Spring meteen naar:

Release 19 december 2022

Wise versie 7.0.3-000173000

 • Stand van zaken i.v.m. klanten die geen e-mails van de bibliotheek meer ontvangen:
  • De technische configuratie om automatische e-mails vanuit Wise te versturen is begin september aangepast. Hierdoor worden de e-mails terug vanuit het adres van de bibliotheek verzonden en niet meer vanuit een algemeen e-mailadres van OCLC. Deze aanpassingen, in combinatie met verstrengde regels omtrent spamberichten, zorgen ervoor dat sommige klanten geen e-mails meer ontvangen. Er is geen algemeen probleem. We hebben getest met verschillende e-mailadressen en alle e-mails worden correct verstuurd vanuit Wise en correct afgeleverd bij de klanten.
  • Wat moet je lokale ICT-dienst configureren om e-mails vanuit Wise te verzenden? SPF en DNS moeten correct ingesteld worden: meer info.
  • Wat kunnen klanten doen om e-mails van de bibliotheek correct te ontvangen? Berichten van de bibliotheek markeren als geen spam en het e-mailadres van de bibliotheek toevoegen als veilige afzender: meer info.
 • Het journaalverslag bij samenwerkingen (3 of hoger) met meer dan 6 bibliotheken gaf een fout. Het veld voor instanties is vergroot waardoor het BIRT-rapport nu wel doorkomt.
 • Wise hield de voorbije weken soms geen rekening met ingevoerde sluitings- of vakantiedagen uit de kalender, waardoor inleverdata berekend werden die vallen op een feestdag. Dit zou weer verholpen moeten zijn.
  • Indien er ook in jouw bibliotheek foute inleverdata aan exemplaren zijn gekoppeld, dan kan je de inleverdatum zelf aanpassen. Op deze pagina vind je hoe je een inleverdatum wijzigt met een seriemutatie en er is ook een webinar hierover. Heb je hier vragen over, dan mag je ook gerust servicedesk contacteren.
  • We raden alle bibliotheken aan om de sluitingsdagen voor 2023 goed na te kijken en op voorhand aan te vullen. Merk je op dat een inleverdatum geen rekening houdt met een bepaalde sluitingsdag die in de kalender als gesloten of vakantie staat aangeduid, blijf dan van de kalender zelf af, maar stuur een mailtje naar de servicedesk.
  • Opgelet! Een aantal meldingen van bibliotheken bleken uiteindelijk verband te houden met een misverstand i.v.m. het verschil tussen de module Kalender en de module Openingstijden in Wise. Indien er een extra sluitingsdag is, moet die via beide modules ingevoerd worden. Het doel van beide kan je nalezen op deze pagina.
 • Er zijn verschillende meldingen dat sommige reserveringen na een week automatisch afgehandeld worden wegens Vervaldatum overschreden. Normaal gezien is de vervaltermijn van een gewone reservering 365 dagen, enkel bij een IBL-aanvraag is dat 8 dagen.
  • De oorzaak is dat je een exemplaar reserveert dat eigenlijk niet beschikbaar is in de eigen instantie: meer info. Wise maakt er een IBL-aanvraag van en zet de termijn op 8 dagen: de vervaldatum wordt automatisch aangepast naar 8 dagen later, sinds Wise versie 7.0.3.
  • Wil je echter geen IBL-aanvraag doen, dan kan je manueel de soort terug wijzigen van IBL naar vestigingsreservering of netwerkreservering. Als je dat doet, dan blijft de termijn van 8 dagen echter staan. Let dus goed op wanneer je van een IBL-aanvraag een gewone reservering maakt en zet de termijn zelf terug op 365 dagen door de vervaldatum aan te passen naar dezelfde datum als vandaag, maar dan volgend jaar. We bekijken nog met OCLC of dit snel aangepast kan worden, indien niet dan gaat het zeker in de lijst van wijzigingsverzoeken.
IBL-reservering omzetten naar vestigingsreservering
Vervaldatum aanpassen

Release 12 december 2022

Wise versie 7.0.3-000168000

 • De problemen met het bevestigen van IBL-aanvragen zijn opgelost. Wanneer het abonnementsnummer van de klant uit de ophaalbibliotheek onbekend was in de leverende bibliotheek, gebeurde niets bij het bevestigen van de IBL-reservering. Dat is nu aangepast.
 • De roepnaam wordt opnieuw getoond aan de rechterzijde van het resultatenscherm bij zoeken in Klantenadmininistratie.
 • Exemplaren die je uitleent aan een administratieve pas krijgen opnieuw de status Niet beschikbaar in de publiekscatalogus, i.p.v. Uitgeleend. In de Wise Catalogus krijgen ze de effectieve status F – Interne uitlening.

Release 5 december 2022

Wise versie 7.0.3-000159000

 • Opgelet bij het ontvangen van tijdschriften de volgende weken. Indien het gaat om het eerste nummer van 2023, vergeet dan niet de jaargang manueel aan te passen van 2022 naar 2023. Geef deze info ook door aan andere collega’s die tijdschriften ontvangen, want dit is iets dat elk jaar vaak vergeten wordt en voor veel fouten zorgt. Vanaf januari zou Wise dat automatisch moeten doen, maar aangezien het eerste nummer vaak nog in december verschijnt, moet je dat zelf aanpassen.
  • Maak je gebruik van exemplaren met “Tijdelijke inzage”? Bij titels waarvoor je in december een eerste exemplaar van het volgende jaar ontvangt, moet je eenmalig het laatste nummer uit het voorgaande jaar manueel uitleenbaar maken.
  • Meer info vind je op deze pagina op het leerplatform
  • Bekijk eventueel ook het webinar rond Tijdschriftjaargangen vanaf minuut 4:17
 • Het was mogelijk om kwijt te schelden zonder een pincode of initialen in te voeren. Deze bug is opgelost en deze handeling is opnieuw verplicht.
 • Stripweb deed een aanpassing aan de bestande voor de bestelkoppeling. Vanaf nu wordt de prijs met korting doorgegeven i.p.v. de handelsprijs in het orderbestand.
 • Het tijdschrift “EVA Magazine” verandert van naam en wordt “ProVeg”, tijdschrift Nickelodeon wordt stopgezet. Meer info over wat je precies moet doen in Wise als een tijdschrift van naam wijzigt of wordt stopgezet, kan je nalezen op deze pagina.

Release 28 november 2022

Wise versie 7.0.3-000158001

 • Vanaf nu is het mogelijk om in Selecties bij settype Exemplaren te zoeken op de rubriek Plaatsopmerking. Opgelet, het veld is geen “bevat”, dat wil zeggen dat er enkel gezocht wordt naar de exacte term die ingevuld is. Trunceren is wel mogelijk. Een voorbeeld: geef je 900 in dan zal je enkel exemplaren krijgen met 900 in de plaatsopmerking. Vul je *9* in, dan krijg je exemplaren met ergens een 9 in de plaatsopmerking, bijvoorbeeld 792 MAETERLINCK.
 • Op de Deurwaardernota (de standaard versie, niet in de berichteneditor gepubliceerd) stonden twee verwarrende termen, Inleverdatum en Nota-datum, waarbij twee keer dezelfde datum weergeven was. Inleverdatum was foutief en is (tijdelijk) verwijderd, Nota-datum is aangepast naar Aangerekend op. Hieronder zie je een voorbeeld.
Oude weergave
Nieuwe weergave

Release Wise versie 7.0.3

Wise versie 7.0.3-000157000

Algemeen

Java versie Wise client

Verouderde Java versies worden niet meer ondersteund, Wise clients met oude Java versies kunnen mogelijks fouten tonen. Een voorbeeld is het niet correct weergeven van covers. In deze handleiding lees je hoe een Java update moet uitvoeren.

Klanten

(Her)inschrijfproces: preselectie abonnement

Bij het herinschrijven van een klant staat het vorige abonnement dat die klant had in jouw vestiging voorgeselecteerd. Wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld een jongere die volwassene is geworden, wordt de standaard werkwijze gebruikt: het eerste abonnement dat gekoppeld is aan een abonnementsoort anders dan nul, meestal Volwassene.

Leenhistorie in inschrijfproces

In het inschrijfproces worden de opties Leenhistorie activeren en Meld ‘titel eerder geleend’ reeds getoond in het inschrijfscherm. Bij een nieuwe lener staat dit standaard op Nee; bij een herinschrijving worden de vorige waarden onthouden en vooringevuld. Deze instellingen worden herhaald op Tabblad 6.Eigenschappen van de Klantenadministratie: als Leenhistorie activeren op ja staat, staat Leenhistorie wissen op nee of omgekeerd.

