Release 28 december 2020

Wise versie 6.6.3-000020001

 • Kleine verbeteringen aan de weergave van het thesaurusbeheer.

Release 21 december 2020

Wise versie 6.6.3-000018000

 • Sinds een aanpassing aan het afschrijven in Wise enkele weken geleden lukte het niet meer om vanuit de hoofdvestiging exemplaren af te voeren met een andere plaatsvestiging. Voor bibliotheken die dit zo ingesteld hebben is dat vanaf nu opnieuw mogelijk.

Release 14 december 2020

Wise versie 6.6.3-000017012

 • Exemplaren die je koppelt in een andere vestiging dan de plaatsvestiging krijgen automatisch de status TN-Transport nieuw (=status T en substatus N) tot ze worden ingenomen in de plaatsvestiging. Deze exemplaren kregen in de webcatalogus foutief de verwoording ‘In bestelling’. Dit is nu aangepast naar ‘Op transport’.

Release 7 december 2020 (versie 6.6.3)

Algemeen
 • Wise wordt aangepast aan de huisstijl van OCLC: de blauwe achtergrond in het hoofdscherm wordt grijs.
 • Op het hoofdscherm is er een snelkoppeling naar de Besteladministratie toegevoegd. Deze knop is enkel toegankelijk voor de rollen met bevoegdheid ADMIN en BESTELBEHEER.
Hoofdscherm Wise 6.6.3
Hoofdscherm Wise in 6.6.3
 • Enkele problemen met barcodescanners zouden achter de rug moeten zijn. Er is een aanpassing gedaan voor bepaalde types scanners, in combinatie met het Vlaamse AZERTY-toetsenbord, waardoor de problemen aanzienlijk moeten verminderen. Ervaar je nog problemen wanneer je aan de balie een barcode (lenerspas, exemplaarnummer) inscant, check dan eens of het probleem ook voorkomt via het hoofdmenu ‘Exemplaren’ en de optie ‘Inzien’. Werkt het daar ook niet, dan ligt het probleem hoogst waarschijnlijk aan de barcodescanner. Werkt het inscannen via Exemplaren – Inzien wel, en op andere plaatsen in Wise niet, dan is het een Wise-probleem. In dat geval bestaat de kans dat het een paar minuten later weer werkt. Is dat niet het geval, meld dit dan via Servicedesk, geef het type barcodescanner mee in je melding, en typ voorlopig de barcode manueel in.
 • Omdat de BIOS-toepassing van de Vlaamse overheid wordt stopgezet, was er nood om de adresgegevens, openingsuren, coördinaten, etc. die gebruikt werden om bv. op de bibliotheekwebsite te tonen, op een andere plek bij te houden. In Wise wordt al veel van deze informatie ingevoerd tijdens het inrichten, dus werd er in het bibliotheeksysteem een nieuwe API ontwikkeld met deze gegevens in, zodat die gebruikt kunnen worden op de website. Vanaf 1 april 2021 zal je wijzigingen aan openingsuren of adresinformatie voor jouw vestigingen tijdelijk moeten doorgeven via Servicedesk. Dit communiceren we ook nog via de nieuwsbrief. In een latere fase zal je deze gegevens zelf kunnen beheren via de Wise client.
Openingstijden en adresgegevens op aalst.bibliotheek.be
Leners
 • In de welkomstmail werd de vermelding van het pasnummer weggehaald. Dit is immers in veel gevallen het rijksregisternummer en sommige leners vonden het niet gepast dat dit nummer in een e-mail zichtbaar was.
 • Bij het inschrijven van een nieuwe lener: stel je laat Wise een pasnummer genereren (sneltoets V), je leest vervolgens ook eID uit en er wordt een duplicaat getoond, dan wordt het gegenereerde pasnummer nu ook onthouden wanneer je de lener via de duplicaatmelding inschrijft in je eigen bib. Voorheen werd enkel het rijksregisternummer onthouden, en moest je achteraf nog eens een pasnummer genereren. Dit is een aanvulling bij wat in de release van 26 oktober werd opgelost (zie hieronder, 2de punt onder release 26 oktober).
Exemplaren en titels
 • Het veld voor het hoofdwoord is begrensd op 5 tekens.
 • Er worden geen automatische spaties meer gebruikt bij het aanmaken van een hoofdwoord. Voorbeeld: bij auteur ‘De Smet’ wordt bij het koppelen het hoofdwoord ‘DESM’.
 • Wanneer je een bestaand exemplaar omlabelt (= een andere barcode geeft), verandert meteen ook de eigenaar van het exemplaar achterliggend naar instantie I000. Hou er met andere woorden rekening mee dat je bij het omlabelen steeds een exemplaarnummer uit de set van Cultuurconnect (14 cijfers, startend met 3000) invoert. Dit is handig bij het uitwisselen van exemplaren tussen instanties (denk bv. aan samenwerkingsgroep 3B of wisselcollecties).
 • (Titels) De auteur wordt niet meer bijkomend opgeslagen bij de verantwoordelijkheidsvermelding. Dit veld gebruiken we immers niet meer in Vlacc, en het probleem ermee in Wise was dat een wijziging aan een auteur niet overal zichtbaar was. Daarmee is dit probleem verholpen.
 • PEGI In-game aankopen werd toegevoegd.
 • De datumnotatie in het exemplaarscherm is een beetje veranderd van formaat. In plaats van ‘-‘ wordt ‘/’ gebruikt.
Reserveren

Je kan per balie instellen dat er een melding op het scherm verschijnt, en/of er een geluidje klinkt wanneer er een online reservering wordt geplaatst op een aanwezig werk. We leggen hier op het Leerplatform uit hoe je dit instelt. Deze nieuwe functionaliteit kadert in het programma Dienstenmodel. Er volgen in 2021 nog meer ontwikkelingen rond dit programma. Wil je hier meer over weten, luister naar de podcast of volg het panelgesprek op Connect & Co.

