Laatst aangepast: 20 maart 2023

6.Eigenschappen-1

Op dit tabblad staan ook opties die wij niet gebruiken. Hieronder vermelden we de opties die wel interessant zijn.

Geslacht

Misschien had je deze info eerder op het tabblad ‘2. NAW-gegevens’ verwacht, maar indien je wil wisselen tussen ‘Man’, ‘Vrouw’ of ‘Instelling’, dan kan dat via dit tabblad.

Niet normaal ingenomen

In het tabblad “Eigenschappen-1” vind je o.a. een teller “Niet normaal ingenomen”. Wanneer een exemplaar niet wordt ingenomen en aan een andere klant wordt uitgeleend, dan wordt dit hier bij de klant die het exemplaar niet heeft ingeleverd bijgeteld. Je zou bv. kunnen instellen dat leners waar dit tellertje op 5 staat, geblokkeerd worden. Je kan dit terug op 0 zetten.

Toon leenhistorie:

 • Leenhistorie tonen? Ja   → De leenhistorie van de klant kan opgevraagd worden aan de balie en getoond worden in Mijn Bibliotheek;
  Leenhistorie tonen? Nee → De leenhistorie van de klant kan niet opgevraagd worden aan de balie en wordt niet getoond in Mijn Bibliotheek;
 • Leenhistorie wissen? Ja → De leenhistorie ouder dan 90 dagen wordt gewist (de termijn van 90 dagen is nodig voor de goede werking van de bibliotheek. Lees meer in de FAQ over Privacy).
  Leenhistorie wissen? Nee → De leenhistorie wordt niet gewist. Deze wordt dan 5 jaar bijgehouden.
 • Meld titel eerder geleend staat standaard op ‘Nee’. Indien op ‘Ja’ gezet dan verschijnt er een pop-up wanneer de klant een titel voor een tweede maal ontleent.
  Opgelet:
  – Wise gebruikt hiervoor de leenhistorie. Met leenhistorie wissen op ‘Nee’ kijkt Wise tot 5 jaar terug om deze melding te geven. Met leenhistorie wissen op ‘Ja’ kijkt Wise maar 90 dagen terug. 
  – aan de automaten wordt de melding niet standaard getoond. Het moet aan de leverancier gevraagd worden of dit mogelijk is.
  – bij tijdschriften en meerdelige werken (bv. grootletterboeken die uit twee delen bestaan) verschijnt de melding niet
  – bij uitlening op dezelfde dag verschijnt de melding niet.

Meer weten over de leenhistorie? Neem een kijkje bij de Veelgestelde vragen.

Manuele blokkades

In tabblad 6.Eigenschappen-1 kan je manuele blokkeringen zetten. Deze blokkeringen zijn enkel van toepassingen in je eigen instantie.

 • Blokkade publieksfuncties: zorgt ervoor dat de klant zicht niet meer geldig kan aanmelden bij zelfuitleentoepassingen, maar wel nog in Mijn Bibliotheek (ook online verlengen en reserveren blijft mogelijk) opgelet: betalen aan een automaat kan wel nog
 • Blokkade algemeen: een algemene blokkade, eventueel met begin- en einddatum. Deze blokkade geldt overal, ook aan de balie, maar je krijgt dan wel een melding die je kan wegklikken zodat er toch acties kunnen worden uitgevoerd.
  Opgelet: betalen aan een automaat kan wel nog.
  Een algemene blokkade van een klant die lid is in een samenwerkingsgroep 3 in Wise, geldt sinds 7.0.4 voor alle instanties van de samenwerking. In het veld Blokkade info kan je naast de persoon die de blokkade instelde en de datum ook de instantiecode zien. Voor deblokkeren verwijs je de klant door naar die instantie.
 • Blokkade adres: Wanneer het adres niet gekend is, kan je hier een blokkade zetten. Nota’s die naar dit adres zouden worden verstuurd krijgen een * zodat je weet dat je de pdf op een andere manier moet verzenden
  Opgelet! deze blokkade is wél van toepassing in alle instanties waar de lener een lidmaatschap heeft
 • Blokkade door internetinschrijving: deze blokkade wordt enkel gebruikt wanneer een klant online werd ingeschreven en nog niet in de bib is langsgeweest: deze klant kan wel online reserveren, maar hij kan niet uitlenen (noch aan de zelfuitleen, noch aan de balie).
 • Pas verloren gemeld door klant: deze blokkade wordt niet gebruikt, een pas verloren melden doe je via het tabblad 8. Passen (zie verder);
 • Blokkeer klant bij automaten (lenen): zorgt er enkel voor dat de klant niet meer kan uitlenen of verlengen aan een zelfuitleenautomaat
 • Blokkeer klant voor betalen posten: de lener kan niet meer betalen aan de automaten of via Mijn Bibliotheek, enkel nog aan de balie. Deze blokkade zet je manueel per klant, en haal je manueel weer weg wanneer de posten zijn betaald of wanneer je de lener hebt gesproken. Combineer deze blokkade steeds met een melding, zodat je de lener zowel aan de automaat als in Mijn Bibliotheek erop kan wijzen naar de balie te komen. Combineer eventueel ook met een blokkade publieksfuncties of blokkade algemeen.
 • Blokkade door deurwaarder: deze blokkade wordt automatisch toegevoegd aan de lijst en ingeschakeld wanneer een lener wordt opgenomen in de deurwaarderprocedure. Mits de juiste bevoegdheden kan je de blokkade hier opnieuw opheffen.

In het veld Blokkade tekst schrijft Wise ‘Blokkade’ indien er een Blokkade algemeen werd ingeschakeld. Typ er zelf niets in, want dan zal Wise automatisch ook een algemene blokkade inschakelen. Deze tekst stroomt door naar de zelfuitleen en naar Mijn Bibliotheek. In het veld Blokkade info lees je wie de Blokkade tekst heeft geschreven en wanneer.

Opgelet! Sinds 2022 is er een automatische opschoonroutine van kracht, waardoor leners die al langer dan 5 jaar inactief zijn, in geen enkele instantie nog een geldig lidmaatschap hebben en nergens nog kosten of uitleningen hebben, worden opgeruimd. Dit gebeurt echter niet als een klant een algemene of deurwaarderblokkade heeft. Indien je dus een klant deblokkeert, check dan even of het lidmaatschap nog geldig is, en zo niet, schrijf de klant dan meteen weer in. Is het niet de bedoeling om de klant meteen opnieuw in te schrijven, dan kan je best een algemene blokkade laten staan om te voorkomen dat de lenerrecords automatisch opgekuist worden.

Genegeerd bij ontdubbelen

Indien je bij het ontdubbelen een lener ‘negeert’, en je wil dat later toch ongedaan maken, dan kan je hier terug ‘nee’ aanduiden. Meer info over ontdubbelen vind je hier.

Relaties

Wat relaties doen en hoe je die legt, leer je in de les Speciale leners en relaties.