Laatste wijziging: 12 augustus 2022

De klant heeft een buitenlands adres en het land staat niet in de lijst

Op dit moment kun je alleen de landen kiezen waar Wise werkt of gaat werken. De keuze van het land bepaalt nl. ook de opmaak van de adresvelden die getoond worden. Om andere landen hier aan toe te voegen moet er ontwikkelwerk plaatsvinden en moet er extra betaald worden.

Wat kan je praktisch doen als het land niet in de lijst staat?

Het adres dient vooral om brieven naar te versturen. De meeste berichten verlopen via e-mail. Zorg dus dat je zeker een geldig mailadres hebt voor de klant.

Vaak heeft de klant ook een Belgisch adres. Voeg dat toe als adres, en zet het officiële adres in het opmerkingsveld.

Heeft de klant geen Belgisch adres, en laat je het adresveld leeg, dan wordt er wel geen brief verstuurd. Je kan wel lijsten opvragen en die fouten opsporen. Via Berichten > Overzichten > Overzicht berichten maak je een lijst van alle aangemaakte berichten voor jouw instantie in een bepaalde periode. Kies Soort overzicht: Detail om in het rapport een regel per bericht te zien. Maak dit overzicht regelmatig om fouten op te volgen. Staat er ‘Fout (formulier)’ dan is er geen adres. Je kan (na toevoegen van het adres) onder Klantberichten het formulier selecteren en Opnieuw verzenden kiezen maar in dit geval gaat dat weinig helpen aangezien je het echte adres niet kan ingeven. Je kan eventueel tijdelijk een fictief adres invoeren, de brief afdrukken, het adres overplakken met het correcte adres (uit het opmerkingsveld) en daarna het fictieve adres weer verwijderen.