Spring meteen naar:

Release 18 december 2023

Release schema eind 2023

Dit wordt de laatste release van dit jaar. De eerstvolgende release is voor 8 januari.

Logo berichteneditor

In de berichteneditor zit sinds 7.0.6 een nieuwe knop om bij brieven het logo te wijzigen, net zoals dat ook al kon bij mails. Deze knop werkte bij de upgrade naar 7.0.6 nog niet correct. Nu zou dat wel het geval moeten zijn. Dit aanpassen van het logo moet dan wel voor elk bericht apart gebeuren (dus HR1, HR2, …). Zeker voor bibliotheken die in de eerste golven van de migratie zaten, zijn nog niet alle door hen gebruikte berichttypes toegevoegd aan de editor. Indien een bepaald berichttype nog niet zichtbaar is in de berichteneditor, stuur dan een bericht naar de servicedesk en dan voegen we die toe.

Seriemutaties

Seriemutatie van Inleverdatum vanuit selecties liep vast. De oorzaak is gevonden: voor de inleverdatum van exemplaren werd een veld van het type Date gebruikt. Dit is omgezet naar LocalDateTime. Hier werd in de client geen rekening mee gehouden. Dit is nu opgelost.

Saneerlijsten aangevuld met inleverdata voor sommige bibliotheken

Exemplaren die bij migratie naar Wise geen laatste inleverdatum hadden, hebben nu wel een inleverdatum gekregen gebaseerd op de laatst gekende ontlening van het exemplaar. Exemplaren zonder inleverdatum werden nooit getoond in de Saneerlijst onder Exemplaren > Overzichten > Saneerlijst. Daardoor waren de lijsten dus onvolledig. Door de aanvulling van de datums is dit opgelost.
Voor bibliotheken die vroeger met Aleph of Wise werkten gaat het om exemplaren die nooit zijn uitgeleend (inleverdatum is daar gelijk gezet aan de ontvangstdatum zoals bij nieuwe invoer in Wise).
Voor bibliotheken die vroeger werkten met Brocade, Bidoc of Filemaker gaat het om alle exemplaren die niet waren uitgeleend op het moment van de migratie en sindsdien ook nooit in Wise werden uitgeleend.

Release 11 december 2023

SIP2HTTPS Proxy

Om RFID-toestellen veilig te laten samenwerken met Wise is het SIP2-protocol vereist. De communicatie van deze gegevens loopt via HTTPS. Daarvoor zijn er twee opties: SIP2HTTPS en SIP2HTTPS Proxy. De tweede optie was een noodoplossing die enige tijd geleden in het leven werd geroepen bij de overgang naar Hostedwise. Aan die noodoplossing is door OCLC een einde gemaakt met een impact op de klanten van sommige RFID-leveranciers tot gevolg. Klanten die, zoals steeds voorzien, gebruik maken van SIP2HTTPS ondervinden geen problemen.
Na klachten heeft OCLC deze aanpassing tijdelijk teruggedraaid, maar woensdagnacht 13 december zal deze aanpassing opnieuw uitgerold worden.
We voegen dit bericht hier toe om wat duidelijkheid te bieden, gezien het een probleem betreft dat speelt tussen de RFID-leveranciers en OCLC kunnen wij verder niet instaan voor een oplossing. Neem zeker contact op met jullie leverancier indien jullie gebruik maken van SIP2HTTPS Proxy.

Berichten

De getoonde omschrijving van het RSB- en PRH-bericht op Tabblad 7. Eigenschappen-2 verschilde van de getoonde omschrijving bij Klant > Klantberichten. Dit is aangepast. De omschrijving is nu op beide plekken hetzelfde: Reserveringsophaalherinnering (RSB) en Honoreringsbericht IBL (PRH).

Koppelscherm catalogus

In het koppelscherm werd het veld “Siso 2e deel” niet correct voorspeld als de omschrijving in de TABSLT te lang was. Na een aanpassing in de code wordt het veld “Siso 2e deel” weer correct voorspeld.

Release Wise versie 7.0.6

Klanten

Adminpassen tonen aantal exemplaren in bezit

Er zijn een aantal aanpassingen voor administratieve en speciale klanten gemaakt in het scherm Geleende exemplaren:

 • Het aantal uitgeleende exemplaren wordt bij administratieve klanten nu hetzelfde getoond als voor reguliere klanten.
 • Uitgeleende exemplaren hebben bij administratieve en speciale klanten geen inleverdatum, en status ‘Niet beschikbaar’ in plaats van ‘Inzage’.

Ontdubbelfunctionaliteit aangescherpt

In de ontdubbelfunctionaliteit voor klanten (zowel via klantenadministratie als via de lijst) wordt beter rekening gehouden met het rijksregisternummer: komen meerdere klanten voor met dezelfde naam, geboortedatum en geslacht maar met een verschillend rijksregisternummer, dan worden deze klanten niet meer aangeboden als match. Hiervoor wordt gekeken naar zowel het veld Rijksregisternummer in het tabblad 8.Passen als het veld Legitimatie in het tabblad Eigenschappen-2.

Het blijft belangrijk klanten correct te ontdubbelen om te vermijden dat meerdere klanten voorkomen met eenzelfde rijksregisternummer. 

Ontdubbelen – overblijvende pin overnemen

Bij het ontdubbelen van klanten die beschikken over een pincode voor toegang tot een onbemande bibliotheek, werd deze in sommige gevallen verwijderd. Door deze aanpassing:

 • Als de overblijvende actor al een pincode heeft, blijft deze actief.
 • Als de overblijvende actor geen pin heeft en de verwijderde actor wel, dan wordt deze pincode overgenomen bij de actor die overblijft.

Aanpassen benamingen knoppen “instantie” en “netwerk” bij zoeken klantenadministratie

De tekst bij de knopjes onderaan het klantenzoekscherm is aangepast: 

 • De knop ‘instantie’ verandert van naam naar ‘vestiging’ – de zoekopdracht blijft dezelfde: enkel zoeken naar klanten ingeschreven in de vestiging waarin is ingelogd.
 • De huidige knop ‘netwerk’ verandert van naam naar ‘instantie/netwerk’ – de zoekopdracht blijft dezelfde: zoeken naar klanten ingeschreven in de volledige instantie (alle vestigingen van de instantie) of in het netwerk (alle vestigingen van de samenwerkingsgroep 3).

De achterliggende zoekfunctionaliteit blijft ongewijzigd.

Exemplaren

De deelaanduiding vaker zichtbaar maken

Er wordt gewerkt aan het vaker weergeven van deelaanduidingen op plekken waar dat relevant is. De informatie beschikbaar in 245$n van het titeldetailscherm wordt vanaf 7.0.6 reeds getoond in het exemplaardetailscherm. Er wordt nog gewerkt aan een aanpassing van het koppelscherm en verschillende reserveringsschermen.

Tijdelijke en vaste kasten logischer zichtbaar maken in dropdownmenu’s

Er is een aanpassing gedaan waardoor je in het Exemplaardetailscherm en bij Seriemutaties van exemplaren alleen nog maar de relevante kasten ziet. Bij ‘Tijdelijke kast’ zie je alleen de tijdelijke kasten, en bij ‘Vaste’ kast’ zie je alleen de vaste kasten. Hierdoor kun je niet meer per ongeluk de verkeerde kast kiezen.

Configuratie Wise

Extra mogelijkheid voor boeteberekening

Tot dusver kon de numerieke waarde op basis waarvan de boetes berekend worden slechts bestaan uit één digit, in de meeste gevallen 1 of 7 dagen. Hiermee kan boete in schijven worden geboekt bij een klant: in plaats van elke dag een klein bedrag, om de X dagen een groter bedrag in één keer. 

Door deze aanpassing is het nu mogelijk te berekenen over een aantal dagen met 2 digits, bijvoorbeeld elke 14 of 20 dagen.

Meer informatie over de boeteberekening op het leerplatform.

Wil je hiervan gebruikmaken, geef het dan door aan de servicedesk.

Reden kiezen bij stopzetten abonnement verplichten

Vanaf 7.0.6 kan het kiezen van een reden bij stopzetting van een abonnement in de client verplicht worden. Wil je hiervan gebruikmaken, geef het dan door aan de servicedesk. Meer info

Uitbreiding functionaliteit voor samenwerkingsgroepen

Zoekoptie voor exemplaren binnen een samenwerkingsgroep 3b

Vanaf 7.0.6 is het mogelijk om enkel exemplaren binnen een samenwerkingsgroep van bibliotheken te herkennen, in plaats van op systeem- of instantieniveau. Dat betekent dat bibliotheken die (willen gaan) samenwerken als een groep 3b en onderling exemplaren uitwisselen, enkel nog moeten zorgen dat er geen dubbele exemplaarnummers voorkomen binnen de samenwerking, en niet meer binnen heel Wise.

Waar nodig nemen we dit binnenkort apart op met elke regio.

Maximaal aantal uitleningen in een samenwerkingsgroep

Vanaf 7.0.6 kan het maximaal aantal materialen dat een bezoeker kan uitlenen niet enkel afgedwongen worden binnen één instantie, maar ook binnen een samenwerkingsgroep 3. Als een klant het maximaal aantal materialen bereikt heeft in één vestiging van de samenwerkingsgroep, kan daardoor verhinderd worden dat deze klant nog exemplaren uitleent in een andere vestiging van de samenwerkingsgroep. 

Op dezelfde manier kunnen de maximumaantallen voor specifieke thuisgroepen gehandhaafd worden binnen een samenwerkingsgroep.

Voor elke samenwerkingsgroep maar ook voor elke instantie kan je kiezen of het lokale maximumaantal wordt gehandhaafd, of dat van de samenwerkingsgroep. Wil je hiervan gebruik maken, geef het dan door aan de servicedesk.

Berichten

Uitbreiding Berichtvoorkeurmethode

Onderstaande berichten waren al in gebruik maar werden steeds gewoon verzonden. Vanaf nu kan je ook voor deze berichttypes via de client een keuze maken om deze berichttypes niet te versturen voor een specifieke klant, net zoals voor de andere berichttypes al het geval was. Meer informatie op het leerplatform

– RSB: Herinnering Reserveringsophaalbericht / Reserveringsophaalherinnering

– PRH: Bericht reservering op transport / Honoreringsbericht IBL

Enkel berichten die je instantie daadwerkelijk gebruikt zijn zichtbaar. Het kan ook zijn dat bepaalde berichtsoorten voor een bepaald type abonnement zoals “klas” of “instelling” niet van toepassing zijn, ook dan ga je die niet zien verschijnen voor een klant met dat type abonnement.

