Spring meteen naar:

Release 22 mei 2023

Wise versie 7.0.4-000173000

 • Er was een issue bij het innemen van nieuwe exemplaren waardoor bij sommige exemplaren de velden voor vestiging en eigenaar werden leeg gemaakt. De waarden werden niet goed opgehaald voor het veld Plaats exemplaar. Er is hiervoor een fix gemaakt waardoor dit niet meer zal gebeuren.
 • Na verlengen van de uitleentermijn via de Wise client stond in het Schermoverzicht uit loghistorie in het veld org_inl_dat de dag van verlengen in plaats van de oorspronkelijke inleverdatum. Dit is aangepast naar de vorige inleverdatum. Het veld is leeg wanneer het exemplaar (nog) niet verlengd is.

Release 15 mei 2023

Wise versie 7.0.4-000171000

 • Bij een klant wordt af en toe tijdens het innemen van nieuwe exemplaren de vestiging en de eigenaar leeg gemaakt. De oorzaak ligt bij het ophalen van gegevens tijdens het innemen van nieuwe exemplaren. Wanneer dit nu gebeurt, wordt een melding getoond en moet de Wise client herstart worden. Er wordt gewerkt aan een definitieve oplossing.
 • Exemplaren met status T (Transport) konden niet meer worden gereserveerd. Door een recente wijziging werd voor reserveringen van een exemplaar met status T gekeken naar de substatus. Wanneer die er niet was, kon het exemplaar niet worden gereserveerd. Dit is rechtgezet en reserveren van exemplaren in transport, lukt opnieuw.
 • Om te voorkomen dat OCLC als afzender van spam wordt gemarkeerd, wordt een e-mailadres van een klant vanaf nu na 5 bounces verwijderd in Wise.
 • De melding “0105 De status van deze lener is niet correct [ {0}] Doorgaan?” verscheen wanneer een lid een blokkade heeft in een andere instantie binnen het samenwerkingsverband. De blokkade zelf was niet zichtbaar in de instantie waar deze melding verscheen. De melding verschijnt nu niet meer in de instantie waar de blokkade niet geplaatst is.
 • Er is een nieuwe cursus Bestellen en Budgetten. Alles rond bestellen met of zonder koppeling, met of zonder budget kan je nu op 1 plaats terugvinden.
 • Het verwijderen/opruimen van reeds afgedrukte berichten blijft vaak hangen. OCLC heeft een workaround opgemaakt. Er kan even vertraging zijn bij het opkuisen, maar als je onderstaande stappen volgt, zullen de berichten vrij snel verdwenen zijn uit het overzicht:
  • Nadat je de berichten hebt afgedrukt, sluit je eerst het venster Print berichten
  • Open dat venster opnieuw, selecteer de berichten die je wil verwijderen en klik op Verwijder geselecteerde regels
  • Sluit het venster opnieuw
  • Open datzelfde venster opnieuw: de berichten zouden nu weg moeten zijn
 • Bij de rapporten Afboekingen (85) en Openstaande posten (86) werd gevraagd om een instantie of een vestiging, maar met alleen een vestiging kwam er geen resultaat. Nu is dat wel mogelijk en kunnen de rapporten opgevraagd worden.

Release 8 mei 2023

Wise versie 7.0.4-000169000

 • Er is een nieuwe standaardmelding toegevoegd bij de keuzelijst onderaan in tabblad 5.Meldingen: ‘Manuele uitlening’
 • De kolommen met exemplaarinformatie onderaan een titelbeschrijving toonden de volledige inhoud. Hierdoor werden de kolommen veel breder en moest je veel verder gaan zoeken naar de informatie van andere kolommen. Dat is nu terug aangepast. De kolommen hebben weer hun oorspronkelijke breedte.
 • Bij het herloceren van exemplaren, kan je voor de plaatsing kiezen tussen verschillende opties. De eerste optie is nu ingesteld als standaard, je kan via Servicedesk doorgeven welke optie je kiest.
  • Enkel 1: een exemplaar ontvangt dezelfde plaatsing (kast) in de nieuwe vestiging als de kast(code) gelijk is die van de verzendende vestiging, anders wordt het voorspeld door de kastcon
  • Enkel 2. een exemplaar krijgt altijd de kastcode XXX wanneer het wordt geherlokeerd als de kast XXX bestaat (anders geen kast)
  • Zowel 1 als 2: een exemplaar ontvangt dezelfde plaatsing (kast) in de nieuwe vestiging als de kast(code) gelijk is die van de verzendende vestiging, anders krijgt het de kast XXX.
 • Het tijdschrift “Sport/voetbalmagazine” wordt opgenomen in “Knack”, “Sport wielermagazine” wordt (voorlopig) “Knack Sport Special Giro”. Op deze lijst vind je een overzicht. Wat je precies moet doen als een tijdschrift wordt stopgezet, kan je lezen op deze pagina.