Aanpassing privacyverklaringen

De terminologie Leenhistorie activeren wordt ook gebruikt in Mijn Bibliotheek. Op deze manier wordt duidelijker beschreven wat er precies gebeurt wanneer de optie op Ja of Nee staat. Om dit ook voor de klant beter te beschrijven, werden de privacyverklaringen van de Bibliotheekwebsites en het Bibliotheeksysteem meer op punt gezet. Paragraaf 8 van beide teksten Waarom wordt uw leenhistoriek bijgehouden in het bibliotheeksysteem (Privacyverklaring Bibliotheeksysteem) en Kan u uw keuze rond bewaren van uw leenhistoriek ingeven (Privacyverklaring Bibliotheekwebsites) werden herschreven. Technisch werd er niets gewijzigd aan de manier waarop de gegevens worden gepseudonimiseerd voor statistische doeleinden, het gaat enkel om een tekstuele verduidelijking. 

In het verlengde hiervan zijn in beide Privacyverklaringen nu ook de rechtsgronden voor de verwerkingen van persoonsgegevens opgenomen (§4). 
De privacyverklaring van je bibliotheekwebsite (https://gemeente.bibliotheek.be/privacyverklaring) werd voor alle bibliotheken aangepast door Cultuurconnect op de vaste plaats op je website. De privacyverklaring van het bibliotheeksysteem (https://gemeente.bibliotheek.be/privacyverklaring-bibliotheeksysteem) werd ook klaargezet door Cultuurconnect, maar je moet zelf nog in je kanalen (bijvoorbeeld een pagina op je website of help-item over het bibliotheekreglement) de link aanpassen.

Overzicht klant

Via Klantenadministratie > Klant > Print klantgegevens kan je een overzicht van de klant opvragen met daarin klantgegevens, uitleningen, reserveringen, registraties en berichten. Vanaf nu staat er bij uitleningen een korte preview van de titel.

Oude overzicht
Nieuwe overzicht

One-time-password

Het one-time-password kan opnieuw aangevraagd worden via de bibliotheekwebsite en niet enkel via de Wise client.

Exemplaren

Schermoverzicht uit loghistorie

In het Exemplaardetailscherm kan je een loghistorie openen van het exemplaar via Overzichten > Schermoverzicht uit loghistorie. Dit schermoverzicht is aangepast: het scherm kan nu vergroot en verkleind worden.

Reserveren

“Datum tot” op reserveerbon

Op de reserveringsbon staat bovenaan de datum tot wanneer het gereserveerde materiaal op de reserveringsplank moet blijven. Zo kunnen de juiste materialen in één beweging van de plank gehaald worden.
De datum is dezelfde als in het Reserveringsophaalbericht (RSO), zodat zowel de bibliotheekmedewerker als de klant over dezelfde datum beschikken. De dag na deze uiterste ophaaldatum verschijnt de titel op de Reserveringsplank met overschreden termijn.

Wil je graag een geanonimiseerde reserveringsbon? Via Servicedesk kan je dit vragen.

Exemplaren in nota

Exemplaren in nota zijn niet langer reserveerbaar via de bibliotheekwebsite. De status van deze exemplaren verschijnt er als Vermist.

IBL

Pop-up venster bij plaatsen van een IBL

Bij het plaatsen van een IBL-reservering komt een extra pop-up venster waarin duidelijk staat dat de reservering een IBL-reservering is. Onbedoelde IBL-reserveringen kunnen zo sneller ontdekt en aangepast worden.

Vervaldatum automatisch op 8 dagen

Bij het plaatsen van een IBL-reservering aan de balie, staat de vervaldatum automatisch op 8 dagen. De baliemedewerker hoeft dit niet meer manueel aan te passen.

Extra filter kastlijst

Bij het laten lopen van de kastlijst, kan je filteren op Intern IBL (I), Vestigings- of netwerkreserveringen (B) of alle reserveringen (R). IBL aanvragen (E) is een optie die we niet gebruiken (= extern IBL).

RFID | Zelfuitleen | Automatisering

Verbeteren overzichten uitleningen aan de zelfuitleen

Er is een nieuwe feature toegevoegd waardoor het mogelijk is om het overzicht van uitleningen aan de zelfuitleen te filteren. 

Dit is vooral van toepassing voor bibliotheken met veel vestigingen maar zonder transport en voor bibliotheken die in een samenwerkingsverband 3a zitten.

De mogelijke opties zijn:

 • optie 2 
  • is default
  • toont alle uitleningen van alle vestigingen van de eigen instantie én alle uitleningen van alle vestigingen in je samenwerking
 • optie 1
  • toont enkel de uitleningen van de vestiging waar het zelfuitleentoestel zich bevindt
 • optie 0
  • toont alle uitleningen van alle vestigingen van alle instanties waar de klant ingeschreven is

De aanpassing wordt gestuurd vanuit het Bibliotheeksysteem, er is geen tussenkomst van de zelfuitleenleveranciers nodig. Wil de de instelling van je zelfuitleenoverzicht aanpassen naar optie 1 of optie 0? Contacteer dan de Servicedesk.

Default pincodes onbemande openingsuren

Om misbruik te voorkomen, worden pincodes gegenereerd op basis van geboortedatum niet meer gebruikt. Klanten die geen vooraf ingestelde PIN hebben, worden geblokkeerd bij de zelfuitleenautomaten. Voor nieuwe klanten wordt er niet langer een pincode gegenereerd op basis van geboortedatum, het veld blijft volledig leeg.

Bij bestaande klanten die een PIN hebben in de vorm van DDMM of DDJJ wordt de PIN leeggemaakt. Dit betekent wel dat een bestaande klant zijn PIN opnieuw zal moeten instellen als de klant eerder een eigen PIN had ingesteld in de vorm van DDMM of DDJJ. 

In alle instanties waar de klant lid is, wordt nu nog dezelfde PIN gebruikt. Dit wordt aangepast in Wise versie 7.0.5.

FEIG RFID plaat

De ondersteuning voor de Feig 2.50 driver (de legacy driver in de Wise client instellingen) stopt vanaf 7.0.3.

Krijg je bij het opstarten van de Wise client een foutmelding met “RFID niet geinitialiseerd”? Dan is correcte driver (nog) niet geïnstalleerd.

Het is noodzakelijk om oude Feig ISC en OBID drivers onder Windows te vervangen door de nieuwe versie. Dit betekent dat alle PC’s waar de oude driver nog gebruikt wordt voor een Feig RFID reader moeten worden geüpdatet. 

Welke stappen moeten er op elk toestel uitgevoerd worden?

Magazijnmodule

In de Magazijnmodule is de lengte van de opmerking op de magazijnbon veranderd van 80 naar 200 tekens.

Berichteneditor

Er zijn enkele wijzigingen aan de Berichteneditor

Bij het aanpassen van een e-mail of formulier, verandert de status bovenaan van Gepubliceerd naar Concept, zodra een wijziging uitgevoerd wordt.

Daarnaast komt er een nieuwe knop Herstel. Wanneer een aanpassing is opgeslagen maar nog niet gepubliceerd is, keer je met deze knop terug de laatst gepubliceerde tekst. Met de knop Vorige ga je terug naar het selectiescherm, waarbij de laatst aangeduide waarden worden onthouden.

Vanaf nu kan je ook onderscheid maken in de tekst van brieven en e-mails naar minderjarigen, aan de hand van tekstgroepen. Standaard staat tekstgroep 01 aangeduid (default). Via een vraag aan de Servicedesk kan je een tweede tekstgroep toevoegen, voor jeugd, jongeren of jongvolwassenen. In het selectiescherm van de berichteneditor kan je vervolgens een keuze maken.

Release 31 oktober 2022

Wise versie 7.0.2-003033000

 • Bij vestigingen met een beperkt aantal openingsuren werd de maximale boete niet altijd opgenomen op de materiaalvergoedingsnota (NBF). Dit is opgelost.
 • Er zat een fout in het journaalverslag waardoor in de kolom debet lijnen ontbraken. Dit is nu opgelost. Het clearingverslag kan nu opnieuw ingevuld worden zowel aan de hand van de debet kolom als de credit kolom.

Release 24 oktober 2022

Wise versie 7.0.2-003032000

 • Er waren problemen bij het zoeken in de Wise catalogus. Bij het gebruik van de woordenindex in combinatie met de filter op vestiging, verschenen na het verkoppelen of samenvoegen de oude titels i.p.v. de nieuwe titel waar een exemplaar (meestal tijdschriften) aan vasthing. Dat is nu opgelost. Na het verkoppelen van een exemplaar naar een andere titel of het samenvoegen van twee titels, wordt de correcte nieuwe titel waar het exemplaar aan vasthangt getoond. Voor tijdschriften raden we wel steeds aan om via de titelindex te zoeken en niet via de woordenindex.