Oude situatie:

Nieuwe situatie:

Vestiging mag geen mail verzenden

Wise loopt het risico om als spammer gezien te worden als er berichten vanuit adressen verstuurd worden waarvan het domein technisch niet in orde is. Deze mailadressen worden uitgesloten van het verzenden van e-mail om impact op andere bibliotheken te vermijden.

De e-mailberichten van de vestiging worden niet opgepikt door de mailer en krijgen de status ‘Geannuleerd’ met als bijkomende info ‘Vestiging xxxx mag geen e-mail verzenden’.

Berichteneditor

In de berichteneditor zit een nieuwe knop om bij brieven het logo te wijzigen. Dit moet dan wel voor elk bericht apart gebeuren. Indien een bepaald berichttype nog niet zichtbaar is in de berichteneditor, stuur dan een bericht naar de servicedesk en dan voegen we die toe.

OPGELET: deze functie werkt nog niet correct, GELIEVE DEZE KNOP NIET UIT TE PROBEREN tot we via één van de volgende release notes laten weten dat er een oplossing isWe kunnen helaas de knop niet uitzetten.

Release van 4 december 2023 – bijkomende aanpassingen

Adminkosten in deurwaarderprocedure

Sommige administratiekosten werden niet doorgezet naar de deurwaarderprocedure als er alleen nog administratiekosten openstaan. Dit gebeurde bij nota-exemplaren die ingeleverd werden. Bij vergoedingen die betaald of handmatig kwijtgescholden werden werkt dit wel correct. Dit werd nu aangepast zodat alle losse adminkosten correct doorstromen naar deurwaarderprocedure.

Tijdelijke plaatsing bij tijdschriften

Bij een tijdschriftenabonnement waarbij sprake is van een tijdelijke kast en Exemplaren = T (Tijdelijke inzage), werd bij ontvangst van een nieuw exemplaar, bij het vorige exemplaar niet automatisch de tijdelijke kast verwijderd. Dat is nu wel het geval.

Datumvelden rapporten

Wanneer je een datum moet ingeven voor het opvragen van rapporten en co, kon je geen gebruik meer maken van de notatie dd-mm-jjj (25-12-2022). Wat wel nog kon, was dd/mm/jjj (25/12/2022) of dd maand jjjj (25 december 2022) of via het kalendericoontje. Nu kan je weer dd-mm-jjjj gebruiken.

Release 27 november 2023

Reserveren

Er was een verschil tussen de aantallen in de overzichten ‘Transportoverzicht IBL-aanvragen en leveringen’ en ‘Overzicht exemplaren IBL-leveringen’. Dit verschil was te wijten aan een exemplaar dat niet meer in de database voorkomt. Het rapport ‘Overzicht exemplaren IBL-leveringen’ is aangepast, de aantallen zijn nu wel gelijk.

Klanten: passen printen

Op tabblad 8 Passen gaf het toevoegen van een pas met pasmethode P een foutmelding. Nu geeft pasmethode P geen foutmelding meer. De pas wordt geprint en
daarna kan het voorgedrukte pasnummer weer worden ingevuld in het daarvoor bestemde veld.

Rapporten

Het overzicht ‘Herlocatie telling’ toonde de diakritische tekens onjuist in het BIRT-rapport.emsp. De diakritische tekens worden weer op de juiste manier getoond in het BIRT-rapport.

Uitlenen: registratiekosten kwijtschelden

Een registratie ontstaan in een uitleensessie kon je niet altijd weer worden kwijtschelden. Na het kiezen voor kwijtschelden werd de post geregistreerd in plaats van afgeboekt. Er werd een ongeldige waarde weggeschreven in plaats van het kasnummer, waardoor Wise de openstaande posten in de sessie niet vinden kon. Nu wordt dit opnieuw correct weggeschreven en werkt het kwijtschelden correct.

Release 20 november 2023

Inschrijven: controle op rijksregisternummer

Bij het inschrijven van een nieuwe lener controleerde Wise het veld rijksregisternummer niet altijd op de geldigheid van het formaat. Daardoor konden ongeldige rijksregisternummers in het veld terechtkomen. Rijksregisternummers bevatten een controlegetal om foutieve invoer te voorkomen, deze veiligheid zit sterker ingebouwd en wordt vaker uitgevoerd dan voorheen.
Belangrijk: in het veld kunnen enkel nog cijfergegevens worden opgenomen, geen tekst of leestekens meer.
Vb “EID: 02.12.28-077-80” moet worden ingevoerd als 02122807780.

Bestelscherm: bugfix

In het bestel detailscherm, wanneer via de Catalogus een titel wordt besteld, veroorzaakte het gebruik van de <Alt>, <Ctrl>, <Shift> en <CapsLock> toetsen ongewenste mutaties wanneer de cursor zich in een veld met een vervolgkeuzelijst bevond. Dit is nu niet meer het geval.

Release 13 november 2023

Titels
Bij het muteren van een titelbeschrijving in Wise, als in rubriek RA001 (Samenvatting – Marc21-tag520) tekst werd gezet of geplakt met <Enter> in de tekst, sloeg Wise deze tekst niet correct op. De <enters> worden nu genegeerd. Rubriek RA001 wordt nu opgeslagen.

Berichten
Het e-mailadres van de afzender van een balienota is soms het e-mailadres van Cultuurconnect, en niet het e-mailadres van de vestiging die het bericht verstuurt. Dit kwam voor als er eerst door de vestiging een bericht werd verstuurd vanuit de catalogus met de knop ‘Helpdeskticket’ en kort daarop andere berichten zoals RSO, PCA of NBB werden gegegeneerd. Wise hield het mailadres van Cultuurconnect tijdelijk bij. Dit is nu opgelost.

Reserveringen
Bij het verkoppelen van een exemplaar waar een exemplaarreservering op zit, paste Wise het veld titelnr in de tabel Reservering niet aan. De reservering was dan ook niet zichtbaar onder de nieuwe titel. Bij inname van het exemplaar na het verkoppelen verscheen geen melding betreffende een reservering. In het overzicht Reserveringsplank was de reservering zichtbaar onder de oude titel. Wanneer je een gereserveerd exemplaar verkoppelt naar een andere titel, past Wise nu ook in de reservering de titel aan. De reservering is nu zichtbaar onder de nieuwe titel. Bij inname van het exemplaar na het verkoppelen, verschijnt nu ook de melding dat het exemplaar is gereserveerd. In het overzicht Reserveringsplank is de reservering nu zichtbaar onder de correcte titel.

Klanten
Wise toonde de voorlaatste klant niet altijd correct als er een uitlening aan een administratieve pas is geweest. Na een aanpassing in de query bij het zoeken naar de voorlaatste klant wordt nu wel de juiste klant getoond bij laatste en voorlaatste klant.

Bij het ophalen van de details van de klant (request 63) toonde Wise reserveringen, die klaar stonden voor deze klant in een andere bibliotheek. Er worden nu alleen reserveringen getoond die klaar staan in de bibliotheek waar de klant aanwezig is.

Tijdschriften

Tijdschrift “Fence” wordt stopgezet.  Op deze lijst vind je een overzicht. Wat je precies moet doen als een tijdschrift wordt stopgezet, kan je lezen op deze pagina.

Release 6 november 2023

Het online vernieuwen van een abonnement geeft geen foutmeldingen meer.

Release 30 oktober 2023

Bij het maken van een orderoverzicht op basis van het veld Titelcode toont Wise geen foutmeldig meer en maakt Wise het BIRT-rapport correct op.

Release 23 oktober 2023

Klantenadministratie

Bij het inschrijven van een nieuwe klant en op het tabblad NAW van de klantenadministratie toont Wise landen alfabetisch.

Wisselcollecties

Het printen van een overzicht van een heel grote wisselcollectie verloopt opnieuw correct zonder vast te lopen op een time-out.

Release 9 oktober 2023

Uitgeleende werken terug zichtbaar aan de zelfuitleen
Wanneer men aan de zelfuitleen een lijst opvraagt van uitgeleende werken, toonde Wise soms niet alle werken. De oorzaak lijkt gevonden en komt vandaag, ma 9/10/23, naar productie. Geef een seintje aan onze helpdesk als jullie leners hebben waar dit probleem toch opnieuw voorvalt.

Mijn Bibliotheek: leenhistoriek terug gevuld

Het kwam soms voor dat Wise de uitleenhistoriek als leeg toonde, terwijl dat niet klopte. Het gebeurde alleen de eerste keer dat deze geraadpleegd werd, als de gebruik later opnieuw probeerde, kwam de historiek wel door. Onderzoek wees uit dat de Wise-API de eerste keer een lege lijst teruggaf en een volgende keer wel een gevulde leenhistoriek. De oorzaak lijkt gevonden en komt vandaag, ma 9/10/23, naar productie. Geef een seintje aan onze helpdesk als jullie leners hebben waar dit probleem toch opnieuw voorvalt.

Release 2 oktober 2023

Blokkades

Sinds 7.0.5 waren blokkades in bepaalde gevallen soms wel en soms niet zichtbaar onder het tabblad Eigenschappen-1. Ook ontbrak soms de knop “Info” waarmee je binnen een samenwerking groep 3 kan kijken in welke andere bibliotheek van de samenwerking er nog een blokkade is. Dit is verholpen, blokkades zouden steeds correct zichtbaar moeten zijn.

Tijdelijke plaatsing tijdschriften

Bij het ontvangen/ verwerken van tijdschriftexemplaren respecteerde Wise de tijdelijke plaatsing voor ter-inzage exemplaren niet altijd. Dit is verholpen en de achterliggende lijsten zijn aangepast. Het veld ‘Tijdelijke plts’ bevat nu enkel tijdelijke kasten, het veld ‘Plaatsing’ enkel vaste kasten.

Release 25 september 2023

Selecties

Bij het opvragen van een selectie op exemplaren gaf Wise bij de omschrijving van het materiaalsoort, de omschrijving mee vanuit de reserveringsinstellingen per RMT. Wise haalt nu de correcte omschrijving op.

SIP2 – ZUS-profiel

Wanneer in het ZUS profiel een vinkje staat bij ‘Innemen nota-exemplaren weigeren’, kwam het toch af en toe voor dat het exemplaar ingenomen kon worden aan de automaat. Dit is opgelost en het systeem weigert nu alle “nota-exemplaren” bij inname aan de zelfuitleen indien dit vinkje aanstaat.

Klantenadministratie

Wanneer er een blokkade is gezet door een medewerker die niet meer bekend is in Wise, verscheen er een foutmelding bij het selecteren van tabblad 6 Eigenschappen -1. De blokkade gegevens konden niet opgehaald worden. Dit is verholpen sinds deze week.