Release 1 mei 2023

Wise versie 7.0.4-000168000

 • Bij het snelkoppelen van exemplaren met gebruik van een rfid plaat bleef het snelkoppelscherm “hangen” en kon er slechts één exemplaar gekoppeld worden. Er is een aanpassing gedaan in de software waardoor er meer meerdere exemplaren achter elkaar kunnen worden gekoppeld middels snelkoppelen.

Release 24 april 2023

Wise versie 7.0.4-000166000

 • De plaatsing wordt meegenomen in de endpoint (tag 853$o). Dat betekent dat je in de bibliotheekwebsite gemakkelijk een carrousel of een lijst kan maken op basis van kastcode. Hieronder zie je een voorbeeld.
 • Er was een bug in de rekenwijze voor de BIOS-statistieken in samenwerkingsgroep 3. Dit is gecorrigeerd.
 • Financiële posten, ontstaan buiten de FO of samenwerkingsverband van de ingelogde medewerker, verschenen toch op het Financieel overzicht, ook als de medewerker daar niet de bevoegdheid voor had. Nu is dat enkel mogelijk als de medewerker de bevoegdheid kasadministratie op het hoogste niveau heeft en dus alle financiële posten mag inzien.

Release 17 april 2023

Wise versie 7.0.4-000165000

 • Bij het ophalen van gegevens in de Berichteneditor werd gezocht naar ‘echte’ data of data uit de archieftabel. Als deze niet kon gevonden worden, liep de Berichteneditor vast bij het RSB-bericht. De terugval naar berichten_archief is verwijderd. Als er geen recente berichtsoort voor handen is, worden er pseudodata gebruikt. De Berichteneditor loopt niet meer vast.
 • Wanneer de kastlijst geëxporteerd werd naar pdf-formaat, viel het exemplaarnummer deels weg. Door de toevoeging van de kolom Deelaanduiding, was er te weinig ruimte. Deze informatie staat ook vermeld achter de titel en de kolom is verwijderd. De kolommen Exemplaarnummer, Reserveringsnummer, Klantnummer en Dagen hebben nu een vaste breedte.
Oude situatie
Huidige situatie
 • Bij het inschrijven van een bestaande klant werd niet goed aangegeven dat de inschrijving wel/niet betaald moest worden vanwege een al bestaande inschrijving in een andere vestiging met/zonder samenwerking. Dit is opgelost, bij elke bestaande inschrijving wordt nagegaan of er sprake is van een samenwerking en of er wel/niet kosten in rekening gebracht moeten worden.

