Laatste update: 29 november 2021

Settype financiële posten

Bij selecties van financiële posten kan je bv. lijsten trekken van openstaande kosten, onlangs betaalde kosten, klanten die een bepaald type kost hebben, … Financiële gegevens worden steeds over heel het systeem gezocht. Wil je dus enkel de gegevens van jou instantie, vergeet dan niet de betrokken vestiging(en) toe te voegen als selectieregel.

Hoe maak ik een selectie op een bepaalde boekingscode

Via het hoofdmenu Financieel, submenu Overzichten en de optie Boekingscodes kan je een lijst opvragen van alle boekingscodes in Wise voor jouw instantie.

Een boekingscode bestaat uit drie cijfers (eerste kolom), maar elke kost heeft ook een boekingsgroep (in de rode lijnen aangeduid boven elke groep). ‘Telaatgeld boeken’ (boete op boek dat te laat is) staat bv. bij boekingsgroep 2 en boekingscode 110.

Bij het maken van je selectie moet je dus beide opgeven, boekingsgroep en boekingscode, om de juiste kosten te krijgen. Bij de boekingscode kan je eventueel gebruiken maken van * als wildcard: bv. 1* geeft je alle mogelijke telaatgelden, voor boeken, cd’s, dvd’s, …

Geef tevens je vestiging als selectieregel op.