Release 15 september 2023

Wise down

Op 14 september 2023 rond 11u30 kon Wise even geen verbinding maken met de server. Rond 14u en na 21u zijn een aantal tabellen opnieuw geïndexeerd om te vermijden dat Wise opnieuw (te) traag zou gaan werken. Dit kon zorgen voor korte onderbrekingen van de verbinding, maar zou sinds vandaag, 15 september, definitief opgelost moeten zijn.
Werkt Wise nog steeds niet naar behoren? Contacteer onze servicedesk.

Formulieren printen lukt soms niet
Enkele bibliotheken meldden dat het sinds 11 september niet lukt om formulieren (H1, H2, reservaties) te printen. Wise toonde ze wel via ‘Berichten printklaar maken’, maar ze verschenen niet in ‘Print berichten’.
Ook balienota’s printen lukte niet.
De oorzaak is gevonden en in de avond van 13 september op productie gezet. Sindsdien gaat het printklaar maken en printen van formulieren en het printen van balienota’s opnieuw goed.
De status van de niet verzonden berichten is door OCLC aangepast zodat jullie deze alsnog kunnen printen. Het gaat in totaal over 68 berichten.

Administratiekosten NBD

De administratiekosten hebben geen inleverdatum meer. De enige datum die Wise vermeldt is de notadatum. Dat is de datum waarop de nota is aangemaakt en de betreffende administratiekosten ontstaan zijn.

Tijdschriften: gewijzigde titel

Het kunsttijdschrift ‘HART’ wijzigt naar ‘GLEAN’. Kijk op de lijst wat je moet doen met je abonnement: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BscLucUQRzkIvgAtl3BJK9TEQw9n49F7/edit#gid=628462008

Release Wise versie 7.0.5

Klanten

Kalenderinstelling van uitleenvestiging bij verlenging

Wanneer een exemplaar verlengd wordt in een andere vestiging van de instantie dan waar het werd uitgeleend, volgde Wise de kalenderinstellingen van de vestiging waar je ingelogd was. Dit gebeurde zowel aan de balie als aan de zelfuitleenautomaat. Exemplaren van een filiaal kregen op die manier soms een inleverdatum gelijk aan een sluitingsdag.

Vanaf 7.0.5 volgt Wise de kalender van de vestiging waar de materialen zijn uitgeleend, net zoals in Mijn Bibliotheek.

Leenblokkade geldt overal in samenwerking 3

Een lener die in één instantie van een samenwerkingsgroep 3 een Blokkade door deurwaarder, Blokkade voor betalen posten of Blokkade algemeen heeft, is nu in alle instanties van de samenwerking geblokkeerd voor uitlenen, zowel aan de zelfuitleen als in de Wise client. Een lener kan tegelijkertijd in meerdere instanties van de samenwerking dezelfde blokkade hebben, maar enkel de instantie die ze plaatste kan ze ook weer weghalen. De lener kan pas opnieuw uitlenen wanneer ze overal is weggehaald (in het tabblad Eigenschappen-1 gewijzigd van Ja naar Nee).

Heeft de lener één van deze drie blokkades gekregen in een andere instantie van de samenwerking, dan staat de blokkade in jouw instantie op Nee maar kan je aan de hand van een infoknop wel zien wanneer en door wie de blokkade is gezet.

Alle andere leenblokkades onder het tabblad Eigenschappen-1, zoals de Blokkade publieksfuncties of Blokkeer klant bij automaten, gelden enkel in de instantie waar ze is geplaatst.

Voorbeeld:

Lener in instantie A van de samenwerking die 2 blokkades plaatste

Dezelfde lener in instantie B van de samenwerking

Blokkade tekst aangepast

Voor de release van deze versie werd automatisch een algemene blokkade gezet bij een klant als je het veld Blokkade tekst invulde. Soms werd zo per ongeluk een algemene blokkade gezet, omdat het veld op een onlogische plaats stond.

De plaatsing is aangepast, de velden Blokkade tekst en Blokkade info staan nu onder Blokkade algemeen. Je kan de tekst alleen maar wijzigen als je eerst een algemene blokkade hebt geplaatst.

Oude situatie

Nieuwe situatie

Rijksregisternummer als hoofdpas

Een lener die zich online inschrijft, kreeg in 7.0.4 geen pasnummer. Het rijksregisternummer werd, na het kiezen voor eID controleren, enkel onderaan ingevuld maar niet als pasnummer. Dit is aangepast: er verschijnt een pop-up met “Geen pas gevonden, wilt u een nieuwe pas toevoegen met het rijksregisternummer van de gelezen eID-kaart?” en het rijksregisternummer wordt automatisch als hoofdpas ingesteld wanneer de klant geen andere pas heeft.

Rijksregisternummer in deurwaarderlijst

Het rijksregisternummer kan worden opgenomen in de Deurwaarderlijst, zodat de medewerkers van de Financiële Dienst vlot de juiste persoon kunnen opzoeken in hun eigen software. Het nummer is opgenomen bij de gegevens links bovenaan. 

Opgelet, je moet als bibliotheek zelf de toestemming regelen om het rijksregisternummer uit het bibliotheeksysteem te halen en te delen met een interne dienst. Het verwerken van de persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van het gemeente- of stadsbestuur, niet van Cultuurconnect of OCLC. Standaard staat deze optie op Neen, wil je het laten opnemen, geef dan een seintje aan de Servicedesk. 

Toegang tot de onbemande bibliotheek via Wise Klantbadges

De pincode van een klant wordt gebruikt voor de toegang tot een bibliotheek met onbemande openingsuren. Een klant heeft in Wise maar 1 pincode, dat wil zeggen dat dezelfde pincode geldig is in verschillende bibliotheken waar de lener een lidmaatschap heeft. Dat wil ook zeggen dat wanneer een klant toegang krijgt tot 1 onbemande bib, de klant automatisch toegang krijgt tot alle onbemande bibliotheken waar de klant een geldig lidmaatschap heeft.

Om tegemoet te komen aan de vraag van bibliotheken om de toegang tot de onbemande bib voor een klant specifiek te kunnen blokkeren is er vanaf Wise 7.0.5 een koppeling gelegd tussen Wise Klantbadges en de zelfuitleen.

Wise Klantbadges zijn labels die je via de Wise client aan een klant kan toekennen. Van Klantbadges kun je eenvoudig een overzicht trekken en de details van de badge stromen door naar de zelfuitleen. Voor zelfuitleenleveranciers wordt het dan mogelijk om een klant op basis van zijn pin en badge al dan niet toegang te geven tot de onbemande bib. De toegang zal geweigerd worden voor klanten die niet over de correcte badge beschikken.

Badges kunnen voorlopig enkel gebruikt worden in functie van de onbemande bibliotheek. Contacteer onze Servicedesk als je gebruik wil maken van Wise Klantbadges

Opgelet: de toegang tot de onbemande bibliotheek kan enkel geregeld worden via klantbadges als de software van de zelfuitleenleverancier hierop voorzien is. Informeer dus eerst bij je leverancier.

Extra landen toegevoegd

Bij het inschrijven van een nieuwe klant in de Wise client, of bij het wijzigen van het adres van een bestaande klant, kan je voortaan kiezen uit meer landen dan voordien. Daarnaast wordt de adresopbouw automatisch aangepast naargelang het land je kiest.

Oude situatie

Nieuwe situatie

Nieuwe situatie

Sorteerpositie aangeboden abonnementen wijzigen

Het is vanaf nu mogelijk om de sorteerpositie te wijzigen van de aangeboden abonnementen. Dit is vooral handig voor bibliotheken met een lange lijst abonnementsdefinities. De meest gebruikte abonnementen kunnen nu bovenaan de lijst geplaatst worden. De sorteerpositie is dan zowel bij het muteren van een abonnement, via Klantenadministratie > Contributie, als bij het toevoegen van een nieuwe klant aangepast.

Wil je de sorteerpositie van je aangeboden abonnementen graag wijzigen? Geef dan een seintje aan de Servicedesk.

Oude situatie

Nieuwe situatie

Exemplaren

Aanpassing Details van de regel

Het venster Details van de regel is aangepast. Je opent het venster vanuit het scherm via rechtermuisknop op een exemplaar. De regel Resterende verlengingen is toegevoegd, hier zie je hoe vaak het exemplaar nog verlengd kan worden.

Oude situatie

Nieuwe situatie

Titels

Aanpassing Marc-viewer

De leesbaarheid van de Marc-viewer, die je opent vanuit het Titelmutatiescherm via Opties, is verbeterd. Het pop-up scherm is groter, er is een horizontale en verticale scrollbalk en beschrijvingen kunnen gewijzigd worden.

Oude situatie

Nieuwe situatie

Wijzigen van Wise- en MARC21-velden

Wanneer je voordien iets veranderde aan het bovenste blok van het Titelmutatiescherm (de metadata) en daarna verderop in de beschrijving een echt dataveld aanpaste, zonder eerst op te slaan, werden enkel de veranderde data in het MARC21-veld opgeslagen.

Vanaf 7.0.5 worden wijzigingen in de bovenste kolommenbalk ook onmiddellijk opgeslagen. Velden die zowel bovenaan als bij de MARC21-velden staan, moeten steeds bij de MARC21-velden aangepast worden.

Reserveren

Systeemoptie PAUSHLD

Er is een nieuwe functionaliteit in de Wise client: reserveringen pauzeren. Wanneer iemand een reservering plaatst, maar tijdens een bepaalde periode niet in staat is om het af te halen, kan de reservering gepauzeerd worden. Op die manier wordt de reservering niet voor die persoon gehonoreerd tijdens die periode, wanneer hij als eerst in de rij staat. De reservering schuift door naar de volgende klant, maar de eerste behoudt wel zijn plaats in de wachtrij.

In het Reserveringsdetailscherm kan je de start- en einddatum ingeven.

Bij Klantenadministratie > Klant > IBL/reserveringen zie je de data verschijnen.

Vervaldatum automatisch aanpassen

Bij het plaatsen van een IBL-reservering in de Wise Client staat de vervaldatum op 8 dagen. 

Wanneer geen beschikbare exemplaren aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij exemplaren in bestelling, wordt een vestigingsreservering automatisch een IBL-reservering. Bij het terug aanpassen naar een vestigingsreservering, bleef de vervaldatum staan op 8 dagen i.p.v. 365 dagen. De vervaldatum volgt vanaf 7.0.5 het type reservering, bij een vestigings- of netwerkreservering staat die op 365 dagen, bij een IBL-reservering op 8 dagen.

Opgelet! Voorlopig werkt dit nog niet bij exemplaren die de status Vermist (M) hebben. Houd de pagina met recente releases in de gaten voor een update hierover.

