Laatste wijziging: 14 maart 2024

Foute betalingen herstellen

Een ontvangst annuleren op de dag zelf

Bij de Klant: Financieel > Contributie en Registraties (Ctrl+Alt+B) > Historie

Selecteer de regel(s) die je ongedaan wil maken.

Kies “Herstel” > Ja

Het bedrag is verwijderd van het dagboek en opnieuw opengezet.

Opgelet: elke bibmedewerker met rol baliebeheer of hoger kan een betaling op een kasdagboek (cash) rechtzetten, maar heb je per ongeluk iets geboekt op een bankdagboek (bv. terminal) en wil je die kost weer openzetten, dan moet het bankdagboek aan je login gekoppeld worden. Je kan dat aanvragen via de servicedesk.

Een ontvangst annuleren op een later tijdstip

Idem

Kies “Storno” > Ja

Selecteer de datum (standaard: vandaag, je kan tot 30 dagen terug gaan, meer info lees je hier)

Er is een negatieve tegenboeking gecreëerd op het dagboek zodat het totaal klopt. En het bedrag is terug opengezet.

Opgelet: Storno op bankdagboeken lukt net zoals bij ‘Herstel’ enkel als dat betreffende bankdagboek aan je login gekoppeld is. Je kan dat aanvragen via de servicedesk.

Terugbetaling van op een ander dagboek

Als bijvoorbeeld via bancontact een foute betaling ontvangen werd en je wil dit vanuit de kassa terugbetalen dan hoef je niet Herstel/storno te doen (de ontvangst op het bank-dagboek blijft dus staan).

Via Financieel > Kassa > Invoeren overige uitgaven boek je het bedrag dat je uit kas geeft als ‘Terugbetaling diverse’. Het bedrag komt dan als negatieve post op het overzicht van de kassa te staan.