Recentste release Wise

Laatste wijziging: 21 mei 2024

Release 20 mei 2024

Gewijzigde tijdschrifttitels

Recent gewijzigde tijdschrifttitels: Fatik en Documenta verschijnen enkel nog digitaal.

Via deze lijst vind je een overzicht van alle onlangs gewijzigde tijdschrifttitels. Wat je precies moet doen als een tijdschrift wordt stopgezet of wijzigt, kan je lezen op deze pagina.

Reserveerproblemen

Sinds de release van 7.0.7 zijn er enkele issues met reservaties. Er is een oplossing ontwikkeld die live is sinds 20 mei. Meer info kan je lezen op de pagina recente bugs. Ervaren jullie nog steeds problemen, aarzel dan niet om deze te melden via de servicedesk.

Versie 7.0.7

Op maandag 22 april werd versie 7.0.7 geïnstalleerd op de productieserver van Wise. Lees hieronder wat er allemaal nieuw is of wijzigde.

JAVA-update

Sinds 8 april kan Wise niet meer gebruikt worden zonder update van JAVA. Als je sinds de livegang van 7.0.7 een pop-up krijgt zoals bovenstaande, is dat omdat de JAVA-omgeving op het toestel nog niet is geüpdatet. Meer informatie over het installeren van de update kan je hier terugvinden.

Klantenadministratie

Manuele blokkade leners beter loggen en opvolgen

Wanneer een medewerker een blokkade plaatst of weghaalt bij een lener in het tabblad Eigenschappen-1  wordt dat vanaf Wise 7.0.7 gelogd in een aparte tabel. 

Je kan deze info terugvinden in  een nieuw overzicht  dat alle acties (plaatsen, verwijderen en aanpassen van een blokkadetekst) per lener en per soort blokkade bevat voor een gekozen periode. Zo kan je de blokkadehistoriek van een klant opvolgen binnen Wise en zien welke medewerker bijvoorbeeld een deurwaarderblokkade heeft verwijderd. 

Ontdubbelen

Bij het ontdubbelen van klanten zijn achterliggend 4 stappen:

 • Wise gaat op zoek naar mogelijke duplicaten
 • De baliemedewerker selecteert welke aangeboden duplicaten effectief dubbels zijn, en start al dan niet de ontdubbeling
 • De baliemedewerker kiest één duplicaat als de beste match
 • Wise behoudt het winnende klantrecord, en archiveert de verliezende klantrecords. Velden worden samengevoegd waar mogelijk.

Vanaf 7.0.7 wordt bij de verliezende actoren het rijksregisternummer verwijderd om enkele problemen achteraf te voorkomen – zo blijft het rijksregister enkel staan bij de winnende actor.

Verwijderen van passen bij archiveren van klantrecords

Leners worden na langdurige inactiviteit verplaatst naar een archieftabel. Daarbij konden in sommige gevallen ongekoppelde pasnummers blijven hangen in het systeem. Je kon deze leners opzoeken, maar ze niet opnieuw activeren noch verwijderen. Vanaf 7.0.7 kijkt Wise beter na of er door het archiveren van die lener geen ongekoppelde passen blijven hangen, en zal deze mee verwijderen wanneer nodig. 

Pas verloren gemeld

In het tabblad 6. Eigenschappen – 1 kan je aangeven wanneer een lener zijn pas heeft gemeld als verloren. Tot dusver toonde de blokkeringsinformatie steeds de datum van de oudst gedane melding. Dit is rechtgezet: de info toont nu de datum van de meest recente melding.

Titels en exemplaren

Minder dubbele titels in Wise door bestelkoppeling

Bij het inladen van een orderbestand via de bestelkoppeling werd vaak een nieuwe titel aangemaakt in Wise omdat er geen match op publicatiejaar werd gevonden. Nu komt er een extra controle waarbij Wise nagaat of er een match is op publicatiejaar +/- 1 jaar. Zo ja, dan zal Wise matchen op deze titel en geen dubbel aanmaken.
Bijvoorbeeld: vanuit het orderbestand stroomt een titel door met publicatiejaar ‘2023’, en in Wise is een beschrijving aanwezig met publicatiejaar ‘2024’. Door de extra controle zal Wise geen extra titel aanmaken maar de bestelling matchen met de beschrijving publicatiejaar 2024.
Dit zal het veelvoud aan dubbels bij de jaarwisseling en het verkoppelen van bestelexemplaren naar andere titelbeschrijvingen verminderen.