Catalogus
 • Klik je in het titeldetailscherm door via een blauwgekleurde term (bv. ISBN, hoofdauteur …), dan worden de zoekterm en de zoekindex aangepast volgens de nieuwe zoekopdracht.
 • De resultaten in de catalogus worden standaard gesorteerd op titelnummer, van hoog naar laag. Op die manier komen recent toegevoegde titels nu bovenaan te staan. Let op: hierdoor moet je soms even zoeken naar de juiste Open Vlacc-titel.
 • Wil je zoeken naar titels in jouw vestiging, instantie of samenwerkingsgroep? Net zoals in de vorige releases is er ook in versie 6.6.3 iets gewijzigd aan de filter en het zoeklicht. De filter in de woordenindex ziet er nu zo uit:
Filter Woordenindex 6.6.3

Klik je op de knop “Vestiging”, dan wordt automatisch de vestiging waarmee je bent aangemeld vooringevuld bij Vestiging. Klik je op de knop “Instantie”, dan worden alle vestigingen binnen jouw instantie vooringevuld bij Vestiging. In een van de versies in 2021 voorzien we nog dat er ook zo’n knop komt voor samenwerkingsgroepen (vanaf groep 3). Daarmee worden de werkzaamheden aan de filter afgerond.

Bestellen

De meeste bug fixing voor de besteladministratie wordt ingepland in versie 6.6.4 van Wise, daarover later meer. In 6.6.3 wordt alvast opgelost dat bestellingen met status E in de bestellijst elke zondag opgekuist worden. Dus de bestelde exemplaren die zijn doorgezet naar de catalogus verdwijnen op gezette tijden uit de besteladministratie.

Maar ook nog…

Tot slot werd nog aan andere functionaliteiten gewerkt, maar deze zijn ofwel nog niet actief, ofwel niet van toepassing voor de meeste bibliotheken. Het gaat om:

 • In het kader van gegevensbescherming moeten bepaalde persoonsgegevens van de leners na verloop van tijd verwijderd worden uit Wise, of geanonimiseerd worden ten behoeve van statistieken. De achterliggende code om dit te kunnen doen werd tijdens deze versie gebouwd, maar nog niet geactiveerd. We willen er immers nog voor zorgen dat activiteiten buiten Wise (bijvoorbeeld raadplegen van digitale collecties) ook worden meegenomen in het bepalen of een lener actief is geweest. Hieraan wordt in de volgende versie gewerkt. Meer lezen over privacy? Alle veelgestelde vragen over persoonsgegevens in Wise werden hier gebundeld.
 • Er werd een nieuwe rol ontwikkeld, de fatik. Deze dient specifiek voor gedetineerden die tewerkgesteld worden in de gevangenisbibliotheek. Wat deze rol kan, staat onderaan de tabel die alle bevoegdheden opsomt. De gevangenisbibliotheken die nu al met Wise werken (of dit op korte termijn van plan zijn) worden apart op de hoogte gebracht wanneer de rol beschikbaar is.
 • De afgelopen maanden werd ook verder gewerkt aan de berichteneditor. Je zal in een aparte webomgeving zelf de teksten en opmaak van brieven en mails kunnen beheren. Als alles goed blijft lopen, verwachten we deze begin 2021 te kunnen openstellen voor de bibliotheken.

Release 30 november 2020

Wise versie 6.6.2-001014035

 • Bij sommige bibliotheken verscheen de naam van de bibliotheek sinds vorige week niet meer in het blokje bovenaan in de formulieren. Dit is opgelost.
 • De dubbele weergave van de NBLC-code en de code voor de Vlaamse muziekclassificatie in de plaatsing in de publiekscatalogus, is opgelost. Maak jij gebruik van een van beide classificaties? Let er dan op dat je een van volgende werkwijzen gebruikt:
  – ofwel kies je de etiketmethode NBLC of Vlaamse muziekclassificatie: in de Wise catalogus zie je de omschrijving van de code, maar in de publiekscatalogus zie je enkel de code. Voeg de code dus niet nog eens toe in het veld Pl. Opmerking.
  – ofwel kies je de etiketmethode Handmatig en voeg je zelf in het veld Pl. Opmerking de code toe. Op die manier zie je zowel in de Wise catalogus als in de publiekscatalogus enkel de code.

Release 9 november 2020

Wise versie 6.6.2-001014029

 • Is het enige exemplaar van een titel in jouw instantie in Nota, dan zie je dat ook meteen in de resultatenlijst van de Wise catalogus. De status “Elders” betekent nu nog enkel dat er exemplaren in andere vestigingen van jouw instantie beschikbaar zijn, of dat het enige beschikbare exemplaar Vermist is.

