Laatste wijziging: 28 maart 2024

Statussen en automatische blokkeringen klanten

Automatische blokkeringen

In het tabblad 6.Eigenschappen-1 van klantendetailscherm kan je een klant een aantal manuele blokkeringen geven. Daarnaast zijn er in Wise ook een aantal automatische blokkeringen die kunnen gelden voor een lener.

 • Maximum registraties (in te stellen per abonnementstype): de klant wordt geblokkeerd zodra het totaal van openstaande registraties binnen jouw instantie hoger is dan het ingestelde maximumbedrag. Maakt jouw instantie deel uit van een samenwerkingsgroep 3, dan is dit het totaal van openstaande registraties binnen de regiobib. Openstaande contributie wordt hierin niet meegeteld.
  De lener kan in Mijn Bibliotheek niet meer verlengen of reserveren, en aan de zelfuitleen niet meer uitlenen of verlengen. In de Wise client verschijnt een pop-up melding.
  De blokkering verdwijnt automatisch wanneer de lener (een deel) van het openstaande bedrag heeft betaald.
 • Openstaande contributie (abonnementstatus Gefactureerd/Herinnering): een klant met een openstaand contributiebedrag (lidgeld) kan niet uitlenen of verlengen aan een zelfuitleentoestel (maar wel betalen), en kan geen exemplaren verlengen via Mijn Bibliotheek (maar wel reserveren).
  De blokkering verdwijnt automatisch wanneer de lener het volledige openstaande bedrag heeft betaald.
 • Registraties ouder dan x-dagen (in te stellen per vestiging): bij klanten met een registratie ouder dan x dagen wordt in de Wise client een pop-up melding getoond. De klant kan aan de zelfuitleen niet meer uitlenen, verlengen of reserveren. In Mijn Bibliotheek kan hij alleen nog verlengen.
  De blokkering verdwijnt automatisch wanneer de klant deze kosten heeft betaald.
 • Blokkade na materiaalvergoedingsnota: zodra voor een klant een materiaalvergoedingsnota wordt aangemaakt voor één of meerdere exemplaren, verschijnt in de Wise client een pop-up melding NOTA telkens wanneer je deze klant oproept. De lener kan in Mijn Bibliotheek niet meer verlengen of reserveren, en aan de zelfuitleen niet meer uitlenen of verlengen.
  De blokkering verdwijnt automatisch wanneer deze exemplaren vergoed zijn of ingeleverd.

Status abonnement

In het tabblad 3.Contributie van het klantendetailscherm zie je welke status het abonnement van een lener heeft. Bepaalde statussen brengen een automatische blokkering met zich mee.

 • Uitgeschreven (9): de klant heeft geen geldig lidmaatschap meer.
  In Mijn Bibliotheek kan de lener nog eventuele uitleningen en berichten raadplegen en openstaande kosten betalen, maar niet meer verlengen of reserveren (ook geen leenhistoriek raadplegen).
  Aan de zelfuitleen kan de klant enkel nog innemen.
  De blokkering verdwijnt automatisch wanneer het abonnement wordt hernieuwd.
 • Niet betaald (4): de klant heeft 3 maanden na de start van een nieuw, betalend abonnement de contributie nog niet betaald (de status wijzigt bij de eerstvolgende klantenrun, op de 1e dag van de maand).
  De lener kan in Mijn Bibliotheek niet meer verlengen of reserveren, en aan de zelfuitleen niet meer uitlenen of verlengen. Opgelet: de lener krijgt hierbij geen foutmelding die verwijst naar het te lang openstaande lidgeld.
  De blokkering verdwijnt automatisch wanneer de lener openstaande lidgeld heeft betaald. De status van het abonnement wordt dan Normaal (5)
  Is het lidgeld bij de eerst volgende klantenrun nog steeds niet betaald, dan zal het abonnement de status Uitgeschreven krijgen. Daarbij wordt het lidgeld kwijtgescholden (en worden openstaande reserveringen geannuleerd).
  Het abonnement van iemand die zich bijvoorbeeld op 26 oktober inschrijft maar de contributie niet betaalt, zal op 1 januari de status Niet betaald krijgen en op 1 februari ongeldig worden.
 • Herinnering (3): in sommige gevallen krijgt het abonnement van een klant met een contributiebedrag dat al 2 maanden open staat, de status Herinnering. Deze brengt geen extra blokkering met zich mee (zie hoger bij Openstaande contributie) en zal een maand later over gaan naar de status Niet betaald, tenzij de lener ondertussen het lidgeld betaalde.