Selecties van exemplaren

Selecties van exemplaren
Aanwinstenlijst
Saneerlijst
Meest uitgeleende titels (top-lijst)
Uitleningen van een klant
Materialen op klaskaarten

Selecties van exemplaren

Opmerking: voeg standaard de selectieregel “Exemplaren: Status != A” toe om de afgeschreven exemplaren uit te sluiten.

Kies Settype: Exemplaren

 • Boeken volwassenen fictie
  • Maak de selectieregel “Exemplaren: Materiaal = B2
 • Boeken volwassenen
  • Combineer 2 selectieregels: Materiaal = B2 OR Materiaal = B3
 • Selectie op kast
  • Exemplaren: Plaatsing = (enkel voor vaste kasten) of Tijd.kast; geef hier de kastcode op
 • Exemplaren gekoppeld in een bepaalde periode
  • Exemplaren: Ontvangen = (periode)
 • Exemplaren van titels met een bepaalde leeftijdscategorie
  • Titels: Leeftijdcat =
 • Lijst van al je reeksen
  • Exemplaren: Vestiging plaatsing = xxxx
  • Zo krijg je een lijst van alle exemplaren in jouw vestiging. Exporteer vervolgens als csv en selecteer de titelrubriek ‘Reeks’ zodat je daarop in excel verder kan filteren of groeperen.

Aanwinstenlijst

Een aanwinstenlijst zit niet kant-en-klaar in Wise.
Je kan zo’n lijst maken via een selectie op de exemplaarrubriek ‘Ontvangen‘ = de datum dat het ex. gekoppeld werd:

exemplaren: Ontvangen = (periode naar keuze) AND
exemplaren: status != A

>verhoog maximum
>uitvoeren
>exporteren als csv
Bij het exporteren kan je verschillende exemplaar- en titel-rubrieken kiezen.

Saneerlijst

De saneerlijst (exemplaren > overzichten) of ‘nullijst’ is bedoeld als hulp bij het wieden. Hierbij kan je volgende criteria kiezen:
– ‘niet uitgeleend sinds’ (gebaseerd op de laatste Uitleendatum van het exemplaar)
– ‘niet vaker uitgeleend dan’ (gebaseerd op de uitleningen-teller van het exemplaar) (Opgelet: in de uitleningen-teller worden de uitleningen en verlengingen in wise mee geteld, maar van de periode voor wise enkel de uitleningen).
Sorteren op ‘looproute’ is enkel mogelijk als een kastvolgorde doorgegeven en ingericht is.

Maar: de saneerlijst werkt niet altijd voor gemigreerde exemplaren. Oorzaak: er wordt gekeken naar de laatste Inleverdatum, die werd niet geconverteerd.
Voor migratie uit brocade of bidoc kwam de datum niet mee, uit vubis en aleph normaal gezien wel.

Alternatief kan je zo’n lijst dan op maat maken via selecties, bijvoorbeeld met volgende selectieregels:
Ontvangen < 1 januari 2017 AND
Uitleningen 2019 < 1 AND
Uitleningen 2018 < 1

Opgelet: in de exemplaarrubrieken Uitleningen … worden de uitleningen en verlengingen in wise mee geteld, maar van de periode voor wise enkel de uitleningen.

Je kan bij export rubrieken naar keuze toevoegen, zoals Reeks, Etiket-omschr (dit is de samenvatting van de plaatsingsgegevens, om exemplaren makkelijk terug te vinden), EAN of andere rubrieken als hulpmiddel bij het afschrijven.

Uitleningen per titel (toplijst)

1. Uitleningen per tijdschrifttitel tijdens een periode naar keuze:

Settype: Logfile
Selectieregels:
Logfile: Aktie = 1   AND
Logfile: Datum = xxx   AND

Logfile: Materiaal = T* AND
Exemplaren: Uitleningen 2021 > 10
(deze regel is niet noodzakelijk maar dient om het aantal resultaten te beperken)
Exporteer als telling > groepeer op T:titel of T:titelnr.

2. Alternatieve werkwijze: Meest uitgeleende dvd’s in 2021

Settype: exemplaren
Selectieregels:
exemplaren: Materiaal = D*
exemplaren: Uitleningen 2021 > 0
(deze regel is niet noodzakelijk maar dient om het aantal resultaten te beperken)

Exporteer als csv met Exemplaar (barcode) of Exem-id, Uitleningen 2021 en Titel.
Maak een draaitabel in excel om de som van de uitleningen weer te geven per titel. Sorteer op som(uitleningen) om een ’toplijst’ te bekomen.

Uitleningen van een klant

Dit kan je ook bekomen via Print klantberichten > Leenoverzicht.
Of als je het in kolommen in een excel wil, via selecties:

Settype: exemplaren
Selectieregels:
Exemplaren: status = U  AND
Exemplaren: Actor id = ….

(bij uitgeleende exemplaren is het het actor id van de huidige klant dat bewaard is bij het exemplaar)

Als de actor een admin. pas is, moet je status = F (interne uitlening) gebruiken in plaats van status = U

Materialen die momenteel op klaskaarten uitgeleend zijn

 • Settype: Exemplaren
 • Selectieregels:
  • Exemplaren: Status = U AND
  • Klanten: BIEB-ABON: Abonnementnummer = 120