Release 17 oktober 2022

Wise versie 7.0.2-003032000

 • Bij het inschrijven van een klant via de eID-kaart verscheen het adres zowel in het veld voor de straat als in het veld voor het huisnummer. Dit is opgelost, maar het busnummer wordt nog niet correct overgezet. We hebben gevraagd om de verkeerde adressen op te sporen. In tussentijd kan je bij een klant die een eID-kaart als lidkaart gebruikt, via Klantenadministratie > 2. NAW-Gegevens, klikken op de knop eID-controleren zodat de juiste gegevens opgenomen worden.
 • Wanneer je een selectie maakt met Financiële posten en de de datum van en t/m waren dezelfde dag, kreeg je geen resultaat. Dit is opgelost.
 • De adresblokkade, via Klantadministratie > 6. Eigenschappen, werkt over alle instanties heen, maar was enkel zichtbaar in de instantie waar ze was aangezet. De blokkade is vanaf nu zichtbaar in elke instantie waar de klant lid is en kan ook in elke instantie ongedaan gemaakt worden. Je krijgt ook onderstaand pop-up venster als je een klant met zo’n blokkade opzoekt.
 • De woordenindex functioneerde niet correct waardoor recente titels, gekoppeld vanaf half september, niet gevonden konden worden. Dit is nu opgelost.
 • Bij een selectie op orderregels kan je nu onmiddellijk doorklikken naar de bijhorende order/factuur in de orderadministratie. Voordien kreeg je de melding dat deze functionaliteit nog niet werkte.
 • Vanaf vandaag wordt bij de Besteladministratie > Bestellen stichting elke keer de juiste referentie (NBD bestelcode) uit de bestelmethode gehaald.
 • De bug met de knop Herstel is opgelost, je kan betalingen, indien de post op dezelfde dag afgerekend is, opnieuw open zetten met deze knop.

Release 10 oktober 2022

Wise versie 7.0.2-003023000

 • De projectgroep Dienstenmodel stelt vast dat er beter gewerkt wordt met 2 IBL-routeringsgroepen i.p.v. 4. Bibliotheken van groep 3 en 4 zagen een IBL-aanvraag pas na 2 resp. 3 dagen verschijnen op hun kastlijst. Alle bibliotheken van groep 3 en 4 werden nu toegevoegd aan groep 2. Deze groep ziet een aanvraag na 1 dag. Daardoor wordt de klant sneller geholpen aan zijn IBL-exemplaar en is er meer evenwicht tussen het aantal IBL-leveringen.
  Wil je als grote bibliotheek enkel zeldzame aanvragen leveren? Op de kastlijst zie je bij Dagen hoeveel dagen de aanvraag openstaat, is dit getal groter is dan 2, dan gaat het waarschijnlijk om een exemplaar dat slechts in enkele bibliotheken beschikbaar is.
 • Er was een bug bij het maken van een selectie met als bron Reserveringen: wanneer als parameter Levermethode ingesteld stond, kwamen geen resultaten. Tijdens het zoeken werd naar het verkeerde veld gekeken. Dit is hersteld.
 • In het rapport Openstaande posten per klant werden klanten zonder klantnummer gegroepeerd onder 1 actor zonder nummer. Nu worden ze apart getoond, indien er geen klantnummer is dan wordt het actornummer getoond met een @ ervoor.
 • Er was een bug ontstaan bij het herinschrijven van een klant: wanneer het klantnummer langer was dan 30 tekens, werd dit nummer afgekapt en startte er een ontdubbelingsprocedure met een andere actor, waarbij die overschreven werd. Het aantal mogelijke tekens is uitgebreid naar 128 tekens, waardoor dit niet meer kan voorvallen. Merk je nog vreemde zaken i.v.m. ontdubbelen? Meld het dan via de Servicedesk.

Release 3 oktober 2022

Wise versie 7.0.2-003019000

 • Een IBL-reservering wordt enkel nog bevestigd bij het scannen van aanwezige werken en niet meer bij werken die ingeleverd worden. Onbedoelde bevestigingen en problemen met omlabelen zullen daarmee opgelost worden. Enkel de aanvragen die op de kastlijst staan, zullen een IBL-reservering krijgen bij het innemen. Andere toekomstige wijzigingen i.v.m. IBL vind je op deze pagina.
 • Wanneer bij het ZUS-profiel van je zelfuitleentoestel de optie Reservering direct toekennen (status D overslaan) aanstond, kwam er bij het innemen een melding met “error”. Dit probleem is opgelost, er verschijnt geen foutmelding meer. Op deze pagina vind je meer informatie over een ZUS-profiel.

Release 26 september 2022

Wise versie 7.0.2-003018000

 • De gegevens van de oude titel, bijvoorbeeld het SISO nummer en de categorie, bleven doorstromen naar de online catalogus, na het verkoppelen van een exemplaar van de ene titel naar de andere. Deze bug is opgelost en de getoonde gegevens zijn nu correct. Bij eerder verkoppelde exemplaren werd het ook gecorrigeerd.
 • Een reservering via de bibliotheekwebsite is steeds een groepsreservering, maar wordt getoond als 1 reservering. De optie GroupHoldId was weggevallen, waardoor de reservering op de website niet meer verscheen als eenzelfde reservering. Concreet leek het alsof iemand 2 of 3 maal hetzelfde werk gereserveerd had. Een klant had dus de neiging om die reserveringen te annuleren, maar dan werd de groep geannuleerd en bleef er geen reservering meer over. Alles loopt nu zoals voordien, de optie GroupHoldId werkt opnieuw.
 • Bij het uploaden van order- of shipped-bestand door een leverancier werd een verkeerd punt genoteerd in de exemplaar loghistorie bij de actie NGB of NBE. De correcte poort/punt wordt vanaf nu meegenomen en correct weergegeven in de exemplaar loghistorie.
Exemplaar van bibliotheek Brasschaat met punt van Arhus.
 • Er werd op het leerplatform een pagina aangemaakt met extra informatie rond wat je precies moet doen als een tijdschrifttitel wordt stopgezet, van naam wijzigt of wordt samengevoegd met een ander tijdschrift. Via deze pagina vind je ook een lijst met tijdschriften die al in die situatie zitten. We zullen vanaf nu ook via de Release notes laten weten indien er nieuwe tijdschriften worden toegevoegd aan de lijst.
  • Recent gewijzigde titels zijn: For girls only, Burda plus, Autogids en Autowereld
 • Als je ingelogd was met de bevoegdheid Cataplus of Admin, kon je een exemplaar van elke andere bibliotheek muteren. Dit is aangepast, alle bevoegdheden kunnen enkel exemplaren van de eigen vestiging of instantie wijzigen.
 • Het was even niet mogelijk om in het pop-up venster Afrekenen registraties een bedrag kwijt te schelden of te registreren door twee maal te enteren. Hierdoor kon je niet meer wegraken uit de Klantenadministratie. Deze bug is opgelost en alles in het afrekenblok werkt opnieuw zoals voordien.

Release 19 september 2022

Wise versie 7.0.2-003008000

 • Alle problemen met de plaatsing van een tijdschriftabonnement zijn opgelost. Als een kast ingevuld is, wordt de BGV/BGJ etiketmethode gekozen. Als geen kast is ingevuld, wordt er naar de kastcon gekeken.
 • De contributieberichten werden geselecteerd op basis van een unieke actor-id. Wanneer een klant ingeschreven is in meerdere instanties en het abonnement verviel in beide instanties op hetzelfde moment, werd er maar 1 bericht aangemaakt. De selectie van deze berichten gebeurt nu op basis van actor én vestiging, waardoor voor elk abonnement van verschillende vestigingen een apart bericht wordt aangemaakt.
 • Sommige klanten die uitgeschreven waren en zich online herinschreven, kregen een abonnement 0 i.p.v. een geldig abonnement. Dat had als gevolg dat ze niet konden uitlenen. Dit is opgelost, alle klanten krijgen bij een herinschrijving het juiste abonnement.

Release 5 september 2022

Wise versie 7.0.2-003007000

 • E-mails van het Bibliotheeksysteem worden vanaf 6 september verstuurd vanuit het adres van de bibliotheek. Voorheen was dit vanuit vanuit cultuurconnect@wise-emea.oclc.org namens het adres van de bibliotheek. Om dit mogelijk te maken heeft elke bibliotheek met DMARC 4 DNS records moeten aanmaken. Ook als een vestiging geen DMARC heeft kan een bibliotheek toch best de DNS records maken. Dan kan Wise de e-mail ondertekenen namens het domein van de bib en wordt de aflevering veel betrouwbaarder. Controleer via deze lijst of je bib DMARC heeft en de DNS records correct zijn ingesteld.
 • Bij een klant met twee inschrijvingen in verschillende vestigingen kon het foutieve logo geprint worden op de CAE- en CAJ-berichten. Vanaf nu wordt de berichtregel van de juiste vestiging gekozen bij de opbouw van het formulier.
 • Vermiste exemplaren werden niet gevonden bij het zoeken in de Wise catalogus via de index Woorden, na een aanpassing lukt dit wel. Opgelet, titels die dateren van voor de migratie naar Wise en sindsdien nog niet aangepast werden, worden op deze manier nog niet gevonden.
 • Wanneer je in de Wise catalogus zocht via de index Exemplaarnummer kon men slechts drie opzoekingen doen, bij de vierde kreeg je telkens geen resultaten of een leeg scherm. Dit is nu verholpen, je kan nu weer een onbeperkt aantal nummers na elkaar opzoeken zonder dat de catalogus vastloopt.

