Tegenboeken van een tegoed/waarborg

Tegoed

1. Kies voor “Invoer van overige uitgaven”, dubbelklik op post 910 Teruggave tegoed en vul de gewenste gegevens in. Voeg eventueel een memo toe via de optie Memo.

2. Boek de post voor de gekozen klant en het kasafrekenblok verschijnt.

3. Klik op OK bij het kasafrekenblok. Het tegengeboekte bedrag wordt nu in mindering gebracht bij de klant.

Waarborg

Volg voor het tegenboeken van een waarborg de stappen van een tegoed. Vergeet bij stap 1 niet te kiezen voor post 001 Terugbetaling waarborg!