Samenwerking tussen bibliotheken in het bibliotheeksysteem

Wat zijn de samenwerkingsmogelijkheden?

In het bibliotheeksysteem zijn er verschillende mogelijkheden voor bibliotheken om samen te werken. Cultuurconnect heeft samen met bibliotheken bij het opzet van het bibliotheeksysteem verschillende samenwerkingsgroepen gedefinieerd. In deze presentatie voor de inspiratiedag samenwerking van departement CJM op 21 oktober 2019 vind je meer details en een grafische voorstelling van de verschillende groepen. Hieronder staan ze kort samengevat:

 • samenwerkingsgroep 0 – geen van onderstaande groepen: alle bibliotheken werken sowieso samen in de catalogus en het lenersbestand
 • samenwerkingsgroep 1 – 1x lidgeld: een klant hoeft in de bibliotheken die samenwerken maar één keer lidgeld te betalen, maar moet wel inschrijven in elke bibliotheek apart
 • samenwerkingsgroep 2 – 1 reglement: model van groep 1 + de bibliotheken hebben hetzelfde uitleenreglement zodat een klant dezelfde uitleenregels kent in al de bibliotheken van de samenwerking
 • samenwerkingsgroep 3 (= regiobib)
  • 3a – 1 financiële organisatie en regiobiblidmaatschap: model van groep 2 + een klant wordt meteen herkend in alle bibliotheken van de samenwerking en kan openstaande boetes betalen in een andere bibliotheek van de samenwerking
  • 3b – regiobib met transport: model van groep 3a + een klant kan uitgeleende exemplaren inleveren of gereserveerde exemplaren ophalen + als een klant een titel reserveert, kan deze uit alle bibliotheken van de samenwerking komen. De voorwaarden hier zijn transport en uniek identificeerbare exemplaren.
  • 3c – regiobib met extra opties: model van groep 3b met verdere geavanceerde samenwerkingsopties zoals gezamenlijke communicatie (één bibliotheek stuurt alle brieven), floating (exemplaren blijven staan in de bibliotheek waar ze ingeleverd worden), enz.
 • samenwerkingsgroep 4 – 1 bibliotheek

De samenwerkingsgroepen staan in volgorde van groeiende evolutie. Doorschuiven naar een volgende vorm van samenwerking kan. Terugschakelen of uitstappen ook. Neem hiervoor contact op met bibliotheeksysteem@cultuurconnect.be. Er wordt met Cultuurconnect per geval bekeken hoe een aanpassing kan gebeuren en of er kosten aan verbonden zijn, bv. een wijziging naar 1 financiële organisatie in fuctie van samenwerkingsgroep 3 vraagt een conversie van de financiële gegevens in het bibliotheeksysteem.

Waar vind je info over de samenwerkingsgroepen op het leerplatform?

 • Hoe je ziet hoe een klant zijn lidgeld vanaf de tweede inschrijving in een samenwerkingsgroep 1 niet meer moet betalen en hoe lang dat lidmaatschap loopt, vind je in de les Een klant (her)inschrijven in een samenwerkingsgroep 1. Welke bibliotheken op dit moment samen in een groep 1 in Wise zitten vind je hier terug.
 • Samenwerkingsgroep 2 vraagt vooral afstemming van hetzelfde uitleenreglement in alle bibliotheken van de samenwerking. In het huiswerk bij de voorbereiding van de migratie vind je welke regels minimaal dezelfde moeten zijn. Een voorbeeld van zo’n huiswerk vind je hier terug. Dit resulteert in een gemeenschappelijke reglementstabel en contributietabel bij de inrichting van het bibliotheeksysteem, en zorgt ervoor dat alle bibliotheken van de samenwerking hetzelfde reglement kunnen afspreken met hun klanten, maar creëert op zich geen extra functionaliteiten. Daarvoor is een stap naar samenwerkingsgroep 3 nodig.
 • Samenwerkingsgroep 3 (met de mogelijke evolutie van 3a naar 3b naar 3c) wordt verder uitgewerkt in de lessen bij deze cursus in de volgende onderdelen:
 • Een voorbeeld van samenwerkingsgroep 4 zijn fusiegemeenten: deze worden als 1 bibliotheek ingericht bij de migratie naar het bibliotheeksysteem.