Laatste wijzigingen: 9 augustus 2023

Bericht opnieuw verzenden

Via Klant Klantberichten zie je welke berichten aan de klant verzonden werden. Onderaan vind je ook de knop ‘Opnieuw verzenden’. Deze kan enkel gebruikt worden voor e-mailberichten (dus nooit voor brieven) en enkel indien die om een bepaalde reden niet verzonden konden worden (dus niet: status verzonden en gebouncet). Wise zet dan de briefversie klaar. Je kan dus een niet-verzonden mailbericht niet opnieuw als e-mail versturen.

De reden dat een e-mailbericht niet werd verzonden kan bijvorbeeld zijn omdat het e-mailadres geen @, of ‘.’ na het @-teken heeft, of omdat de lener geen postadres heeft. De reden voor niet-verzenden staat in het overzicht vermeld onder ‘Info’. Indien het bericht wel verstuurd werd, maar er kwam een bounce, dan wordt er normaal gezien sowieso al een brief klaargezet, zonder dat men iets moet doen.

Nadat je de fout hebt rechtgezet (mailadres gecorrigeerd) kan je de berichtregel aanvinken en onderaan klikken op ‘Opnieuw verzenden’. Het bericht zal dan opnieuw aangemaakt worden als brief en verschijnen onder ‘Berichten printklaar maken’.

Dit werkt bijgevolg niet voor berichtsoorten waarvoor in de berichtvoorkeur geen brief is voorzien, zoals de inleverattentie (IV1) en het welkomstbericht.

Bericht Verzonden maar niet toegekomen

Berichten met status ‘Verzonden’ zijn uit handen van wise.
Als het dan toch niet ontvangen werd, zit het meestal in de spam of een andere folder voor ongewenste mails.
Maar het kan ook afhangen van tijdelijke problemen of van instellingen van de ontvangende mailserver waardoor deze de mails niet doorlaat of toont.
Hier kunnen we weinig aan doen.
Als het vaker voorkomt, bijvoorbeeld bij alle leners van een bepaald maildomein (bvb. hotmail) dan kan OCLC het wel bekijken.

Als het enkel vastgesteld wordt bij één klant dan ligt het waarschijnlijk aan de instellingen van de mailbox.
Je kan het eventueel samen met de klant uittesten: de instellingen nakijken; de spam folder nakijken; dan in Wise een reservering plaatsen en zien of het nu wel toekomt.