Laatste aanpassing op 11 augustus 2022

Meteen vergoeden met een balienota (NBB)

Verloren of beschadigd exemplaar volledig laten vergoeden

Wil je een verloren of beschadigd exemplaar afschrijven en de lener dit meteen laten vergoeden, volg dan deze stappen:

  • Neem het exemplaar NIET in;
  • Via het klantdetailscherm: roep de geleende exemplaren op via de sneltoets F9, klik rechts op het exemplaar dat je wil vergoeden en kies in het menu voor “Balienota maken”;
  • Corrigeer eventueel het bedrag en pas indien nodig de boete aan: kies je voor boete ‘ja’ maar vul je geen bedrag in, dan wordt de lopende boete mee op de nota gezet; kies je voor boete ‘ja’ en vul je wel een bedrag in (bv. de max. boete), dan wordt dat getal als boete op de nota gezet; kies je voor boete ‘nee’ dan wordt er geen boete op de nota gezet. Let op, indien de klant in dit laatste geval het werk terugbrengt wordt de lopende boete aangerekend, maar betaalt de klant het vergoedingsbedrag, dan vervalt de lopende boete.
  • Kies “Ja” bij de vraag of de nota meteen afgedrukt moet worden, tenzij je eerst nog een ander exemplaar wil selecteren voor de nota*;
  • Afrekenen kan je doen via de Klantenadministratie: menu Klant > Financieel > Registraties (Ctrl+Alt+R);
  • Zodra het bedrag is afgerekend (of kwijtgescholden), wordt het exemplaar automatisch afgeschreven.

Is het exemplaar al ingeleverd (status Binnen) dan kan je een balienota maken via het exemplaardetailscherm**

Het vergoedingsbedrag wordt als volgt bepaald:

  • Eerst wordt gekeken of er een prijs vermeld staat bij de exemplaarinformatie;
  • Is die leeg, dan wordt er gezocht naar een prijs in de titelinformatie;
  • Is ook die leeg, dan wordt er teruggevallen op een vergoedingsbedrag van 1 euro, tenzij je een forfaitair vergoedingsbedrag per materiaal hebt laten instellen, eventueel met afbouwpercentage.

Zolang de klant niet betaalt, heeft het exemplaar de substatus “F – Factuur“.

Je kan de balienota opnieuw oproepen en afdrukken via de Klantenadministratie: menu Klant > Print klantgegevens > Nota materiaalvergoeding(en) (Ctrl+Alt+A).

(*) Opgelet: kies je voor “Direct afdrukken: Nee” als laatste stap, dan wordt het exemplaar opgenomen in de notaprocedure (NBE). Dan gelden de instellingen van de centrale notaprocedure, en niet die van de balienota. De werken verschijnen dan in de lijst van de te controleren exemplaren voor notaprocedure, maar ze staan al in het groen als geselecteerd. Is dit niet de bedoeling en heb je per ongeluk de balienota niet afgedrukt, dan kan je via Klant > Print klantgegevens de balienota alsnog afprinten en verdwijnt het exemplaar uit de lijst met nota’s.

(**) Indien het werk al was ingeleverd, en je maakt dan een balienota (via het exemplaar), dan moet je die altijd meteen afdrukken. Doe je dit niet, dan wordt het exemplaar NIET opgenomen in de notaprocedure (NBE). Je kan de nota dan wel nog terugvinden via Klant > Print klantgegevens > Nota materiaalvergoeding.

Herstellingen

Wil je enkel kosten aanrekenen voor een gedeeltelijke beschadiging (bv. een kapot cd-doosje), dan doe je dat via de Winkelverkopen. Meer info in de les Betalingen van de cursus Wise Basics.