Leenhistorie wissen Ja/Nee

De leen- en loghistorie worden slechts 90 dagen bijgehouden, wanneer onder Eigenschappen-1 ‘Leenhistorie wissen’ op ‘Ja’ staat.
Staat deze op ‘Nee’ dan wordt de leenhistorie momenteel nog 5 jaar bijgehouden. In de toekomst zullen niet actieve leners na 2 jaar verwijderd worden. Meer informatie vind je op deze pagina.

‘Leenhistorie tonen’ moet ook op ‘Ja’ staan om de leen- en loghistorie te kunnen raadplegen (in Wise of online in Mijn Bibliotheek).

Leenhistorie

Klant > Print klantgegevens > Leenhistorie

Dit overzicht toont de uitgeleende materialen van de klant.

Kies een periode, of laat dit leeg om alles te tonen. Kies een sortering.

Loghistorie

Klant > Print klantgegevens > Loghistorie

Dit overzicht geeft alle transacties (uitlenen, innemen, verlengen) weer van de klant, met meer details (datum, tijdstip, bron,..) dan de Leenhistorie.

In kolom B (Bron) zie je waar de actie plaatsvond: B = aan de balie, E = aan de balie in boekenbus-modus, S = aan de zelfuitleen en I = via internet (verlenging).
In kolom M (Materiaal) zie je de materiaalsoort van het exemplaar. Een overzicht van de materialen en hun reglementregels van jouw bib vind je hier.

Opgelet, soms is het overzicht langer dan 1 pagina. Klik rechts bovenaan op het pijltje om de volgende pagina te bekijken.

Zie ook:

Is er een koppeling tussen de leenhistorie in Wise en Mijn Bibliotheek?

Hoe geven leners aan of ze hun leeshistoriek in het Bibliotheeksysteem al dan niet bewaard willen zien?