Wat zijn SIP2-poorten en ZUS-profielen?

Een zelfuitleentoestel kan enkel correct met Wise werken als er een SIP2-poort en een ZUS-profiel is ingericht in de Wise manager. 

ZUS-profiel

Het ZUS-profiel regelt de verschillende rechten van een toestel en zorgt ervoor dat het toestel kan inloggen op Wise. 

ZUS-profielen worden bij aanvang door Cultuurconnect aangemaakt met volgende waarden: 

 • Innemen
  • Innemen transportexemplaren weigeren?
   • Default: Nee

   Innemen nota-exemplaren weigeren?

   • Default: Ja

   Innemen niet-uitgeleende exemplaren weigeren?

   • Default: Nee

   Innemen ter inzage exemplaren weigeren? 

   • Default: Nee

   Innemen gereserveerde exemplaren weigeren? 

   • Default: Nee
  • Innemen on-the-fly exemplaren weigeren? (dit zijn exemplaren die niet aan een titel zijn gekoppeld)
   • Default: Ja
  • Innemen van exemplaren met bijlage?
   • Default: Ja
  • Innemen materiaalsoort(en) blokkeren?
   • Default: leeg
   • bepaalde specifieke materiaalsoort(en) blokkeren, vb.B4~B5~C*~D*~  
  • Transport tbv. reservering in reserveringsbak?
   • Deze optie kan gebruikt worden om het ingenomen materiaal naar een andere bak dan de standaardbak voor de reserveringen te sorteren. Beide geven exemplaar status ”D”.
   • N = Ingenomen exemplaar gaat naar standaard reserveringen bak (bak CL03).
   • J = Ingenomen exemplaar gaat naar transport reserveringen bak (bak CL02).
 • Uitlenen
  • Uitlening wordt verlenging? (exemplaar na inname op dezelfde dag uitlenen aan dezelfde lener = verlenging of nieuwe uitlening?)
   • Default: Nee
  • Uitlenen van exemplaren met bijlage?
   • Default: Ja
  • Uitlening van bepaalde materiaalsoorten blokkeren?
   • Default: leeg
   • Uitlening van bepaalde materiaalsoorten blokkeren?
  • Vraag automaat via FV bevestiging
   • J/N – FV = veld FV. Vragen om bevestiging bij schade, eerder geleend, verkoop en bijlage.
   • Software van de leverancier moet deze ondersteunen

Bibliotheken kunnen de ZUS-profielen zelf niet wijzigen. Aanpassingen gaan via de Wise manager en moeten aangevraagd worden via de Cultuurconnect servicedesk.

SIP2-poort

Een SIP2-poort bestaat uit 

 • een login en een wachtwoord (verplicht) 
 • kas dagboek (nummer waarop cash betalingen worden geregistreerd, indien van toepassing) 
 • bank dagboek (nummer waarop cash betalingen worden geregistreerd, indien van toepassing) 
 • een ZUS-profiel.

Elk toestel dat via SIP2 met het Bibliotheeksysteem wil verbinden heeft een SIP2-poort nodig. 

Zowel bibliotheken als leveranciers kunnen nieuwe poorten aanvragen. Cultuurconnect maakt de poorten aan in de Wise manager en bezorgt de inloggegevens rechtstreeks aan de verschillende leveranciers. Bibliotheken krijgen geen wachtwoorden te zien (GDPR).