Release 2 november 2020

Wise versie 6.6.2-001014029

 • Wanneer je iemand manueel (= niet met eID) inschreef, en er kwam een duplicaatmelding, dan zag je in die duplicaatmelding niet de zin “Deze klant wordt hier gratis ingeschreven ivm abonnement elders.”, waar je die in een samenwerkingsgroep 1 wel zou verwachten. Functioneel werkte het wel: er werd geen contributie aangerekend. Nu is dat zinnetje ook hier toegevoegd, zodat het consequent is met wanneer je inschrijft met eID.
 • Je vond een lener in heel specifieke gevallen na ontdubbelen niet meer terug via de zoekfunctie, nl. wanneer het abonnement status 9 (ongeldig abonnement) had, maar de oorspronkelijke datum van het abonnement in de toekomst ligt. Dit is opgelost, je kan deze leners nu na het ontdubbelen ook terugvinden.
 • Wanneer je een voorspelde etiketmethode bij een exemplaar aangepast had naar Handmatig – X, dan werd de code uit de eerdere voorspelde etiketmethode niet weggehaald in de export naar de publiekscatalogus. In de client zag je het niet meer, maar in de publiekscatalogus werd de code bij de plaatsing wel nog getoond. Dit is opgelost.

Release 26 oktober 2020

Wise versie 6.6.2-001014027

 • Er is een oplossing voor het probleem waarbij de e-mails niet of te laat werden afgeleverd in de mailbox van lener met bepaalde e-mailadressen.
 • Wanneer je een lener inschreef door eerst een eigen pas te scannen, vervolgens eID uit te lezen, en daarna via de duplicaatmelding de lener in jouw instantie lid te maken, dan was het pasnummer dat je in de eerste stap ingaf verdwenen. Je moest het pasnummer later nog eens toevoegen via Volgpassen. Dit is opgelost: het pasnummer blijft behouden. Let op: een eigen nummer toekennen via V en vervolgens de eID uitlezen lukt niet in 1 beweging bij het scherm toevoegen van een klant. Wise neemt het RRN en creëert geen nieuw nummer. Brusselse bibliotheken blijven dus de werkwijze volgen zoals hier beschreven.
 • Titels met ZIZO Jeugd kregen na kopiëren een SCAT Onbekend. Dit is opgelost.
 • In de Rappelbrief niet ontvangen tijdschriften klopte het getal dat bij “Aantal” stond niet. Dit is aangepast, hier lees je nu het aantal niet ontvangen nummers per titel.
 • Bij openen van een bestelverzoek wordt de bestelmethode, indien in gebruik, getoond. Wanneer de bestelmethode werd gewijzigd dan werd de bestelmethode opnieuw berekend bij openen van het gemuteerde bestelverzoek. Bij wijzigen van de bestelmethode in het bestelverzoek wordt nu, na opnieuw openen, de ‘nieuwe’ bestelmethode als <ongewijzigd> weergegeven.

Release 19 oktober 2020

Wise versie 6.6.2-001014024

 • Bij afschrijven van exemplaren kreeg je soms onterecht een foutmelding dat dit niet lukte. De oorzaak was de manier waarop naar de rechten van de login werd gekeken. Dit is aangepast, zodat de foutmelding nu niet meer komt wanneer je bevoegdheid exemplaren mag afschrijven.

Release 12 oktober 2020

Wise versie 6.6.2-001014024

 • Ontvangst van een tijdschriftexemplaar: het tweede deel van het nummer (waar je langere tekst in kwijt kan) is begrensd op 30 tekens. Voorheen kon je wel meer invoeren, maar kapte Wise het alsnog af. Dit is nu duidelijker tijdens de invoer.
 • Exemplaren “in nota” worden niet meer als “vermist” weergegeven in de publiekscatalogus, maar als “uitgeleend”.

Release 5 oktober 2020

Wise versie 6.6.2-001014023

 • Bij het wegschrijven van de logregels ging er iets fout, waardoor leek alsof bestellingen door een andere gebruiker of instantie werden geplaatst. Dit is opgelost.
 • Exemplaren werden soms niet doorgezet naar de nota- of deurwaarderprocedure. Dat kwam door de manier waarop Wise zocht naar een bijhorend abonnement. De zoekstrategie is aangepast, waardoor dit probleem wellicht van de baan is.

Release 28 september 2020

Wise versie 6.6.2-001014019

 • “Vorige klant” bij een exemplaar werkt nu ook wanneer het abonnement van die lener afgelopen is.

Release 21 september 2020

Wise versie 6.6.2-001014018

 • Alle problemen met het veld Pl. Opmerking zijn opgelost. Streepjes zijn toegelaten, woorden worden niet meer omgedraaid en SISO deel 1 en deel 2 staan zoals het hoort.
 • Bibliotheken waarvoor bestelmethodes werden ingericht, konden bij het plaatsen van een bestelling geen plaatsvestiging kiezen die verschilde van de hoofdvestiging. De keuze werd telkens overschreven. Dit is opgelost.
 • Open je de catalogus vanuit het reserveren via de klantenadministratie, dan werken de knoppen ‘Zoeklicht’ en ‘Filter’ nu op dezelfde manier als in de gewone catalogus.