Release 11 april 2023

Wise versie 7.0.4-000165000

 • Bij het plaatsen van een nieuw exemplaar gaf Wise een foutieve pop-up over de ISIL-code. Na aanpassing wordt de foutieve pop-up niet meer getoond.
 • De tekst van het RSA-bericht (Reserveringsannulering) en PRA-bericht (Bericht verlopen reservering) is aangepast. Wie deze berichten graag zelf wil kunnen aanpassen in de Berichteneditor, mag dat laten weten via Servicedesk. De PRA en RSA bevatten momenteel deze tekst:
 • De tijdschrifttitel “Wonder en is gheen wonder” is gewijzigd naar ” Skepp : tijdschrift voor wetenschap en rede” en de titel “Focus Vif” is aangepast naar “Focus Le Vif”. “Armada” verschijnt opnieuw op papier. Op deze lijst vind je een overzicht. Wat je precies moet doen als een tijdschrift wordt stopgezet, kan je lezen op deze pagina.
 • De melding via Klantenadministratie > 5.Meldingen kon niet verwijderd worden. Deze bug is opgelost, de melding kan opnieuw verwijderd worden via dat tabblad.
 • Bij het verlengen van een exemplaar werd het aantal verlengingen niet meer verhoogd. Dit is opgelost en het aantal verleningen is opnieuw zichtbaar in het exemplaardetailscherm en bij de uitgeleende exemplaren van de lener.
 • Via Exemplaren > Inzien > Overzichten > Schermoverzicht uit loghistorie, kan je een overzicht openen. Daar zat een foutje in; wanneer je de volgorde van de kolommen van het schermoverzicht wijzigde, werden de juiste details niet meer getoond. Dit is opgelost.
 • Bij het ontvangen van een tijdschriftexemplaar via abonnement- of tijdschriftenbeheer, werd het hoofdwoord niet meer in het exemplaar gezet. Vanaf nu wordt het hoofdwoord opnieuw juist geplaatst, waardoor het ook weer zichtbaar is in de plaatsing.

Release 3 april 2023

Wise versie 7.0.4-000160000

 • Het is opnieuw mogelijk om de optie Niet honoreren aan te vinken in het Reserveringsdetailscherm, als je een IBL-aanvraag niet wil bevestigen en als je wil dat de aanvraag verdwijnt van je kastlijst. De reservering verdween ook van de andere kastlijsten, het vinkje kon niet meer uitgezet worden en er verscheen een melding “Geen e-mailadres bekend”. Deze problemen zijn opgelost.
 • Het verlengen van exemplaren werd pas zichtbaar na het opnieuw oproepen (met F9) van uitgeleende exemplaren. Nu wordt de inleverdatum van een uitgeleend exemplaar onmiddellijk weergeven. Er zijn wel nog andere fouten: de kolom Opmerking blijft leeg en op het Exemplaardetailscherm blijft bij de tweede verlenging “1x verlengd” staan. Deze bugs zullen maandag opgelost zijn.

Release 27 maart 2023

Wise versie 7.0.4-000157000

 • Het probleem met converteren met een aan de Wise Client gekoppelde RFID-plaat is opgelost. Je kan opnieuw op deze manier converteren. Het scherm Plaats exemplaar geeft nog een foutmelding over de ISIL code. De melding is onterecht. De bestaande ISIL wordt niet overschreven. Scherm Plaats exemplaar kan met OK afgesloten worden.
 • Het weergaveprobleem met verlengen is opgelost, wanneer je verlengt, verschijnt onmiddellijk de juiste inleverdatum. Herstart de Wise Client als dit nog niet gebeurt.
 • De woordenindex van de Wise catalogus is niet meer accentgevoelig. Het gebruik van ç, ¨, ^, ´, ` , ~, $, #, % , of andere tekens is niet meer verplicht om een volledige resultatenlijst te krijgen. Deze wijziging stond gepland voor de release van Wise 7.0.5, maar werd nu al opgelost door OCLC.
Oude situatie
Huidige situatie
 • Bij het innemen van een exemplaar en het opnieuw uitlenen via SIP2 op dezelfde dag, werd een eventuele blokkade niet meegenomen. Daardoor kon er onterecht een exemplaar weer worden uitgeleend. Door aanpassingen aan de code wordt een eventuele blokkade nu goed verwerkt.
 • De tijdschriften “Lonely Planet Nederland” en Ohlala” zijn stopgezet. De tijdschrifttitel “G-geschiedenis” is gewijzigd naar “Kijk geschiedenis”. Op deze lijst vind je een overzicht. Wat je precies moet doen als een tijdschrift wordt stopgezet, kan je lezen op deze pagina.
 • Vandaag is de laatste dag om een aanvraag in te dienen voor een RSB-bericht. Een RSB-bericht is een herinnering voor leners die hun klaarstaande reservering nog niet kwamen ophalen. Het bericht bevat alle niet-opgehaalde reserveringen waarvoor al een eerste bericht is verzonden. Vul dit formulier in, als je gebruik wil maken van een RSB-bericht.

