Laatste wijziging: 2 mei 2023

Reglement regels – Reglement en uitleenvoorwaarden per abonnement en materiaalsoort (RMT)

Welk reglement geldt voor deze klant?

Via het hoofdmenu “Klanten” (in de bovenste balk) kan je het overzicht opvragen van de uitleenvoorwaarden per abonnement. Dat doe je via “Overzichten” > “Reglement regels”.

De kolommen lees je als volgt:

Uitleenmethode:

uitleentermijn in aantal dagen / verlengtermijn in aantal dagen / minimumleeftijd bv. 28/28/0 of 63/0/99

voor een bibliotheek met leengeld is het als volgt: uitleentermijn in aantal dagen / verlengtermijn in aantal dagen / leengeld / minimumleeftijd bv. 21/21/1,00/15 of 84/84/0,00/0

  • minimumleeftijd 99=niet uitleenbaar (je krijgt een foutmelding die aan de balie uitzonderlijk toch doorbroken kan worden, in dat geval geldt deze termijn)
  • minimumleeftijd 0=er is geen leeftijdsbeperking (behalve die van het abonnement zelf)

Boetemethode:

bedrag / aantal boetevrije dagen / maximumboete bv. 0,10/1/7,50 of 0/0/0

Indien jouw bibliotheek geen boete per dag maar per week aanrekent, dan telt de boetemethode 4 posities: bedrag / periode (per hoeveel dagen) / aantal boetevrije dagen / maximumboete

Maanmethode:

Dagen 1e herinnering / dagen 2e herinnering / dagen nota / attenderingstermijn bv. 7/14/35/3 of 0/0/0/3

  • De dagen voor de 2e herinnering worden gerekend vanaf het versturen van de 1e herinnering
  • De dagen voor de nota worden gerekend vanaf de inleverdatum
  • De attenderingstermijn is het aantal dagen voor de inleverdatum waarop de attenderingsmail vertrekt

Verlengmethode:

Staat hier Blokkeer verlengen dan kan dit materiaal niet verlengd worden via Mijn Bibliotheek of zelfuitleen, maar wel (onbeperkt) aan de balie.

Reserveermethode:

reserveringskost bij plaatsen / reserveringskost bij ophalen / compensatiekost bij niet ophalen bv. 0/1/1, 1/0/0 of 0/0/0 voor ‘gratis reserveren’ .

Als een materiaal niet gereserveerd mag worden is dit veld leeg.

Meer info over reserveerkosten.

Vakantiemethode:

Uitleenmethode die geldt wanneer je via Vestigingsbeheer de Vakantie Uitleenperioden activeert. Bij een leeg veld geldt steeds de gewone uitleenmethode.
Meer info

Tellen subgroep:

Materialen met dezelfde code worden voor dat abonnement opgeteld tot een bepaald subtotaal is bereikt. Het ingestelde maximum aantal voor die subgroep of thuisgroep kan je hier niet zien.