Klantnaam verborgen bij overzicht reserveringen

De naam in het overzicht van alle openstaande reserveringen, waar ook interne IBL’s van andere instanties verschijnen, is enkel nog zichtbaar bij klanten van de eigen organisatie, waar voordien alle namen zichtbaar waren. De kolom is enkel zichtbaar wanneer je links onderaan Toon klantnaam aanvinkt.

Oude situatie: ingelogd in Boutersem, klant van Maarkedal

Nieuwe situatie: ingelogd in Boutersem, klant van Maarkedal

Zelfuitleen

Verbeteren overzicht uitleningen zelfuitleen(ticket)

Er kwam een aanpassing aan de SIP2 dialoog: in dialoog 17/18 wordt nu de vestigingsnaam opgenomen in het OD-veld, de vestigingsnaam in het veld Omschrijving (standaard) uit de vestigingstabel wordt hiervoor gebruikt. 

Deze aanpassing is gedaan om duidelijkere uitleenbonnen vanuit SIP2 te kunnen maken: de lener kan per exemplaar zien in welke vestiging het exemplaar weer ingeleverd moet worden. Om deze uitleenbon via zelfuitleen te verkrijgen, moeten de zelfuitleenleveranciers hun software wel aanpassen. Vraag dus na bij je leverancier of deze aanpassing al gebeurd is.

Melding exemplaren met bijlage bij uitlenen

Vanaf 7.0.5 is het mogelijk om een melding te tonen wanneer je exemplaren met een bijlage via de zelfuitleen leent. Je krijgt niet alleen een bijlagemelding, maar ook wat de inhoud van de bijlage is.

Vraag aan de Servicedesk om de instellingen in het ZUS-profiel aan te passen. De instellingen van het exemplaar in de Wise client doe je als volgt: vul een melding in het veld Bijlage van het blok Notities in het exemplaardetailscherm in en vul in veld Bijlage in groep 3 code ‘N’ in.

Deze optie is NIET in te stellen voor innemen. Een klant kan de melding namelijk potentieel negeren, en er is dus geen garantie dat de bijlage daadwerkelijk bij het ingeleverde exemplaar zit. Als je extra controle wil op bijlagen, kun je de bijlage taggen of ervoor kiezen om exemplaren met bijlage te laten inleveren aan de balie.

Berichten

Gereserveerd exemplaar in IV1 [onder voorbehoud]

Als bibliotheek kan je vanaf 7.0.5 ervoor kiezen om de zin “Exemplaar is niet verlengbaar” te laten opnemen bij een gereserveerd exemplaar in de Inleverattentie. Deze zin wordt niet standaard opgenomen in een IV1, stuur een mailtje naar de Servicedesk als je dit graag wil instellen. 

Patronsystem-id opnemen in een bericht

Vanaf 7.0.5 kunnen er in een bericht de variabelen Patron System Id (de id van de klant in de Wise-API)) en Instantie Id toegevoegd worden. Deze variabelen worden bij het versturen van het bericht dan ingevuld met de juiste gegevens: de Instantie Id van de bibliotheek die het bericht verstuurt en de id van de klant waarnaar het verstuurd wordt. Zo kan er een rechtstreekse link gecreëerd worden naar een bepaalde, persoonlijke pagina op de bibliotheekwebsite. Opgelet: dit moet wel nog ontwikkeld worden aan de kant van de website, maar we denken aan:

Houd de release notes van de bibliotheekwebsites of de pagina op het leerplatform over url’s in de gaten voor de exacte links die je kunt gebruiken!

Extra lettertypes in de Berichteneditor

Bij de opmaak van een formulier in de Berichteneditor, kan je nu kiezen uit 9 lettertypes i.p.v. 3. De mogelijke lettertypes zijn dezelfde als bij de opmaak van een e-mail.

Oude situatie

Nieuwe situatie

Tabel toevoegen in Berichteneditor

In de Berichteneditor is het vanaf nu mogelijk om bij de opmaak van een formulier en een e-mail een tabel toe te voegen, bijvoorbeeld om openingsuren beter te weergeven.

Nieuwe situatie

Deurwaarderprocedure

Administratieve kosten opgenomen

In de deurwaardersprocedure worden vanaf 7.0.5 ook de administratieve kosten van de materiaalvergoedingsnota en/of de registratienota opgenomen. Ook wanneer de materialen ingeleverd zijn en de administratieve kost nog niet betaald is, komt de kost nu mee.

Regel niet verwerken is verwijderd

De opties Regel niet verwerken en Regel niet meenemen hadden dezelfde werking: de regel wordt niet meegenomen in de deurwaarderprocedure én de financiële post wordt niet afgeboekt. Enkel Regel niet meenemen blijft bestaan.

Noodmodule

Vreemde barcode accepteren

Bij het uitlenen tijdens de noodprocedure kwam bij het scannen van elk exemplaar de melding Vreemde barcode accepteren. Dit moest bij elk exemplaar weggeklikt worden. Je kan voor Ja, op alles kiezen en dan worden alle volgende barcodes afgehandeld tijdens de noodprocedure.

Release 4 september 2023

Wise versie 7.0.4-000188000

Tijdschriften

 • Tijdschriften Pompoen en Pippo verschijnen vanaf september niet meer in geprinte vorm maar werden samengevoegd tot een digitaal tijdschrift onder de naam Clavis+. Wie een abonnement heeft ontvangt wel nog 4 gedrukte boekjes per jaar.
  In OpenVlacc en Wise werden de tijdschrifttitels voor Pompoen en Pippo afgesloten, dit wil zeggen dat er een eindjaar 2023 werd ingegeven.
  Er komt geen nieuwe tijdschrift-beschrijving voor Clavis+ omdat het over een digitaal tijdschrift gaat. De boekjes zijn gewone hardcover boekjes en moeten als boek worden beschreven.
  Heb je nog tijdschriftnummers van Pompoen of Pippo die nog niet geregistreerd zijn in Wise, dan kan je die nog ontvangen via de voorspellijst (Titels > Abonnementenbeheer > Tijdschriftenbeheer) of het abonnement zoals normaal.
  Zodra je het laatste nummer ontvangen hebt, zet je best het abonnement op status “Geëindigd”. Op die manier verschijnt de titel ook niet meer in de voorspellijst.
  Meer info: https://leerplatform.cultuurconnect.be/courses/tijdschriften/lessons/tijdschriften-nieuwe-abonnementen/topic/stopzetten-van-een-tijdschriftabonnement/
  De vier boekjes die vanaf nu per jaar verstuurd gaan worden in combinatie met het digitale abonnement, registreer je in Wise als boek en niet als tijdschrift!

Release 28 augustus 2023

Wise versie 7.0.4-000188000

 • De officiële feestdagen voor 2024 zijn aangevuld. Had je zelf al aanvullingen (bijv. extra sluitingsdagen) gedaan voor 2024? Kijk dan zeker de sluitingsdagen in de kalender voor 2024 na. In sommige gevallen is het mogelijk dat deze overschreven werden en zal je ze opnieuw moeten invullen. De wettelijke feestdagen zijn:
  • 01/01/2024 Nieuwjaar
  • 01/04/2024 Paasmaandag
  • 01/05/2024 Dag van de Arbeid
  • 09/05/2024 O.H. Hemelvaart
  • 20/05/2024 Pinkstermaandag
  • 21/07/2024 Nationale feestdag
  • 15/08/2024 O.L.V. hemelvaart
  • 1/11/2024 Allerheiligen
  • 11/11/2024 Wapenstilstand
  • 25/12/2024 Kerstmis

Release 14 augustus 2023

Wise versie 7.0.4-000188000

 • Bij Kastenbeheer werden in de dropdown van Afdeling de kasten getoond in plaats van de afdelingen. Na een aanpassing in de code worden bij de dropdown Afdeling weer de correcte afdelingen getoond.
 • Opgelet! We herinneren er iedereen die tijdschriften ontvangt graag nog eens aan dat er heel wat tijdschriften zijn voor kinderen die het schooljaar volgen en een dubbele jaargang hebben. Het septembernummer is meestal nr. 1, op dit moment moet je dus dat eerste nummer registreren onder jaargang 2023-24. Daar gebeuren nog steeds heel wat fouten rond, met verwarring voor andere bibliotheken en veel opkuiswerk langs de kant van Cultuurconnect tot gevolg. Wees dus aandachtig aub! Dit geldt bijv. voor “National Geographic Junior”, “Wild van Freek”, “Okki” en nog enkele andere.
  • Meer info over het correct omgaan met dubbele jaargangen vind je op deze pagina.
  • Je kan ook een aparte webinar bekijken over (dubbele) jaargangen en jaargangovergangen.
  • Gelieve deze informatie door te geven aan iedereen die in jouw bibliotheek tijdschriften ontvangt.

Release 7 augustus 2023

Wise versie 7.0.4-000187000

 • Als er een aankoop via de kassa is gedaan, waarbij een gedeelte via deposito is afgerekend en deze deposito betaling wordt hersteld, dan werd het deposito bij de betreffende klant niet opgehoogd. Dit is in orde.
 • Bij het exporteren van gegevens via selecties, gebeurde het dat bepaalde diakritische tekens niet correct werden weergegeven. Om dit te verhelpen werd de codering van het CSV-bestand aangepast naar UTF-8 codering. Indien je een csv-bestand met vreemde tekens (é, à, ñ, …) opent, dan doe je dat best door de gegevens in Excel te importeren. De werkwijze hiervoor kan je nalezen op deze pagina.

Release 31 juli 2023

Wise versie 7.0.4-000183000

 • Het soms wegvallen van letters aan de rechterkant, bij berichten die via de Berichteneditor opgemaakt waren, in sommige Outlookversies (desktop) is verholpen.

Release 24 juli 2023

Wise versie 7.0.4-000183000

 • Bij het openen van het tabblad bestellingen werden nieuw geplaatste bestellingen pas getoond nadat het scherm werd ververst. Nieuw geplaatste bestellingen worden weer direct getoond na het openen van het tabblad bestellingen in de besteladministratie. Eerst verversen is niet meer nodig

Release 17 juli 2023

Wise versie 7.0.4-000182000

 • Wanneer je bij Selecties koos voor settype Exemplaren, werd bij de rubriek Tijd.kast geen dropdown van tijdelijke kasten getoond. Dit is aangepast en de tijdelijke kasten van de vestiging waar je bent ingelogd, verschijnen.
 • Er was een foutje opgedoken bij het maken van reserveringen in bulk: wanneer tijdens het maken van de bulkreservering de originele reservering op transport werd gezet, kreeg de bulkreservering ook status T. Bijgevolg verschenen de aanvragen niet op een kastlijst. Dit is rechtgezet: bij het maken van een bulkreservering wordt nu gecheckt op de status van de originele reservering, heeft deze status T dan kan er geen bulkreservering gemaakt worden.
 • Het overzicht op Mijn bibliotheek toonde niet alle uitleningen; enkel de uitleningen in de vestiging waar iemand was ingelogd, waren zichtbaar. Nu worden opnieuw de uitleningen in andere vestigingen getoond.
 • Bij ontdubbelen werd het pasnummer bij de overblijvende actor soms een volgpas i.p.v. een hoofdpas. Dit is aangepast en het pasnummer dat hoort bij de actor die overblijft na ontdubbelen, wordt de hoofdpas.