Release 14 september 2020

Wise versie 6.6.2-001014009

 • Het regioveld bij de adresgegevens in de Klantenadministratie kan nu leeggemaakt worden.
 • In de Bestellijst Leverancier (A-BESTELV) werden de totalen per titel weggehaald, omdat hier verschillende statussen samen werden geteld (bv. ook reeds geleverde exemplaren).

Release 7 september 2020

Wise versie 6.6.2-001014003

 • In de release van 24 augustus werd de code van SISO 2de deel niet meer getoond in de Plaatsopmerking, enkel de omschrijving. Met de volgorde ten aanzien van SISO 1ste deel ging het nog niet goed. Dit is opgelost: het is nu <omschrijving SISO 2de deel> <omschrijving SISO 1ste deel>.
 • In het besteloverzicht A-BestelV wordt nu ook de prijs getoond.

Release 24 augustus 2020

Wise versie 6.6.2-001012004

 • Als je een bestelverzoek muteert en er bestaan meerdere bestelregels van met hetzelfde bestelnummer, wordt de koppelopmerking van de eerste bestelregel ten onrechte meegenomen. Dat is gecorrigeerd.
 • De code voor SISO 2de deel wordt niet meer getoond in de Plaatsopmerking, enkel de omschrijving.
 • Bij verkoppelen van een exemplaar bleef het hoofdwoord staan. Dit is opgelost.

Release 17 augustus 2020

Wise versie 6.6.2-001011046

 • De Kijkwijzer blokkade bij reserveringen is niet meer actief.

Release 10 augustus 2020

Wise versie 6.6.2-001011041

 • Bij het kopiëren van een titel kon je de reeks niet aanpassen. Dit is opgelost.
 • Wanneer je in de besteladministratie op een kolomtitel klikt, wordt deze alfabetisch gesorteerd.

Release 3 augustus 2020

Wise versie 6.6.2-001011037

Wise catalogus
 • Wanneer je wisselt van de woordenindex naar een ander index, en omgekeerd, dan worden filter en zoeklicht leeggemaakt, en lichten de iconen van zoeklicht en filter niet meer op. De woordenindex werkt immers met een andere technologie dan de andere indexen, filters en zoeklicht worden dus niet meegenomen.
 • Bestelde exemplaren (status I) werden dubbel weergegeven wanneer gewisseld werd tussen groep Vestiging en groep Instantie. Dit is opgelost.
Berichten
 • Bij het opvragen van het overzicht van de berichten is het verplicht om je instantie op te geven. Dit is om te vermijden dat Wise systeembreed het overzicht trekt.
Tijdschriften
 • Bij het ontvangen van tijdschriften via Tijdschriftenbeheer vraagt Wise opnieuw om meerdere exemplaren te ontvangen voor andere vestigingen. Dit werkte even niet door een eerdere oplossing van een gelijkaardig probleem.

Release 13 juli 2020 (versie 6.6.2)

Wise versie 6.6.2-001011025

Algemeen
 • De selectie van je vestiging bij aanmelden is veranderd. De volgorde is nu alfabetisch op naam van instantie, vervolgens op naam van de vestiging. Voor systeembeheerders is het een pak eenvoudiger nu om de juiste vestiging te kiezen, voor bibliotheken is het dan weer minder logisch. Er wordt nog gevraagd om de 2de sortering (die van vestiging) op vestigingscode te doen (maar de naam van de vestiging blijft wel getoond).
 • Er werden enkele technische verbeteringen doorgevoerd aan de Wise API in het kader van online betalen via Mijn Bibliotheek. Meer uitleg over dit project en hoe je zelf kan instappen lees je op de website.
Exemplaren
 • In het overzicht van geleende exemplaren (F9 via Klantenadministratie, of bij innemen en uitlenen) is nu ook de barcode zichtbaar.
 • Het exemplaardetailscherm springt nu meteen op als je een ander exemplaar opent. Zowel vanuit de catalogus, als vanuit de selecties, overzicht geleende exemplaren …
 • In uitzonderlijke gevallen kon je via Exemplaren naar de Klantenadministratie van een lener die geen lid is van jouw bib, nl. bij nieuwe exemplaren ingevoerd in Wise en voor de laatste en voorlaatste lener. Dit achterpoortje is dichtgetimmerd.
Berichten
 • Je zal een kleiner logo kunnen doorgeven om af te drukken op de brieven. De berichteneditor, waar je zelf je logo’s kan beheren en opladen, rollen we uit tegen het einde van de zomer 2020.
Wise catalogus
 • De omschrijving van de catalogusgroepen (de cirkeltjes onderaan) werd aangepast, zodat duidelijker is dat het hier niet om de samenwerkingsgroepen gaat:
 • Het vakje om een helpdeskticket aan te maken vanuit de catalogus is groter gemaakt, zodat duidelijk is dat er meer tekens in kunnen. Er is ook een teller toegevoegd zodat je ziet hoeveel tekens er nog beschikbaar zijn.
 • Heb je een aanpassing gedaan aan een titel, dan krijg je via “Opslaan en afsluiten” meteen je aanpassing te zien in het titeldetailscherm.
 • Via de woordenindex kan je opnieuw filteren op je eigen instantie. Let wel: dit gaat nu via “Filter” en niet via “Zoeklicht”. In andere indexen moet je nog steeds het zoeklicht gebruiken. Hou er rekening mee dat wanneer je de filter op vestiging hebt gebruikt in de woordenindex, deze filter niet automatisch meekomt naar het Zoeklicht wanneer je verandert van index.
 • De filteroptie “AVI” heeft nu net als alle andere filteroptie de knop “Leeg” om je selectie weer leeg te maken.
Reserveren
 • Je kan een titel in verschillende instanties reserveren, of anders geformuleerd: je kan een titel maar 1 keer reserveren per instantie of samenwerking. Aan de balie kan je de melding wel nog steeds doorbreken en alsnog een titel meer dan 1 keer reserveren. Meerdere exemplaarreserveringen van 1 titel kunnen ook nog steeds.
 • Het maximum aantal reserveringen zal nu geteld worden op instantieniveau. Voorheen was dit op systeemniveau: wanneer iemand het maximum aantal reserveringen bereikte in een bib, kon die in een andere bib niet meer reserveren. Dit is hiermee dus opgelost.
 • Stond er een reservering open en leende de klant een exemplaar van die titel ondertussen uit in een bib die niet in de samenwerking groep 3 en 4 zit, dan werd er nog een reserveringskost aangerekend in de bib waar de reservering open staat en werd de reservatie automatisch geannuleerd. Dat was niet de bedoeling: de reservering moet open blijven staan (want er is geen samenwerking) en de klant moet zelf de openstaande reservering annuleren.
 • In de schermen Openstaande reserveringen (reserveren via Catalogus) en Toon reserveringen wordt de klantnaam standaard niet meer getoond, zodat er geen klantgegevens van andere klanten worden getoond wanneer je je scherm deelt/toont aan de balie. Je kan de naam zichtbaar maken via het vinkje “Toon klantnaam”:
Scherm Openstaande reserveringen
Scherm Toon reserveringen