Release Wise versie 7.0.4

Wise versie 7.0.4-000155000

Klanten

Inschrijven: nieuwe regels duplicaatmelding

De regels bij het inschrijven van een nieuwe klant zijn verscherpt: voortaan wordt er eerst gezocht op rijksregisternummer. Wanneer geen match gevonden wordt, volgt een controle op de familienaam, de eerste letter van de voornaam (nieuw) en de geboortedatum. Op deze manier zal bijvoorbeeld bij tweelingen geen duplicaatmelding meer getoond worden van de broer of zus wanneer de eerste letter van de voornaam verschilt.

Deze aanscherping is enkel uitgevoerd in de duplicaatmelding. Aan de ontdubbelfunctionaliteit en via het individueel ontdubbelen in de klantenadministratie is er niets veranderd.

Openstaande kosten enkel zichtbaar in eigen bibliotheek of samenwerkingsgroep

Het is niet meer mogelijk om financiële posten van een andere Financiële Organisatie (FO) in te kijken. Je zal m.a.w. geen rode financiële regels meer zien in de klantenadministratie. In een samenwerkingsverband 3 blijven de kosten wel zichtbaar van de andere instanties in de samenwerking.

Bedragen bij financiële posten correct gesorteerd

De bedragen bij financiële posten werden niet altijd correct van laag naar hoog of hoog naar laag weergegeven als daarop werd gesorteerd. Door een aanpassing werkt deze sortering nu wel.

Geen melding meer bij onbestaande klantberichten

In Klantenadministratie > Klant > Klantberichten verschijnt er geen pop-upmelding meer als er geen berichten zijn. Vroeger moest je de pop-up wegklikken met OK, nu staat er enkel de tekst Geen berichten gevonden.

Nieuwe situatie

Blokkade algemeen geldt in alle bibliotheken van samenwerking 3

Een lener die in één instantie van de regiobib (samenwerking groep 3) een algemene blokkade heeft is nu in alle instanties geblokkeerd voor uitlenen (zowel aan de zelfuitleen als in de Wise client). In het veld Blokkade info is niet enkel meer te zien wanneer en door wie ze is geplaatst, maar ook in welke instantie. Hier kan je dus zien naar welke bibliotheek je de lener eventueel moet doorverwijzen.

In de volgende versie (7.0.5, september 2023) zal een lener in meerdere instanties binnen de samenwerking tegelijkertijd een algemene blokkade kunnen hebben, en zal enkel de instantie die ze plaatste ze ook weer kunnen verwijderen. Een lener kan dan pas weer lenen nadat in geen enkele bibliotheek van de regio nog een blokkade geldt. Deze werking wordt daarbij ook uitgebreid naar de blokkades deurwaarder en betalen posten.

Samenwerkingsverband 3: verbeterde BIOS-cijfers

Voor bibliotheken in een samenwerking 3: een lener die een actief abonnement heeft in een andere instantie van de samenwerking, maar in jouw bibliotheek geen actief lidmaatschap heeft, wordt nu ook geteld worden als actieve lener in de lenersstatistieken (BIOS).

Openstaande registratie

Bij klanten met een openstaande registratie werd rechtsboven in het klantscherm het bedrag niet meer getoond tijdens het uitlenen. Dit is aangepast. De openstaande registratie blijft staan tijdens het uitlenen.

Reserveren

RSB-bericht

Het is mogelijk om een tweede Reserveringsophaalbericht (RSB) te sturen, als herinnering voor leners die hun klaarstaande reservering nog niet kwamen ophalen. Het bericht bevat alle niet-opgehaalde reserveringen waarvoor al een eerste bericht is verzonden. Dit bericht kan enkel via e-mail verzonden worden.

Oproep: Geef ten laatste op 27 maart via dit formulier door of je graag een RSB-bericht wil verzenden én hoeveel dagen na het eerste Reserveringsophaalbericht (RSO) dit verzonden moet worden. Je kan ook aangeven of je het bericht wil bewerken in de Berichteneditor.

