Recentste release Wise

Laatste update: 4/12/2023

Release Wise versie 7.0.6

Klanten

Adminpassen tonen aantal exemplaren in bezit

Er zijn een aantal aanpassingen voor administratieve en speciale klanten gemaakt in het scherm Geleende exemplaren:

  • Het aantal uitgeleende exemplaren wordt bij administratieve klanten nu hetzelfde getoond als voor reguliere klanten.
  • Uitgeleende exemplaren hebben bij administratieve en speciale klanten geen inleverdatum, en status ‘Niet beschikbaar’ in plaats van ‘Inzage’.

Ontdubbelfunctionaliteit aangescherpt

In de ontdubbelfunctionaliteit voor klanten (zowel via klantenadministratie als via de lijst) wordt beter rekening gehouden met het rijksregisternummer: komen meerdere klanten voor met dezelfde naam, geboortedatum en geslacht maar met een verschillend rijksregisternummer, dan worden deze klanten niet meer aangeboden als match. Hiervoor wordt gekeken naar zowel het veld Rijksregisternummer in het tabblad 8.Passen als het veld Legitimatie in het tabblad Eigenschappen-2.

Het blijft belangrijk klanten correct te ontdubbelen om te vermijden dat meerdere klanten voorkomen met eenzelfde rijksregisternummer. 

Ontdubbelen – overblijvende pin overnemen

Bij het ontdubbelen van klanten die beschikken over een pincode voor toegang tot een onbemande bibliotheek, werd deze in sommige gevallen verwijderd. Door deze aanpassing:

  • Als de overblijvende actor al een pincode heeft, blijft deze actief.
  • Als de overblijvende actor geen pin heeft en de verwijderde actor wel, dan wordt deze pincode overgenomen bij de actor die overblijft.

Aanpassen benamingen knoppen “instantie” en “netwerk” bij zoeken klantenadministratie

De tekst bij de knopjes onderaan het klantenzoekscherm is aangepast: 

  • De knop ‘instantie’ verandert van naam naar ‘vestiging’ – de zoekopdracht blijft dezelfde: enkel zoeken naar klanten ingeschreven in de vestiging waarin is ingelogd.
  • De huidige knop ‘netwerk’ verandert van naam naar ‘instantie/netwerk’ – de zoekopdracht blijft dezelfde: zoeken naar klanten ingeschreven in de volledige instantie (alle vestigingen van de instantie) of in het netwerk (alle vestigingen van de samenwerkingsgroep 3).

De achterliggende zoekfunctionaliteit blijft ongewijzigd.

Exemplaren

De deelaanduiding vaker zichtbaar maken

Er wordt gewerkt aan het vaker weergeven van deelaanduidingen op plekken waar dat relevant is. De informatie beschikbaar in 245$n van het titeldetailscherm wordt vanaf 7.0.6 reeds getoond in het exemplaardetailscherm. Er wordt nog gewerkt aan een aanpassing van het koppelscherm en verschillende reserveringsschermen.

Tijdelijke en vaste kasten logischer zichtbaar maken in dropdownmenu’s

Er is een aanpassing gedaan waardoor je in het Exemplaardetailscherm en bij Seriemutaties van exemplaren alleen nog maar de relevante kasten ziet. Bij ‘Tijdelijke kast’ zie je alleen de tijdelijke kasten, en bij ‘Vaste’ kast’ zie je alleen de vaste kasten. Hierdoor kun je niet meer per ongeluk de verkeerde kast kiezen.

Configuratie Wise

Extra mogelijkheid voor boeteberekening

Tot dusver kon de numerieke waarde op basis waarvan de boetes berekend worden slechts bestaan uit één digit, in de meeste gevallen 1 of 7 dagen. Hiermee kan boete in schijven worden geboekt bij een klant: in plaats van elke dag een klein bedrag, om de X dagen een groter bedrag in één keer. 

Door deze aanpassing is het nu mogelijk te berekenen over een aantal dagen met 2 digits, bijvoorbeeld elke 14 of 20 dagen.

Meer informatie over de boeteberekening op het leerplatform.

Wil je hiervan gebruikmaken, geef het dan door aan de servicedesk.

Reden kiezen bij stopzetten abonnement verplichten

Vanaf 7.0.6 kan het kiezen van een reden bij stopzetting van een abonnement in de client verplicht worden. Wil je hiervan gebruikmaken, geef het dan door aan de servicedesk. Meer info

Uitbreiding functionaliteit voor samenwerkingsgroepen

Zoekoptie voor exemplaren binnen een samenwerkingsgroep 3b

Vanaf 7.0.6 is het mogelijk om enkel exemplaren binnen een samenwerkingsgroep van bibliotheken te herkennen, in plaats van op systeem- of instantieniveau. Dat betekent dat bibliotheken die (willen gaan) samenwerken als een groep 3b en onderling exemplaren uitwisselen, enkel nog moeten zorgen dat er geen dubbele exemplaarnummers voorkomen binnen de samenwerking, en niet meer binnen heel Wise.

