Spring meteen naar:

Releases december 2021

Release 21 december 2021

Wise versie 7.0.0-001003058

Klantenadministratie

 • Grafiek

De knop Grafiek op tabblad 1 van de klantenadministratie geeft opnieuw een weergave weer.

 • Weergave abonnementstype

Bovenaan wordt opnieuw het correcte abonnementstype weergegeven i.p.v. de mededeling “Standaard”.

Berichten/ -editor

 • CAE/CAJ

De footer wordt niet weergegeven indien zo ingesteld en de placeholder #NAAM# geeft opnieuw de correcte naam van de klant weer voor de contributieberichten.

 • Nota’s materiaalvergoeding

De opbouw van de lijst en de weergave van het scherm in het selectiescherm van de materiaalvergoedingsnota’s verloopt opnieuw correct.

Vestigingsbeheer

 • Aanzetten log

Het was even niet mogelijk om een log aan te maken in de Wise-client. Deze optie is opnieuw actief.

 • Openingstijden

Aanpassingen aan openingstijden werden t.e.m. 21/12/2021 opgenomen en opgeladen door ons. Deze aanpassingen stromen effectief door naar Wise op 22/12/2021.

Om het overschrijven van gegevens te voorkomen vragen we om wijzigingen aan jullie openingstijden pas vanaf donderdag 23/12/2021 zelf aan te passen in de client .

Titels op kladblok

Jullie kunnen opnieuw titels op het kladblok geplaatst versturen via mail.

Orderadministratie

Na het openen van een factuur in de orderadministratie is tabblad Ontvangen facturen leeg wanneer er opnieuw een factuur geselecteerd wordt.
Het tabblad met ontvangen facturen toont weer de openstaande facturen.

Besteladministratie

Het muteren van bestellingen is opnieuw mogelijk zonder workaround.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1-1024x516.png

Release 14 december 2021

Wise versie 7.0.0-001003045

Extra release

Het waarborgen van de beveiliging van bibliotheekgegevens en -systemen is een topprioriteit voor OCLC. Op 10 december werd een kritieke kwetsbaarheid voor het uitvoeren van externe code, genaamd “Log4j”, in een populair logpakket met Java-technologie gemeld. OCLC heeft vrijdag 10/12 een security patch op de server geïnstalleerd en op 14/12 een hotfix voor de Wise client uitgerold. Deze updates verwijderen de Log4j-kwetsbaarheid. 

Problemen rijksregisternummer

Bij het inschrijven van een lener via het uitlezen van de eID verscheen het rijksregisternummer niet meer in het tabblad 8.Passen. Ook het zoeken van een bestaande lener op rijksregisternummer via eID uitlezen werkte niet meer. Beiden problemen zijn nu opgelost.

Statusaanduiding abonnement en vermelding van opmerking

De statusaanduiding die aangeeft wanneer het abonnement van een klant vervalt, in het bovenste blok van de klantenadministratie en de tekst die aangeeft dat een klant bv. een opmerking waren sinds de update naar 7.0.0 weg. Beide verschijnen nu opnieuw.

Automatische annulering van reservering

Sinds de release van 7.0.0 wordt een reservering automatisch geannuleerd indien het laatst beschikbare materiaal waar een reservering op is geplaatst, vanuit de notaprocedure wordt betaald en afgeschreven. Voor deze ontwikkeling waren nog niet alle scenario’s in orde.
Vanaf nu wordt bij het afvoeren van een exemplaar waar een exemplaarreservering op staat maar waarbij dat exemplaar niet het laatste is van die titel, de reservering vanzelf uitgezet naar het volgende exemplaar. Die reservering blijft dus actief.

Selecties

Het selectiescherm opent weer met een leeg scherm, er wordt geen met het systeem gedeelde selectie meer klaargezet.

Maximum aantal reservaties bij online reserveren van edities

Een online reservatie op een titel met meerdere edities komt sinds een vorige release als een groepsreservatie binnen in wise. Dit betekent meerdere reservaties die meetellen in het maximum aantal reservaties van de klant. Hierdoor werd het ingestelde maximum aantal reserveringen sneller overschreden. Vanaf nu worden reserveringen die met eenzelfde id binnenkomen maar als één reservering geteld en komt er dus geen onterechte foutmelding meer.

Release 13 december 2021

Wise versie 7.0.0-001003039

Berichteneditor

In de berichteneditor is het opnieuw mogelijk een preview op te vragen. Hierdoor kan je ook opnieuw aangepaste berichten publiceren.

