Hoe werkt innemen via de zelfuitleen in Wise? Wat is uitsorteren?

Bij het innemen via zelfuitleen zal Wise bepalen of er een reden is waarom het exemplaar niet direct teruggeplaatst mag worden in de bibliotheek. Als hiervoor een reden wordt gevonden, zal Wise dit in een blokkeerreden aangeven.

Exemplaren met een blokkeerreden

Mogelijke blokkeerredenen zijn:

  • 02 = Reserveringen
  • 03 = Transport
  • 04 = Magazijn/Geblokkeerd

Dit zijn binnen Wise vaste bakken voor de uitzonderingen.

Exemplaren met een blokkeerreden zullen bij het innemen altijd de exemplaar-status D (uitgesorteerd) krijgen. Voor een juiste afhandeling MOETEN deze exemplaren alsnog in de Wise client worden ingenomen. 

Exemplaren zonder blokkeerreden – Binnen exemplaren

Als het exemplaar geen blokkeerreden heeft zal het exemplaar direct “Binnen” worden geplaatst. Hierbij zal de waarde van de sorteerbak (of default 05) worden meegegeven. 

Binnen exemplaren sorteren o.b.v. kasten

Op basis van de plaatsing in de bibliotheek kan er worden aangestuurd hoe binnen-exemplaren moeten worden gesorteerd. De sorteerbak wordt meegegeven in de communicatie naar de automaat. Als er fysiek moet worden gesorteerd zal de automaat de vertaling moeten maken van de sorteerbakken naar het fysieke baknummer.

Sorteerbakken worden ingesteld via de kasten van Wise. Een bibliotheek kan zelf via het kastenbeheer in de Wise client sorteerbakken aan de kasten toekennen. De sorteerbakken zijn vrij te kiezen maar moeten wel hoger zijn dan 04 (05 tot 99, cijfer 0 moet er voor indien sorteerbak < 10).
Doe dit in samenspraak met je zelfuitleenleverancier, zij moeten in de automaat de sorteerbak van Wise aan de juiste sorteerbak van de automaat koppelen.

Binnen exemplaren sorteren o.b.v. materiaalcode

Sommige automaten kunnen ook sorteren op materiaalcode. Bespreek met je leverancier wat de mogelijkheden zijn.

Vestigingssorteerbakken

Vestigingssorteerbakken zijn vooral nuttig voor bibliotheken met een grote sorteerautomaat en transport tussen de vestigingen. Aan elke vestiging kan een aparte sorteerbak toegekend worden zodat alles van eenzelfde vestiging direct naar 1 bak wordt gesorteerd.

Vestigingssorteerbakken kunnen enkel via de Wise manager toegekend worden.