Laatste wijziging: 8 juli 2021

Klanteninformatie raadplegen

Wanneer je via het zoekscherm een klant opzoekt, en je dubbelklikt op de naam van de klant in de resultatenlijst, of je selecteert de klant en klikt links onderaan op de knop OK, dan ga je naar het klantendetailscherm voor die bepaalde klant.

In sommige gevallen geeft Wise nu een pop-up met een melding. Het kan gaan om een melding die manueel is ingesteld door een collega (bv. melding ‘Paraplu vergeten’) of een automatische melding van Wise (bv. om aan te geven dat er een reservering klaarstaat voor deze klant, of dat de klant in notaprocedure zit).

Het klantendetailscherm bestaat uit van boven naar onder uit enkele delen.

Submenu’s Klant en Afsluiten

Via de submenu’s krijg je extra opties, zoals een overzicht van de uitgeleende of gereserveerde werken opvragen, of de klantensessie afsluiten. Meer info vind je op andere pagina’s in dit leerplatform.

Basisinformatie (grijze blok bovenaan)

Bovenaan bevindt zich een grijze blok met basisinformatie, verdeeld in drie kolommen.
Helemaal bovenaan staat er enkele gegevens met een blauwe achtergrond.

Van links naar rechts zie je daar:
– het lenersnummer (en tussen haakjes het unieke actor-id van de klant – dit kan je doorgeven aan de helpdesk indien je problemen meldt met de gegevens van een klant)
– het vestigingsnummer en de naam van de vestiging waar de klant is ingeschreven
– het abonnementstype (bv. Jeugd, Volwassene, Leerkracht, Klas, …)
– de status van het abonnement (Normaal= geldig abonnement – Gefaktureerd = geldig maar contributie nog niet betaald – Uitgeschreven = vervallen abonnement)

Daaronder links zie je een eerste blok met de naam en het adres van de klant, en nogmaals de status van het abonnement (Vervalt + datum = geldig abonnement – Factuur gemaakt = contributie nog niet betaald – Pas niet geldig = vervallen). Indien het abonnement vervallen is, staan deze gegevens in het rood.

In het midden van het basisblok bovenaan, zie je data en uitleengegevens:
– geboortedatum
– laatste activiteit
– in bezit: hoeveel werken heeft de klant momenteel uitgeleend
– actieve passen: meestal 1, maar kan meer zijn

In het rechterblok bovenaan krijg je tenslotte financiële basisinformatie:
– contributie: indien het lidgeld nog niet betaald werd, verschijnt hier het bedrag.
– registratie: openstaande kosten, met uitzondering van lopende boete en eventuele contributie (lidgeld)
– strippen: gebruiken we niet in Vlaanderen
– tegoed: men kan eventueel een tegoed opbouwen in Wise (wordt zelden gebruikt)

Tip: de grijze balk bovenaan met basisinformatie wordt ook getoond bij het uitlenen of innemen voor een bepaalde klant!

Tabbladen

Onder het grijze basisblok staan er verschillende tabs met extra informatie over de klant. Deze tabbladen worden elders in dit leerplatform besproken.

Sneltoetsen

Vlot uit de voeten kunnen in de klantenadministratie? Neem er de sneltoetsen bij