Laatste update 27/01/23

5 rollen voor bibliotheekmedewerkers in Wise

Er zijn voor bibliotheekmedewerkers vijf mogelijke rollen of bevoegdheden gedefinieerd, met telkens meer toegang . Ze bouwen als volgt op:

 BALIEBHR CATABASIS CATAPLUS BESTELBHR ADMIN
Klanten van jouw instantie zoeken, aanpassen en inschrijven x x x x x
Uitlenen en innemen voor je vestiging x x x x x
Reserveringen plaatsen en verwijderen voor je vestiging x x x x x
Exemplaren van jouw vestiging wijzigen x x x x x
Betalingen en winkelverkopen x x x x x
Bestelverzoeken plaatsen vanuit de catalogus x x x x x
Berichten printen voor jouw vestiging x x x x x
Werkdatum van de client wijzigen x x x x x
Exemplaren koppelen x x x x
Exemplaren afschrijven x x x x
Statistieken van je exemplaren raadplegen x x x x
Tijdschriftabonnementen aanmaken en beheren, en exemplaren ontvangen x x x x
Voorlopige titels aanmaken en wijzigen x x x x
Voorlopige titels status volledig geven  x x x
Volledige titels aanmaken en wijzigen  x x x
Bestelverzoeken en bestellingen afhandelen  x x
Budgetbeheer in Wise  x x
Exemplaren status I verwijderen x x
Afschrijven van T/A exemplaren x x
Selecties maken   x
Vestigingsbeheer   x
Deurwaarderblokkade x

Er is daarnaast een nieuwe rol ontwikkeld voor de gevangenisbibliotheken, die ingezet kan worden voor de fatikken en vrijwilligers die in de gevangenisbibliotheken werken.

Deze rol kan:

 • Leners van de eigen vestiging (gevangenisbib) zoeken, raadplegen, aanpassen en inschrijven;
 • Uitlenen en innemen in de eigen vestiging (let op: reserveringen plaatsen en afhandelen zal niet kunnen door deze rol);
 • Materialen uit de andere vestigingen van de eigen instantie uitlenen wanneer ze na transport in de gevangenisbibliotheek aankomen;
 • Detailinformatie van exemplaren van de eigen vestiging inkijken en aanpassen;
 • Beknopte informatie van exemplaren van de andere vestigingen van de eigen instantie bekijken;
 • Nieuwe exemplaren in de eigen vestiging invoeren, incl. tijdschriftnummers.