Laatste wijziging: 8 juli 2021

Tabblad 7. Eigenschappen-2

Op dit tabblad staan er vele opties die wij in Vlaanderen niet gebruiken. We bespreken hieronder de opties die wel nuttig zijn.

Voorkeurstaal

Voorkeurstaal staat standaard op Nederlands. Zie je hier “Frans” staan? Dan is de lener ook lid in een bibliotheek in een faciliteitengemeente. Laat in dit geval de voorkeurstaal op Frans staan: als er geen Franstalige berichten ingericht zijn voor jouw bib, dan valt Wise sowieso terug op de Nederlandstalige. Een lener met meerdere lidmaatschappen ontvangt dan in de faciliteitenbib het Franstalige bericht en in jouw bib het Nederlandstalige.

Legitimatie

In het veld “Legitimatie” vind je soms een rijksregisternummer voorafgegaan door “EID”. Dit zijn rijksregisternummers die tijdens de conversie meer dan eens werden gevonden. Het nummer werd hier geplaatst omdat het veld “Rijksregisternummer” in het tabblad 8. Passen uniek moet zijn. Verder mag je deze opties negeren.

Berichtvoorkeuren

Eigenschappen-2 gebruik je vooral om de berichtvoorkeuren te beheren. Wenst een lener geen Inleverattentie te ontvangen, dan kan hier bv. voor “Geen” worden gekozen. Wil een klant herinneringen via brief ontvangen ipv via mail, kies dan voor “Formulier”, etc.

Opgelet! Wijzigingen aanbrengen in de berichtvoorkeur gebeurt per klant. Niet per klant per instantie. De wijzigingen gelden voor deze klant in alle bibliotheken waar hij een lidmaatschap heeft.

Meer over Berichten leer je in de gelijknamige les, in het onderdeel Wise Basics/Balie.