Laatste wijziging: 18 juni 2022

Ontdek de basisbegrippen in Wise

Elk bibliotheeksysteem heeft zijn logica, dat is met Wise niet anders. Bovendien gaat het om een systeem dat binnenkort door heel Vlaanderen wordt gedeeld, dus enkele principes of uitgangspunten zijn nodig. Het kan handig zijn om even kennis te maken met basisbegrippen in Wise. Een goed begrip van het systeem start met duidelijke definities.

Vestiging

De ruggengraat van Wise zijn de Vestigingen. Een vestiging is een filiaal, de hoofdbib, een gevangenisbib, een bibbus … Telkens wanneer je aanmeldt, kies je voor welke vestiging je op dat moment gaat werken, op welke werkplek je je dus bevindt.

Instantie

Een Instantie is de bibliotheek in haar geheel. Het is een verzameling van vestigingen. Je merkt dit ook aan de instantiecode: die bestaat uit I+3 cijfers (bv. I200). De vestigingscode bestaat uit diezelfde 3 cijfers met een volgnummer voor elke vestiging (bv. 2001). Die volgnummers kunnen doorlopen tot aan de volgende instantiecode, voor bibliotheken met meer dan 10 vestigingen voorziet Cultuurconnect voldoende numerieke ruimte. Klik hier voor een overzicht van de huidige instantiecodes.

Financiële organisatie

Nog een stapje hoger gaan we naar de Financiële Organisatie. Een financiële organisatie is een groepering van vestigingen die betalingen van elkaar toestaan. Elke instantie is dus ook een financiële organisatie. Wanneer er vergevorderde samenwerking tussen bibliotheken plaatsvindt, kan een financiële organisatie ook bestaan uit meerdere instanties.

Samenwerkingsgroepen / netwerken

Instanties die in Wise op één of andere manier samenwerken, vormen een samenwerkingsgroep. Er zijn verschillende niveaus van samenwerking mogelijk. Klik hier voor meer info.

Andere begrippen

Hieronder enkele termen die je vaak zal tegenkomen in Wise en zijn misschien niet meteen duidelijk:

Term in Wise Wat wij daaronder begrijpen
Klanten Het gaat hier uiteraard om de gebruikers van je bibliotheek, gaande van leners over leeszaalgebruikers tot administratieve passen.
Klantenadministratie Centraal titelbestand voor heel Vlaanderen. Elke klant zit er (in principe) slechts één keer in!
NAW Deze afkorting verwijst naar Naam – Adres – Woonplaats
Abonnement Type lidmaatschap binnen een instantie (bv. jeugd, volwassene, leerkracht, …)
Pas Lidkaart, bv. een bibliotheekpas met barcode, of de eID van de klant. Wise werkt met hoofdpassen en volgpassen.
Contributie Lidgeld
Registratie Onbetaalde kosten (boete, leengeld, reserveringskost, winkelverkopen), uitgezonderd contributie (lidgeld).
Winkelverkoop Diverse (niet-automatisch gegenereerde) kosten die je kan aanrekenen, met of zonder pasje (bv. kopies, verkoop van bibtas, ticket voor voorstelling, …)
Kassa Dagboek
Catalogus Centraal titelbestand voor heel Vlaanderen
RMT Reglementsmateriaal, verzameling van instellingen die per type materiaal de uitleenvoorwaarden bepaalt
SCAT Statistische categorie, code die wordt toegekend aan leners en exemplaren, voor statistische doeleinden

Nuttige afkortingen

Heel eenvoudige afkortingen, maar deze moet je zeker onthouden.

Afkorting Betekenis
NAW Naam, Adres, Woonplaats
RMT ReglementsMateriaal(Tabel); hierop worden de uitleenvoorwaarden bepaald
SCAT Statistische CATegorie

Meer info

Over dit onderwerp kan je ook een webinar bekijken