Release 7 december 2021 (versie 7.0.0)

Wise versie 7.0.0-001003036

Bug fix

Kunnen in jouw bib aanwezig werken gereserveerd worden, en staat de optie aan om de uitlening van een reservering aan de automaat te stoppen? Het probleem waarbij tijdschriftexemplaren worden tegengehouden voor uitleen is opgelost sinds deze versie. Enkel indien een reservatie werd geplaatst op een specifiek exemplaar wordt de uitlening van dat exemplaar nog geblokkeerd.

Klantenadministratie

Automatische refresh

In volgende scenario’s moet je niet langer op de “refresh”-knop klikken in de klantenadmininstratie om de gemaakte kosten rechtsboven bij registratie up te daten. Het bedrag van de registratie wordt automatisch bijgewerkt.

 • niet ophalen bij afhandelen van een klaarstaande reservatie
 • printen balienota
 • ophalen IBL wanneer kosten worden aangerekend bij ophalen
 • materialen met leengeld

Moet je het boeken van de kosten annuleren in dezelfde sessie? Dan zal je toch nog even moeten refreshen om de kost weer te zien verdwijnen bij de registratie.

Betere samenwerking “eID controleren” en “Ontdubbelfunctionaliteit”

Context van het probleem dat hiermee moet worden opgelost: wanneer je via eID controleren het rijksregisternummer wenst toe te voegen aan een bestaande klant, dan gebeurt het soms dat het rijksregisternummer niet in het daarvoor voorziene veld wordt toegevoegd. De reden hiervoor is dat het rijksregisternummer al bij een ander klantrecord in dat veld staat, en er dus ontdubbeld moet worden. Je krijgt hier momenteel echter op geen enkele manier een melding of pop up over.

Wijziging: dit wordt vanaf de nieuwe versie opgelost door meteen na het controleren van de eID-gegevens de ontdubbelfunctionaliteit te starten. Op die manier blijft er (in het beste geval) nog 1 klantrecord over mét rijksregisternummer. Na het controleren en overnemen van de eID-gegevens, zal je deze pop-up krijgen:

Deze pop up verschijnt wanneer Wise een rijksregisternummer op de eID vindt die al in het systeem zit.

Klik je op “OK”, dan wordt de ontdubbelfunctionaliteit gestart. Dit kan een paar seconden duren. Meer info over het ontdubbelen vind je in de bijhorende les.

Reserveren

Indien het laatst beschikbare materiaal waar een reservering op is geplaatst vanuit de notaprocedure wordt betaald en afgeschreven, dan wordt de reservering automatisch geannuleerd, en wordt er een e-mail verstuurd naar de lener om die van de annulering op de hoogte te brengen.

Volgens het ontwerp van dit wijzigingsverzoek gebeurt dit zowel bij titelreserveringen als bij exemplaarreserveringen, en zowel wanneer het materiaal vergoed wordt vanuit de balienota, de materiaalvergoedingsnota als de deurwaarderprocedure. Worden er kosten gevraagd bij plaatsen van een reservering, dan worden die teruggeboekt bij het automatisch annuleren.

Bij de release van 7.0.0 op 7 december is echter nog niet alles direct in orde. Volgende scenario’s worden de komende weken in orde gebracht. We brengen jullie op de hoogte via de release notes:

 • terugboeken kosten bij plaatsing
 • deurwaarder
 • exemplaarreservering met meerdere exemplaren
 • tijdschriftexemplaren
De automatisch geannuleerde reservering krijgt status Afgehandeld (6)
De archiefreden is “Titel/exemplaar verwijderd”.

De reservering krijgt status 6 – Afgehandeld, met als Archiefreden “Titel/Exemplaar verwijderd”. De mail ziet eruit als volgt (dit is de standaardtekst; op vraag via Servicedesk kunnen we de mail in de editor beschikbaar maken):

Zo ziet de standaardtekst van het annulatiebericht (berichtsoort RSA) eruit.

Varia

Help

Help linkt nu door naar een webomgeving van OCLC. Er wordt nog gezocht naar een betere integratie met het leerplatform van Cultuurconnect.

Logging

Er is een shortcut toegevoegd om de logging sneller te kunnen aanzetten: via Vestigingsbeheer > Werkplekbeheer. Alle rollen kunnen dit. Je kan logbestanden via deze weg wel niet meer zelf een naam geven of op een eigen locatie plaatsen.

Via dit menu kan je de logging aanzetten.

Heb je een Admin-rol, dan kan je nog steeds via Configuratie ook de logs aanzetten. Via die weg kan je de locatie wel nog aanpassen.

