Laatst aangepast op 10/6/22

Hoe kan ik openstaande kosten in bulk kwijtschelden?

Wanneer je openstaande kosten van verschillende klanten wil kwijtschelden, dan kan dit via Selecties en Seriemutaties. Dit kan handig zijn om lang openstaande kosten, die bijvoorbeeld niet meer geïnd mogen worden, kwijt te schelden.

Open Selecties in het hoofdmenu Statistieken en selecties. Geef als settype linksboven: fin. posten en gebruik volgende rubrieken toegevoegd via AND: Bedrag boeking > 1 (in centen, je kan geen decimalen invullen), Datum boeking, Status (=Openstaand). Wil je ook kosten kwijtschelden waarvoor reeds een nota werd verstuurd of die in aanmerking komt voor de deurwaarder dan moet je ook status F (Factuur), H (herinneringsnota) en/of D aanduiden. Verhoog het veld Maximaal tot een hoog getal. Klik bovenaan op Uitvoeren > Nu uitvoeren > Maak nieuwe set.

Sla de set op als vaste set: klik op Set > Opslaan als vaste set en geef de set een naam. De Set verschijnt nu links. Rechtsklik en kies Exporteer deze set > In CSV-formaat > Kies rubrieken. Je kan in het tab rubriekType: Klantengegevens van de klanten (naam, adres, …) aanduiden. In het tabblad rubriekType: Fin.posten kan je ook de financiële gegevens aanduiden.

Dit verslag kan je openen in Excel en dient ter controle.

Om de bedragen kwijt te schelden, keer je terug naar je opgeslagen vaste set. Klik opnieuw rechts en kies Afboeken registraties. Wise vraagt of je het controleverslag gemaakt hebt:

Klik op Ja en opnieuw wordt er bevestiging gevraagd.

Klik op Ja. Wise bevestigt het aantal mutaties.

Opgelet! Met selectie op Bedrag > x selecteer je enkel financiële posten > x. Maar dit zegt niets over het totale openstaande bedrag van de klant. Het is momenteel niet mogelijk om daarop te selecteren. De rubriek K:bieb-abon:Registraties eigen organisatie kan je niet gebruiken.
Je kan wel vooraf het financieel rapport Openstaande posten per klant maken. Hier kan je wel een minimum bedrag per klant kiezen, en zo de klant met een hoog bedrag manueel bekijken en bijvoorbeeld op zwarte lijst zetten.