Magazijnreserveringen en -aanvragen

Heb je voor jouw bibliotheek de wens om bepaalde magazijn-items die nu nog niet reserveerbaar zijn reserveerbaar te maken, neem dan contact op met onze servicedesk. We kijken dan samen met jou naar de beste oplossing voor jouw bib, de inrichting is maatwerk en vereist onder meer dat goed nagedacht wordt over de (her)indeling van kasten en materiaaltypes.

Hieronder schetsen we wel alvast de mogelijkheden die Wise biedt en hoe dat dan vertaald wordt in de bibwebsite voor de gebruiker.

Magazijnkasten

Consulteer zeker ook deze leerplatformpagina waarop we uitleggen welke de twee manieren zijn die je hebt om duidelijk te maken dat materialen niet toegankelijk of niet meteen toegankelijk zijn voor het publiek.

Wil je dat de materialen in een magazijnkast reserveerbaar zijn dan kan dit ook ingericht worden. Indien je gekozen hebt voor de inrichting met exemplaarstatus ‘Y – Magazijn’, dat zullen indien er van eenzelfde titel ook in gewone kasten exemplaren zijn de magazijnexemplaren pas gereserveerd worden voor een gebruiker als de niet-magazijnexemplaren allemaal uitgeleend zijn.

Magazijnvestiging

Magazijnvestigingen zoals bv. de Centrale bij bibliotheek Antwerpen zijn standaard niet verschillend van gewone vestigingen. Als zo’n magazijn voornamelijk uitleenbare items bevat dan wordt het gewoon als een normale vestiging ingericht en kan eventueel via de benaming aan het publiek duidelijk gemaakt worden dat de vestiging niet publiek toegankelijk is. Afhankelijk van het feit of de locatie publiek toegankelijk is of niet kan de vestiging uitgesloten worden van het ophaalnetwerk zodat een gebruiker verplicht een andere locatie moet kiezen voor het afhalen van de exemplaren.

Het werken met een aparte vestiging laat ook toe om voor het reserveren van materialen uit die vestiging een andere kostprijs te hanteren (bv. gratis maken omdat de materialen niet in een publiek toegankelijke plaats beschikbaar zijn) dan voor reserveringen op materialen in gewone vestigingen.

Daarnaast kan een vestiging in Wise ook de categorie ‘Magazijn’ toegekend krijgen. Dit zorgt er voor dat alle reserveringen op exemplaren uit die vestiging via de Magazijnmodule van Wise afgehandeld dienen te worden. Dit is enkel handig in heel specifieke gevallen wanneer de bibliotheek een aparte workflow nodig heeft, bijv. voor een erfgoedcollectie.

Magazijnaanvragen

Onder magazijnaanvragen verstaan we reserveringen op niet uitleenbare items die enkel ter plekke in de bibliotheek geconsulteerd mogen worden. In Wise hebben die materialen standaard de RMT ZZ, met substatus Z in de Wise client catalogus en beschikbaarheidsstatus ‘Enkel raadpleegbaar’ in de publiekscatalogus. Standaard zijn die items niet te reserveren. Indien gewenst kunnen deze materialen wel reserveerbaar gemaakt worden. Daarbij is dan vereist dat de materialen in een magazijn-kast of -vestiging ondergebracht worden en gebeurt het afhandelen van de reservering altijd via de magazijnmodule van Wise. Dit zal maar in uitzonderlijke gevallen nuttig zijn, bv. bij bibliotheken met een erfgoedcollectie die aanvraagbaar moet zijn.

Aan publiekskant krijgt de gebruiker bij dergelijke aanvragen twee extra velden te zien op het reserveerscherm waarmee hij/zij een voorkeurdatum qua consultatie kan meegeven alsook een eventueel verzoek/opmerking. Die komen dan op de bon te staan die afgeprint wordt vanuit de magazijnmodule.