Hoe krijg ik een melding wanneer er een aanwezig exemplaar wordt gereserveerd?

Laatste wijziging: 2 september 2021

Je kan jouw balie zo instellen, dat er een melding of een pop up in je client verschijnt, en/of een geluidje wordt afgespeeld, wanneer er online een reservering wordt geplaatst op een aanwezig werk. Zo weet jij wanneer je de kastlijst moet draaien en kan je de materialen van leners sneller klaarleggen.

Je client instellen

Je stelt de melding en/of het geluid in via Vestigingsbeheer > Werkplekbeheer > Configuratie > Voorkeuren. Vink bij “Systeemmeldingen” aan hoe jij op de hoogte wil worden gebracht:

Je kan de 3 opties combineren naar wens. De instellingen zijn van toepassing op de balie waar je bent aangemeld.

Wil je enkel een pop-up? Dan volstaat het om dit aan te vinken. Sluit je client even af en start opnieuw op om de pop-up te activeren.

Wil je de melding in de client (ook) zien zonder dat het je werkzaamheden stoort? De optie “Taakbalk notificatie” zorgt ervoor dat er een melding in de balk bovenaan knippert (“Systeemnotificatie”) en dat er een icoontje van een megafoon onderaan verschijnt. Klik je op de megafoon, dan opent er een pop up.

Wil je ook een geluid? Vink dit hier aan en ga vervolgens naar het tabblad Geluidsinstellingen in de Configuratie. Scrol even naar beneden en kies het geluidje bij “wise.system.notification”. Vergeet niet op “Opslaan” te klikken bovenaan.

Enkele tips:

  • 1 gebeurtenis = 1 waarde: zorg ervoor dat het geluidje dat je kiest niet ook bij een andere gebeurtenis wordt gebruikt.
  • Selecteer je de regel, dan kan je via de knop onderaan het geluid even horen/testen.

Wanneer krijg je de melding of het geluid?

De pop-up en het geluid worden enkel opgeroepen wanneer de reservering online, via Mijn Bibliotheek, wordt geplaatst én als het een reservering op een aanwezig werk is. De melding volgt ongeveer na anderhalve minuut (maximum na 5 minuten).

De client moet aan staan, maar niet “actief” zijn. Dat betekent dat je het geluidje ook hoort als je aan het werk bent in een ander programma. Als je de pop-up hebt ingesteld, springt de client bovendien naar voor als actief venster, wanneer je in een ander programma aan het werk bent. Dit laatste is getest op een Windows-omgeving, op Mac gebeurt dit niet altijd.

De melding (en/of geluid) wordt niet meer getoond als de reservering ouder is dan 30 minuten. Reserveringen op binnen-exemplaren geplaatst via internet om 8.00 uur, leveren dus geen melding op als je pas om 10.00 uur Wise opstart. Je kan dus best als eerste werk de kastlijst manueel opvragen. Zodra Wise aanstaat, zal de melding bij nieuwe reserveringen via Mijn Bibliotheek wel komen, maar die verdwijnt weer na 30 minuten of als ondertussen jij en/of een collega de kastlijst hebben opgevraagd.

Wordt er binnen de 30 minuten een nieuwe reservering geplaatst dan krijg je enkel een nieuwe melding/geluid indien de kastlijst ondertussen werd opgehaald. Wordt er 30 minuten na de vorige reservering een nieuwe reservering geplaatst, dan krijg je sowieso een nieuwe melding/geluid.

Wat te doen bij een melding?

Via de pop-up krijg je de optie om de kastlijst te starten:

Dit is hetzelfde als wanneer je via Reserveringen > Overzichten > Kastlijst zou gaan.

De megafoon

Heb je op het moment van de melding geen tijd om de Kastlijst te starten en de reserveringen te verwerken? Klik dan op Quit. De pop-up verdwijnt. Links onderaan je scherm zie je het icoontje van een megafoon. Klik je daarop, dan komt de pop-up terug.

Koos je bij de instellingen niet voor een pop-up, maar enkel voor het geluid, dan zie je links onderaan je scherm ook de megafoon. Klik erop om de pop-up op te roepen.

Enige tijd na het verwerken van de Kastlijst verdwijnt de megafoon. Daar kan een vertraging van een tweetal minuten op zitten.