Release 29 juni 2020

Wise versie 6.6.1-000015005

 • De datumvelden in de Selecties doen het weer helemaal. Dit geldt ook voor de keuzelijst bij de R-knop, bv. selectie op Inleverdatum +0M, +1M, +1Y … werkt opnieuw.
 • Je ziet geen reserveringen meer van andere instanties op de klantbon.
 • In het uitleenscherm lukte het niet altijd om een melding te verwijderen via de pop-up. De melding bleef staan bij de lener. Dit is opgelost.
 • Er is een aanpassing doorgevoerd bij het indexeren van nieuwe en gewijzigde titels, waardoor deze sneller terug te vinden zijn in de Wise catalogus.
 • Het probleem waarbij je tijdens het koppelen van exemplaren en bij de tijdschriftabonnementen ofwel de volledige lijst van alle leveranciers (niet alleen die van jouw instantie), ofwel een lege leverancierslijst te zien kreeg, is opgelost. Je krijgt nu dus telkens de lijst te zien met leveranciers die voor jouw bib van toepassing zijn.

Release 22 juni 2020

Wise versie 6.6.1-000014012

 • De datumvelden zijn terug beschikbaar in de Selecties (zie ook release notes 15 juni 2020).
 • Leners die contributie betaalden via de betaalautomaat bleven op status 2. Gefactureerd staan. Dit is opgelost, ze krijgen opnieuw status 5. Normaal.
 • Wanneer je in het detailscherm van een reservering het lijstje met de vestigingen open klikt en vervolgens op “Quit” of het kruisje klikt, wordt het veld niet meer leeggemaakt. De vestiging blijft dus gewoon staan. Voordien werd het veld leeggemaakt door op “Quit” of het kruisje te klikken, waardoor Wise default de reservering in het hele systeem uitzette.
 • Het sorteren op titelnummer en SISO-code in de Wise catalogus ging niet goed. Dit is opgelost: klik je op de kolomheader, dan wordt er juist gesorteerd.

Release 15 juni 2020

Wise versie 6.6.1-000014008

 • In het overzicht van de wisselcollecties is de benaming van de statussen B (Binnen) en S (Opbouw) goed gezet.
 • De filtervelden met datum bij de overzichten gaven problemen sinds de release van 6.6.1. Het onnodig voorinvullen van de velden gebeurt sinds deze fix niet meer. In de selecties gaat het wel nog niet goed.
 • Bij aanpassing van het adres werd het veld toevoeging niet verwijderd bij de leners die op hetzelfde adres wonen. Dit is opgelost.
 • Franse adressen kunnen nu ingevoerd worden bij leners.
 • Er was nog een laatste aanpassing nodig aan de doorstroom naar de API voor het reserveren van exemplaren in de publiekscatalogus. Hierdoor kan vanaf nu bepaald worden of er een reserveerknop staat bij materialen in de publiekscatalogus op basis van de instellingen in Wise (en niet meer op basis van instellingen in Aquabrowser).

Release 8 juni 2020

Wise versie 6.6.1-000014004

Catalografie
 • Als je bij het aanmaken van een nieuwe titel in het voorscherm een bestaand ISBN invult, krijg je een melding. Als je vervolgens op de optie ‘Bestaande titel openen’ klikt, gebeurde er niets. Dit is opgelost. De bestaande titel met hetzelfde ISBN wordt geopend.
 • Pegi “In-game aankopen” werd toegevoegd.
Exemplaren

De oude AVI-codes werden toegevoegd aan de keuzelijst bij exemplaren. Duid je hier de code aan, dan zal binnenkort het AVI-pictogram worden getoond in de publiekscatalogus.