Einddatum in RSO-bericht

De datum die in de mailversie van het Reserveringsophaalbericht (RSO) staat, is dezelfde als de datum die gebruikt wordt om de reserveringsplank leeg te halen. Er wordt rekening gehouden met sluitingsdagen van de bibliotheek en de datum is gelijk aan de datum die de klant ontvangen heeft.

Persoonsgegevens klanten andere bibliotheken verborgen via IBL-reservering

Klantgegevens zijn verborgen in het Reserveringsdetailscherm wanneer dat geopend wordt door een vestiging waar de klant geen lidmaatschap heeft (bv. bij IBL-aanvraag).

Nieuwe situatie

IBL-reservering: naam van de leverende bibliotheek opgenomen

In de gegevens van de reservering staat nu bij Leverende vestiging niet alleen het vestigingsnummer, maar ook de naam van de leverende vestiging.

Oude situatie
Nieuwe situatie

Geen wachtdagen bij exemplaarreserveringen

Een IBL-reservering rechtstreeks op een exemplaar zal ook bij IBL-bibliotheken uit groep 2 onmiddellijk op de kastlijst verschijnen. Wanneer je als groep 2 bibliotheek een aanvraag ziet die 0 dagen oud is, weet je dus dat deze enkel bij jou geplaatst werd.

Kastlijsten

Bibliotheken die van een titel meerdere exemplaren hebben en waarvan 1 in het magazijn opgenomen is, zullen bij het maken van hun kastlijst pas de magazijnexemplaren zien verschijnen wanneer geen andere exemplaren beschikbaar zijn. Zowel exemplaren die in een kast met als kenmerk Magazijn zijn opgenomen, als exemplaren met status Y, waar het vinkje Magazijn is aangeduid, gelden hier als magazijnexemplaar.

Reserveerbaarheid nieuwe exemplaren instellen o.b.v. exemplaarstatus

De reserveringsinstellingen per bibliotheek (of vestiging) zijn uitgebreid zodat je niet alleen kan kiezen of exemplaren met de status I (In bestelling) al dan niet reserveerbaar zijn, maar ook of exemplaren met de status Transport Nieuw (In verwerking) of met de status Transport Aquisitie (In besteling) dat zijn. In plaats van 2 opties (ja/nee) zijn er nu 4 mogelijke antwoorden op de vraag Mogen exemplaren met de status in bestelling gereserveerd worden?

0 = Nee 

1 = enkel gekoppelde exemplaren (exemplaarstatus T-N) 

2 = Geleverde en gekoppelde exemplaren (exemplaarstatus T-A en T-N) 

3 = Bestelde, geleverde en gekoppelde exemplaren (exemplaarstatus I, T-A en T-N)

Wie voordien reserveren op bestelde exemplaren toeliet, krijgt standaard optie 3, wie dat niet toeliet krijgt standaard optie 1.

Oproep: wil je graag optie 0 of 2 laten instellen? Laat het dan weten aan de Servicedesk.

Exemplaren

Minimale invoerscherm nieuwe titel

Enkele kleine lay-out wijzigingen:

 • Taal op een nieuwe regel (i.p.v. achter Pub. jaar)
 • Materialen op twee aparte regels en het label aangepast naar
  • Materiaal Volw.
  • Materiaal Jeugd
Oude situatie
Nieuwe situatie

Nieuw veld: datum van vermissing

In het Exemplaardetailscherm is een nieuw veld: Datum van vermissing. Zodra een exemplaar de status Vermist krijgt, wordt die datum ingevuld.

Deelaanduiding zichtbaar

De informatie uit de velden “n” en “p” uit MARC-tag 245 is nu zichtbaar. Deze velden beschrijven de deelaanduiding van een titel. Op volgende plaatsen zie je de deelaanduiding:

 • nieuwe kolom op de kastlijst
 • de reserveringsbon
 • in het herinneringsbericht (HR1)
 • in de zoekresultaten van de online catalogus

Bestellen

Gedetailleerde historiek van mijn (deel)budgetten

Er is een nieuw overzicht: Budgetboekingen. Het rapport geeft inzicht in de handmatig gemaakte budgetboekingen, zodat je kan zien uit welke boekingen de deelbudgetten zijn opgebouwd. Je vindt het rapport via Titels > Overzichten > Budgetboekingen.