Release 29 augustus 2022

Wise versie 7.0.2-003005000

 • Er was nog een fout bij het opstellen van een PVW-bericht (Welkomstbericht online inschrijven). Er verscheen automatisch een regel #pastekst#: ‘U krijgt uw pas zo snel mogelijk thuis gestuurd’. Dit is opgelost en het PVW-bericht kan, net als het PVH-bericht (Bevestigingsbericht online herinschrijven) ingericht worden in de berichteneditor. Stuur hiervoor een mailtje naar de servicedesk.
 • Na het uitvoeren van een vaste selectie met resultaat versprong het scherm naar de onderste vaste selectie (het laagste id), inclusief de bijbehorende criteria. Dit is opgelost, de selectie die net is uitgevoerd blijft geselecteerd en toont de daarbij behorende criteria.

Release 22 augustus 2022

Wise versie 7.0.2-003003000

 • Om in orde te zijn met de GDPR-regelgeving is de manier waarop je een lidmaatschap koppelt aan een Mijn Bibliotheek-profiel gewijzigd. Het was nog niet mogelijk om voor instellingen een onetime password aan te vragen, dat is nu aangepast. De helptekst en instructiefilmpjes worden aangepast, daarbij zal worden aangevuld dat voor instellingen om het even welke geboortedatum ingevuld kan worden.
 • Bij het maken van een selectie op blokkades, verschenen klanten op de lijst die weliswaar een abonnement hadden in de instantie waaruit gezocht werd, maar waarvan de blokkade gold voor een andere instantie. Er verschijnen nu geen actoren meer op de lijst die geen blokkade hebben voor de instantie waaruit gezocht wordt.
 • Het huis- of busnummer verscheen niet meer in het juiste veld bij het inschrijven via de eID of achteraf bij de controle via de eID. Het huisnummer werd soms getoond in het straatveld of het busnummer in het veld voor het huisnummer. Een tweede busnummer verdween soms. Dit is opgelost. De correctie van verkeerd ingevoerde adressen gebeurt echter niet automatisch, je moet nog eens klikken op de knop eID controleren.

Release 15 augustus 2022

Wise versie 7.0.2-003001000

 • Bij het openen van de selectie Logfile > L – Logfile > Bron > H (Gebruikt ter plaatse) trad een communicatieprobleem op. Dit is opgelost, de selectie kan worden uitgevoerd. Als resultaat zie je de Exemplaar-id’s van de exemplaren die via Gebruikt ter plaatse zijn ingenomen.
 • Bestelkoppeling Medio: het probleem waarbij te veel bestelexemplaren werden meegestuurd is verholpen. Alle bestellingen geplaatst na 06/08 zouden correct moeten lopen. Sinds 12/08 bevatten alle shipped-bestanden geen extra exemplaren meer.

Release 8 augustus 2022

Wise versie 7.0.2-003001000

 • IBL-aanvragen konden soms niet bevestigd worden. Er gebeurde niets, enkel het pop-up venster met Niet uitgeleend. Laatste inleverdatum: [XXXX-XX-XX]; Laatste klant; … verscheen. De aanvraag bleef ondertussen op de kastlijst staan. De bevestiging lukte niet omdat het abonnementsnummer van de reserverende klant niet mag lenen in de leverende vestiging, omdat dat nummer daar niet gebruikt wordt of omdat de reserverende klant in de leverende bibliotheek een verschillend abonnementsnummer zou hebben. Dit werd eerder opgelost in Wise versie 7.0.1, en is nu ook opgelost in 7.0.2.
 • Het rapport Reserveringsplank, via Reserveringen > Overzichten, werkte niet goed; de geselecteerde range werd niet gerespecteerd en ingestelde sluitingsdagen in de kalender werden niet gerespecteerd. Dit werd aangepast.

Release 1 augustus 2022

Wise versie 7.0.2-003001000

 • Als bij Exemplaren > Koppelen met bestelbestanden via de knop Zoek titel in catalogus een titel werd gezocht, toonde het koppelvenster de exemplaarprijs van het vorige gekoppelde exemplaar. Dit is aangepast en het koppelscherm toont nu de juiste exemplaarprijs.
 • De foutmelding op de bon, bij bontype 1 (transactiebon) en bontype 6 (statusbon met transacties), die verscheen bij het uitlenen aan een speciale lener of administratieve pas, is verdwenen.
 • Niet alle CAE-berichten werden aangemaakt. De job, die dit regelt, is aangepast en de alle CAE-berichten worden weer aangemaakt.

Release 25 juli 2022

Wise versie 7.0.2-003000000

 • De website en het e-mailadres van de bibliotheek waren verdwenen uit de footer van de formulieren in de berichteneditor. Ze worden opnieuw getoond.
 • Bij het koppelen en muteren van exemplaren waren er problemen met het aanpassen en opslaan van plaatsingsgegevens. Deze bug is opgelost.
 • De sorteervolgorde bij Print berichten kan opnieuw aangepast worden.
 • Scannen of intypen van een lidkaartnummer beginnend met een lettercombinatie, gaf problemen aan de balie. Deze bug is opgelost.
 • Er werden dubbele kosten getoond bij het verlengen van exemplaren met een boete. Dit gebeurde als verlengd werd vanuit Klantenadministratie, niet vanuit Uitlenen. Nu wordt het juiste bedrag getoond als uitgeleende exemplaren met boete verlengd worden. Er is geen verschil meer bij verlengen vanuit verschillende schermen.
 • Het API-eindpoint van de blokkades bevatte een inconsequentie en dit werd rechtgetrokken. Wanneer je een blokkade verwijderde in de Wise Client, was deze er ook niet meer in de API, maar als je werkte met een einddatum kwam hij ook na die datum nog uit de API. Dit zorgde ervoor dat in Mijn Bibliotheek de klant nog steeds geblokkeerd leek. Ook toekomstige blokkades kwamen al uit de API en gaven dus een onterechte blokkade in Mijn Bibliotheek.
 • Wanneer een klant opgezocht wordt via de eID-kaart in Klantenadministratie, gebeurt een automatische controle van de klantgegevens. Je moet niet meer manueel op eID controleren klikken. Wanneer de gegevens in de Wise Client verschillen van de gegevens op de eID-kaart, verschijnt deze melding:

Release Wise 7.0.2

Wise versie 7.0.2-002061000

Sinds dinsdag 19 juli is er overgeschakeld naar een nieuwe versie van Wise: 7.0.2. Hieronder volgt een overzicht van de verbeteringen en wijzigingen. Begin augustus worden de aangepaste Wise Webinars gepubliceerd.

Klanten

Samen met de productgroep Bibliotheeksysteem werd het (her)inschrijfproces van een lener grondig geanalyseerd om zo tot enkele verbeteringen te komen. De klantenadministratie wordt immers door veel bibliotheken als de moeilijkste functionaliteit van Wise bestempeld, waardoor dit cruciale balieproces soms moeizaam verloopt. Omdat elke bibliotheek echter anders werkt, is het onmogelijk tot 1 generieke flow te komen die voor iedereen in de praktijk haalbaar is, maar onderstaande verbeteringen moeten in ieder geval leiden tot minder klikken en een beter integratie van de eID.

Kort samengevat zijn volgende 3 grote wijzigingen aangebracht:

 • De gegevens op de eID-kaart worden na uitlezen door Wise onthouden over verschillende schermen heen. Je hoeft dus minder vaak de eID in de lezer te stoppen en te klikken op eID controleren en eID uitlezen.
 • Zoek je een klant via eID uitlezen dan wordt niet enkel op het rijksregisternummer gezocht.
 • De duplicaatmelding in het inschrijfscherm toont meteen alle mogelijke duplicaten, net zoals de ontdubbelfunctionaliteit.

Klanten inschrijven via eID

Duplicaten

In de duplicaatmelding zie je meteen alle mogelijke duplicaten met uitgebreide informatie. Daarnaast kan je ook zien waarop een duplicaat gematcht wordt. Via de nieuwe knop eID Kaart data kan je steeds de gegevens van de eID oproepen om bijvoorbeeld het meest recente adres van de lener te zien. Naar lener verschijnt bij het klantrecord met een abonnement in jouw instantie of regio; de optie Inschrijven wordt getoond wanneer er nog geen lidmaatschap is in jouw instantie of regio. Bij Matched op zie je op basis van welke gegevens het duplicaat gevonden werd. 

Is deze persoon reeds ingeschreven in jouw instantie, dan staat er Details inzien i.p.v. Inschrijven.

Er wordt niet alleen op rijksregisternummer gezocht, maar ook op familienaam en geboortedatum. Schrijf je dus iemand zonder eID-kaart, dan zal je ook een duplicaatmelding krijgen op basis van deze criteria.

