Laatste wijziging: 2 mei 2023

Kinderen van gescheiden ouders

De ouder waar het kind gedomicilieerd is, is de eindverantwoordelijke. Dit betekent o.a. dat officiële brieven naar het officiële domicilie-adres worden gestuurd, net zoals dat ook voor andere overheidscommunicatie gebeurt.

Je kan wel meerdere e-mailadressen toevoegen aan de gebruiker, dus ook die van de andere ouder.

Tot slot kan je ook meerdere volgpassen toevoegen aan een persoon; elke ouder kan dus een eigen bibliotheekkaart vragen voor een kind – het achterliggende abonnement blijft echter hetzelfde. De ouders kunnen opgeteld dus bijvoorbeeld 20 materialen ontlenen, maar geen 40.

Opgelet: in Wise kan je achteraf niet zien welke uitlening met welk pasnummer gebeurde.

Informatie over adressen en volgpassen toevoegen, leer je in de les Klantinformatie raadplegen en aanpassen.