Afzender e-mails

Vanaf nu is het mogelijk de naam van de afzender van de automatische mails te laten verschillen van de naam van de vestiging. Contacteer servicedesk als je de naam van de afzender wil laten aanpassen.

RFID-platen

Er is een update gebeurd aan de ondersteuning van de rechtstreeks gekoppelde RFID-platen. Merk je problemen op? Meld ze via servicedesk, en zet indien nodig “Dringend” in het onderwerp van je ticket.

Wat volgt later?

Zoals je bij het topic over reserveren kan lezen, volgen er de komende weken nog verbeteringen aan het wijzigingsverzoek waarbij een reservering automatisch geannuleerd wordt. Je leest over deze verbeteringen in de wekelijkse release notes.

Daarnaast is ook de functionaliteit gemaakt en getest om zelf de openingsuren en sluitingsdagen van je vestigingen in de Wise client aan te passen. Door een probleem met de bevoegdheden kunnen we deze echter nog niet uitrollen, maar dat wordt zo snel mogelijk opgelost. Via de wekelijkse release notes verneem je wanneer.

Releases november 2021

Release 29 november 2021

Wise versie 6.6.5-000003096

Besteladministratie – Bestelscherm

Bij het plaatsen van een bestelling via het bestelscherm en gebruik van een bestelmethode staat er bij Aantal opnieuw default “1” ingevuld i.p.v. “0”.

Reserveringen op aanwezige werken

Wanneer de uitlening van een gereserveerd aanwezig exemplaar aan de zelfuitleen wordt tegengehouden, dan verscheen de tekst “Er is nog een wachtende reservering voor dit exemplaar”. Deze melding werd aangepast naar “Exemplaar is gereserveerd door een andere lener”.

Ontdubbelen

Bij het ontdubbelen wordt nu verduidelijkt waarop Wise zich baseert voor het aangeboden dubbel. Eerder werd er steeds legitimatie weergegeven, ondanks dat er mogelijk niet op legitimatie werd gematched.

Release 22 november 2021

Wise versie 6.6.5-000003092

Overzicht Nota’s materiaalvergoeding

Bij het opvragen van de lijst nota’s materiaalvergoeding liep de sortering van de kolommen mank en kreeg je niet de juiste details te zien bij het openen van een regel.

Er kan opnieuw correct gesorteerd worden op alle kolommen in dit overzicht, en bij het opvragen van de details van een bepaalde regel kom je bij de correcte details terecht.

OpenVlacc & Wise

Wegens een update van Open Vlacc kon je vanuit Wise Open Vlacc niet bevragen. Hierdoor kon je even niet nagaan of jouw invoer reeds aanwezig was in Open Vlacc. De URL werd echter aangepast en jullie kunnen Open Vlacc opnieuw bevragen en titels overnemen.

Release 15 november 2021

Wise versie 6.6.5-000003090

Selecties

Het veld ‘ adres toevoeging’ werd toegevoegd aan selecties, kan worden geselecteerd bij het exporteren van een klantselectie en wordt getoond in het rapport.

Klantenadministratie – meldingen

Bij het toevoegen van een melding of opmerking op tabblad 5. in de klantenadministratie kan je nu gebruikmaken van een lijst met standaard meldingen. Meer info i.v.m. het gebruik van deze lijst en hoe deze tot stand kwam, vind je hier terug.

Verschijnt de lijst niet onmiddellijk in jouw client? Wise de cache even en/of start Wise even opnieuw.

Release 8 november 2021

Wise versie 6.6.5-000003087

Als een titel gekopieerd wordt óf er wordt een nieuwe titel aangemaakt gaat men na Opslaan en terug naar Catalogus naar de nieuwe titel. De bug waarbij je terugging naar de “oude” titel die al in de catalogus stond is opgelost.

Releases oktober 2021

Release 25 oktober 2021

Wise versie 6.6.5-000003078

Indien je de lijst met reserveringen oproept en het scherm nadien sluit, kan je het overzicht vervolgens opnieuw openen en oproepen. De bug waardoor het overzicht niet opnieuw opende is opgelost.

Release 18 oktober 2021

Wise versie 6.6.5-000003073

De nieuwe systeemoptie die ervoor zorgt dat gereserveerde binnenexemplaren aan de zelfuitleen worden geblokkeerd, houdt nu ook rekening met niet-reserveerbare werken (bv. sprinters). Een uitlening van een niet-reserverbaar werk wordt dus niet meer tegengehouden wanneer een ander exemplaar van dezelfde titel (met reserveerbare RMT) gereserveerd is. Werd in afwachting van deze oplossing de systeemoptie in jouw bib tijdelijk uitgeschakeld? Laat het weten via servicedesk, dan zetten we de optie weer aan.