Gegevens tijdelijk opslaan

De gegevens op de eID-kaart worden tijdelijk opgeslagen in het geheugen van de Wise client, zodat je in het tweede scherm niet meer op de knop eID controleren moet drukken. Als het eerste inschrijfscherm opnieuw wordt geopend, wordt het geheugen gewist zodat gegevens niet gemengd kunnen worden.

De gegevens worden gecontroleerd. Zijn ze correct, krijg je deze pop-up:

Is er een verschil, dan verschijnt deze pop-up:

Factuuradres

De melding Dit adres ook opnemen als factuuradres verschijnt.

Klanten zoeken via klantenadministratie

Zoeken op eID 

Bij het zoeken via eID uitlezen wordt eerst op het rijksregisternummer gezocht naar resultaten. Als er geen match gevonden is, wordt ook gezocht op familienaam en geboortedatum. Bibliotheken die leners steeds manueel zoeken op naam, om zo ook leners zonder rijksregisternummer terug te vinden, of leners die zich online hadden ingeschreven, kunnen dit nu dus ook doen door de eID uit te lezen.

Nieuwe klant

Wanneer bij het zoeken op eID geen klanten worden gevonden, verschijnt in de melding Geen klant voldoet aan zoekcriteria een knop Nieuwe klant toevoegen. Omdat de gegevens van de eID in het tijdelijk geheugen werden opgeslagen, zijn de velden in de inschrijfschermen o.b.v. de eID reeds ingevuld.

Vervolgens start de inschrijfprocedure zoals hierboven beschreven. Er verschijnt eventueel een duplicaatmelding en alle gegevens blijven opgeslagen, de eID-kaart moet niet meer worden gelezen.

Bug met huis- of busnummer

Sinds kort verscheen het huis- of busnummer af en toe niet meer in het juiste veld bij het inschrijven via de eID of achteraf bij de controle via de eID. Het huisnummer werd soms getoond in het straatveld of het busnummer in het veld voor het huisnummer. Dit is opgelost, de nummers verschijnen in het juiste veld.

Oude situatie
Nieuwe situatie

Aanmelden

Rolkeuze

De rolkeuze is uitgebreid. Naast rol, korte omschrijving van de instantie en vestigingsomschrijving wordt nu ook het vestigingsnummer getoond. De velden kunnen worden doorzocht en met de pijltjes kan worden gescrold.

Blokkade

In Wise versie 7.0.1 werd de client automatisch afgesloten na 3 foutieve inlogpogingen.

Vanaf Wise versie 7.0.2 wordt de Wise client niet meer automatisch afgesloten. Na 5 foutieve pogingen in de laatste 60 minuten wordt de account van de medewerker voor 10 minuten geblokkeerd. 

Winkelverkoop

Bij Financieel > Overzichten > Financieel overzicht BE is bij Winkelverkopen in de kolom Aantal nu precies te zien om hoeveel winkelverkopen het gaat. Voordien stond hier steeds 1 ingevuld. Dit is ook retroactief in orde gebracht.

[Klik op de afbeelding om te vergroten]

Besteladministratie

Om ervoor te zorgen dat er minder dubbele titels ontstaan, zijn de matching-criteria bij het importeren van orderbestanden verbeterd.

 • Matching op EAN kijkt niet naar het publicatiejaar.
 • Matching op ISBN kijkt wél naar het publicatiejaar.

Echter: als het publicatiejaar gelijk is aan het huidig kalenderjaar en er wordt geen titel gematcht, dan wordt ook gekeken naar het vorige kalenderjaar voor een eventuele match.

Financieel

Wanneer je het overzicht Financiële details opent, via Financieel > Overzichten, wordt in de kolom Omschrijving niet langer het woord Vergoeding getoond, maar de omschrijving zoals deze is opgenomen in de tabel Accounting.

Exemplaren

Gebruikt ter plaatse

Vanaf versie 7.0.2 is via Innemen > Innemen de optie Gebruikt ter plaatse beschikbaar. Deze optie kan worden gebruikt voor exemplaren die in de bibliotheek worden gebruikt, maar die niet door een klant worden uitgeleend. Bijvoorbeeld: een klant haalt een tijdschrift uit de tijdschriftenkast, leest deze, en laat het tijdschrift liggen op een leestafel. Via de optie Gebruikt ter plaatse kan het materiaal nu worden ingenomen.

Opgelet! Je kan enkel innemen met Gebruikt ter plaatse als de Boekenbus modus niet aanstaat.

Na het innemen verschijnt een melding dat het exemplaar niet is uitgeleend.

Er zijn twee verschillen met uitlenen Ter inzage:

 • Bij Gebruikt ter plaatse wordt het materiaal niet uitgeleend. Bij Ter inzage worden materialen wél uitgeleend.
 • Materialen die via Gebruikt ter plaatse worden ingenomen, komen ook terug in de uitleenstatistieken. Inzage-uitleningen tellen niet mee in de uitleenstatistieken.

Er zijn twee nieuwe velden in het exemplaardetailscherm, gerelateerd aan Gebruikt ter plaatse: de laatste datum en de telling.

Via Exemplaren > Exemplaarstatistieken kan je nu ook kiezen voor Gebruikt ter plaatse statistiek. Je kan filteren op instantie of vestiging, periode en detaillering.

Het resultaat is een nieuw BIRT rapport.

[Klik op de afbeelding om te vergroten]

Reserveringen

Zoals aangekondigd op de sessie ‘Het vernieuwde IBL in de praktijk’ komen er twee nieuwe overzichten om IBL-reserveringen beter op te volgen. 

Je vindt de rapporten onder Reserveringen > Overzichten.

Transportoverzicht IBL-exemplaren

Dit rapport toont de exemplaren die op dat moment op transport zijn. Je vindt hierin de vestiging waar de IBL-aanvraag geplaatst is, de titel en auteur, de status van het exemplaar, de datum van de laatste statuswijziging, de kast, het etiket en het reserveringsnummer.

[Klik op de afbeelding om te vergroten]

Overzicht exemplaren IBL-leveringen

In dit rapport zie je de vestiging waaraan je geleverd hebt, barcode, titel, auteur, scat, materiaal, aanvraagdatum en einddatum. Je kan filteren op vestiging en op periode. Wil je graag de resultaten van alle vestigingen zien waar je geleverd hebt? Laat het veld bij Vestiging(en) dan leeg.

[Klik op de afbeelding om te vergroten]

Selecties

In de Selecties, bij rubriek type Exemplaren, is een parameter Memo bevat toegevoegd. Hiermee kan je exemplaren selecteren op basis van wat in het memoveld is ingevoerd. Je kan dit veld ook meenemen in de export naar csv.

RFID

Rechtstreeks gekoppelde platen

De default ISIL-codering bij het beschrijven van RFID-labels is bcd. Vanaf 7.0.2 is het mogelijk om de ISIL in ascii codering weg te schrijven.

Feig RFID-reader

De V6 driver voor nieuwe FEIG devices wordt nu ook ondersteund. 

Via Vestigingsbeheer > Werkplekbeheer > Configuratie ga je naar het tabblad Randapparaten. Daar is een dropdown menu bijgekomen, hier kan er gekozen worden voor de V5, de V6 of de legacy driver. Deze optie vervangt de checkbox ‘use new version of feusb dll for feig’. Meer informatie vind je op deze pagina.

Opgelet! Vanaf versie 7.0.3 zal de legacy driver niet meer ondersteund worden!

Mijn bibliotheek

Lidmaatschap koppelen

Om in orde te zijn met de GDPR-regelgeving wijzigt de manier waarop je een lidmaatschap koppelt aan een Mijn Bibliotheek-profiel. Je vult eerst je lidnummer en geboortedatum in. Dan ontvang je een e-mail met een unieke code. Deze code voer je in om de registratie te voltooien. Lees meer over deze wijziging in de release notes van de bibliotheekwebsite.

De functionaliteit Resetten wachtwoord onder Klant, moet door deze nieuwe werkwijze van koppelen niet meer gebruikt worden.

Instellingen hebben standaard geen geboortedatum. Er wordt aan een oplossing gewerkt om dergelijke kaarten ook gemakkelijk te kunnen koppelen in de toekomst.

Als voorlopige workaround kan je deze lener zelf een geboortedatum geven via de knop ‘wijzig’ onderaan in het tabblad 2.NAW-Gegevens. Welke geboortedatum je kiest maakt niet uit, maar het kan eventueel wel handig zijn om al jouw instellingen dezelfde datum te geven. Deze kan dan gebruikt worden op het kaart-koppel scherm in Mijn Bibliotheek.

Online herinschrijven

Wanneer de klant een abonnement had met status 9 – Uitgeschreven en zich via internet herinschreef waarbij de verloopdatum van het vorige abonnement nog in de toekomst lag, werd van de hoofdpas een volgpas gemaakt. Vanaf versie 7.0.2 blijft de hoofdpas een hoofdpas, ongeacht de verloopdatum van het abonnement.

Berichteneditor

Status

In de berichteneditor staat bovenaan naast de naam van het bericht nu ook de status, Gepubliceerd of Concept. Concept is wanneer er een wijziging is opgeslagen, maar het bericht nog niet opnieuw werd gepubliceerd.