Bij het inladen van een orderbestand via de bestelkoppeling wordt ook niet langer gecontroleerd op mediumsoort. Dit zou dubbele titelbeschrijvingen moeten voorkomen bij strips, grote letter, vertelplaten, … Zij stroomden vanwege de leverancier nu vaak door als boek ipv het bijhorende materiaaltype.

Exemplaren koppelen

Bij het koppelen van een nieuw exemplaar is er een belangrijke wijziging aan de kastaanduiding: al tijdens het koppelen zal je voor het exemplaar zowel een tijdelijke als een vaste kast kunnen aanduiden, in twee verschillende lijsten. Zo hoeft dit niet meer achteraf, en wordt vermeden dat per ongeluk een tijdelijke kast wordt gekozen als vaste kast, en vice versa.

Verder wordt de RMT-keuzelijst in het koppelscherm nu beperkt tot de RMT’s in de reglemententabel van de bibliotheek. Deze lijst gaat dan ook de keuze “<leeg>” bevatten voor de gevallen waarbij een RMT voorspeld wordt die niet in de lijst zit. Wanneer de gebruiker op “Koppel dit exemplaar” klikt, zal er gecontroleerd worden op het RMT-veld. Indien leeg, dan wordt een pop-upmelding getoond en moet een RMT uit de lijst gekozen worden. Zo wordt het per ongeluk koppelen aan een RMT zonder parameters voorkomen.

De pagina over het koppelscherm kreeg een update. 

Ten slotte zijn twee nieuwe koppelmethodes toegevoegd om te koppelen met een landelijke barcode. Dit kan in de toekomst mogelijkheden bieden om het in circulatie brengen van oude en afwijkende barcodes te voorkomen. Vandaag heeft dit nog geen impact op jullie werking:

 • 7. Scan landelijk nummer
 • 8. Genereer landelijk nummer

Innemen van exemplaren ‘In verwerking’ (status Transport – Nieuw)

Wie werkt met de status ‘In verwerking’ voor nieuwe exemplaren, kan bij het innemen in de plaatsingsvestiging, nu meteen ook een tijdelijke kast aanduiden voor het exemplaar, en niet enkel een vaste kast.

Deelaanduiding uit titelblok beter zichtbaar

De deelaanduiding uit het titelblok (tot aan de auteursslash) wordt, na toevoeging aan het exemplaardetailscherm in 7.0.6, nu ook getoond in:

 • Het koppelscherm
 • Het reserveringsscherm bij het plaatsen van de reservering
 • Het scherm Reserveringen binnen de klantenadministratie

Op deze manier moet je als baliemedewerker niet terugkeren naar de catalogus om te verifiëren dat je koppelt of een reservering plaatst op het juiste deel van bijvoorbeeld een televisieserie.

Berichten

Welkomstbericht (PCB)

Het PCB-bericht is het mailtje met de code dat automatisch gestuurd wordt als je je lidmaatschap wil koppelen aan een Mijn Bibliotheek account.

Dit bericht is in het scherm Klantberichten binnen de klantenadministratie hernoemd naar “Bericht koppelen lidmaatschap”, om verwarring met het Welkomstbericht (PCA) te vermijden. 

Tekst welkomstbericht (PCA)

De standaardtekst is licht gewijzigd:

 • ‘ingeschreven’ is vervangen door ‘(her)ingeschreven’. 
 • ‘Welkom bij [vestiging]’ is aangepast naar ‘Welkom bij [instantie]’.

Heb je zelf de eigen versie van het PCA-bericht van jouw instantie al aangepast via de berichteneditor, dan wijzigt er niets. Indien gewenst kan je dan zelf de tekst aanpassen via de editor (vergeet niet onderaan op opslaan, preview EN publiceren te klikken).

