Samenwerking tussen bibliotheken in het Bibliotheeksysteem

Wat zijn de samenwerkingsmogelijkheden?

In het Bibliotheeksysteem zijn er verschillende mogelijkheden voor bibliotheken om samen te werken. Cultuurconnect heeft samen met bibliotheken bij het opzet van het bibliotheeksysteem verschillende samenwerkingsgroepen gedefinieerd. In deze presentatie voor de inspiratiedag samenwerking van departement CJM op 21 oktober 2019 vind je meer details en een grafische voorstelling van de verschillende groepen. Hieronder staan ze kort samengevat:

  • samenwerkingsgroep 0 – geen van onderstaande groepen: alle bibliotheken werken sowieso samen in de catalogus en het lenersbestand
  • samenwerkingsgroep 1 – 1x lidgeld: een klant hoeft in de bibliotheken die samenwerken maar één keer lidgeld te betalen, maar moet wel inschrijven in elke bibliotheek apart
  • samenwerkingsgroep 2 – 1 reglement: model van groep 1 + de bibliotheken hebben hetzelfde uitleenreglement zodat een klant dezelfde uitleenregels kent in al de bibliotheken van de samenwerking
  • samenwerkingsgroep 3 (= regiobib)
    • 3a – 1 financiële organisatie en regiobiblidmaatschap: model van groep 2 + een klant wordt meteen herkend in alle bibliotheken van de samenwerking en kan openstaande boetes betalen in een andere bibliotheek van de samenwerking
    • 3b – regiobib met transport: model van groep 3a + een klant kan uitgeleende exemplaren inleveren of gereserveerde exemplaren ophalen + als een klant een titel reserveert, kan deze uit alle bibliotheken van de samenwerking komen. De voorwaarden hier zijn transport en uniek identificeerbare exemplaren.
    • 3c – regiobib met extra opties: model van groep 3b met verdere geavanceerde samenwerkingsopties zoals gezamenlijke communicatie (één bibliotheek stuurt alle brieven), floating (exemplaren blijven staan in de bibliotheek waar ze ingeleverd worden), enz.

De samenwerkingsgroepen staan in volgorde van groeiende evolutie. Doorschuiven naar een volgende vorm van samenwerking kan. Terugschakelen of uitstappen ook. Neem hiervoor contact op met bibliotheeksysteem@cultuurconnect.be. Opgelet! Bij het vormen van een nieuwe samenwerkingsgroep 2 of hoger moeten alle bibliotheken binnen dezelfde referentieregio van de Vlaamse Regering vallen. Ook bestaande samenwerkingsgroepen zullen op termijn aan deze voorwaarde moeten voldoen. De deadline daarvoor is afhankelijk van de soort intergemeentelijke samenwerking, maar is voor iedereen ten laatste eind 2026.

Er wordt met Cultuurconnect per geval bekeken hoe een aanpassing kan gebeuren en of er kosten aan verbonden zijn, bv. een wijziging naar 1 financiële organisatie in functie van samenwerkingsgroep 3 vraagt een conversie van de financiële gegevens in het bibliotheeksysteem. Je leest meer hierover bij de Veelgestelde vragen.