Klantbadges

nieuw vanaf Wise 7.0.5 – september 2023

Wat zijn klantbadges? Waarvoor worden klantbadges gebruikt?

Klantbadges kunnen worden gebruikt om bij bepaalde klanten snel een extra beschrijving te kunnen zien, of een klant specifieke bevoegdheden toe te kennen.

In eerste instantie gaan we van start met de klantbadge “Onbemande openingsuren”.

Hoe kan ik een klantbadge aanvragen?

Klantbadges moeten worden aangemaakt in de manager voordat ze kunnen worden toegewezen in de client. Het tabblad ‘Badges’ is niet zichtbaar als er geen klantbadges zijn gedefinieerd in de manager.
Contacteer onze servicedesk als je gebruik wil maken van de klantbadge “Onbemande openingsuren”.

Hoe kan ik een klantbadge aan een klant koppelen?

Personeel met de bevoegdheid om actoren te muteren, kunnen klantbadges toewijzen en verwijderen bij een klant. Een klantbadge toewijzen of verwijderen werkt als volgt:

  • Ga naar Klanten > Zoek klant en zoek de gewenste klant op.
  • Ga in de Klantenadministratie naar het tabblad ‘Badges’. Hier staan alle badges die zijn toegevoegd in de manager:
    • Als er geen badges zijn gedefiniëerd in de manager is het tabblad niet zichtbaar in de Klantenadministratie.
    • Als bij een klantbage de badgestatus niet is aangevinkt in de manager, is deze klantbadge niet zichtbaar in de client.
  • Klik op ‘Wijzig’ onderin het scherm. 
  • Rechts-klik de klantbadge en kies:
    • Toewijzen: Wanneer een klantbadge is toegewezen, staat er ‘Ja’ in de kolom ‘Toegewezen’.
  • Klik op ‘Opslaan’ onderin het scherm.

Om de badge los te koppelen rechts-klik je op de klantbadge en kies je voor ‘Een badge ongedaan maken’ en klik je daarna op ‘OK’. De kolom ‘Toegewezen’ wordt terug leeg gemaakt. Klik op ‘Opslaan’ onderin het scherm om de wijzigingen te bewaren.

Hoe kan ik een overzicht van klanten met een klantbadge raadplegen?

Een rapport maken van alle klanten met een badge is mogelijk via Klanten > Overzichten > Aantal klantbadges.

Hoe werkt de koppeling tussen een klantbadges en de toegang tot de onbemande bibliotheek?

Vanaf Wise 7.0.5 stromen de details van een badge door naar de zelfuitleen. Voor zelfuitleenleveranciers wordt het dan mogelijk om een klant op basis van zijn pin en badge al dan niet toegang te geven tot de onbemande bib. De zelfuitleen kan de toegang weigeren voor klanten die niet over de correcte badge beschikken.

Deze controle via klantbadges kan enkel geregeld worden als de software van de zelfuitleenleverancier hierop voorzien is. Informeer bij je leverancier van de onbemande bib software.