Releases september 2021

Release 27 september 2021

Wise versie 6.6.5-000003070

 • Reserveren: de voor- en familienaam verschijnen opnieuw op het reserveerbonnetje.
 • SIP2: exemplaren met een / in hun barcode en een lege inleverdatum geven geen problemen meer bij inname via SIP2.

Release 20 september 2021

Wise versie 6.6.5-000003070

 • Besteladministratie – budget: een multiselect werd mogelijk gemaakt in het drop down-menu Budgetten bij de Bestellijst leverancier.
 • Samenwerkingsgroep 3b – Intern IBL: exemplaren met oude barcodes hoeven niet meer omgelabeld te worden voor intern IBL binnen samenwerkingsgroep 3b.

Release 13 september 2021

Wise versie 6.6.5-000003066

 • IBL-bon: sinds de release van 6.6.5 was het niet mogelijk om IBL-bonnen te printen. Hiervoor werd een oplossing gevonden en jullie kunnen opnieuw IBL-bonnen printen.
 • Publiekscatalogus: er was een tijdelijk probleem met de weergave van de sluitingsdagen in de publiekscatalogus. Het probleem werd verholpen en de correcte sluitingsdagen stromen weldra door naar de catalogus.

Release 7 september 2021 (versie 6.6.5)

Wise versie 6.6.5-000003062

Klanten

 • Op de materiaalvergoedingsnota en de balienota kunnen nu ook de portkosten worden opgenomen. Concreet worden indien gewenst alle openstaande portkosten opgenomen die nog niet eerder op een factuur stonden, dit kunnen dus in theorie ook portkosten zijn van herinneringsbrieven voor andere exemplaren. Wil je dit zo laten instellen? Mail dan naar bibliotheeksysteem@cultuurconnect.be
 • In de Wise client en in MB zie je niet meer alleen de titel, maar ook het nummer van het tijdschrift dat werd uitgeleend. Hiervoor wordt gekeken naar de velden Volgnummer en Periode. Niet alle geconverteerde materialen gebruiken deze velden, dus soms zal je het toch nog alleen met de titel moeten doen.
Afbeelding: geel gemarkeerde titels zijn geconverteerde materialen waar de velden volgnummer en periode niet zijn ingevuld.
 • Het financieel overzicht “Openstaande registraties en tegoeden” laat nu alle klanten zien met zowel een openstaand tegoed als een registratie groter dan € 0,00. Bij klanten die lid zijn in meerdere bibliotheken ging dit niet helemaal goed; dit probleem is opgelost.
 • In het kader van ontwikkelingen voor online inschrijven, is besloten om het veld “Regio” bij het adres weg te halen. Door de onlogische weergave tussen postcode en gemeente, werd in dit regioveld bij een aantal leners per ongeluk de gemeentenaam ingevuld. De waarde werd voor deze leners overgezet naar het juiste veld.

Reserveren

 • Laat je reserveren op aanwezige werken toe, maar wil je niet dat een andere lener in de bib voorrang krijgt op een gereserveerd werk? Aan de balie kon je al een pop up krijgen om de bibmedewerker te attenderen op de reservering, in deze versie van Wise is ontwikkeld dat de uitlening ook aan de automaat wordt tegengehouden. Wise kijkt hierbij naar de reservering op de titel, en houdt dus elk exemplaar van de gereserveerde titel tegen. Zijn er nog andere exemplaren aanwezig, dan kan je aan de balie de uitlening alsnog doorzetten.

  Op het toestel verschijnt deze melding “Er is nog een wachtende reservering voor dit exemplaar”. Dit wordt in de loop van de komende weken nog wat beter geformuleerd, naar “Exemplaar is gereserveerd door een andere lener”. Wil je deze melding toch nog anders? Neem dan contact op met de leverancier van je automaten.

  Nog even samengevat de verschillende opties:
  1. (default) Lener in de bib krijgt voorrang, uitlening wordt doorgezet
  2. Lener in de bib krijg geen voorrang: aan de balie wordt een pop up getoond en aan de zelfuitleen wordt de uitlening geblokkeerd
  3. Lener in de bib krijgt voorrang, maar bij uitlening aan de balie moet een pop up worden getoond; aan de zelfuitleen wordt de uitlening zonder melding doorgezet.

