Laatste wijziging: 17 november 2021

Relaties leggen tussen klanten

Door een relatie te leggen tussen 2 leners kan een lener voor een andere betalen. Dit werkt enkel wanneer beide leners actieve abonnementen hebben.

 • Zoek een van beide leners op;
 • Ga in het klantdetailscherm naar het tabblad 6. Eigenschappen-1;
 • Klik onderaan op “Wijzig”, de velden worden actief;
 • Klik rechts in het witte vak bij “Relaties”
 • Kies voor “Toevoegen relatie”;
 • Zoek de tweede klant op een van de gesuggereerde manieren;
 • Bepaal wie familiehoofd is en wie kind. Je kan wisselen tussen de rollen via de radiobuttons bij “Relatie-type”.

Tips

 • De benaming familiehoofd en kind is misleidend. Er hoeft geen familiale relatie te zijn tussen beide leners. Deze benaming geeft wel duidelijk aan wie kan betalen voor wie: enkel familiehoofden kunnen voor kinderen betalen, niet andersom.
 • Meer informatie over het betalen van boetes voor andere klanten, leer je in de les Betalingen.
 • De relatie die in Wise gelegd wordt, heeft geen invloed op de relaties in Mijn Bibliotheek. Dit zijn twee verschillende werelden die los staan van elkaar.
 • Op dit moment worden deze relaties niet opgepikt door betaalautomaten. Hiervoor is extra ontwikkeling nodig. Neem contact op met de leverancier van je betaalautomaat als je hierin interesse hebt.

Ondervind je problemen, lees dan zeker dit…

 • Een klant kan (momenteel) slechts één Kind>Familiehoofd-relatie hebben. Een klant kan wél meerdere Familiehoofd>Kind-relaties hebben. Concreet wil dat dus zeggen dat je momenteel meerdere kinderen aan één familiehoofd kan koppelen, maar dat één kind slechts één familiehoofd kan hebben. Dit wordt in een latere fase van Wise aangepast. Lukt het dus niet om vanuit een familiehoofd een relatie met een kind te leggen, vertrek dan eens vanuit het kind en check of het kind misschien al een relatie heeft met een ander familiehoofd.
 • Bij het leggen van een relatie open je best het ‘familiehoofd’ in de klantenadministratie en voeg je vanuit die persoon het ‘kind’ toe. In bepaalde gevallen echter lukt het op die manier niet, maar wel via het ‘kind’. Dus start altijd eerst vanuit het ‘familiehoofd’, lukt dat niet, test het dan nog eens vanuit het ‘kind’.
 • De relatie Machtiginggever>gemachtigde is niet van toepassing voor Vlaanderen.
 • Je kan niet met dezelfde persoon zowel een kind>familiehoofd als een familiehoofd>kind relatie hebben. In het geval dat je bijvoorbeeld een man en vrouw voor elkaar wil laten betalen, moet je met een volgpas werken.
 • Je kan enkel relaties leggen tussen twee klanten die beiden een geldig abonnement hebben. Is het abonnement van één van beide verlopen, dan moet dit eerst vernieuwd worden voor je de relatie kan leggen.
 • Lukt het leggen van de relatie niet en heb je bovenstaande tips allemaal gelezen en toegepast, dan kan dat liggen aan het feit dan één van beide klanten dubbel in Wise zit. Gebruik de ontdubbelfunctie bij beide klanten, en probeer dan nogmaals de relatie te leggen.
 • Tenslotte is het ook zo dat (oude) dubbele lenersnummers in het systeem ervoor zorgen dat de relatie niet gelegd kan worden. Bij de migratie is ervoor gezorgd dat wanneer twee bibliotheken toevallig dezelfde nummers zouden gebruiken (bv. voormalige Bidoc-bibliotheken), dat bij het zoeken in de klantenadministratie enkel de eigen leners getoond worden. Maar bij het leggen van de relaties zoekt Wise breder en zorgen zulke dubbele lenersnummers ervoor dat Wise in de war geraakt. De enige oplossing hier is de pas vervangen en de klant een nieuwe pas met nieuw lenersnummer geven.