Waar nodig nemen we dit binnenkort apart op met elke regio.

Maximaal aantal uitleningen in een samenwerkingsgroep

Vanaf 7.0.6 kan het maximaal aantal materialen dat een bezoeker kan uitlenen niet enkel afgedwongen worden binnen één instantie, maar ook binnen een samenwerkingsgroep 3. Als een klant het maximaal aantal materialen bereikt heeft in één vestiging van de samenwerkingsgroep, kan daardoor verhinderd worden dat deze klant nog exemplaren uitleent in een andere vestiging van de samenwerkingsgroep. 

Op dezelfde manier kunnen de maximumaantallen voor specifieke thuisgroepen gehandhaafd worden binnen een samenwerkingsgroep.

Voor elke samenwerkingsgroep maar ook voor elke instantie kan je kiezen of het lokale maximumaantal wordt gehandhaafd, of dat van de samenwerkingsgroep. Wil je hiervan gebruik maken, geef het dan door aan de servicedesk.

Berichten

Uitbreiding Berichtvoorkeurmethode

Onderstaande berichten waren al in gebruik maar werden steeds gewoon verzonden. Vanaf nu kan je ook voor deze berichttypes via de client een keuze maken om deze berichttypes niet te versturen voor een specifieke klant, net zoals voor de andere berichttypes al het geval was. Meer informatie op het leerplatform

– RSB: Herinnering Reserveringsophaalbericht / Reserveringsophaalherinnering

– PRH: Bericht reservering op transport / Honoreringsbericht IBL

Enkel berichten die je instantie daadwerkelijk gebruikt zijn zichtbaar. Het kan ook zijn dat bepaalde berichtsoorten voor een bepaald type abonnement zoals “klas” of “instelling” niet van toepassing zijn, ook dan ga je die niet zien verschijnen voor een klant met dat type abonnement.

Oude situatie:

Nieuwe situatie:

Vestiging mag geen mail verzenden

Wise loopt het risico om als spammer gezien te worden als er berichten vanuit adressen verstuurd worden waarvan het domein technisch niet in orde is. Deze mailadressen worden uitgesloten van het verzenden van e-mail om impact op andere bibliotheken te vermijden.

De e-mailberichten van de vestiging worden niet opgepikt door de mailer en krijgen de status ‘Geannuleerd’ met als bijkomende info ‘Vestiging xxxx mag geen e-mail verzenden’.

Berichteneditor

In de berichteneditor zit een nieuwe knop om bij brieven het logo te wijzigen. Dit moet dan wel voor elk bericht apart gebeuren. Indien een bepaald berichttype nog niet zichtbaar is in de berichteneditor, stuur dan een bericht naar de servicedesk en dan voegen we die toe.

OPGELET: deze functie werkt nog niet correct, GELIEVE DEZE KNOP NIET UIT TE PROBEREN tot we via één van de volgende release notes laten weten dat er een oplossing is! We kunnen helaas de knop niet uitzetten.

Release van 4 december 2023 – bijkomende aanpassingen

Adminkosten in deurwaarderprocedure

Sommige administratiekosten werden niet doorgezet naar de deurwaarderprocedure als er alleen nog administratiekosten openstaan. Dit gebeurde bij nota-exemplaren die ingeleverd werden. Bij vergoedingen die betaald of handmatig kwijtgescholden werden werkt dit wel correct. Dit werd nu aangepast zodat alle losse adminkosten correct doorstromen naar deurwaarderprocedure.

Tijdelijke plaatsing bij tijdschriften

Bij een tijdschriftenabonnement waarbij sprake is van een tijdelijke kast en Exemplaren = T (Tijdelijke inzage), werd bij ontvangst van een nieuw exemplaar, bij het vorige exemplaar niet automatisch de tijdelijke kast verwijderd. Dat is nu wel het geval.

Datumvelden rapporten

Wanneer je een datum moet ingeven voor het opvragen van rapporten en co, kon je geen gebruik meer maken van de notatie dd-mm-jjj (25-12-2022). Wat wel nog kon, was dd/mm/jjj (25/12/2022) of dd maand jjjj (25 december 2022) of via het kalendericoontje. Nu kan je weer dd-mm-jjjj gebruiken.

Hou me op de hoogte van updates op deze pagina.