  Wil je jouw instellingen aanpassen naar scenario 2 of 3? Stuur dan een mail naar de Servicedesk met vermelding welke optie je wenst, en eventueel of er een afwijking nodig is voor bepaalde vestigingen.

Catalogus

 • Wanneer je in de Wise catalogus zoekt in de Woorden-index, kan je via de Filter de resultaten nu ook filteren op het bezit in andere bibliotheken in je provincie, of in je samenwerkingsgroep (vanaf samenwerkingsgroep 3). De knop “Samenwerking” staat er enkel wanneer jouw bib deel uitmaakt van een samenwerkingsgroep.

Bestellen

 • In de besteladministratie is er een nieuw overzicht: “Besteloverzicht leverancier”. Dit biedt dezelfde informatie als de “Bestellijst leverancier”, maar is makkelijker om te verwerken in bv. Excel. Alle info staat in 1 kolom of op 1 rij, en de velden ISBN, Bestelbudget en Initialen werden toegevoegd.
 • Zowel in het nieuwe overzicht “Besteloverzicht leverancier” als in het bestaande overzicht “Bestellijst leverancier” werd een filteroptie “Budgetten” toegevoegd. Het is de bedoeling dat je meerdere budgetten kan selecteren, dit wordt in de loop van de komende weken nog in orde gebracht.

Selecties

Volgende nieuwe mogelijkheden zijn toegevoegd in de selectiemodule:

 • Settype Klanten:
  • Nieuwe velden “Melding” en “Opmerking”: je kan zowel selecteren op “aanwezig = ja/nee”, als op “bevat”.
   • aanwezig = ja/nee: hierbij wordt niet gekeken naar de inhoud van het veld, enkel of er al dan niet iets is ingevuld;
   • bevat: hierbij kan je inhoudelijk zoeken in de meldingen of opmerkingen; maak gebruik van de wildcard *
    Deze 4 extra velden kan je ook exporteren.
  • Nieuw veld “Land”; dit veld kan je ook exporteren.
  • Aangepast veld “Sexe”: je kan nu de waarde uit een lijstje selecteren
 • Settype Exemplaren:
  • Nieuw veld “Memoveld”: enkel met parameter “ja/nee”; selecteer exemplaren op basis van een al dan niet ingevuld memoveld. Dit veld kan je ook exporteren.
  • Nieuw veld “Onderwerp [T]”: selecteer exemplaren op basis van het onderwerp van de titel. Dit veld kan je ook exporteren.
  • Nieuw veld “Onderwerp lokaal [T]”: selecteer exemplaren op basis van het lokale onderwerp van de titel. Dit veld kan je ook exporteren.
  • Nieuw veld “Genre [T]”: selecteer exemplaren op basis van het genre van de titel.
  • Nieuw veld “Deelaanduiding”: dit is een samengesteld veld met periode en volgnummer van het tijdschrift; deelaanduiding van de titel volgt later.
  • Aangepast veld “AVI”: je kan nu uit een lijstje de juiste AVI-waarde selecteren.
  • Veld “Druk” kan geëxporteerd worden.

Releases augustus 2021

Release 9 augustus 2021

Wise versie 6.6.4-000026046

 • De problemen met de nieuwe eID’s zouden verholpen moeten zijn. Merk je toch nog problemen, contacteer dan servicedesk.

Release 2 augustus 2021

Wise versie 6.6.4-000026043

 • In de berichteneditor kan je het veld “Betreft” aanpassen bij een formulier.
 • De correcte afkortingen voor ‘numéro’ en ‘référence’ werden toegevoegd aan de Franstalige berichten.
 • Het scherm ‘berichten printklaar maken’ en ‘print berichten’ was onduidelijk. De kleuren werden aangepast:
  • paars = geselecteerd voor printen
  • geel = job draait
  • groen = job is klaar

Releases juli 2021

Release 12 juli 2021

Wise versie 6.6.4-000026036

 • Voor bibliotheken waar een budgetvoorspelling is ingericht verliep de voorspelling niet correct indien je koppelde via de catalogus en het barcode-icoon. Wise behield de budgetcode na de eerst opgezochte titel en wijzigde deze niet meer. Dit is nu verholpen. Ook via deze weg verloopt de voorspelling correct.
 • Bij het plaatsen van een exemplaarreservering met een NIET unieke barcode wordt de reservering opnieuw gehonoreerd in de betreffende vestiging.