Tip! Kom je eigenaardigheden tegen? Controleer de pagina met recente bugs. Is dit nog niet gemeld? Stuur dan een mailtje naar de Servicedesk.

Release 12 juli 2022

Wise versie 7.0.1-000056000

 • Er is een wijziging aangebracht in de instellingen voor de deurwaardermethode, waardoor de melding Deurwaarder niet meer getoond wordt in Mijn Bibliotheek. Deze term wordt waar mogelijk vermeden in de communicatie naar de eindgebruiker. Dat heeft als gevolg dat je ook in de Wise client de pop-up niet meer krijgt wanneer je de klant oproept. De klant blijft wel nog geblokkeerd; in Mijn Bibliotheek staat er nog steeds Lidmaatschap geblokkeerd, in de Wise client zie je de opmerking Blokkade: deurwaarder nog steeds onder de naam en adresgegevens bovenaan.
 • De export vanuit (klant-)selecties met velden Selectiecode en Registratie eigen organisatie liepen fout. Het veld Selectiecode is hersteld, met Registratie eigen organisatie zijn er nog problemen.
 • Bij het aanmaken van een NBF, nota materiaalvergoeding, werd de maximale boete niet in rekening gebracht, terwijl dit wel in de nota wordt aangegeven. Dat is rechtgezet.
 • Wanneer een klant zich heringeschreven heeft via internet, maar nog niet betaald heeft, krijgt het abonnement status 2, Gefactureerd. In de Wise client kan deze klant opnieuw worden ingeschreven via Klant > Toevoegen nieuwe klant. Een aanpassing zorgt er nu voor dat er geen knop Inschrijven verschijnt maar wel een duplicaatmelding getoond wordt.

Release 4 juli 2022

Wise versie 7.0.1-000053000

 • Gratis abonnementen die automatisch verlengd worden, moeten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens na 2 jaar inactiviteit ongeldig worden. Voor verschillende bibliotheken was dat al in orde voor jeugdleners, maar nog niet voor (alle) volwassen leners. Sinds 1 juli is dat aangepast en is de verlenging van alle abonnementen voor personen voorwaardelijk, waardoor een groot aantal lidmaatschappen ongeldig geworden zijn. Deze leners zijn nog niet verwijderd, maar hun abonnement is wel stopgezet. Dit heeft de grootste impact op bibliotheken van migratiegolf 1-4 waar alle abonnementen gratis zijn. Lees zeker deze pagina op het leerplatform.
  Wil je een lijst van de leners die in jouw bibliotheek op 1 juli ongeldig werden, dan kan je een selectie maken op Klanten > BIB-ABON > Einddatum = 1 juli 2022 t/m 1 juli 2022 AND Klanten > BIEB-ABON > Geldig bibliotheek abonnementen = N
 • Bij het annuleren van de inname van een exemplaar met status T-Transport werd het exemplaar, als de laatste reservering eveneens geannuleerd was, opnieuw uitgeleend aan de laatste klant die het exemplaar leende voordat het op transport ging. De status van een exemplaar wordt nu B-Binnen als de inname van een transportexemplaar wordt geannuleerd.

Release 27 juni 2022

Wise versie 7.0.1-000051000

 • Wanneer je via de Wise Client een reservering plaatst met een ingangsdatum en je hebt ook laten instellen dat de klant die de reservering plaatst voorgaat op de klant in de bibliotheek, dan zorgt dit voor een onterechte blokkering van het materiaal, ook als de ingangsdatum nog in de toekomst ligt. Dat werd nu aangepast: zolang de ingangsdatum van de reservering niet is bereikt, kan het exemplaar worden uitgeleend aan een andere lener.
 • Bij het innemen van een exemplaar met status T-Transport en substatus N-Nota wordt het plaatsingsscherm getoond. Om dit te sluiten moest altijd de OK knop aangeklikt worden of een toetsencombinatie gebruikt worden. Nu kan dit scherm gesloten worden door op Enter te klikken.
 • IBL-aanvragen konden soms niet bevestigd worden. Er gebeurde niets, enkel het pop-up venster met Niet uitgeleend. Laatste inleverdatum: [XXXX-XX-XX]; Laatste klant; … verscheen. De aanvraag bleef ondertussen op de kastlijst staan. De bevestiging lukte niet omdat het abonnementsnummer van de reserverende klant niet mag lenen in de leverende vestiging, omdat dat nummer daar niet gebruikt wordt. Dit is nu aangepast: als de klant die reserveert, een abonnementsnummer heeft dat niet bekend is in de leverende vestiging, zal de aanvraag toch bevestigd kunnen worden.
 • Het was niet mogelijk om in alle schermen in de Wise Client via F1 naar de online documentatie te gaan. Vanaf nu is er in elk scherm een link via F1.

Release 20 juni 2022

Wise versie 7.0.1-000048000

 • In de registratienota werd enkel bij telaatgelden de datum getoond waarop de kost werd gemaakt. Ook bij de andere boekingsgroepen is die datum nu toegevoegd.
 • De begindatum van het opstellen van het dagrapport sprong automatisch naar de einddatum na het invullen van de einddatum. Dit is opgelost en de begindatum blijft opnieuw staan.

Release 14 juni 2022

Wise versie 7.0.1-000046001

 • Als een klant wordt verwijderd uit Wise en er zijn nog uitgeleende exemplaren, openstaande posten, actieve rollen of registraties, kan de klant niet verwijderd worden en wordt een melding getoond. Deze melding is aangepast en duidelijker: De klant heeft nog ergens uitgeleende exemplaren, openstaande posten, actieve rollen of registraties.
 • Bij het vermist melden van een exemplaar werd de inleverdatum niet aangepast, waardoor het exemplaar niet op de vermistlijst verscheen. Dit is aangepast, de inleverdatum wordt bijgewerkt naar het moment van vermist melden.
 • Een klant met een afgebroken (onbetaalde) online inschrijving, krijgt bij herinschrijving in de Wise client een hoofdpas i.p.v. een volgpas.

Release 7 juni 2022

Wise versie 7.0.1-000044000

 • De procedure voor het ophalen en tonen van de bestelverzoeken in de besteladministratie is sneller geworden, de wachttijd is gehalveerd.
 • Bij het aanmaken van een orderregel met een bestelmethode en aanpassen van die bestelmethode, werd na opnieuw openen van de bestelregel de oorspronkelijke bestelmethode weer toegepast. Vanaf nu wordt enkel gekeken naar de bestelmethode bij het aanmaken van bestelregels. Als hierin zaken worden aangepast, blijft de informatie nu behouden en wordt niet opnieuw de oorspronkelijke bestelmethode toegepast.

Release 30 mei 2022

Wise versie 7.0.1-000044000

 • De cover van het aangevraagde materiaal in het Honoreringsbericht (PRH) wordt vanaf nu getoond.
Oude situatie
Huidige situatie

 • Het Bericht verlopen reservering (PRA) is vanaf nu actief bij annuleringsreden 7 – Vervaldatum overschreden. Dit bericht kan worden verstuurd vanwege een automatische annulatie of een annulatie via de Wise client, zowel voor IBL aanvragen als voor gewone reserveringen.
  De inhoud van het bericht vind je in deze map, met alle standaardteksten van berichten die (momenteel) niet in de editor beschikbaar zijn.
 • Bij het importeren van een order file (via Wise orders importeren) werden te weinig titels gematcht waardoor veel nieuwe/dubbele titels werden aangemaakt. Dit is gecorrigeerd. Vanaf nu zullen er bijna geen onnodige dubbele titels meer gecreëerd worden met de bestelkoppeling. De reeds gemaakte dubbele titels worden zo snel mogelijk opgekuist.

Release 23 mei 2022

Wise versie 7.0.1-000041000

 • De reserveerknop is opnieuw zichtbaar op de bibliotheekwebsite bij materialen die manueel geblokkeerd zijn voor IBL.
 • Bij een administratieve pas kan de voornaam opnieuw gewijzigd of verwijderd worden.
 • De naam van het honoreringsbericht (PRH) is aangepast naar Je aangevraagde materiaal is onderweg. De weergave van de cover zal na de release van 30 mei in orde zijn.

Release 16 mei 2022

Wise versie 7.0.1-000039000

 • Een reservering met voorwaarde in combinatie met een blokkade op gereserveerde werken blokkeert het uitlenen aan andere lener niet meer. Zolang niet aan de voorwaarde van de reservering is voldaan, kan het exemplaar uitgeleend worden aan een andere lener.
 • De Java update is dinsdag uitgerold voor alle Wise clients. Enkele Wise clients sloten spontaan af door een foutje in de update, woensdag is een nieuwe update uitgerold.
  • De Java update moet zo snel mogelijk geïnstalleerd worden in bibliotheken waar dit nog niet gebeurd is. Je vindt meer info in deze handleiding.