Tijdschriften

Het rapport Signaleringslijst niet-ontvangen tijdschriften toont de exemplaren niet meer dubbel.

Berichten

We kenden al de CAE-berichten (bericht einde contributie), die maandelijks worden verstuurd naar leners van wie het abonnement die maand afloopt. Sinds deze maand is er ook de “CAJ”: hetzelfde bericht dat wordt verstuurd naar leners die die maand overgaan van een gratis jeugdabonnement naar een betalend volwassenenabonnement.

Release 25 mei 2020

Wise versie 6.6.1-000013004

Balie

Uitlenen aan een klant “op hetzelfde adres” (via “Zoek klant (toevoegen)”) gaf een foutmelding. Dit is opgelost.

Tijdschriften

Het was niet mogelijk om tijdschriftexemplaren te ontvangen van voor 2000. Dit is opgelost: via de tijdschriftadministratie kunnen er nu nummers ontvangen worden voor jaargangen van 1800-2100.

Klantenadministratie

Sinds de release van vorige week werd er bij het inschrijven van een nieuwe lener gecontroleerd of er een ‘.’ aanwezig is in het e-mailadres. Hierdoor lukte het niet meer om een lener in te schrijven zonder e-mailadres. Dit is vanaf deze week terug mogelijk.

Selecties

Wanneer je een Settype “Exemplaren” selecteert, kan je bij de rubriek “Exemplaar” (= de barcode) nu de operatoren ‘<‘ en ‘>’ gebruiken.

Wise catalogus

Als er meerdere titels zijn met een identiek VLACC-nummer (met name een keer als VLACC-nummer en een keer als ‘gearchiveerd’ VLACC-nummer) dan worden de resultaten onder elkaar getoond in de resultatenlijst ipv als 1 resultaat.

Release 11 mei 2020

Wise versie 6.6.1-000012003

Catalografie

Een titel invoeren met een foute ISBN of EAN werkt nu echt blokkerend: je kan niet verder naar het volledige titelinvoerscherm wanneer je in het scherm voor minimale titelinvoer een foute ISBN of EAN hebt ingevoerd.

Exemplaren

De SISO-code verdween bij het open klikken van Groep 2 in het exemplaarmuteerscherm. Dit is opgelost.

Tijdschriften

Het overzicht Signaleringslijst niet ontvangen tijdschriften kan terug opgevraagd worden. Deze kwam bij sommige leveranciers in een time out, dit is opgelost.

Release 27 april 2020

Wise versie 6.6.1-000011006

Exemplaren
 • Bij het trekken van de Saneerlijst, krijg je nu een melding wanneer je vergeet “Niet uitgeleend sinds” in te vullen.
Financieel
 • Nieuw aangevraagde dagboeken voor kwijtscheldingen (afboekingen) werden niet altijd getoond in de client. Oorzaak is gevonden en aangepakt.
Selecties
 • Je kan bij het exporteren van een set exemplaren ook de reekstitel meenemen. Het gaat hier om een veld dat uit de titelinformatie komt, vandaar de vermelding [T]:

Release 20 april 2020

Wise versie 6.6.1-000010022

Klantenadministratie
 • Het veld Legitimatie op tabblad Eigenschappen-2 werd teruggeplaatst. Dit veld was gesneuveld met de release van 6.6.1, maar is nu dus terug. De data die er voor de release van 8 april in stond is niet verloren en staat nu terug op Eigenschappen-2.
 • De zoekstrategie om naar dubbels te zoeken via Klanten > Ontdubbelen was niet gelijk aan de zoekstrategie via individuele ontdubbeling. De reden voor dat verschil was performantie, want dat kunnen best grote lijsten worden. Daarom werd er strenger naar duplicaten gezocht via de ontdubbelfunctionaliteit. Hierdoor kwam het voor dat er leners niet in de ontdubbelfunctionaliteit stonden, maar wel resultaten opleverden bij individuele ontdubbeling (via de klantenadministratie van 1 bepaalde lener). Sinds vandaag is de zoekstrategie gelijk getrokken, maar om de performantie te bewaken worden de dubbele leners aangeboden in pakketten van 100 leners per keer. Heb je die lijst afgewerkt, dan worden er opnieuw 100 leners aangeboden. Om die reden werd trouwens ook het tellertje onderaan weggehaald.
Catalogus
 • We zijn gestart met het opladen van deeltitels van Limburg. Je zal dus in de Wise catalogus en in de publiekscatalogus tracks, artikels, onderdeeltitels … beginnen zien. Verbetering van de weergave, in beide catalogi, staat nog op de planning. De komende maanden verwerken we de deeltitels van de andere bibliotheken.”

