Laatste wijziging: 19 september 2022

Abonnement opzeggen

Roep de klant op via de klantenadministratie en ga naar het 3de tabblad Contributie. Kies voor Wijzig en selecteer vervolgens de gewenste opzeg-optie.

  • Abonnement opzeggen per direct: abonnement wordt onmiddellijk opgezegd.
  • Abonnement opzeggen per dd-mm-jjjj (vermelde datum = vervaldatum abonnement).
  • Abonnement opzeggen per dd-mm-jjjj (vul een gewenste datum in).

Geef de reden op voor de opzegging en sla op.

Is een klant overleden, kies dan voor “Abonnement opzeggen per direct” en selecteer bij “Reden opzegging” de optie “Overleden”. Er komt automatisch een * voor de familienaam, zodat deze klanten niet gevonden worden bij het zoeken op naam, maar wel nog wanneer je de zoekopdracht begint met “*”

Let op: er is geen rechtstreekse koppeling met het rijksregister waardoor overleden klanten automatisch als overleden worden aangeduid. Dit is steeds een manuele handeling, op het moment dat een familielid meldt dat de klant gestorven is.

Wanneer iemand overleden is, en je zegt het abonnement op, dan checkt Wise of er nog openstaande kosten en/of uitleningen zijn. Je kan desondanks toch verder gaan, maar we raden aan om dit toch eerst uit te klaren, aangezien Wise anders mails/brieven blijft sturen:

  • zorgt dat uitgeleende werken ofwel ingeleverd worden, of je kan een balienota opmaken en eventueel kosten kwijtschelden, zodat de werken afgevoerd worden
  • openstaande kosten laat af je best afrekenen en je kan ze eventueel kwijtschelden
  • je kan eventueel voor alle zekerheid het mailadres leegmaken, in de log (tabblad 4.Overige) blijft het oude mailadres bewaard
  • dan pas het abonnement opzeggen

Dan zou de klant in principe geen mails/brieven meer mogen krijgen. Is het mailadres weggehaald, dan krijgt de klant sowieso enkel brieven, en die kan je snel herkennen, aangezien er een * voor de familienaam staat.