Rapport reserveringen in samenwerkingsgroep 3

laatst bijgewerkt op 31/03/2022

Reserveringen die op de plank kwamen (status O en B): transportoverzicht IBL-aanvragen en leveringen

Ga via het hoofdmenu naar Reserveringen>Overzichten>Transportoverzicht IBL-aanvragen en leveringen.

Kies bij soort voor N – netwerk. Vul het datumbereik in.

Je krijgt een BIRT met de geleverde en ontvangen (status O en B) reserveringen voor de gekozen instantie:

Er is geen multiselect voor de instantie mogelijk. Je moet dus per instantie van de samenwerking het rapport opvragen.

NB: Enkel de plankreserveringen worden hier gerekend, exemplaren die op transport gingen o.w.v. een reservering. Wil je de reserveringen tellen die effectief tot een uitlening hebben geleid, gebruik je best de telling via selecties.

Afgehandelde reserveringen: telling via selecties

Ga via het hoofdmenu in Wise naar ‘selecties en statistieken’ > Selecties
Kies als settype ‘Reserveringen’ en Selectiebron: Titels.

Selecteer op

  • beheersvestiging : som hier alle vestigingen van het samenwerkingsverband op; gescheiden door het pipe-symbool, vb 3500|3501|3503|3510|3520|3530|3531|3540|3550|3551|3552|3553|3554
  • Datum begin = startdatum t/m einddatum (=datum waarop reservering werd geplaatst)
  • Status = U|Z| (enkel afgehandelde reserveringen tellen)
  • Archiefreden = 0|1|2|3| (geannuleerde reserveringen niet tellen)

Maximaal eventueel boven 1000 zetten.

Klik op Uitvoeren > Nu uitvoeren > Maak nieuwe set om set te maken

Exporteren nu naar een Telling via Tijdelijke sets > Exporteren als Telling (rechtsklikken)

Nu kan je drie criteria kiezen waarop je telt:

  • Vestiging lenen = waar het exemplaar uiteindelijk werd geleend
  • Vestiging leveren = waar het exemplaar vandaan komt
  • Soort (actueel) = N betekent dat het al een Netwerkreservering was geworden, B = vestigingsreservering, E = IBL

Dit Birtrapport kan je eventueel terug naar csv exporteren, en deze CSV na inlezen in excel via een draaitabel verder bewerken.