Release 10 juli 2023

Wise versie 7.0.4-000182000

 • Bij zoeken op woorden in de catalogus werden titels waarbij geen exemplaren aanwezig zijn, weergegeven als Interne uitlening. Dit is opgelost en nu verschijnt er Geen exemplaren, zoals voordien.
 • In de desktop versie van Outlook vielen soms letters aan de rechterkant weg bij berichten die via de Berichteneditor opgemaakt waren. De styling voor Outlook is aangepast, waardoor er geen letters meer wegvallen.
 • Voor sommige bibliotheken die met de deurwaarderprocedure werken was de deurwaarderbrief wel ingesteld, maar niet de deurwaarderslijst, die normaal gezien ook standaard wordt aangemaakt. Dit is aangepast, dus vanaf nu zal Wise altijd twee bestanden aanmaken bij het printen van de deurwaardersbrieven. De lijst wordt niet opgenomen in de berichteneditor.

Release 3 juli 2023

Wise versie 7.0.4-000182000

 • Bij het opvragen van geleende exemplaren op Mijn Bibliotheek verscheen er soms een internal server error. De foutmelding verscheen bij leden met een verlopen abonnement die exemplaren thuis hadden. Dit is opgelost en de exemplaren worden nu wel getoond.
 • Berichten bleven staan in Berichten printklaar maken en konden niet geprint worden. Ook mails werden niet verstuurd. Dit is aangepast, de berichten komen na Printklaar maken weer in Print berichten en kunnen worden afgedrukt. De mails zijn alsnog opgepakt.
 • Door de fix in de release van 19/6 werden betalingen via SIP2/zelfuitleen als twee regels weggeschreven (ophoging tegoed en betaling openstaande registratie). De fix is teruggedraaid, betalingen via SIP2 worden sinds 22/6 weer als één financiële post weggeschreven.

Release 26 juni 2023

Wise versie 7.0.4-000181000

 • Titels waarvan het laatste exemplaar (over het hele bibliotheeksysteem) werd afgeschreven, werden met een maandelijkse routine naar de onderkant van de catalogus verplaatst. Sinds vorige week is dit aangepast zodat een titel meteen na het afschrijven van een laatste exemplaar naar de onderkant wordt verplaatst. Je vindt de titel dan enkel nog terug in de deelcatalogus 3 Verwijderde titels. Wanneer de titel 6 maand ongewijzigd in de onderkant zit wordt die automatisch verwijderd uit Wise.
 • Iedereen die werkt met vestigingsreserveringen maar in de client wel een andere ophaallocatie kan kiezen, kan nu een geplaatste reservering ook manueel aanpassen naar een netwerkreservering. Het voordeel is dat je niet moet inloggen in de client van de vestiging waar de titel beschikbaar is. Voor de lener die zelf via Mijn Bibliotheek reserveert verandert er niets.

Release 19 juni 2023

Wise versie 7.0.4-000181000

 • In de Berichteneditor werd het pasnummer niet opgehaald wanneer de klant enkel een volgpas had. Dit is aangepast en nu wordt de volgpas getoond. Als de klant twee volgpassen heeft, wordt de laatst gebruikte pas getoond en wanneer de klant een hoofdpas en een volgpas heeft, wordt de hoofdpas getoond.
 • Het verwijderen van zojuist geprinte berichten werkte niet goed, omdat de status niet ververst werd. De Ververs-knop reset nu de status van de zojuist geprinte berichten, waardoor deze weer meteen verwijderd kunnen worden. Volg dus de volgende werkwijze om reeds geprinte berichten snel te verwijderen uit het printbeheer:
  • print de berichten af
  • klik op Ververs
  • selecteer de berichten die je wil verwijderen
  • klik op Verwijder geselecteerde regels
  • wacht een paar seconden en druk dan opnieuw op Ververs
 • De statussen bij het zoeken in de Wisecatalogus zijn opnieuw aangepast:
  • Wanneer je zoekt in de woordenindex naar een titel en het enige exemplaar dat voor jouw vestiging aan die titel hangt, is uitgeleend op een administratieve pas, dan staat er nu weer correct Interne uitlening i.p.v. Transport.
  • Wanneer je zoekt in de woordenindex naar een titel, en alle exemplaren die voor jouw vestiging aan die titel hangen hebben de status Transport (nieuw), dan staat er nu correct Transport i.p.v. Tijdelijk afwezig.
  • Wat helaas nog niet in orde is, is de verwoording wanneer geen enkele instantie in Wise een exemplaar van een titel heeft, zoals bij veel braille-titels het geval is. Daar staat nu Interne uitlening, dat zou Geen exemplaren moeten zijn. We blijven dit opvolgen bij OCLC om ook dit weer in orde te krijgen.
 • Je kan een volledige jaargang van een tijdschrift afvoeren via het abonnement. De op dat moment nog uitgeleende exemplaren worden afgevoerd als ze worden ingenomen, maar de melding op het scherm daarbij was onduidelijk. Deze tekst werd nu aangepast om duidelijk aan te geven dat het exemplaar afgevoerd werd.
 • Tijdschrift “De koevoet” wordt stopgezet.  Op deze lijst vind je een overzicht. Wat je precies moet doen als een tijdschrift wordt stopgezet, kan je lezen op deze pagina.

Release 5 juni 2023

Wise versie 7.0.4-000176000

 • Het rapport Overzicht exemplaren IBL-leveringen nam niet alle ingegeven vestigingen mee bij het opmaken van het rapport. Dit is opgelost. Meer informatie over de IBL-overzichten vind je op deze pagina.

Fix 31 mei 2023

Speciale fix afrekenbon

Bij gebruik van de teruggave-hulp op het afrekenscherm werd het bedrag dat teruggegeven werd niet op de bon gezet. Daardoor lijkt het alsof de klant een tegoed had. Dat teruggave-bedrag staat nu wel correct op de bon.

Speciale fix RSB-bericht

Het RSB-bericht (herinnering reserveringsophaalbericht), dat begin april werd gelanceerd, bevatte nog enkele fouten

 • De afhaalvestiging werd niet altijd getoond
 • Het middendeel van het bericht, met de info van het/de gereserveerde werk(en), vermeldde een inleverdatum en soms ook verlengdatum i.p.v. een berichtdatum.

De voorbije weken heeft OCLC de bugs eruit gehaald en hebben we veelvuldig getest, eerst op test1 en sinds deze week ook op productie. Ondertussen stonden de RSB-berichten geblokkeerd. Dat wil zeggen dat ze wel in bestandsbeheer te vinden waren en als je een klant opzocht, leek het alsof ze nog verstuurd waren, maar in de praktijk was dat niet het geval.

We hebben vandaag aan OCLC gevraagd om die blokkade weer weg te halen. Vermits de RSB-berichten in de vroege ochtend automatisch worden verstuurd, zal dat vanaf donderdag 1 juni weer het geval zijn.

We willen wel nog even de aandacht vestigen op een verschil tussen de gepubliceerde versie en de niet-gepubliceerde versie van de RSO en ook de RSB.

RSO/RSB die NIET gepubliceerd werd via de berichteneditor en dus de standaardtemplate en tekst gebruikt:

 • Middenblok bevat titel, auteur en indien beschikbaar ook cover van het gereserveerde werk, samen met een berichtdatum (=datum waarop RSB werd verstuurd)
 • Tussen het zelf aan te passen blok onder het middenblok en de afsluiting, verschijnt de afhaalvestiging. Daarboven staat de tekst ‘Je kan jouw reservatie tijdens de openingsuren ophalen in:’

RSO/RSB die WEL gepubliceerd werd via de berichteneditor en daardoor een lichtjes andere template en eigen aangepaste tekst gebruikt:

 • Middenblok bevat titel, auteur en indien beschikbaar ook cover van het gereserveerde werk, samen met een berichtdatum, reserveringsnummer en een blauwe balk die de uiterste ophaaldatum vermeld
 • Tussen het zelf aan te passen blok onder het middenblok en de afsluiting, verschijnt de afhaalvestiging. Daarboven staat de tekst ‘Je kan jouw reservatie tijdens de openingsuren ophalen in:’ Haal deze tekst dus niet weg wanneer je zelf aanpassingen doet, want anders staat de afhaalvestiging daar zonder uitleg, wat verwarrend kan zijn.

Het verschil in template (en middenblok) tussen beide versies is er omdat sommige bibliotheken liever geen uiterste afhaaldatum vermelden, omdat ze daar flexibel mee omgaan. In dat geval mag je dus de RSO/RSB niet zelf aanpassen en publiceren via de berichteneditor. Wil je die blauwe balk met uiterste afhaaldatum net wel, dan moet je wel publiceren. Je hoeft daarbij geen echte wijzigingen aan te brengen in de tekst, gewoon een spatie toevoegen en vervolgens op resp. ‘Opslaan’, ‘Preview’ en ‘Publiceren’ klikken is voldoende. Opgelet: het is pas nadat je op ‘Publiceren’ klikt dat de wijzigingen vanuit de berichteneditor naar Wise zelf worden verstuurd.

Hieronder geven we nog twee voorbeelden.

RSO/RSB die NIET gepubliceerd werd via de berichteneditor en dus de standaardtemplate en tekst gebruikt:

RSO/RSB die WEL gepubliceerd werd via de berichteneditor en daardoor een lichtjes andere template en eigen aangepaste tekst gebruikt:

Release 22 mei 2023

Wise versie 7.0.4-000173000

 • Er was een issue bij het innemen van nieuwe exemplaren waardoor bij sommige exemplaren de velden voor vestiging en eigenaar werden leeg gemaakt. De waarden werden niet goed opgehaald voor het veld Plaats exemplaar. Er is hiervoor een fix gemaakt waardoor dit niet meer zal gebeuren.
 • Na verlengen van de uitleentermijn via de Wise client stond in het Schermoverzicht uit loghistorie in het veld org_inl_dat de dag van verlengen in plaats van de oorspronkelijke inleverdatum. Dit is aangepast naar de vorige inleverdatum. Het veld is leeg wanneer het exemplaar (nog) niet verlengd is.