Release 8 april 2020 (versie 6.6.1)

Ontdubbelen
 • Er is een negeer-optie toegevoegd in de ontdubbelfunctionaliteit. Een lener waarbij dit vinkje is gezet wordt niet meer aangeboden in de lijst-ontdubbelfunctionaliteit, wel nog in de individuele ontdubbeling via de klantenadministratie.
 • Er is een BIRT-rapport beschikbaar met leners die het vinkje “negeren” hebben gekregen. Dat vind je via Klanten > Overzichten > Bij ontdubbelen genegeerde klanten.
 • Bij de genegeerde lener staat op tabblad “Eigenschappen-1” de optie “Genegeerd bij ontdubbelen” op Ja, met datum. Dit kan op “Nee” worden gezet, zodat de lener eventueel wel terug in de ontdubbelfunctionaliteit kan worden opgenomen.
 • Wanneer je individueel ontdubbelt (dus via de klantenadministratie), krijg je een melding dat de actie is geslaagd.
 • Bij de individuele ontdubbeling is de teller onderaan het scherm weggehaald; je kan hier immers telkens maar 1 lener ontdubbelen.
 • De blokjes met informatie in de ontdubbelfunctionaliteit werden groter gemaakt, zodat je minder moet scrollen.
 • Aan de lenerinformatie in de ontdubbelfunctionaliteit is de hoofdvestigingscode waar de lener werd ingeschreven toegevoegd.
Selecties
 • De selectiemodule en andere rapporten werken vanaf versie 6.6.1 volledig op een replicaserver. Op die manier kunnen meer mensen op dezelfde omgeving statistieken, lijsten en selecties maken, zonder dat de performantie van de productie-client in het gedrang komt. Voor de bibliotheken betekent dit dat jullie nu niet langer per se op Test1 selecties moeten maken: je kan vanuit de productie-client rapporten, selecties, etc. maken, Wise gaat achterliggend de replicaserver bevragen. Een aparte bevoegdheid of werken op de testserver is nu dus niet meer nodig: wie een ADMIN-rol heeft, kan in de productie-client werken.
 • Bij het exporteren van een exemplaarset in de Selectiemodule, kunnen extra titelvelden worden toegevoegd (m.n. AVI / ISBN / EAN / Mediasoort / Publ.jaar / Taalcode / Vlaccnummer). Door middel van “[T]” achter de veldnaam wordt duidelijk gemaakt dat het om een titelveld gaat.
Titels en exemplaren
 • Er werden enkele verfijningen aangebracht aan de export uit Wise, zodat we de status van een exemplaar beter kunnen verwoorden. Een vermist exemplaar zal zo bv. in de publiekscatalogus ook de verwoording “Vermist” krijgen, een exemplaar dat net binnen is “Net binnen”. 
 • Bij enkele honderden titels met een niet-latijns alfabet (Russisch, Chinees …) was er een probleem met de thesaurustermen. Hierdoor werden verkeerde oorspronkelijke titels weergegeven. Dit is opgelost.
 • De titelvelden in het verkorte titelscherm en het titelmuteerscherm werden langer gemaakt zodat er meer tekens in kunnen.
 • Je kan geen exemplaar meer koppelen zonder kast. Duid je geen kast aan, dan komt er een foutmelding en kan je niet verder.
 • Pas je een meervoudige datum (bv. 2000-2010) van een titel aan in het impressumveld, dan stroomt deze aanpassing nu ook door naar het veld “publicatiejaar” bij de velden bovenaan het titelmuteerscherm en naar de publiekscatalogus.
Leners
 • De leenhistoriek wordt opnieuw 90 dagen bijgehouden ipv 60, ook als “leenhistoriek wissen” op ja staat.
 • Uitlenen, innemen en reserveren bij elkaar voor bibliotheken in samenwerkingsgroep 3 kan nu helemaal uitgerold worden. De betrokken bibliotheken zijn apart op de hoogte gebracht.
Vestigingsbeheer
 • De naam en de bevoegdheid van de persoon die is aangemeld in de client zie je nu in de bovenste balk van de client.
Wat komt er later nog aan

Niet alles wat gepland was is ook klaar om op 8 april mee naar productie te gaan. In de loop van april mag je je ook verwachten aan deze zaken:

 • BIOS: de aandachtige bib zal in de client de link naar de BIOS-rapporten al zien staan, maar de rapporten zelf zijn nog niet beschikbaar. Communicatie volgt van zodra ze actief zijn.
 • Bij het exporteren van een exemplaarset in de Selectiemodule, wordt nog de Reekstitel toegevoegd.
 • In de Wise catalogus werd de verwoording “Elders” voor verschillende zaken gebruikt:
  • wanneer er exemplaren aanwezig zijn in een andere vestiging of instantie;
  •  wanneer er meerdere exemplaren zijn met verschillende niet-beschikbare statussen (uitgeleend, in nota);
  • als een exemplaar “In nota” is.
   Wanneer er slechts 1 exemplaar is in jouw vestiging, die bovendien “in nota” is, wordt de status in de Wise catalogus “in nota” ipv “elders”.

Release 30 maart 2020

Wise versie 6.6.0-000029009

Klanten
 • Wanneer het abonnement van een lener afliep, werden de settings met betrekking tot het bijhouden van de leenhistoriek terug op de oorspronkelijke waarden gezet, nl. niet tonen – wel wissen. Dit is opgelost, de leenhistoriek wordt met andere woorden terug bijgehouden als dat zo was ingesteld voor die lener.
 • De boeteberekening voor een lener wiens abonnement is afgelopen verliep niet altijd correct. Als de lener nog een actief abonnement had in een andere instantie, dan keek Wise naar de reglementregels in die andere instantie. Dit is uiteraard niet correct en werd opgelost.
Catalografie
 • Als je een lokaal trefwoord in de catalogus verwijdert, dan verdwijnt dat nu ook in de publiekscatalogus.