Release 05 juli 2021

Wise versie 6.6.4-000026030

 • Bij het zoeken naar mogelijke duplicaatklanten wordt nu gekeken naar de volledige familienaam i.p.v. enkel de eerste 5 karakters.
 • Binnen samenwerkingsgroep 3: bij het opzeggen van een ‘dubbel’abonnement van een klant in de samenwerking kan de klant opnieuw lenen met het actieve abonnement uit de andere instantie van de samenwerking.

Releases juni 2021

Release 21 juni 2021

Wise versie 6.6.4-000026022

 • De openstaande kosten bij ontoereikend tegoed worden nu correct weggeschreven. Als een klant kosten moet betalen en het beschikbare deposito niet voldoende is om de post volledig te betalen, wordt er keurig een regel geschreven bij de registratie met details.
 • Een systeemoptie werd geactiveerd in Wise betreffende de automatische aanmaak van bestelexemplaren. Na de aanmaak van de bestellijst leverancier zal Wise automatisch bestelexemplaren aanmaken en is er geen extra stap meer nodig om de bestellingen door te zetten naar de Wise catalogus.
 • Bij het herinschrijven binnen een samenwerkingsgroep 1 wordt de contributie nu juist berekend.
 • Deurwaarderslijst wordt correct aangemaakt.

Releases mei 2021

Release 31 mei 2021

Wise versie 6.6.4-000026020

Je kan nu via de berichteneditor de header van de e-mails aanpassen. Indien gewenst, kan je dus een ander logo opladen. Let wel op: de naam van de vestiging die je standaard naast het Bib-logo ziet, wordt automatisch opgehaald bij het uitsturen van de berichten. Laad je een andere afbeelding op in de header, dan verdwijnt de naam van de vestiging ook. Vooral bij reserveringsophaalberichten is dit niet gewenst.

Release 17 mei 2021

Wise versie 6.6.4-000026017

 • Alle velden in de selecties, settype Klanten, rubriek BIEB-ABON houden nu rekening met de vestiging/instantie waarmee je bent aangemeld. Is een lener dus lid in meerdere bibliotheken, dan wordt er in de selectiemodule enkele gekeken naar de parameters in jouw bibliotheek, zowel bij het maken van de selectie, als bij de export.
 • Exemplaren uitgeleend op een administratieve pas kunnen niet gereserveerd worden. De knop om te reserveren stond er echter wel in Mijn Bibliotheek, maar je kreeg een foutmelding wanneer je effectief wou reserveren. Dit is nu opgelost: de knop wordt niet meer getoond.

Release 10 mei 2021

Wise versie 6.6.4-000026015

 • Het vervangen van een pas lukt terug zonder foutmelding.
 • Er is een nieuwe blokkade in Eigenschappen-1, “Blokkeer klant voor betalen posten“. Deze blokkade zorgt ervoor dat er niet meer betaald kan worden aan de automaat of in Mijn Bibliotheek, maar enkel nog aan de balie. Deze blokkade zet je manueel per klant, en haal je manueel weer weg wanneer de posten zijn betaald. Combineer deze blokkade steeds met een melding, zodat je de lener zowel aan de automaat als in Mijn Bibliotheek erop kan wijzen naar de balie te komen. Combineer eventueel ook met een blokkade publieksfuncties.
De nieuwe blokkade op Eigenschappen-1

Releases april 2021

Release 26 april 2021

Wise versie 6.6.4-000026009

 • Door een wijziging in de bestelmodule is er ook een wijziging gebeurd bij het koppelen van exemplaren. Indien je vroeger een werk koppelde, en je wijzigde de plaatsingsvestiging, dan wijzigde de ‘eigenaar’ automatisch mee. Nu is dat niet meer het geval. Indien je dus ingelogd bent in de hoofdbib, en bij het koppelen wijzig je de plaatsingsvestiging naar een andere vestiging, dan wijzigt de eigenaar niet meer mee. In de meeste gevallen kan dat geen kwaad, want de eigenaar is in veel gevallen best de hoofdbib.
 • Bij de instellingen voor de melding op reservering van een aanwezig werk, is naast “Pop up” en “Geluid” een derde optie toegevoegd. De optie “Taakbalk notificatie” regelt het tonen van de megafoon onderaan je scherm en de knipperende tekst “Systeemnotificatie” in de balk bovenaan. Standaard staat deze optie uit – mis je dus de megafoon na deze release, zet dan hier het vinkje aan. Je kan de 3 opties combineren naar wens.
Instellingen voor de systeemmelding

Release 19 april 2021 (versie 6.6.4)