Release 15 mei 2023

Wise versie 7.0.4-000171000

 • Bij een klant wordt af en toe tijdens het innemen van nieuwe exemplaren de vestiging en de eigenaar leeg gemaakt. De oorzaak ligt bij het ophalen van gegevens tijdens het innemen van nieuwe exemplaren. Wanneer dit nu gebeurt, wordt een melding getoond en moet de Wise client herstart worden. Er wordt gewerkt aan een definitieve oplossing.
 • Exemplaren met status T (Transport) konden niet meer worden gereserveerd. Door een recente wijziging werd voor reserveringen van een exemplaar met status T gekeken naar de substatus. Wanneer die er niet was, kon het exemplaar niet worden gereserveerd. Dit is rechtgezet en reserveren van exemplaren in transport, lukt opnieuw.
 • Om te voorkomen dat OCLC als afzender van spam wordt gemarkeerd, wordt een e-mailadres van een klant vanaf nu na 5 bounces verwijderd in Wise.
 • De melding “0105 De status van deze lener is niet correct [ {0}] Doorgaan?” verscheen wanneer een lid een blokkade heeft in een andere instantie binnen het samenwerkingsverband. De blokkade zelf was niet zichtbaar in de instantie waar deze melding verscheen. De melding verschijnt nu niet meer in de instantie waar de blokkade niet geplaatst is.
 • Er is een nieuwe cursus Bestellen en Budgetten. Alles rond bestellen met of zonder koppeling, met of zonder budget kan je nu op 1 plaats terugvinden.
 • Het verwijderen/opruimen van reeds afgedrukte berichten blijft vaak hangen. OCLC heeft een workaround opgemaakt. Er kan even vertraging zijn bij het opkuisen, maar als je onderstaande stappen volgt, zullen de berichten vrij snel verdwenen zijn uit het overzicht:
  • Nadat je de berichten hebt afgedrukt, sluit je eerst het venster Print berichten
  • Open dat venster opnieuw, selecteer de berichten die je wil verwijderen en klik op Verwijder geselecteerde regels
  • Sluit het venster opnieuw
  • Open datzelfde venster opnieuw: de berichten zouden nu weg moeten zijn
 • Bij de rapporten Afboekingen (85) en Openstaande posten (86) werd gevraagd om een instantie of een vestiging, maar met alleen een vestiging kwam er geen resultaat. Nu is dat wel mogelijk en kunnen de rapporten opgevraagd worden.

Release 8 mei 2023

Wise versie 7.0.4-000169000

 • Er is een nieuwe standaardmelding toegevoegd bij de keuzelijst onderaan in tabblad 5.Meldingen: ‘Manuele uitlening’
 • De kolommen met exemplaarinformatie onderaan een titelbeschrijving toonden de volledige inhoud. Hierdoor werden de kolommen veel breder en moest je veel verder gaan zoeken naar de informatie van andere kolommen. Dat is nu terug aangepast. De kolommen hebben weer hun oorspronkelijke breedte.
 • Bij het herloceren van exemplaren, kan je voor de plaatsing kiezen tussen verschillende opties. De eerste optie is nu ingesteld als standaard, je kan via Servicedesk doorgeven welke optie je kiest.
  • Enkel 1: een exemplaar ontvangt dezelfde plaatsing (kast) in de nieuwe vestiging als de kast(code) gelijk is die van de verzendende vestiging, anders wordt het voorspeld door de kastcon
  • Enkel 2. een exemplaar krijgt altijd de kastcode XXX wanneer het wordt geherlokeerd als de kast XXX bestaat (anders geen kast)
  • Zowel 1 als 2: een exemplaar ontvangt dezelfde plaatsing (kast) in de nieuwe vestiging als de kast(code) gelijk is die van de verzendende vestiging, anders krijgt het de kast XXX.
 • Het tijdschrift “Sport/voetbalmagazine” wordt opgenomen in “Knack”, “Sport wielermagazine” wordt (voorlopig) “Knack Sport Special Giro”. Op deze lijst vind je een overzicht. Wat je precies moet doen als een tijdschrift wordt stopgezet, kan je lezen op deze pagina.

Release 1 mei 2023

Wise versie 7.0.4-000168000

 • Bij het snelkoppelen van exemplaren met gebruik van een rfid plaat bleef het snelkoppelscherm “hangen” en kon er slechts één exemplaar gekoppeld worden. Er is een aanpassing gedaan in de software waardoor er meer meerdere exemplaren achter elkaar kunnen worden gekoppeld middels snelkoppelen.

Release 24 april 2023

Wise versie 7.0.4-000166000

 • De plaatsing wordt meegenomen in de endpoint (tag 853$o). Dat betekent dat je in de bibliotheekwebsite gemakkelijk een carrousel of een lijst kan maken op basis van kastcode. Hieronder zie je een voorbeeld.
 • Er was een bug in de rekenwijze voor de BIOS-statistieken in samenwerkingsgroep 3. Dit is gecorrigeerd.
 • Financiële posten, ontstaan buiten de FO of samenwerkingsverband van de ingelogde medewerker, verschenen toch op het Financieel overzicht, ook als de medewerker daar niet de bevoegdheid voor had. Nu is dat enkel mogelijk als de medewerker de bevoegdheid kasadministratie op het hoogste niveau heeft en dus alle financiële posten mag inzien.

Release 17 april 2023

Wise versie 7.0.4-000165000

 • Bij het ophalen van gegevens in de Berichteneditor werd gezocht naar ‘echte’ data of data uit de archieftabel. Als deze niet kon gevonden worden, liep de Berichteneditor vast bij het RSB-bericht. De terugval naar berichten_archief is verwijderd. Als er geen recente berichtsoort voor handen is, worden er pseudodata gebruikt. De Berichteneditor loopt niet meer vast.
 • Wanneer de kastlijst geëxporteerd werd naar pdf-formaat, viel het exemplaarnummer deels weg. Door de toevoeging van de kolom Deelaanduiding, was er te weinig ruimte. Deze informatie staat ook vermeld achter de titel en de kolom is verwijderd. De kolommen Exemplaarnummer, Reserveringsnummer, Klantnummer en Dagen hebben nu een vaste breedte.
Oude situatie
Huidige situatie
 • Bij het inschrijven van een bestaande klant werd niet goed aangegeven dat de inschrijving wel/niet betaald moest worden vanwege een al bestaande inschrijving in een andere vestiging met/zonder samenwerking. Dit is opgelost, bij elke bestaande inschrijving wordt nagegaan of er sprake is van een samenwerking en of er wel/niet kosten in rekening gebracht moeten worden.

Release 11 april 2023

Wise versie 7.0.4-000165000

 • Bij het plaatsen van een nieuw exemplaar gaf Wise een foutieve pop-up over de ISIL-code. Na aanpassing wordt de foutieve pop-up niet meer getoond.
 • De tekst van het RSA-bericht (Reserveringsannulering) en PRA-bericht (Bericht verlopen reservering) is aangepast. Wie deze berichten graag zelf wil kunnen aanpassen in de Berichteneditor, mag dat laten weten via Servicedesk. De PRA en RSA bevatten momenteel deze tekst:
 • De tijdschrifttitel “Wonder en is gheen wonder” is gewijzigd naar ” Skepp : tijdschrift voor wetenschap en rede” en de titel “Focus Vif” is aangepast naar “Focus Le Vif”. “Armada” verschijnt opnieuw op papier. Op deze lijst vind je een overzicht. Wat je precies moet doen als een tijdschrift wordt stopgezet, kan je lezen op deze pagina.
 • De melding via Klantenadministratie > 5.Meldingen kon niet verwijderd worden. Deze bug is opgelost, de melding kan opnieuw verwijderd worden via dat tabblad.
 • Bij het verlengen van een exemplaar werd het aantal verlengingen niet meer verhoogd. Dit is opgelost en het aantal verleningen is opnieuw zichtbaar in het exemplaardetailscherm en bij de uitgeleende exemplaren van de lener.
 • Via Exemplaren > Inzien > Overzichten > Schermoverzicht uit loghistorie, kan je een overzicht openen. Daar zat een foutje in; wanneer je de volgorde van de kolommen van het schermoverzicht wijzigde, werden de juiste details niet meer getoond. Dit is opgelost.
 • Bij het ontvangen van een tijdschriftexemplaar via abonnement- of tijdschriftenbeheer, werd het hoofdwoord niet meer in het exemplaar gezet. Vanaf nu wordt het hoofdwoord opnieuw juist geplaatst, waardoor het ook weer zichtbaar is in de plaatsing.

Release 3 april 2023

Wise versie 7.0.4-000160000

 • Het is opnieuw mogelijk om de optie Niet honoreren aan te vinken in het Reserveringsdetailscherm, als je een IBL-aanvraag niet wil bevestigen en als je wil dat de aanvraag verdwijnt van je kastlijst. De reservering verdween ook van de andere kastlijsten, het vinkje kon niet meer uitgezet worden en er verscheen een melding “Geen e-mailadres bekend”. Deze problemen zijn opgelost.
 • Het verlengen van exemplaren werd pas zichtbaar na het opnieuw oproepen (met F9) van uitgeleende exemplaren. Nu wordt de inleverdatum van een uitgeleend exemplaar onmiddellijk weergeven. Er zijn wel nog andere fouten: de kolom Opmerking blijft leeg en op het Exemplaardetailscherm blijft bij de tweede verlenging “1x verlengd” staan. Deze bugs zullen maandag opgelost zijn.