Release 9 mei 2022

Wise versie 7.0.1-000035000

 • Wanneer de pas van een klant ongeldig werd in vestiging A, werd de actieve reservering van dezelfde klant in vestiging B afgehandeld met reden 5 – Lidmaatschap vervallen. Dit is opgelost, de reservering in de andere vestiging blijft actief.
 • Door de algemene IBL-blokkade van bepaalde materialen was de reserveerknop verdwenen op de bibliotheekwebsite. Dit is opgelost, maar nog niet voor bibliotheken die manueel een IBL-blokkade toegevoegd hebben. Bij deze materialen is de knop nog niet zichtbaar.

Release 2 mei 2022

Wise versie 7.0.1-000032000

Klantenadministratie

 • Op tabblad 7 Eigenschappen 2 werd het veld Legitimatie leeggemaakt als het veld Extern nummer werd ingevuld. Nu blijven de gegevens in het veld Legitimatie behouden.
 • Het is opnieuw mogelijk om vanuit het uitleen- of innamescherm naar klantenadministratie te gaan via de toetsencombinatie CTRL+ALT+A. Via dubbelklikken in de gele of blauwe balk was dat al mogelijk.

Java update

 • De automatische Java update komt ter beschikking in de Wise client vanaf 3 mei 2022. Klik hier voor meer info en de handleiding.

Release 18 april 2022

Wise versie 7.0.1-000024000

Bestelkoppeling

 • Sinds begin april zijn volgende zaken opgelost i.v.m. de bestelkoppeling Medio:
  • Order- en shipped-bestand komen opnieuw overeen. Dit betekent dat er geen dubbele bestelexemplaren meer in Wise staan waarvan een met status I en een met status T/A. Voor een oude bestelling kan dit echter niet gecorrigeerd worden. De bestelling moet manueel verwijderd worden. Meer info.
  • Alle velden in het xml-bestand zijn opnieuw gevuld, waardoor de bestellingen volledig kunnen doorstromen naar Wise.
  • De titelgegevens die verkeerd doorgegeven werden, zijn aangepast. Zo komen er geen vreemde publicatiejaren en mediumsoort ARTIKEL meer door naar Wise. De probleemgevallen zijn opgelijst en worden opgekuist aan de Wise-zijde. Aangezien het gaat om een duizendtal titels zal dit enige tijd in beslag nemen.
 • Er zijn betere criteria voor het zoeken naar titels op inkomende bestellingen: matching op EAN kijkt niet naar publicatiejaar, matching op ISBN kijkt wél naar publicatiejaar. Wanneer het publicatiejaar het huidige jaar is en geen titel gematcht wordt, wordt ook gekeken naar het huidige jaar -1 voor een eventuele match.
 • Na het importeren van een order file kwam er een summier verslag. Het verslag is uitgebreid met:
  • Titelnummer
  • Vermelding mediumsoort achter de titel
  • Publicatiejaar (in kolom besteldatum)

Klantenadministratie

 • De laatste en de voorlaatste klant werden niet goed weergegeven wanneer één van de twee een administratieve pas was. Via loghistorie – exemplaar en via klant – laatste/voorlaatste klant worden de klanten nu goed weergegeven.
 • Bij meerdere klantrecords staan onterecht op het tabblad passen een hele opsomming van instanties. Door een aanpassing zijn die niet meer zichtbaar.
 • Het was mogelijk om een post kwijt te schelden zonder alle velden (reden, initialen en bedrag) in te vullen. Het is nu altijd verplicht om alle noodzakelijke velden in te vullen voordat een post kwijtgescholden kan worden.
 • Op de statusbon met transacties zag je in vestiging A wat er die dag geleend/ingeleverd was in vestiging B, ook als A en B niet tot één samenwerkingsgroep behoren. Na een aanpassing zie je in vestiging A enkel wat vandaag in vestiging A geleend/ingeleverd is en in vestiging B wat daar geleend/ingeleverd is.

Exemplaren

 • Voor het afschrijfoverzicht kunnen voortaan meerdere vestigingen met Ctrl worden geselecteerd.
Huidige situatie

Release 11 april 2022

Wise versie 7.0.1-000020000

 • Het lukt opnieuw om naar klantenadministratie te gaan vanuit het uitleen- of innamescherm door te dubbelklikken in de balk bovenaan of via de stappen Klant – Klantenadministratie. De snelkoppeling CTRL+ALT+A werkt nog niet.
 • De naam van de klant verdwijnt niet meer op de reserveringsbon als een opmerking op bon wordt toegevoegd.

Release 1 april 2022

Wise versie 7.0.1-000014000

 • Zoals aangekondigd in de release notes van versie 7.0.1 kregen op 1 april een groot aantal leden de status Niet Betaald of Uitgeschreven vanwege een te lang openstaande contributiekost.
 • De covers in de Wise client worden opnieuw op de oude manier getoond. Ze worden niet meer geschaald, wat betekent dat te grote covers vreemd worden weergegeven. Dit wordt opgelost wanneer alle bibliotheken overgeschakeld zijn op Java 1.8.312. Deze update wordt op 3 mei uitgerold.
 • De problemen met het tonen van een onjuist adres bij het innemen zijn opgelost. Het adres van klantrecordX kan niet meer getoond worden bij klantrecordY.
 • Bij het inschrijven van een klant die al eerder uit het systeem was verwijderd kwam soms nog de melding dat er een duplicaatklant was. Bij oproepen verscheen echter een leeg scherm. Er is een aanpassing gedaan zodat deze klanten bij het inschrijven niet meer getoond worden.
 • Het is opnieuw mogelijk om barcodes te laten genereren bij het koppelen in Wise. In de oude situatie kon je de koppelmethode genereer eigen nummer kiezen, maar je kon er slechts 1 exemplaar aan hangen en die kreeg het generieke NEWEXM als barcode.
Voor de bugfix
Huidige situatie

Release 28 maart 2022

Wise versie 7.0.1-000008001

 • In de duplicaatmelding staat nu zowel vestigingscode als vestigingsnaam van de bib(s) waar de lener al lid is.
 • Vanaf nu krijg je bij inname van een aanwezig exemplaar van een andere vestiging (zowel van je eigen instantie als van een andere instantie) de melding Exemplaar is van vestiging [x]; Op transport zetten? en niet meer Niet akkoord: Exemplaar is van vestiging [x]; niet geaccepteerd. Voor uitgeleende exemplaren wijzigt er niets. Wil je dit niet, vraag dan aan de servicedesk om de melding voor jouw instantie aan te passen.
Oude melding
Nieuwe melding

Release 21 maart 2022

Wise versie 7.0.1-000008000

In het reserveringsophaalbericht via e-mail wordt op basis van het door de bibliotheek gekozen aantal ‘plankdagen’ aan de lener meegegeven t/m welke datum de reservering klaar staat. Sinds enige tijd wordt hiervoor, wanneer deze datum valt op een dag dat de bibliotheekvestiging gesloten is, de eerstvolgende openingsdag genomen.

Release 8 maart 2022 (versie 7.0.1)

Wise versie 7.0.1-000004005

Klanten

Klanten inschrijven in de samenwerking 1 en hoger

Wanneer je iemand inschrijft en er komt een duplicaatmelding, dan staat in die melding in een samenwerkingsgroep 1 en hoger de volgende tekst: “Deze klant wordt hier gratis ingeschreven ivm abonnement elders.” Dit zinnetje verschijnt nu ook wanneer de lener in de eerste bib geen contributie heeft betaald omwille van een gratis abonnement.

Duplicaatmelding

Nog in de duplicaatmelding, maar dan voor alle bibliotheken, is de vestigingscode bij “Huidige rollen” vervangen door de vestigingsnaam. Zo weet je in 1 oogopslag om welke bib het gaat.

Klantenadministratie

In het tabblad Passen is de naam van de bib toegevoegd naast de instantiecode. Ook hier zal je dus meteen zien in welke bib de lener nog een pasje heeft.

Termijn openstaande contributie

Leners die zich (her)inschrijven maar hun lidgeld niet onmiddellijk betalen worden sneller ongeldig. In het kader van het online inschrijven wordt de termijn voor alle bibliotheken als volgt ingesteld:

Heeft een lener met een actief lidmaatschap na 3 maanden nog steeds een openstaand contributiebedrag dan wijzigt de status ‘Gefactureerd’ tijdens de eerstvolgende klantenrun (elke 1e dag van de maand) naar de status ‘Niet betaald’. Die heeft als gevolg dat de lener niet meer kan reserveren of verlengen via Mijn Bibliotheek. 

Heeft die lener een maand later nog steeds het lidgeld niet betaald dan zal tijdens de klantenrun het lidmaatschap ongeldig worden (status 9) en het lidgeld automatisch kwijtgescholden worden met code A910.

Deze aanpassing werkt ook met terugwerkende kracht, wat betekent dat op 1 april een heleboel leners ongeldig zullen worden omdat ze een openstaande contributie hebben die tussen de 4 en 7 maanden oud is.

