Laatste wijziging: 12 mei 2023

Hoe stel ik andere uitleenmethodes voor de vakantie in?

Met de vakantie uitleenperiode kan je tijdens een bepaalde periode leners een langere uitleenperiode geven. Als bib kan je zelf bepalen vanaf wanneer je de afwijkende vakantie-uitleenmethode gebruikt. Dat doe je via “Vestigingsbeheer” > “Vakantie uitleenperioden“. Vink “Ja” aan om het in te schakelen of “Nee” om het weer uit te schakelen, en klik op “OK”.

De instellingen gelden per vestiging, en hoeven in elke vestiging slechts één keer te worden aangezet, op één pc. Voor instanties met meerdere vestigingen, kan je dus kiezen welke vestiging wanneer de vakantie uitleenperiode gebruikt bv. enkel activeren in een vestiging die in de zomer sluit, en niet in de hoofdbib die open blijft.

Is de vakantiemethode geactiveerd, dan staat bovenaan in de titelbalk van Wise [vakantie uitleenperioden], tot je deze manueel weer ‘uit’ zet. Je kan bijvoorbeeld op 15 juli de vakantieperiode ‘aan’ zetten, en op 15 augustus weer ‘uit’. Zolang de vakantie uitleenperiode actief is, gebeuren uitleningen en verlenging niet volgens de gewone leenmethode, maar volgens de vakantieleenmethode. Dit geldt wel enkel voor de abonnementen en RMT’s waar een vakantieleenmethode aan gekoppeld is. Voor de andere blijven de gewone termijn gelden.

Opgelet!
De vakantieleenmethode is bedoeld voor langere periodes, zoals de zomervakantie, waarin men de leentermijn en verlengtermijn wil laten afwijken.
De vakantieleenmethode kan best de namiddag/avond voor je die wil gebruiken reeds aangezet worden, en de namiddag/avond voor je weer wil overstappen naar de gewone leenmethode uitgezet worden. Elke avond om 22.30 uur zal een nachtelijk programma de uitleenperiodes ophalen.
Als je gedurende de dag de vakantieleenperiode aanzet, wordt het pas de volgende dag actief. Zodra er al een uitlening gedaan is, zijn namelijk de ‘leenbasics’ al gevuld. Deze worden pas aangepast in de daaropvolgende nacht.
Bijvoorbeeld: je leent een boek uit van materiaalsoort B2 – Boek volw. fictie vóór een medewerker eraan denkt om de vakantieleenmethode op te zetten. Dan gebeurt niet alleen die eerste uitlening met de standaardtermijn van vier weken, maar zullen die dag alle uitleningen met materiaalsoort B2 voor vier weken gebeuren en dus niet voor de langere vakantie leentermijn. Wise heeft namelijk bij die eerste uitlening het achterliggende reglement voor B2 opgezocht en in het geheugen opgeslaan.

Wil je hier gebruik van maken?

Weet je niet zeker of voor jouw bibliotheek al vakantie leenmethodes zijn ingesteld, dan kan je dit nakijken in de reglement regels. Via het hoofdmenu Klanten en de optie Overzichten > Reglement regels kan je checken of er vakantiemethodes werden ingesteld en wat de termijnen zijn. Heb je nog geen vakantie uitleenmethode of wil je die laten aanpassen, stuur dan een bericht naar de servicedesk.

Geef daarbij de volgende informatie door:

  • Hoeveel dagen uitleentermijn en hoeveel dagen verlengtermijn heeft de vakantieleenmethode?
  • Aan welke abonnementen en RMT’s mag deze gekoppeld worden? 

Om dit op een eenvoudige manier aan ons door te geven stellen we voor dat je in de Wise client het rapport met de reglement regels opvraagt en op basis daarvan doorgeeft welke abonnementen en welke leenmethodes aangepast moeten worden. Bijvoorbeeld: Voor de abonnementen Volwassene, Senior en Jeugd de leenmethodes AA – 21/21/0 en AB 21/21/12 aanpassen naar 42/21/0 en 42/21/12, behalve voor de RMT BS – Boek sprinter.

Dit moet je niet doorgeven voor de methodes die niet-uitleenbaar zijn (bv 21/21/99) of voor abonnementen die sowieso een langere uitleentermijn krijgen. De gewone uitleenmethode blijft dan gelden wanneer je de vakantie uitleenperiode activeert.