Zelfuitleen

FV-verbetering

Als het ZUS-profiel voorschrijft dat de klant het lenen van een beschadigd exemplaar moet bevestigen dan dient de automaat via veld ‘FVY’ aan te geven dat de klant hiermee akkoord gaat. Voorheen was het akkoord gaan met leengelden ook de bevestiging dat de klant een beschadigd exemplaar wil lenen. Hierdoor was een splitsing tussen akkoord gaan met leengeld en schade exemplaren niet mogelijk. Dit is nu gecorrigeerd.

Selecties

Nieuwe rubrieken bij export

Om reeksnummers (bijv. van strips) te exporteren, kan je vanaf nu bij de export in het tabblad Titels de rubriek Reeks/Serie aanvinken. Deze bevat de reekstitel en het deelnummer.

Oude situatie
Nieuwe situatie

Berichten

Aanpassing aan terminologie

De benaming van volgende berichten zijn in de Berichteneditor gelijkgetrokken met de benaming in de Wise client:

 • Bericht einde abonnement (CAE) en Bericht einde jeugdabonnement (CAJ)
 • Reserveringsannulering (RSA)
 • Reserveringsophaalbericht (RSO)
 • Bericht verlopen reservering (PRA)
 • Welkomstbericht online inschrijving (PVW)
 • Honoreringsbericht IBL (PRH)
 • Bevestigingsbericht online herinschrijving (PVH)
 • Herinnering online inschrijving (PMS)

Preview en e-mail versturen verwijderd bij Formulieren

Bij de optie Formulieren is de knop Preview en e-mail versturen verwijderd, omdat die zorgde voor verwarring.

Extra pop-up bij wissen

Als er tekst wordt gewist via het prullenbakje of het kruisje, krijg je voortaan een pop-up met de melding Verwijder tekst? Voordien was de tekst meteen weg zodra je op het prullenbakje of het kruisje klikte.

E-mail met one-time password Mijn Bibliotheek verzonden vanuit e-mailadres van de bibliotheek

Om via Mijn Bibliotheek een lidmaatschap toe te voegen wordt er een mail met een eenmalig koppelwachtwoord naar de lener gestuurd. Die e-mail wordt vanaf nu verstuurd vanuit het mailadres van de bibliotheek.

Je kan het bericht met het eenmalige koppelwachtwoord via Bestandsbeheer downloaden. De bestandsnaam begint met pcbmail_

Probleem met IV1-bericht opgelost

Er was een probleem bij de berichtenjob waardoor in sommige gevallen geen rekening gehouden werd met de inleverdatum na een nieuwe uitlening voor het versturen van de Inleverattentie. Dit is opgelost.

Release 13 maart 2023

Wise versie 7.0.3-000195000

 • Bij het zoeken in de Wise catalogus op Woorden werden recent verwijderde titels (titelstatus = Z) getoond. Dit is nu aangepast. Verwijderde titels worden ook uit de SOLR-database verwijderd. Voor reeds verwijderde titels is een herindexatie van SOLR gebeurd.
 • De status van exemplaren met een leenblokkade en een leenblokkadedatum, werd niet goed weergegeven als de leenblokkadedatum in het verleden lag. De status van een exemplaar verandert nu naar B(innen) bij de ingestelde einddatum.
 • Bij het afdrukken van een Inschrijfbewijs via Klant > Print klantgegevens werd geen voornaam weergegeven, dat is vanaf nu wel zo.
 • Het is mogelijk om een tweede Reserveringsophaalbericht (RSB) te sturen, als herinnering voor leners die hun klaarstaande reservering nog niet kwamen ophalen. Het bericht bevat alle niet-opgehaalde reserveringen waarvoor al een eerste bericht is verzonden. Dit bericht kan enkel via e-mail verzonden worden. Omdat het inrichten van dit nieuwe bericht tijdrovend is, zal OCLC een deel automatiseren. Daarvoor moeten we wel alle aanvragen voor gebruik van de RSB in één keer doorgeven. Bibliotheken die dus gebruik willen maken van dit nieuwe berichttype, vullen ten laatste op 27 maart 2023 een formulier in. We zorgen er dan voor dat het nieuwe berichttype vanaf 3 april kan gebruikt worden.

