Waarden selecteren en uitsluiten

Waarden selecteren

In de praktijk ga je de operator OR zeer weinig gebruik. Om selectieregels te maken die beantwoorden aan een bepaalde waarde OF een andere bepaalde waarde, heb je de volgende mogelijkheden:

  • Multiselect: achter vele waardevelden (maar niet allemaal) zit een dropdownlijstje. Met ctrl of shift + klikken kan je meerdere velden kiezen:
  • Pipe teken: | Wanneer je zoals hierboven via multiselect waardes kiest, dan worden deze in de selectie getoond met ‘pipes’ tussen de verschillende waarden. Deze pipes kan je ook manueel toevoegen (Alt Gr + 1 op een Windows pc):
  • Trunceren met *. Deze optie kan in de meeste maar niet alle velden. Gebruik de * voor een waarde die om het even mag zijn, bvb:
  • Een range ingeven met .. Je kan met twee puntjes: ‘..’ aangeven dat de waarde binnen een bepaalde range moet vallen:

Waarden uitsluiten

Een waarde uitsluiten kan je met het teken ‘!=’ als dat beschikbaar is. Het gebruik is vergelijkbaar met de booleaanse operator NOT.

In bovenstaande selectie krijg je alle exemplaren geplaatst in vestiging 8000, maar die niet beantwoorden aan de status A (afgeschreven), I (besteld), M (vermist) noch V (verkoop).