Balie in samenwerkingsgroep 3b

Uitlenen van elkaar

Bibliotheken in samenwerkingsgroep 3b kunnen exemplaren van een andere bib uitlenen: je kan een gereserveerd exemplaar van een andere bibliotheek dat klaarligt uitlenen in eender welke bibliotheek.

Innemen van elkaar

Je kan ook exemplaren van een andere bib innemen (bij de inrichting wordt de optie ‘Alleen eigen exemplaren herkennen’ uitgezet zodat je exemplaren van een andere bibliotheek kan ontvangen).

Wise zet bij het innemen het exemplaar dan automatisch ‘op transport’ tot het weer wordt ingenomen in de andere bib (dit is ook de status die de klant in de publiekscatalogus te zien krijgt).

In onderstaande screenshot wordt een exemplaar van bib Zottegem ingenomen in bib Oosterzele en op transport gezet naar Zottegem:

Je ziet dit ook in de details van het exemplaar bij Status = T – Transport en bij Op transport naar 3550 – Zottegem

Via het menu Exemplaren > Overzichten > Transportoverzicht, kan je een overzicht maken welke exemplaren vanuit jouw vestiging op transport moeten naar andere vestigingen.

Wanneer het exemplaar na transport aankomt in Zottegem, dient het daar enkel nog worden ingenomen en dan krijgt het opnieuw Status = B – Binnen.