Release notes en de optimalisatie van Wise

Wise evolueert snel en voortdurend op vraag van bibliotheken en Cultuurconnect. Zo werken Cultuurconnect en OCLC permanent samen aan de optimalisatie van Wise. Bij “Bugs” kan je zien van welke problemen Cultuurconnect al op de hoogte is; deze hoef je dus niet te melden via Servicedesk. De wijzigingsverzoeken geven je inzicht in welke aanpassingen er nog op de planning staan en bij de release notes kan je kijken welke aanpassingen en bug fixes al werden doorgevoerd. Onder ‘Nog in te richten’ kan je terugvinden welke zaken misschien in jouw bibliotheken niet werken zoals verwacht, omdat ze nog niet ingericht zijn in Wise.