Magazijnmodule

De magazijnmodule van Wise biedt je als bibliotheek de mogelijkheid om een aparte workflow te hanteren voor reserveringen op voornamelijk niet uitleenbare materialen. Het gebruik van deze module is maar nuttig in heel beperkte gevallen. Lees meer over de configuratiemogelijkheden omtrent magazijnreserveringen.

Werking magazijnmodule

Je opent de module via Vestigingsbeheer > Magazijnaanvragen

Vervolgens kies je onder ‘Vestiging’ de vestigingen waarvan je aanvragen wilt binnen krijgen. Dat zijn dan hetzij aanvragen waarbij de hele vestiging een magazijnvestiging is of aanvragen op items uit een magazijn-kast met de magazijnmodule setting uit een reguliere vestiging. Je kunt 1 of meerdere vestigingen kiezen om op te volgen.

Verder kun je ook instellen met welke interval de module moet checken of er nieuwe aanvragen zijn binnengekomen. Vergeet niet op ‘Start ophalen’ te klikken als die optie nog niet aan staat.

De module dient te hele tijd open te blijven maar kan geminimaliseerd worden. Aanvragen die binnenkomen tijdens sluitingstijd of wanneer de module niet actief is bij de verantwoordelijke medewerker zullen de eerstvolgende keer dat de module wordt opgestart in bulk binnen komen.

Zodra een aanvraag binnenkomt in de module wordt een luide deun afgespeeld, tenzij ‘stop geluid’ gekozen wordt. Er wordt ook meteen een bon afgeprint (of in beeld getoond indien dummy printer staat ingesteld) met de gegevens van de aanvraag.

Enigszins verwarrend krijgt een aanvraag meteen de status ‘afgehandeld’, dat wil echter niet meer zeggen dan dat de aanvraag is binnengekomen en de bon geprint. Het is vervolgens aan jou om de interne workflow te volgen voor het verwerken van de binnengekomen bonnen/aanvragen. 

De aanvragen van de dag blijven in beeld staan. Klik op een aanvraag en vervolgens op ‘details selectie tonen’ om de naam van de aanvrager, de titel en de barcode van het item te kunnen zien (handig in geval de printer dienst zou geweigerd hebben). Een eventuele opmerking van de gebruiker is daar echter niet te zien, die staat enkel op de bon.

Een nadeel van de magazijnmodule is dat hierin niet zichtbaar is dat een gebruiker een eventuele reservering geannuleerd heeft. De gebruiker kan annuleren zolang het materiaal niet ingescand is en klaarligt, tenzij er voor het magazijn een andere inregeling gebeurt.

Opdat de gebruiker een attendering via mail zou krijgen dat z’n aanvraag klaar ligt dient net als bij de verwerking van de kastlijst het item uit het rek gehaald en ingenomen te worden en dan op de reserveringsplank klaar gezet.

Ter inzage uitlenen

Specifiek bij het uitlenen van enkel raadpleegbare items kan wanneer de gebruiker naar de bib komt om het materiaal te consulteren de ‘inzage’ optie gebruikt worden (F7 wanneer op uitleen-scherm). Het item wordt dan uitgeleend met als terugbrengdatum dezelfde dag.