Wise versie 6.6.4-000026006

 • De knop om de eID uit te lezen en zo het adres te controleren werd toegevoegd aan het tweede scherm van het inschrijfproces. Zo kan je bij het (her)inschrijven van een lener in deze stap het adres controleren aan de hand van de gegevens op de eID en indien nodig laten overschrijven met de juiste gegevens. Het adres onthouden bij het controleren op duplicaten in het eerste scherm van het inschrijfproces was niet mogelijk, dit is het compromis.
Tweede scherm inschrijfproces: knop ‘eID uitlezen’ toegevoegd bovenaan
 • Vervangen pas: er wordt nu bij het vervangen van een pas gevraagd of je die wil vervangen in alle instanties waar de pas in gebruik is. Deze stap is nodig voor de Brusselse bibliotheken, maar ook handig voor de andere bibliotheken. Het betekent concreet dat een nieuw pasnummer dat je hebt ingegeven ter vervanging van een oud pasnummer, onmiddellijk zal werken in elke bibliotheek waar het oude nummer is gebruik was.
 • Om te bepalen of iemand een actieve lener is, wordt nu ook gekeken naar SIP2- en Mijn Bibliotheek-activiteit. Voor SIP2 gaat het om elke activiteit waarvoor een gebruiker zich moet aanmelden aan een automaat: deze worden geregistreerd als “Laatste activiteit” in Wise. Dit geldt dus niet voor innemen, want daarbij moet een lener zich niet aanmelden.

  De datum “Laatste activiteit” in de klantenadministratie wijzigt dus bij een activiteit in Wise, in Mijn Bibliotheek of aan een toestel. Deze datum zal mee bepalen of een lener met een gratis abonnement automatisch verlengd mag worden of niet. Binnen enkele maanden gebeurt een aanpassing in Wise waardoor het lidmaatschap ongeldig zal worden van alle leners die een automatisch verlengd abonnement hebben maar van wie de datum ‘laatste activiteit’ ouder is dan 2 jaar. Jullie ontvangen hierover binnenkort meer informatie.

  Het rekening houden met activiteit buiten Wise was ook een noodzakelijke stap in de ontwikkeling van de zogenaamde “Bewaartermijn”. Twee jaar na beëindiging van het bibliotheeklidmaatschap, en op voorwaarde dat er geen openstaande transacties en kosten zijn, zullen de persoonsgegevens geschrapt worden in Wise. Vóór deze automatische opkuisactie actief wordt zullen we daar nog uitgebreid over communiceren.

 • “Toon in plaatsing” bij een exemplaar vertoont nu ook het gewenste gedrag in de publiekscatalogus: is dit aangevinkt, dan zie je het staan bij de plaatsing; is het niet aangevinkt dan wordt het niet gepubliceerd en dient de opmerking enkel voor intern gebruik.
 • In de selecties, rubriek BIEB-ABON: de parameter “Abonnementnummer” houdt rekening met het abonnementnummer in de eigen instantie en kijkt niet meer naar de eigenschappen van het abonnement in andere instanties waar de lener lid is. Een oplossing voor de andere parameters onder de rubriek BIEB-ABON volgt nog.
 • In het menu “Exemplaren” is de omschrijving van het onderdeel “NBD/MEU koppelen” gewijzigd naar “Koppelen met bestelbestanden”. Deze aanpassing kadert in het project Bestelproces automatiseren. Dit menu-onderdeel gebruik je dus niet voor het gewone koppelen.

Release 12 april 2021

Wise versie 6.6.3-001003022

 • In de mails die gepubliceerd worden via de berichteneditor werken de links naar de titels en het doorlinken naar een zelf toegevoegde link opnieuw correct.
 • De brieven in de preview en de afgedrukte brieven bevat opnieuw het veld ‘Betreft’.
 • Bibliotheken in samenwerkingsgroep 3 zien in het Financieel overzicht terug de financiële posten die zijn ontstaan in andere instanties van de samenwerking.

Release 5 april 2021

Wise versie 6.6.3-001003019

 • In de brieven die gepubliceerd worden via de berichteneditor worden speciale tekens (bv. – of ë) opnieuw correct weergegeven in de pdf. Indien nodig moet je nog eens op “Publiceren” klikken in de editor.

Releases maart 2021

Release 22 maart 2021

Wise versie 6.6.3-001003018

 • Een publieksblokkade geldt enkel nog aan de toestellen in de eigen instantie en stroomt niet meer door naar de andere bibliotheken waar de lener lid is.