Release 6 maart 2023

Wise versie 7.0.3-000195000

 • De roepnaam werd dubbel getoond in het zoekoverzicht in de klantenadministratie. Na een aanpassing wordt de roepnaam opnieuw enkel getoond.
 • Reserveringen met de status O (Ontvangen in ophaalvestiging – de klant heeft nog geen bericht ontvangen) kunnen dankzij een systeemoptie niet meer geannuleerd worden, maar op de bibliotheekwebsite was annuleren wel nog mogelijk; pas vanaf het moment dat de klant een bericht gekregen had, (status B) verdween de annulatieknop. Dit is aangepast, alle plankreserveringen kunnen nu niet meer geannuleerd worden als de systeemoptie aanstaat.
 • Als een klant niet meer in aanmerking kwam voor een abonnement en er werd een uitlening tijdens de noodprocedure gedaan, dan kwam er foutmelding als de RFID machine weer online kwam. Er verschijnt geen foutmelding meer.
 • Vanaf nu is het menu Bestandsbeheer (Vestigingsbeheer > Bestandsbeheer) toegankelijk voor alle bibliotheekmedewerkers (behalve voor de Enkelcata rollen) en niet meer enkel voor gebruikers met de rol Admin. Via dit menu kan je de verstuurde berichten downloaden.

Release 27 februari 2023

Wise versie 7.0.3-000190000

 • Volgende tijdschrifttitels zijn gewijzigd: “Pasar” wordt gesplitst in aparte magazines, “Campertijd” wijzigt naar “Pasar camper en kamperen”, “Cycling” wijzigt naar “Poggio”. Op deze lijst vind je een overzicht. Wat je precies moet doen als een tijdschrift verandert van titel, kan je lezen op deze pagina.

Release 20 februari 2023

Wise versie 7.0.3-000189000

 • Er ging iets mis bij het verwerken van tijdschriften: als je in het scherm Ontvangst exemplaren per ongeluk bij de verkeerde titel op Verwerk klikte en vervolgens op Quit, werd de lijst abonnementen af en toe niet goed leeggemaakt. Als je dan vervolgens bij een ander tijdschrift op Verwerk klikte, dan gaf Wise aan dat er meer exemplaren werden verwacht dan daadwerkelijk het geval was. Bij elke ‘Verwerk-actie’ wordt de lijst opnieuw ververst, zodat het aantal te verwachten exemplaren weer correct wordt opgehaald.

Release 6 februari 2023

Wise versie 7.0.3-000184000

 • Bij het uploaden van een bestand door een leverancier in kader van een bestelkoppeling werd een verkeerd punt genoteerd in de exemplaar loghistorie bij de actie NBE. De correcte poort/punt wordt vanaf nu meegenomen en correct weergegeven in de exemplaar loghistorie.
 • De BIOS-gegevens staan klaar: je kan de BIOS-csv’s opvragen, zowel voor bezit op 31/12/2022 als voor bezit op 31/1/2023, in de Wise client via Statistieken en selecties > Statistieken > BIOS statistieken.
 • Het tijdschrift Cook is stoptgezet. In deze lijst vind je een overzicht. Wat je precies moet doen als een tijdschrift wordt stopgezet, kan je lezen op deze pagina.

