken van een tegoed/waarborg.