Tijdschriften

Nieuwe titelsoort Q: tijdschrift schooljaar

Sommige tijdschriften volgen het kalenderjaar (titelsoort T), waarbij het eerste nummer verschijnt in januari, en de nummers elkaar opvolgen tot het einde van het jaar. Sommige tijdschriften echter, volgen het schooljaar, waarbij het eerste nummer verschijnt in september en het laatste in juni (titelsoort Q). Voorbeelden van deze tweede soort zijn “Kits”, “Okki”, “Bobo”, “Doremini” en “National Geographic Junior”. Meer info over deze groep tijdschriften kan je nalezen op deze pagina: https://leerplatform.cultuurconnect.be/courses/tijdschriften/lessons/faq-tijdschriften/topic/hoe-ga-ik-correct-om-met-tijdschriften-met-dubbele-jaargangen/ 

Dit onderscheid zorgde voor fouten bij het ontvangen van tijdschriften en zette een sneeuwbaleffect in gang: het verkeerdelijk invoeren van het veld Periode zorgde voor de aanmaak van nieuwe, foutieve tijdschriftjaargangen in ons gedeelde titelbestand, waarna collega’s bij andere bibliotheken eveneens hun exemplaren aan de verkeerde jaargangen hingen. Dit resulteerde in heel wat opkuiswerk.

Daarom is dit onderscheid tussen de twee soorten tijdschrifttitels vanaf nu ook expliciet opgenomen in Wise:

 • Tijdschriften die het kalenderjaar volgen blijven titelsoort T (Tijdschrift)
 • Tijdschriften die het schooljaar volgen, worden titelsoort Q (Tijdschrift schooljaar)

Wise zal nu ook op basis van de titelsoort het ontvangscherm anders weergeven:

 • Bij een exemplaar met titelsoort T krijg je maar 1 veld dat ingevuld kan worden bij Periode (voorbeeld Computer! Totaal – Periode = 2024)
 • Bij een exemplaar met titelsoort Q krijg je 2 velden die verplicht moeten ingevuld worden bij Periode, met de dubbele jaargang (voorbeeld Doremini – Periode = 2023/24)

Vul je bij een tijdschrift met titelsoort Q slechts één veld in bij periode, dan krijg je een waarschuwing:

Let op: in principe is het nog steeds mogelijk om bij Q-tijdschriften fouten te maken en bv. in het tweede veld van Periode het volgnummer in te vullen in plaats van een jaartal. Wise geeft wel een waarschuwing als het nummer in het tweede veld niet numeriek volgt op het eerste veld.

Stel dat je dus bij een tijdschriften met titelsoort Q toch verkeerdelijk [2024/05] zou ingeven in plaats van [2024/25], dan krijg je volgende waarschuwing:

We kunnen deze velden helaas niet vooraf invullen met de correcte waarde: aan het einde van 2023 moet je reeds nummers van 2024 kunnen ontvangen, en omgekeerd moet je ook in 2024 nagestuurde exemplaren uit 2023 nog kunnen koppelen. 

Controleer daarom bij het ontvangen van tijdschriften nauwgezet of de periode (jaartal of ev. dubbel jaartal) en nummer (volgnummer) overeenkomt met het exemplaar dat je wil invoeren.

Selecties

Extra velden bij selecties op Klanten

Vanaf Wise 7.0.7 heb je, zowel bij de selecties op Klanten als de export van de resulterende gegevens, extra mogelijkheden.

Emailadres excl. BCC: in de resulterende lijst komen enkel de emailadressen in het veld E-mail van de klantenadministratie terecht. Heeft een lener geen E-mail ingevuld, maar wel een adres ingevuld in de velden E-mail-BCC1 of 2, dan zal het veldje in het resultaat leeg blijven.

Emailadres incl. BCC: in de resulterende lijst zal bij voorkeur het adres E-mail-BCC1 worden opgenomen. Is dat er niet, dan wordt E-mail-BCC2 opgenomen. Is ook dat er niet, dan wordt E-mail opgenomen. Anders blijft het veld leeg. 

Nooduitleen

eID uitlezen beschikbaar tijdens nooduitleen

Er is een kleine aanpassing gedaan aan de nooduitleen in Wise: ook tijdens het nooduitlenen kan je nu de eID uitlezen met een chiplezer om het rijksregisternummer te gebruiken als klantnummer. Er zal nog steeds geen informatie weggeschreven worden over de lener, en de geldigheid van het abonnement kan nog steeds niet worden geverifieerd, maar zo is er naast het scannen van lenerspasbarcodes een tweede werkwijze die foutieve klantennummers invoeren kan helpen voorkomen.

De eID uitlezen tijdens het innemen is niet beschikbaar, maar het innemen in de noodmodus raden we af.

Hou me op de hoogte van updates op deze pagina.