Release 30 januari 2023

Wise versie 7.0.3-000183000

 • Het Reserveringsannuleringsbericht werd verstuurd vanuit de leverende vestiging in plaats van uit de beheervestiging. Dat werd nu aangepast. Het bericht wordt nu verzonden met de beheervestiging van de reservering als afzender. Dit is over het algemeen de ophaalvestiging/vestiging waar de reservering geplaatst is.
 • Er is vorige week een foutieve aanpassing geweest voor nota’s die ervoor zorgde dat de terugval voor berichten op systeemniveau niet meer werkte. Dit zou bij ons voor weinig problemen mogen gezorgd hebben, aangezien bij ons de meeste instanties eigen systeemregels hebben voor berichten en die terugval niet nodig is. Er is sowieso een aanpassing gedaan dat de terugval voor notaberichten die geen eigen systeemregels hebben weer wordt opgepakt.
 • Het opbouwen van de openstaande posten in een Journaalverslag, werd aangepast. Door deze aanpassing zal het verslag vanaf nu compleet zijn.
 • Titels met exemplaren die uitgeleend werden aan een administratieve pas (F – interne uitlening) werden getoond als Geen exemplaren in de Wisecatalogus bij zoeken op woorden of titel (en andere zoekingangen). Titels met exemplaren met status F worden nu weer getoond als Uitgeleend in de Wisecatalogus bij zoeken op woorden of titel (en andere zoekingangen).
 • De tijdschriften “Tijdschrift voor geestelijk leven” en Fleur Creatief” zijn stopgezet. De tijdschrifttitel “Streven” is gewijzigd naar “Streven Vrijplaats”. Op deze lijst vind je een overzicht. Wat je precies moet doen als een tijdschrift wordt stopgezet, kan je lezen op deze pagina.
 • De abonnementen 156 en 157 hebben vanaf nu de omschrijving Kansentarief Volwassene en Kansentarief Jeugd.

Release 23 januari 2023

Wise versie 7.0.3-000179000

 • Er verscheen sporadisch een foutmelding bij het koppelen van het lidmaatschap in Mijn Bibliotheek. Dit is opgelost, de oorzaak was een foutief ontstaan dubbele gebruikersnaam bij sommige bibliotheken.
 • Op vraag van de productgroep worden de abonnementen MIA Jeugd en MIA Volwassenen aangepast naar Kansentarief Jeugd en Kansentarief Volwassene. Deze wijziging is gepland op maandag 30 januari. Heb je als bibliotheek hier bedenkingen over, laat dit dan weten via Servicedesk voor vrijdag 27 januari.

Release 16 januari 2023

Wise versie 7.0.3-000178000

 • Op vraag van de productgroep worden de abonnementen MIA Jeugd en MIA Volwassenen aangepast naar Kansentarief Jeugd en Kansentarief Volwassene. Deze wijziging is gepland op maandag 30 januari. Heb je als bibliotheek hier bedenkingen over, laat dit dan weten via Servicedesk voor vrijdag 27 januari.
 • Bij het inschrijven van een nieuwe klant kan je Leenhistorie activeren en Melding titel eerder geleend al aanvinken in het inschrijfscherm. De waarde staat standaard op Nee, maar wanneer die aangepast werd naar Ja, werd dit niet opgeslagen. De aanpassing via Klantenadministratie werd wel opgeslagen. Vanaf vandaag wordt de waarde, gekozen in het inschrijfscherm, wel onthouden. Bij nieuwe leden die ingeschreven werden tussen 21 november en vandaag, en waarbij gekozen werd voor de waarde Ja, zal de waarde gecontroleerd moeten worden via Klantenadministratie.
 • Deze tijdschrifttitels zijn recent gewijzigd: “La Maison Victor” is stopgezet, “Test Aankoop” wordt “Testaankoop Magazine”, “Weliswaar” wordt “Weliswaar.be” en “Zin” wordt “Zin Magazine”.

Release 9 januari 2023

Wise versie 7.0.3-000177001

 • Er waren enkele foutmeldingen bij het maken van rapporten. Voor het rapport Afschrijfoverzicht was het veld Afschrijfreden te klein, voor het rapport Ontwikkeling klantenaantallen was het veld Groep te klein en bij het rapport Signaleringslijst zat een fout in de query. De fouten zijn eruit gehaald.
 • Bij het verwijderen van de leenblokkade via seriemutaties bleef de einddatum staan, zodat exemplaren toch nog geblokkeerd bleven staan. De datum moest manueel aangepast worden. Wanneer een leenblokkade via een seriemutatie wordt opgeheven, wordt de leenblokkade-datum nu automatisch verwijderd.
 • Het is niet meer mogelijk om een (IBL-)reservering van een andere bibliotheek te wijzigen of af te handelen, enkel de knop Niet honoreren kan nog aangevinkt worden.