Release 23 maart 2020

Wise versie 6.6.0-000029005

Catalografie
 • Er was bij sommige publicaties een probleem bij de doorstroming van het publicatiejaar van het impressumveld naar de Wise-rubriek bovenaan. Dit is opgelost.
 • De optie “Bestaande titel openen”, bij de duplicaatmelding van titels, doet het weer.

Release 2 maart 2020

Wise versie 6.6.0-000028017

Algemeen

Het probleem waarbij de client regelmatig vastloopt tijdens een uitleensessie zou verholpen moeten zijn. Merk je nog grote problemen, laat het dan zeker weten via de Servicedesk.

Bestellen

In het scherm “Aankopen boeken op budget” blijft de (vooringevulde) vestigingscode nu ook effectief staan.

Catalografie

Er was een probleem met het aanpassen van een auteur met leefdata. Dit is opgelost.

Zelfuitleen

Barcodes die begonnen met letters en eindigen op een “A” gaven problemen aan de zelfuitleen. Ook dit is opgelost.

Release 24 februari 2020

Wise client versie 6.6.0-000028011

Catalografie
 • Er ging iets fout bij het veld 650$9 (type onderwerp) wanneer je een Vlacctitel kopieerde. Dit is rechtgezet voor nieuwe titels: het onderwerp type volgt nu de instelling van de typering van de titel.
 • Vul je in het prijsveld in het blok velden onderaan het titelmuteerscherm een prijs in met het €-teken, dan stroomt die prijs nu ook automatisch door naar het prijsveld in het blok velden bovenaan het titelmuteerscherm. Voorheen lukte dat enkel wanneer je “EUR” of “euro” invulde.
Klantenadministratie

Een lener die tegoeden heeft in meerdere instanties kon niet ontdubbeld worden (dat gaf een communicatiefout). Dit is opgelost.

Selecties

De export van het veld “Abonnement omschrijving” loopt weer goed.

Release 10 februari 2020

Wise client versie 6.6.0-000028008

Exemplaren

Wanneer de naam van de auteur een zachte Turkse g bevat (Ğ), wordt dit teken bij het hoofdwoord niet meer overgeslagen, maar maakt Wise er een “G” van.

Catalografie
 • Bij een gekopieerde Vlacctitel kan je nu ook de deeltitel verwijderen of aanpassen.
 • ‘ISBN foutief’ wordt nu correct weergegeven in het titelmuteerscherm, zodat je het kan bewerken of verwijderen.

Release 27 januari 2020

Wise client versie 6.6.0-000020006

Nooduitleningen

Wanneer tijdens de nooduitleen een uitlening gebeurt aan een lener met een vervallen abonnement, zal Wise nu standaard de datum “vandaag + 3 weken” nemen als inleverdatum. Wise kan immers geen abonnement noch bijhorend reglement vinden. Tijdens een gewone uitlening had deze lener eigenlijk niets kunnen doen aan de zelfuitleen. De datum “vandaag + 3 weken” is gekozen zodat de noodbestanden op zijn minst verder verwerkt kunnen worden zonder foutmeldingen.

Catalografie

In het minimale invoerscherm wordt nu ook bijkomend gecontroleerd of het ISBN-nummer begint met 978 of 979, naast de reeds bestaande controle op de lengte en het controlegetal.

Release 20 januari 2020

Wise client versie 6.6.0-000020004

Klantenadministratie
 • Sinds de release van versie 6.6.0 van Wise kon je het filiaal op het tabblad 2. NAW-gegevens niet meer aanpassen in bibliotheken die meerdere vestigingen hebben. Dit werkt terug.
 • Leners van wie de familienaam de lettercombinatie “AZ” of “AY” bevat konden geen gebruik maken van het Wise-wachtwoord om bv. een profiel aan te maken op Mijn Bibliotheek. Dit is immers een gereserveerde lettercombinatie. Dit werd opgelost, deze leners kunnen het Wise-wachtwoord in de vorm DDMMNNN nu toch gebruiken.
 • In de ontdubbelfunctionaliteit kregen enkele bibliotheken vreemde suggesties, leners die helemaal geen duplicaten zijn: er werd zogezegd enkel obv geslacht gematcht bijvoorbeeld. De oorzaak lag aan lage actor-id’s, dit is dus enkel een probleem geweest voor de eerste (piloot)bibliotheken en is opgelost sinds deze release.
Selecties

De export van de selectie met classificatie-velden (genre, ZIZO, SISO) verliep niet goed. De inhoud stond niet in de juiste velden. Dit is in orde gemaakt.

Release 13 januari 2020

Wise client versie 6.6.0-000020001

Balie
 • De Kijkwijzer-blokkade aan de zelfuitleentoestellen is niet meer actief. Te jonge leners kunnen dus materialen uitlenen waarvan de leeftijd bij Kijkwijzer hoger ligt, indien de RMT dit toelaat.
 • Het tijdelijk IBL-exemplaar heeft nu een 14-cijferige barcode die altijd scanbaar is. Vroeger was die 12-cijferig en soms niet scanbaar.
Bestellen

Bij aanpassen van een bestelling uit de catalogus, veranderde de typering telkens naar de volwassen variant. Dit is opgelost.

Catalogus

Wanneer je zoekt op “Alle woorden” in de Wise-catalogus, kan je maximum 1.000 resultaten op het scherm weergeven. De foutmelding was echter niet duidelijk.