Release 8 maart 2021

Wise versie 6.6.3-001003016

Releases februari 2021

Release 25 februari 2021

Wise versie 6.6.3-001003011

!!Uitzonderlijk release op donderdag ipv op maandag, omwille van migratie PBS Vlaams-Brabant.

 • Taalvoorkeur is geactiveerd in Wise! Je ziet bij het inschrijven van een nieuwe lener en in het tabblad Eigenschappen-2 dat het veld Taalvoorkeur beschikbaar is. Standaard staat dit veld op Nederlands. Voor de faciliteitengemeenten werd ook de optie Frans toegevoegd, om in regel te zijn met de taalwetgeving. Behoort jouw bib niet tot een faciliteitengemeente en merk je dat een lener toch de taalvoorkeur Frans heeft? Dan is die waarschijnlijk ook lid in een faciliteitenbib. Laat de taalvoorkeur in dat geval gewoon op Frans staan. Als er geen Franstalige berichten zijn ingericht voor jouw bib, dan valt Wise sowieso terug op de Nederlandstalige. De lener met meerdere lidmaatschappen ontvangt dan in de faciliteitenbib het Franse bericht en in jouw bib het Nederlandstalige.
 • Het was niet meer mogelijk om naar de juiste titel te gaan in de Wise catalogus vanuit een exemplaar, de besteladministratie en de selecties. Dit is opgelost.
 • De tekstkleur van een geselecteerde regel in de Klantenadministratie > Financieel is nu wit, waardoor het beter leesbaar is.

Release 22 februari 2021

Wise versie 6.6.3-001003001

 • In het Kastenbeheer is de tekst van de geselecteerde regel beter leesbaar: deze tekst is nu wit ipv zwart.
 • Het knopje rechtsonder in de Wise catalogus om een resultatenlijst te printen doet het weer.
 • De zoekingang Exemplaarnummer (index L) in de Wise catalogus houdt nu rekening met dubbel voorkomende exemplaarbarcodes: waar voorheen steeds het eerste titelnummer werd teruggegeven, wordt er nu ook gekeken naar de vestiging waarmee is aangemeld, om het titelnummer terug te geven dat overeenkomt met de plaatsvestiging van het exemplaar.
 • Het overzicht Reglementregels geeft nu de correcte verlengmethode weer, ipv een leeg of gedeeltelijk ingevuld veld.

Release 15 februari 2021

Wise versie 6.6.3-001001005

 • In het titelmuteerscherm is bij de velden Onderwerp persoon en Onderwerp corporatie, bij het subveld Type, een vaste lijst toegevoegd. Dit is dezelfde vaste lijst als bij Onderwerp:
 • Je kreeg een foutmelding wanneer je een selectie wou exporteren met het veld Genre Volwassenen Omschrijving. Dit is opgelost.
 • In het scherm Berichten printklaar maken is er een verbetering aangebracht: wanneer je een regel selecteert, wordt enkel die regel groen; de regels eronder veranderen niet van kleur.
 • In het scherm om een budget te boeken staat het bedrag in het onderste scherm nu in valuta ipv in centen. Boekte je bv. € 75, dan stond er in het overzichtje onderaan het scherm “7500”; nu staat er “75,00”.
 • Je kon geen tweede reservering plaatsen op een exemplaar met status Interne uitleen (uitlening op een administratieve pas). Dit is opgelost.
 • Bij het printen van een bon op een gewone printer (A4-formaat), zoals een reserveringsbon, IBL-bon, … wordt nu gebruik gemaakt van de stylesheet van de bonnenprinter, waardoor de barcode correct verschijnt en gescand kan worden.

Release 1 februari 2021

Wise versie 6.6.3-00100000

 • Wanneer een titel enkel vermiste exemplaren had, dan vond je deze niet terug via de catalogus bij zoeken op Woorden. Dit is opgelost.
 • De hoofdvestiging kan nu een orderoverzicht maken voor andere vestigingen. Een andere vestiging dan de hoofdvestiging kan enkel het eigen orderoverzicht opvragen.
 • Een exemplaarreservering van een exemplaar waarvan de barcode niet uniek is over heel Wise, geraakte bij inname niet altijd op de reserveringsplank. Dit is opgelost.

Releases januari 2021

Release 11 januari 2021

Wise versie 6.6.3-000020005

 • Was een adres manueel aangepast nadat het eerder via de eID werd uitgelezen, dan lukte “eID controleren” niet altijd: volgens Wise waren de gegevens – onterecht – up to date. Dit is opgelost.