Wise plaatst specifieke reserveringen automatisch als intern IBL als je een exemplaar reserveert dat

  • in nota staat (status N)
  • uitgeleend is aan een administratieve pas of speciale pas (status F)
  • in bestelling is en je als bibliotheek ervoor gekozen hebt dat bestelexemplaren niet reserveerbaar zijn (status I)
  • vermist is (status M)
  • van een andere vestiging is dan de vestiging waar je bent ingelogd, terwijl er geen netwerkreservering is ingesteld voor jullie instantie

Wanneer je een exemplaarreservering plaatst, via rechtermuisknop > Reserveer, zal je in deze gevallen een venster krijgen met daarin de boodschap Geen exemplaren beschikbaar voor reservering. Doorgaan?

Wanneer je kiest voor Ja, wordt de reservering automatisch een IBL. Bij een titelresevering, via het reserveericoon, krijg je bovenstaand venster niet. Er verschijnt vervolgens extra pop-up venster waarin duidelijk staat dat de reservering een IBL-reservering wordt.

Je kan het venster afsluiten en de reservering annuleren, of de reservering plaatsen en omzetten. In het venster Gereserveerd in kan je via het dropdownmenu kiezen voor je eigen vestiging of netwerk, dan wordt de intern IBL opnieuw een vestigings- of netwerkreservering.

Let op: een IBL-aanvraag heeft standaard een termijn van 8 dagen. Dat wil zeggen dat de uitlening die IBL is geworden, een vervaldatum heeft gekregen die 8 dagen in de toekomst ligt. Wanneer je die IBL weer wijzigt naar een gewone reservering zoals hierboven vermeld, dan blijft de vervaldatum echter op 8 dagen in de toekomst staan, terwijl dat normaal 365 dagen moet zijn. Dit moet je manueel aanpassen.

Dat doe je door bij vervaldatum op het kalendericoontje te klikken en de vervaldatum te wijzigen!

In de meeste gevallen gaat het om recente exemplaren en zullen ze niet op de kastlijst verschijnen bij de IBL-bibliotheken, maar wel in de reserveringsoverzichten. Doe dus altijd de aanpassing naar vestigingsreservering of netwerkreservering om verwarring en foutieve IBL-aanvragen te voorkomen.

OPGELET! Ook als je een reservering plaatst voor een klant met vervallen abonnement, wordt de reservatie een IBL. Je kan dit vervolgens aanpassen of je kan eerst herinschrijven en dan pas de reserering plaatsen.