Wat zijn mogelijke issues bij het verwerken van de transacties van zelfuitleen in noodprocedure?

Laatste wijziging: 29 maart 2024

Bij het verwerken van de transacties uitgevoerd met zelfuitleen in noodprocedure kunnen volgende problemen zich voordoen:

  1. De inleverdatum op het uitleenticket van de klant is niet dezelfde inleverdatum als in Wise.
  2. De uitleningen zijn doorgezet naar een onbekende klant.
De inleverdatum op het uitleenticket is niet dezelfde inleverdatum als in Wise

Tijdens de noodprocedure kunnen de inleverdata op de uitleenbon van de zelfuitleen niet uit Wise komen, er is immers geen connectie met Wise. Er kan geen reglement worden gevolgd, de transactie wordt bijgehouden tot er terug een verbinding met Wise kan gelegd worden.

De zelfuitleen zal de inleverdatum bepalen o.b.v. een default periode, vb. dag van de uitlening + 4 weken.

De inleverdatum in Wise wordt bepaald op het moment dat de zelfuitleen het noodbestand gaat verwerken en houdt rekening met het reglement, hierdoor kan die inleverdatum anders zijn dan de datum op het uitleenticket van de klant.

Bespreek met je leverancier of het mogelijk is om een duidelijke boodschap op het uitleenticket op te nemen als uitleningen doorgezet worden in noodprocedure: “Opgelet, systeemstoring, inleverdata zijn mogelijks niet correct. Contacteer een baliemedewerker.”
Bespreek met je leverancier of het mogelijk is om van elke transactie in noodprocedure een uitleenticket aan de balie te laten printen. Op die manier kan je eenvoudig de inleverdata op het ticket vergelijken met de inleverdata in Wise.

De uitleningen zijn doorgezet naar een onbekende klant

Tijdens noodprocedure zal de zelfuitleen alle uitleningen aanvaarden, de geldigheid van een abonnement kan niet gecontroleerd worden omdat er geen connectie met Wise is.

Op het moment dat de zelfuitleen het noodbestand gaat verwerken zal Wise de uitlening van een onbekende klant niet kunnen aanvaarden, het exemplaar is uitgeleend aan de (onbekende) klant maar behoudt de status ‘Binnen’ in Wise.

Bespreek met je leverancier of het mogelijk is om een duidelijke boodschap op het uitleenticket op te nemen als uitleningen doorgezet worden in noodprocedure: “Opgelet, systeemstoring, inleverdata zijn mogelijks niet correct. Contacteer een baliemedewerker.”
Bespreek met je leverancier of het mogelijk is om van elke transactie in noodprocedure een uitleenticket aan de balie te laten printen. Op die manier kan je eenvoudig controleren of alle uitleningen correct in Wise zijn doorgezet.

Je kan ook via de logs van de toestellen (op te vragen bij je leverancier) achterhalen of er uitleningen zijn doorgezet naar onbekende klanten.

Zoek in de logs naar de dialoog met de tekst 11YY, in die dialoog staat in veld AB de barcode van het exemplaar. In het lijntje voor de dialoog met 11YY staat de barcode van het exemplaar en de barcode van de lener, in de logs noemt dit patron.

Voorbeeld:

[14:10:51,262] {INFO } FORWARD: Process checkout 11223344 (patron: 987654321)
[14:10:51,263] {INFO } SIP_O: 11YY20240306    14100120240403    235959AO|AA987654321|AB11223344|AC|BOY|FVY|AY3AZEC86
[14:10:56,649] {INFO } SIP_I: 120NNN20240306    141056AOBib XXX|AA987654321|AB11223344 |AJ|AH|BHEUR|BV0.00|BK0|ST0|AFLidmaatschap is ongeldig|FQ0003|AGLidmaatschap is ongeldig|AY3AZD176