Release 27 maart 2023

Wise versie 7.0.4-000157000

 • Het probleem met converteren met een aan de Wise Client gekoppelde RFID-plaat is opgelost. Je kan opnieuw op deze manier converteren. Het scherm Plaats exemplaar geeft nog een foutmelding over de ISIL code. De melding is onterecht. De bestaande ISIL wordt niet overschreven. Scherm Plaats exemplaar kan met OK afgesloten worden.
 • Het weergaveprobleem met verlengen is opgelost, wanneer je verlengt, verschijnt onmiddellijk de juiste inleverdatum. Herstart de Wise Client als dit nog niet gebeurt.
 • De woordenindex van de Wise catalogus is niet meer accentgevoelig. Het gebruik van ç, ¨, ^, ´, ` , ~, $, #, % , of andere tekens is niet meer verplicht om een volledige resultatenlijst te krijgen. Deze wijziging stond gepland voor de release van Wise 7.0.5, maar werd nu al opgelost door OCLC.
Oude situatie
Huidige situatie
 • Bij het innemen van een exemplaar en het opnieuw uitlenen via SIP2 op dezelfde dag, werd een eventuele blokkade niet meegenomen. Daardoor kon er onterecht een exemplaar weer worden uitgeleend. Door aanpassingen aan de code wordt een eventuele blokkade nu goed verwerkt.
 • De tijdschriften “Lonely Planet Nederland” en Ohlala” zijn stopgezet. De tijdschrifttitel “G-geschiedenis” is gewijzigd naar “Kijk geschiedenis”. Op deze lijst vind je een overzicht. Wat je precies moet doen als een tijdschrift wordt stopgezet, kan je lezen op deze pagina.
 • Vandaag is de laatste dag om een aanvraag in te dienen voor een RSB-bericht. Een RSB-bericht is een herinnering voor leners die hun klaarstaande reservering nog niet kwamen ophalen. Het bericht bevat alle niet-opgehaalde reserveringen waarvoor al een eerste bericht is verzonden. Vul dit formulier in, als je gebruik wil maken van een RSB-bericht.

Release Wise versie 7.0.4

Wise versie 7.0.4-000155000

Klanten

Inschrijven: nieuwe regels duplicaatmelding

De regels bij het inschrijven van een nieuwe klant zijn verscherpt: voortaan wordt er eerst gezocht op rijksregisternummer. Wanneer geen match gevonden wordt, volgt een controle op de familienaam, de eerste letter van de voornaam (nieuw) en de geboortedatum. Op deze manier zal bijvoorbeeld bij tweelingen geen duplicaatmelding meer getoond worden van de broer of zus wanneer de eerste letter van de voornaam verschilt.

Deze aanscherping is enkel uitgevoerd in de duplicaatmelding. Aan de ontdubbelfunctionaliteit en via het individueel ontdubbelen in de klantenadministratie is er niets veranderd.

Openstaande kosten enkel zichtbaar in eigen bibliotheek of samenwerkingsgroep

Het is niet meer mogelijk om financiële posten van een andere Financiële Organisatie (FO) in te kijken. Je zal m.a.w. geen rode financiële regels meer zien in de klantenadministratie. In een samenwerkingsverband 3 blijven de kosten wel zichtbaar van de andere instanties in de samenwerking.

Bedragen bij financiële posten correct gesorteerd

De bedragen bij financiële posten werden niet altijd correct van laag naar hoog of hoog naar laag weergegeven als daarop werd gesorteerd. Door een aanpassing werkt deze sortering nu wel.

Geen melding meer bij onbestaande klantberichten

In Klantenadministratie > Klant > Klantberichten verschijnt er geen pop-upmelding meer als er geen berichten zijn. Vroeger moest je de pop-up wegklikken met OK, nu staat er enkel de tekst Geen berichten gevonden.

Nieuwe situatie

Blokkade algemeen geldt in alle bibliotheken van samenwerking 3

Een lener die in één instantie van de regiobib (samenwerking groep 3) een algemene blokkade heeft is nu in alle instanties geblokkeerd voor uitlenen (zowel aan de zelfuitleen als in de Wise client). In het veld Blokkade info is niet enkel meer te zien wanneer en door wie ze is geplaatst, maar ook in welke instantie. Hier kan je dus zien naar welke bibliotheek je de lener eventueel moet doorverwijzen.

In de volgende versie (7.0.5, september 2023) zal een lener in meerdere instanties binnen de samenwerking tegelijkertijd een algemene blokkade kunnen hebben, en zal enkel de instantie die ze plaatste ze ook weer kunnen verwijderen. Een lener kan dan pas weer lenen nadat in geen enkele bibliotheek van de regio nog een blokkade geldt. Deze werking wordt daarbij ook uitgebreid naar de blokkades deurwaarder en betalen posten.

Samenwerkingsverband 3: verbeterde BIOS-cijfers

Voor bibliotheken in een samenwerking 3: een lener die een actief abonnement heeft in een andere instantie van de samenwerking, maar in jouw bibliotheek geen actief lidmaatschap heeft, wordt nu ook geteld worden als actieve lener in de lenersstatistieken (BIOS).

Openstaande registratie

Bij klanten met een openstaande registratie werd rechtsboven in het klantscherm het bedrag niet meer getoond tijdens het uitlenen. Dit is aangepast. De openstaande registratie blijft staan tijdens het uitlenen.

Reserveren

RSB-bericht

Het is mogelijk om een tweede Reserveringsophaalbericht (RSB) te sturen, als herinnering voor leners die hun klaarstaande reservering nog niet kwamen ophalen. Het bericht bevat alle niet-opgehaalde reserveringen waarvoor al een eerste bericht is verzonden. Dit bericht kan enkel via e-mail verzonden worden.

Oproep: Geef ten laatste op 27 maart via dit formulier door of je graag een RSB-bericht wil verzenden én hoeveel dagen na het eerste Reserveringsophaalbericht (RSO) dit verzonden moet worden. Je kan ook aangeven of je het bericht wil bewerken in de Berichteneditor.

Einddatum in RSO-bericht

De datum die in de mailversie van het Reserveringsophaalbericht (RSO) staat, is dezelfde als de datum die gebruikt wordt om de reserveringsplank leeg te halen. Er wordt rekening gehouden met sluitingsdagen van de bibliotheek en de datum is gelijk aan de datum die de klant ontvangen heeft.

Persoonsgegevens klanten andere bibliotheken verborgen via IBL-reservering

Klantgegevens zijn verborgen in het Reserveringsdetailscherm wanneer dat geopend wordt door een vestiging waar de klant geen lidmaatschap heeft (bv. bij IBL-aanvraag).

Nieuwe situatie

IBL-reservering: naam van de leverende bibliotheek opgenomen

In de gegevens van de reservering staat nu bij Leverende vestiging niet alleen het vestigingsnummer, maar ook de naam van de leverende vestiging.

Oude situatie
Nieuwe situatie

Geen wachtdagen bij exemplaarreserveringen

Een IBL-reservering rechtstreeks op een exemplaar zal ook bij IBL-bibliotheken uit groep 2 onmiddellijk op de kastlijst verschijnen. Wanneer je als groep 2 bibliotheek een aanvraag ziet die 0 dagen oud is, weet je dus dat deze enkel bij jou geplaatst werd.

Kastlijsten

Bibliotheken die van een titel meerdere exemplaren hebben en waarvan 1 in het magazijn opgenomen is, zullen bij het maken van hun kastlijst pas de magazijnexemplaren zien verschijnen wanneer geen andere exemplaren beschikbaar zijn. Zowel exemplaren die in een kast met als kenmerk Magazijn zijn opgenomen, als exemplaren met status Y, waar het vinkje Magazijn is aangeduid, gelden hier als magazijnexemplaar.

Reserveerbaarheid nieuwe exemplaren instellen o.b.v. exemplaarstatus

De reserveringsinstellingen per bibliotheek (of vestiging) zijn uitgebreid zodat je niet alleen kan kiezen of exemplaren met de status I (In bestelling) al dan niet reserveerbaar zijn, maar ook of exemplaren met de status Transport Nieuw (In verwerking) of met de status Transport Aquisitie (In besteling) dat zijn. In plaats van 2 opties (ja/nee) zijn er nu 4 mogelijke antwoorden op de vraag Mogen exemplaren met de status in bestelling gereserveerd worden?

0 = Nee 

1 = enkel gekoppelde exemplaren (exemplaarstatus T-N) 

2 = Geleverde en gekoppelde exemplaren (exemplaarstatus T-A en T-N) 

3 = Bestelde, geleverde en gekoppelde exemplaren (exemplaarstatus I, T-A en T-N)

Wie voordien reserveren op bestelde exemplaren toeliet, krijgt standaard optie 3, wie dat niet toeliet krijgt standaard optie 1.

Oproep: wil je graag optie 0 of 2 laten instellen? Laat het dan weten aan de Servicedesk.

Exemplaren

Minimale invoerscherm nieuwe titel

Enkele kleine lay-out wijzigingen:

 • Taal op een nieuwe regel (i.p.v. achter Pub. jaar)
 • Materialen op twee aparte regels en het label aangepast naar
  • Materiaal Volw.
  • Materiaal Jeugd
Oude situatie
Nieuwe situatie

Nieuw veld: datum van vermissing

In het Exemplaardetailscherm is een nieuw veld: Datum van vermissing. Zodra een exemplaar de status Vermist krijgt, wordt die datum ingevuld.

Deelaanduiding zichtbaar

De informatie uit de velden “n” en “p” uit MARC-tag 245 is nu zichtbaar. Deze velden beschrijven de deelaanduiding van een titel. Op volgende plaatsen zie je de deelaanduiding:

 • nieuwe kolom op de kastlijst
 • de reserveringsbon
 • in het herinneringsbericht (HR1)
 • in de zoekresultaten van de online catalogus

Bestellen

Gedetailleerde historiek van mijn (deel)budgetten

Er is een nieuw overzicht: Budgetboekingen. Het rapport geeft inzicht in de handmatig gemaakte budgetboekingen, zodat je kan zien uit welke boekingen de deelbudgetten zijn opgebouwd. Je vindt het rapport via Titels > Overzichten > Budgetboekingen.

Zelfuitleen

FV-verbetering

Als het ZUS-profiel voorschrijft dat de klant het lenen van een beschadigd exemplaar moet bevestigen dan dient de automaat via veld ‘FVY’ aan te geven dat de klant hiermee akkoord gaat. Voorheen was het akkoord gaan met leengelden ook de bevestiging dat de klant een beschadigd exemplaar wil lenen. Hierdoor was een splitsing tussen akkoord gaan met leengeld en schade exemplaren niet mogelijk. Dit is nu gecorrigeerd.

Selecties

Nieuwe rubrieken bij export

Om reeksnummers (bijv. van strips) te exporteren, kan je vanaf nu bij de export in het tabblad Titels de rubriek Reeks/Serie aanvinken. Deze bevat de reekstitel en het deelnummer.

Oude situatie
Nieuwe situatie

Berichten

Aanpassing aan terminologie

De benaming van volgende berichten zijn in de Berichteneditor gelijkgetrokken met de benaming in de Wise client:

 • Bericht einde abonnement (CAE) en Bericht einde jeugdabonnement (CAJ)
 • Reserveringsannulering (RSA)
 • Reserveringsophaalbericht (RSO)
 • Bericht verlopen reservering (PRA)
 • Welkomstbericht online inschrijving (PVW)
 • Honoreringsbericht IBL (PRH)
 • Bevestigingsbericht online herinschrijving (PVH)
 • Herinnering online inschrijving (PMS)

Preview en e-mail versturen verwijderd bij Formulieren

Bij de optie Formulieren is de knop Preview en e-mail versturen verwijderd, omdat die zorgde voor verwarring.

