Laatste wijziging : 23 augustus 2023

Wat zijn SIP2-poorten en ZUS-profielen?

Een zelfuitleentoestel kan enkel correct met Wise werken als er een SIP2-poort en een ZUS-profiel is ingericht in de Wise manager. 

SIP2-poort

Een SIP2-poort bestaat uit 

 • een login en een wachtwoord (verplicht) 
 • een ZUS-profiel (verplicht)
 • en optioneel een kasdagboek (nummer waarop cash betalingen worden geregistreerd) en/of bankdagboek (nummer waarop cash betalingen worden geregistreerd).

Elk toestel dat via SIP2 met het Bibliotheeksysteem wil verbinden heeft een SIP2-poort nodig. 

Zowel bibliotheken als leveranciers kunnen nieuwe poorten aanvragen. Cultuurconnect maakt de poorten aan in de Wise manager en bezorgt de inloggegevens rechtstreeks aan de leverancier. Bibliotheken krijgen geen wachtwoorden van SIP2-poorten te zien (GDPR).

ZUS-profiel

Het ZUS-profiel regelt de verschillende rechten van een toestel en zorgt ervoor dat het toestel kan inloggen op Wise. 

Bibliotheken kunnen de instellingen van een ZUS-profiel niet zelf wijzigen. Aanpassingen gaan via de Wise manager en moeten aangevraagd worden via de Cultuurconnect servicedesk.

De mogelijke instellingen voor innemen zijn: 

 • Innemen transportexemplaren weigeren > Ja / Nee
 • Innemen nota-exemplaren weigeren > Ja / Nee
 • Innemen niet-uitgeleende exemplaren weigeren > Ja / Nee
 • Innemen ter inzage exemplaren weigeren > Ja / Nee
 • Innemen gereserveerde exemplaren weigeren > Ja / Nee
 • Innemen materiaalsoort(en) blokkeren > Specifieke materiaalsoort(en) blokkeren. Kan vb. gebruikt worden voor spelmaterialen die te groot zijn om in te leveren via de inleverbus
 • Innemen van exemplaren met bijlage > Ja / Nee
 • Transport tbv. reservering in reserveringsbak > Ja (Ingenomen exemplaar gaat naar de transport reserveringen bak (CL02) / Nee (Ingenomen exemplaar gaat naar standaard reserveringen bak (CL03)
 • Reservering direct toekennen (status D overslaan) > Als deze optie is aangevinkt, kunnen reserveringen direct worden afgehandeld door SIP2; de status gaat direct naar R, en niet eerst naar status D
 • Wachttijd in minuten voor het verzenden van reserveringsmail bij afhandeling van reservering door de SIP2 automaat > Wanneer deze optie is aangevinkt, wordt de mail in de eerstvolgende run na deze tijd opgepakt door de verzamelaar. Via deze optie is het ook mogelijk om het verzenden van e-mails door Wise te onderdrukken.

De mogelijke instellingen voor uitlenen zijn: 

 • Uitlening wordt verlenging (na inname) > Ja (exemplaar na inname op dezelfde dag uitlenen aan dezelfde lener = verlenging) / Nee
 • Uitlenen materiaalsoort(en) blokkeren > Specifieke materiaalsoort(en) blokkeren vb. B4~B5~C*~D*~
 • Vraag automaat via FV bevestiging > Ja (klant moet een uitlening van een eerder geleend exemplaar of een exemplaar met bijlage of schade expliciet bevestigen) / Nee
 • Uitlenen van exemplaren met bijlage > Ja / Ja met melding / Nee

Via het ZUS-profiel kan ook ingesteld worden welke geleende exemplaren moeten getoond worden. Deze instelling kan handig zijn bij samenwerkende bibliotheken zonder transport of bibliotheken met veel vestigingen zonder transport.

 • optie 2 (default) – toont alle uitleningen van alle vestigingen van de eigen instantie én alle uitleningen van alle vestigingen in je samenwerking
 • optie 1 – toont enkel de uitleningen van de vestiging waar het zelfuitleentoestel zich bevindt
 • optie 0 – toont alle uitleningen van alle vestigingen van alle instanties waar de klant ingeschreven is