Laatste wijziging: 7 augustus 2023

De resultaten exporteren

Exporteren

Je kan vaste en tijdelijke sets exporteren als rapport en als csv. Klik in het blokje links onderaan je selectie aan, klik rechts en kies voor “Exporteer deze set”, kies tot slot of je een csv wenst of een BIRT-rapport (wat je kan doen met een BIRT-rapport, leer je in deze les).

In beide gevallen (csv of rapport) kan je zelf bepalen welke velden er weergegeven worden in je export. Je kan die op het moment zelf samenstellen (optie “Kies rubrieken”), of je kan een lay-out kiezen die je eerder hebt opgeslagen (optie “Kies bestaande layout”).

Een lay-out maken

Wellicht wil je meestal dezelfde velden zien van bv. klanten of exemplaren wanneer je een set exporteert. Sla deze op in een lay-out zodat je bij elke export niet telkens opnieuw de velden moet kiezen. Om zo’n lay-out te maken:

  • kies voor “Kies rubrieken” bij het exporteren;
  • vink de velden aan in de volgorde waarin je ze wil zien;
  • kies voor “sla gekozen rubrieken op”;
  • geef de lay-out een naam (bv. “Klanten”).

Heb je de rubrieken of lay-out gekozen, klik dan op “OK”. Een rapport opent automatisch in je browser, een csv wordt opgeslagen op je computer in de map waar ook het programma van Wise staat. Daar is een submap “Downloads” toegevoegd waar de csv werd geplaatst. 

Exporteer als telling

De optie “Exporteer deze set > als Telling” genereert een BIRT-rapport met aantallen per rubriek waarop je groepeert. Dit werkt gelijkaardig aan (maar eenvoudiger dan) een draaitabel in excel.

Voorbeeld:
Groepeer op K: Algemeen: Actor id
Je krijgt dan een lijst van unieke actor id’s met per actor id het aantal keer dat die voorkomt (dus het aantal van de resultaten dat die actor id heeft).

Een geëxporteerd bestand openen in Excel

Bij het exporteren geeft Wise de resultaten in een csv-bestand.

Standaard kan je op het bestand dubbelklikken en dan zou het automatisch in Excel moeten openen.

Maar let op, door een aanpassing in het bestandsformaat kan het op die manier gebeuren dat ‘vreemde’ tekens zoals é, à of ñ niet correct getoond worden in Excel.

Dat kan je oplossen op de volgende manier:

  • Open een nieuw leeg bestand in Excel
  • Ga naar het tabblad “Gegevens”
  • Klik op de knop “Uit tekstbestand/CSV” ofwel Externe gegevens ophalen > Van tekst
  • Kies het juiste bestand dat je net downloadde en kies “Importeren”
  • Je krijgt nu een venster waar je het bestandstype van het oorspronkelijke bestand kan aanduiden. Dit moet “UTF-8” zijn.
  • Klik onderaan op de knop “Laden”.

Het resultaat is dan een Excelsheet waarin de accenttekens wel correct getoond worden.