Extra pop-up bij wissen

Als er tekst wordt gewist via het prullenbakje of het kruisje, krijg je voortaan een pop-up met de melding Verwijder tekst? Voordien was de tekst meteen weg zodra je op het prullenbakje of het kruisje klikte.

E-mail met one-time password Mijn Bibliotheek verzonden vanuit e-mailadres van de bibliotheek

Om via Mijn Bibliotheek een lidmaatschap toe te voegen wordt er een mail met een eenmalig koppelwachtwoord naar de lener gestuurd. Die e-mail wordt vanaf nu verstuurd vanuit het mailadres van de bibliotheek.

Je kan het bericht met het eenmalige koppelwachtwoord via Bestandsbeheer downloaden. De bestandsnaam begint met pcbmail_

Probleem met IV1-bericht opgelost

Er was een probleem bij de berichtenjob waardoor in sommige gevallen geen rekening gehouden werd met de inleverdatum na een nieuwe uitlening voor het versturen van de Inleverattentie. Dit is opgelost.

Release 13 maart 2023

Wise versie 7.0.3-000195000

 • Bij het zoeken in de Wise catalogus op Woorden werden recent verwijderde titels (titelstatus = Z) getoond. Dit is nu aangepast. Verwijderde titels worden ook uit de SOLR-database verwijderd. Voor reeds verwijderde titels is een herindexatie van SOLR gebeurd.
 • De status van exemplaren met een leenblokkade en een leenblokkadedatum, werd niet goed weergegeven als de leenblokkadedatum in het verleden lag. De status van een exemplaar verandert nu naar B(innen) bij de ingestelde einddatum.
 • Bij het afdrukken van een Inschrijfbewijs via Klant > Print klantgegevens werd geen voornaam weergegeven, dat is vanaf nu wel zo.
 • Het is mogelijk om een tweede Reserveringsophaalbericht (RSB) te sturen, als herinnering voor leners die hun klaarstaande reservering nog niet kwamen ophalen. Het bericht bevat alle niet-opgehaalde reserveringen waarvoor al een eerste bericht is verzonden. Dit bericht kan enkel via e-mail verzonden worden. Omdat het inrichten van dit nieuwe bericht tijdrovend is, zal OCLC een deel automatiseren. Daarvoor moeten we wel alle aanvragen voor gebruik van de RSB in één keer doorgeven. Bibliotheken die dus gebruik willen maken van dit nieuwe berichttype, vullen ten laatste op 27 maart 2023 een formulier in. We zorgen er dan voor dat het nieuwe berichttype vanaf 3 april kan gebruikt worden.

Release 6 maart 2023

Wise versie 7.0.3-000195000

 • De roepnaam werd dubbel getoond in het zoekoverzicht in de klantenadministratie. Na een aanpassing wordt de roepnaam opnieuw enkel getoond.
 • Reserveringen met de status O (Ontvangen in ophaalvestiging – de klant heeft nog geen bericht ontvangen) kunnen dankzij een systeemoptie niet meer geannuleerd worden, maar op de bibliotheekwebsite was annuleren wel nog mogelijk; pas vanaf het moment dat de klant een bericht gekregen had, (status B) verdween de annulatieknop. Dit is aangepast, alle plankreserveringen kunnen nu niet meer geannuleerd worden als de systeemoptie aanstaat.
 • Als een klant niet meer in aanmerking kwam voor een abonnement en er werd een uitlening tijdens de noodprocedure gedaan, dan kwam er foutmelding als de RFID machine weer online kwam. Er verschijnt geen foutmelding meer.
 • Vanaf nu is het menu Bestandsbeheer (Vestigingsbeheer > Bestandsbeheer) toegankelijk voor alle bibliotheekmedewerkers (behalve voor de Enkelcata rollen) en niet meer enkel voor gebruikers met de rol Admin. Via dit menu kan je de verstuurde berichten downloaden.

Release 27 februari 2023

Wise versie 7.0.3-000190000

 • Volgende tijdschrifttitels zijn gewijzigd: “Pasar” wordt gesplitst in aparte magazines, “Campertijd” wijzigt naar “Pasar camper en kamperen”, “Cycling” wijzigt naar “Poggio”. Op deze lijst vind je een overzicht. Wat je precies moet doen als een tijdschrift verandert van titel, kan je lezen op deze pagina.

Release 20 februari 2023

Wise versie 7.0.3-000189000

 • Er ging iets mis bij het verwerken van tijdschriften: als je in het scherm Ontvangst exemplaren per ongeluk bij de verkeerde titel op Verwerk klikte en vervolgens op Quit, werd de lijst abonnementen af en toe niet goed leeggemaakt. Als je dan vervolgens bij een ander tijdschrift op Verwerk klikte, dan gaf Wise aan dat er meer exemplaren werden verwacht dan daadwerkelijk het geval was. Bij elke ‘Verwerk-actie’ wordt de lijst opnieuw ververst, zodat het aantal te verwachten exemplaren weer correct wordt opgehaald.

Release 6 februari 2023

Wise versie 7.0.3-000184000

 • Bij het uploaden van een bestand door een leverancier in kader van een bestelkoppeling werd een verkeerd punt genoteerd in de exemplaar loghistorie bij de actie NBE. De correcte poort/punt wordt vanaf nu meegenomen en correct weergegeven in de exemplaar loghistorie.
 • De BIOS-gegevens staan klaar: je kan de BIOS-csv’s opvragen, zowel voor bezit op 31/12/2022 als voor bezit op 31/1/2023, in de Wise client via Statistieken en selecties > Statistieken > BIOS statistieken.
 • Het tijdschrift Cook is stoptgezet. In deze lijst vind je een overzicht. Wat je precies moet doen als een tijdschrift wordt stopgezet, kan je lezen op deze pagina.

Release 30 januari 2023

Wise versie 7.0.3-000183000

 • Het Reserveringsannuleringsbericht werd verstuurd vanuit de leverende vestiging in plaats van uit de beheervestiging. Dat werd nu aangepast. Het bericht wordt nu verzonden met de beheervestiging van de reservering als afzender. Dit is over het algemeen de ophaalvestiging/vestiging waar de reservering geplaatst is.
 • Er is vorige week een foutieve aanpassing geweest voor nota’s die ervoor zorgde dat de terugval voor berichten op systeemniveau niet meer werkte. Dit zou bij ons voor weinig problemen mogen gezorgd hebben, aangezien bij ons de meeste instanties eigen systeemregels hebben voor berichten en die terugval niet nodig is. Er is sowieso een aanpassing gedaan dat de terugval voor notaberichten die geen eigen systeemregels hebben weer wordt opgepakt.
 • Het opbouwen van de openstaande posten in een Journaalverslag, werd aangepast. Door deze aanpassing zal het verslag vanaf nu compleet zijn.
 • Titels met exemplaren die uitgeleend werden aan een administratieve pas (F – interne uitlening) werden getoond als Geen exemplaren in de Wisecatalogus bij zoeken op woorden of titel (en andere zoekingangen). Titels met exemplaren met status F worden nu weer getoond als Uitgeleend in de Wisecatalogus bij zoeken op woorden of titel (en andere zoekingangen).
 • De tijdschriften “Tijdschrift voor geestelijk leven” en Fleur Creatief” zijn stopgezet. De tijdschrifttitel “Streven” is gewijzigd naar “Streven Vrijplaats”. Op deze lijst vind je een overzicht. Wat je precies moet doen als een tijdschrift wordt stopgezet, kan je lezen op deze pagina.
 • De abonnementen 156 en 157 hebben vanaf nu de omschrijving Kansentarief Volwassene en Kansentarief Jeugd.

Release 23 januari 2023

Wise versie 7.0.3-000179000

 • Er verscheen sporadisch een foutmelding bij het koppelen van het lidmaatschap in Mijn Bibliotheek. Dit is opgelost, de oorzaak was een foutief ontstaan dubbele gebruikersnaam bij sommige bibliotheken.
 • Op vraag van de productgroep worden de abonnementen MIA Jeugd en MIA Volwassenen aangepast naar Kansentarief Jeugd en Kansentarief Volwassene. Deze wijziging is gepland op maandag 30 januari. Heb je als bibliotheek hier bedenkingen over, laat dit dan weten via Servicedesk voor vrijdag 27 januari.

Release 16 januari 2023

Wise versie 7.0.3-000178000

 • Op vraag van de productgroep worden de abonnementen MIA Jeugd en MIA Volwassenen aangepast naar Kansentarief Jeugd en Kansentarief Volwassene. Deze wijziging is gepland op maandag 30 januari. Heb je als bibliotheek hier bedenkingen over, laat dit dan weten via Servicedesk voor vrijdag 27 januari.
 • Bij het inschrijven van een nieuwe klant kan je Leenhistorie activeren en Melding titel eerder geleend al aanvinken in het inschrijfscherm. De waarde staat standaard op Nee, maar wanneer die aangepast werd naar Ja, werd dit niet opgeslagen. De aanpassing via Klantenadministratie werd wel opgeslagen. Vanaf vandaag wordt de waarde, gekozen in het inschrijfscherm, wel onthouden. Bij nieuwe leden die ingeschreven werden tussen 21 november en vandaag, en waarbij gekozen werd voor de waarde Ja, zal de waarde gecontroleerd moeten worden via Klantenadministratie.
 • Deze tijdschrifttitels zijn recent gewijzigd: “La Maison Victor” is stopgezet, “Test Aankoop” wordt “Testaankoop Magazine”, “Weliswaar” wordt “Weliswaar.be” en “Zin” wordt “Zin Magazine”.

Release 9 januari 2023

Wise versie 7.0.3-000177001

 • Er waren enkele foutmeldingen bij het maken van rapporten. Voor het rapport Afschrijfoverzicht was het veld Afschrijfreden te klein, voor het rapport Ontwikkeling klantenaantallen was het veld Groep te klein en bij het rapport Signaleringslijst zat een fout in de query. De fouten zijn eruit gehaald.
 • Bij het verwijderen van de leenblokkade via seriemutaties bleef de einddatum staan, zodat exemplaren toch nog geblokkeerd bleven staan. De datum moest manueel aangepast worden. Wanneer een leenblokkade via een seriemutatie wordt opgeheven, wordt de leenblokkade-datum nu automatisch verwijderd.
 • Het is niet meer mogelijk om een (IBL-)reservering van een andere bibliotheek te wijzigen of af te handelen, enkel de knop Niet honoreren kan nog aangevinkt worden.