Zo ziet het tabblad contributie er uit voor een lener die de status ‘Niet betaald’ had en daarna automatisch de status ‘Uitgeschreven’ kreeg. In de financiële historie van de klant kan je ook altijd de afboeking van het lidgeld terugvinden.

Als je een overzicht opvraagt van afboekingen met code A910 kan je zien welke leners wanneer werden uitgeschreven.

Financieel

Scherm registraties

In het scherm met de registraties zijn volgende verbeteringen aangebracht:

 • De titel waar de kost betrekking op heeft
 • De vestiging waar de kost werd gemaakt

Bij de historie zie je enkel nog de omschrijving van het dagboek, niet meer het nummer.

Journaaloverzicht met BTW

Het Journaaloverzicht biedt je een overzicht van je ontvangsten, met de BTW uitgesplitst. Wil je hiervan gebruik maken? Lees dan de uitleg op het leerplatform, en vraag Servicedesk om dit voor je in te richten.

Alle kosten op de registratienota

Op aanvraag is volgende wijziging aan de registratienota mogelijk: van zodra 1 bedrag aan de gekozen tijdsperiode voldoet, worden alle openstaande kosten bekeken om te bepalen of ze aan het minimumbedrag voldoen. Zo ja, dan worden alle openstaande kosten op de registratienota opgenomen, behalve kosten die reeds werden gefactureerd in een andere nota.

Hoe werkt het nu?

Maak je registratienota’s aan, dan wordt gekeken welke leners openstaande kosten hebben in jouw bibliotheek die ouder zijn dan de gekozen termijn en die nog niet gefactureerd werden. Heeft een lener kosten die aan deze criteria voldoen, dan worden deze opgeteld. Is de som van die kosten niet lager dan het gekozen minimumbedrag, dan wordt er voor de lener een nota gemaakt, met enkel die kosten op.

Hoe kan het vanaf nu?

Maak je registratienota’s aan, dan wordt gekeken welke leners openstaande kosten hebben in jouw bibliotheek die ouder zijn dan de gekozen termijn en die nog niet gefactureerd werden. Heeft een lener kosten die aan deze criteria voldoen, dan worden álle niet-gefactureerde kosten opgeteld, ongeacht hoe lang ze al open staan. Is de som van deze kosten niet lager dan het gekozen minimumbedrag, dan wordt er voor de lener een nota gemaakt, met al die kosten op.

Wil je de registratienota voor jouw bib laten aanpassen? Stuur een mail naar bibliotheeksysteem@cultuurconnect.be. 

Exemplaren

In het schermoverzicht exemplaren is een filter toegevoegd. Hiermee kan je de regels in het scherm filteren op bv. enkel balie-activiteit. Dit zou het zoeken in het overzicht moeten vereenvoudigen.

Transport

In het transportoverzicht worden zowel de vestigingscodes als de vestigingsnamen getoond in de kolommen “Van” en “Naar”.

Zo ziet het eruit in een samenwerkingsgroep:

En zo binnen 1 instantie:

Publiekscatalogus

Achterliggend zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die impact zullen hebben op de publiekscatalogus. Deze moeten echter nog geïmplementeerd worden door de leverancier van de bibwebsites. Je leest in die release notes wanneer het klaar is.

Het gaat om volgende wijzigingen:

 • plaatsingsinformatie wordt real time weergegeven bij de beschikbaarheidsinformatie. Wijzigingen aan kasten bv. zal je dus sneller zien verschijnen.
 • een wachtrij-indicatie voor reserveringen.

Wist je trouwens dat je die wachtplaats in de Wise client nu al kunt zien? Bij de openstaande reserveringen van een klant:

En van een titel:

Releases februari 2022

Release 14 februari 2022

Wise versie 7.0.0-001004020

Selecties

Het tabblad rubriektype Fin.posten werd hersteld naar de correcte benaming en de velden kunnen opnieuw gebruikt worden voor het exporteren van een selectie.

Release 7 februari 2022

Wise versie 7.0.0-001004016

Tijdschriften

Bij tijdschriften, waar een plaatsingsopmerking is toegevoegd aan het abonnement, stroomt de plaatsingsopmerking opnieuw zonder vertraging door naar de plaatsingsopmerking na het ontvangen van een tijdschriftabonnementsexemplaar.

Releases januari 2022

Release 31 januari 2022

Wise versie 7.0.0-001004015

Verlengen abonnementen met een vaste vervalmaand

Klanten met een abonnement met een vaste vervalmaand kunnen opnieuw correct verlengd worden in dezelfde maand als deze waarin het abonnement vervalt.

Bijvoorbeeld: Leerkracht-abonnementen hebben in mijn bibliotheek een vaste vervalmaand, eind januari. Deze klant kan ik tijdens de maand januari 2022 opnieuw correct verlengen tot 31 januari 2023.

Berichten – Inleververzoek

Een inleververzoek aangepast via de berichteneditor bevatte de verwoording “Nieuwe inleverdatum”. Dit werd aangepast naar “Inleverdatum”.

Log aanmaken

Een log aanzetten en opslaan is opnieuw mogelijk.

Release 24 januari 2022

Wise versie 7.0.0-001004013

Selecties

De verdwenen (Titel-)selectievelden bij de rubrieken Exemplaren en Titels zijn opnieuw beschikbaar om te selecteren en te exporteren.

De selectievelden mediasoort, taal, publ. jaar, ISBN, EAN en VLACCnummer zijn beschikbaar als selectie- en exportveld. Het selectieveld Reeks werd niet toegevoegd als selectieveld omdat dit een te zware belasting van het systeem veroorzaakte, het veld is wel beschikbaar als exportveld. Bij het exporteren van een selectie op Exemplaren werd het tabblad Titels standaard toegevoegd. Exportprofielen die gemaakt waren met de oude titelvelden ( die met (T)) zal je opnieuw moeten aanmaken.

Balienota’s

Een verloren of beschadigd exemplaar afschrijven en de lener dit laten vergoeden, kan je in Wise door een balienota te maken of door het exemplaar handmatig op te nemen in de notaprocedure. Die tweede optie, een uitgeleend exemplaar versneld opnemen in de notaprocedure, kan je doen via het exemplaardetailscherm (status > Opnemen in notaprocedure) of door bij het maken van een balienota te kiezen als laatste stap om de nota niet meteen af te drukken.

Maak je een balienota voor een exemplaar dat al is ingeleverd (status Binnen) en kies je om de balienota niet meteen af te drukken in de laatste stap, dan kan je die oproepen en afdrukken via de Klantenadministratie: menu Klant > Print klantgegevens > Nota materiaalvergoeding(en). Dit is nieuw, voordien werd ook het aanwezige exemplaar opgenomen in de notaprocedure, wat een foutmelding opleverde bij het verwerken van de nota’s.

De correcte procedure kan je hier nalezen:
https://leerplatform.cultuurconnect.be/courses/exemplaren/lessons/acties-op-exemplaren/topic/exemplaren-opnemen-in-balienota-of-notaprocedure/

Kosten

Tijdens een uitleensessie aan de balie werden onterechte kosten weergegeven bij klanten. Deze weergave ontstond bij het switchen van Innemen naar Uitlenen zonder de sessie af te sluiten en waarbij de klant kosten had opgelopen in de Innamesessie.
Dit werd opgelost en er verschijnen geen onterechte kosten meer bij het uitlenen na het switchen van Innemen naar Uitlenen.

Release 17 januari 2022

Wise versie 7.0.0-001004006

Klantenadministratie

Het opzoeken van een klant via Klant zoeken > eID uitlezen geeft opnieuw zowel de klanten waar het rijksregisternummer als pasnummer in Wise zit als de klanten waar het nummer enkel in het veld rijksregisternummer vermeld staat.

Openingsuren/Sluitingsdagen aanpassen

Omwille van enkel bugs was er gevraagd om even geen aanpassingen door te voeren via Wise. Alle problemen zijn nu van de baan, de pagina hieromtrent werd up to date gebracht en jullie kunnen wijzigingen opnieuw zelf ingeven via Wise.

Release 10 januari 2022

Wise versie 7.0.0-001004003

Klantenadministratie

Bij klanten zonder hoofdadres worden hun tabbladen weer goed getoond en kan je wijzigingen doorvoeren.

Bonnen: bontype 6 – statusbon met transacties

Bij een ingestelde bonprocedure “Vragen om bon” bij Uitlenen in het balieprofiel wordt bontype “6 – statusbon met transacties” bij Uitlenen aan een klant opnieuw uitgeprint.

Annulering reserveringen tijdschriftexemplaren

Wanneer een tijdschriftexemplaar via de notaprocedure automatisch wordt afgeschreven, worden de actieve reserveringen van dat exemplaar automatisch geannuleerd en wordt er een Reserveringsannuleringsbericht verstuurd naar de betreffende klanten.

RFID – Converteren van exemplaren in Wise

Er wordt bij conversie van een exemplaar in Wise geen prefix meer weggeschreven op het RFID-label bij gebruik van het NL datamodel.