Laatste aanpassing op 8 juni 2022

FAQ Klanten verwijderen

Wat met abonnementen die automatisch verlengd worden?

Wat met leners die een abonnement hebben in meerdere bibliotheken?

Wat met samenwerkingsgroep 3?

Wat betekent dit voor het Mijn Bibliotheekprofiel?

Wat met abonnementen die automatisch verlengd worden?

Op basis van de laatste activiteitsdatum worden gratis abonnementen die automatisch verlengd worden na 2 jaar inactiviteit automatisch ongeldig. Tijdens de klantenrun elke eerste dag van de maand krijgen leners met een laatste activiteitsdatum van meer dan 2 jaar oud, de status Uitgeschreven. Dit geldt enkel voor personen, niet voor abonnementen voor instellingen of administratieve passen.

Deze laatste activiteitsdatum wordt bepaald op basis van acties in Wise (of in het vorige bibliotheeksysteem), acties in Mijn Bibliotheek en aanmelding via SIP2. Je ziet de datum in de Wise client bovenaan in het klantendetailscherm, onder de geboortedatum.

Leners die op deze manier uitgeschreven worden, zullen niet sowieso automatisch verwijderd worden. Zie de les Automatisch verwijderen van klanten (opschoonroutine) voor alle criteria die bepalen of een lener automatisch verwijderd wordt of niet.

Opgelet: voor een heleboel bibliotheken geldt dit nog niet voor alle abonnementen, en/of is de termijn langer dan 2 jaar. Op 1 juli 2022 passen we dat aan, en wordt de verlenging van alle abonnementen voor personen voorwaardelijk, waardoor een groot aantal lidmaatschappen zullen vervallen. 

Hier vind je een lijst met alle abonnementen die aangepast worden van een automatische verlenging (0) naar een voorwaardelijke (1). Bijkomend is in bibliotheken waar alle abonnementen gratis en automatisch verlengd zijn, de vervaltermijn voor jeugdabonnementen momenteel op 60 maanden ingesteld (zie kolom I in de lijst). Voor hen zal deze termijn worden aangepast naar 24 maanden, en zal de wijziging dus ook een impact hebben op het aantal jeugdleners met een actief abonnement.

Wat met leners die een abonnement hebben in meerdere bibliotheken?

Voldoet een lener in jouw bibliotheek aan alle voorwaarden zoals uitgelegd in de les Automatisch verwijderen van klanten (opschoonroutine), maar in andere instanties in het eengemaakt bibliotheeksysteem niet, dan worden de gegevens niet verwijderd maar gearchiveerd. De lener is dan niet meer opzoekbaar in jouw bibliotheek en zal opnieuw ingeschreven moeten worden. Voldoet de lener op een bepaald moment wel in alle instanties aan de vastgelegde voorwaarden en termijnen, dan worden de gegevens alsnog verwijderd.

Wat met samenwerkingsgroep 3?

In de samenwerkingsgroep 3 kan de lener met 1 abonnement terecht in alle bibliotheken van de samenwerking om gebruik te maken van de niet-digitale collecties. Hier gelden dus de gewone voorwaarden zoals uitgelegd in de les Automatisch verwijderen van klanten (opschoonroutine). Heeft de lener in een of meerdere bibliotheken van de samenwerking een extra abonnement om gebruik te kunnen maken van de digitale collecties, dan zal je deze lener kunnen blijven opzoeken in jouw bibliotheek, zolang die een geldig abonnement heeft in minstens 1 bibliotheek van je samenwerking.

Wat betekent dit voor het Mijn Bibliotheekprofiel?

Mijn Bibliotheek hanteert een eigen termijn: is het profiel 2 jaar inactief en zijn alle bijhorende abonnementen ongeldig, dan wordt het Mijn Bibliotheekprofiel verwijderd. Voor veel van deze leners zal hun Mijn Bibliotheek-profiel dus al vroeger niet meer gebruikt kunnen worden.