Op 22 april 2024 wordt versie 7.0.7 van Wise verwacht. Daarin wordt o.a. gewerkt aan volgende wijzigingsverzoeken:

  • Binnen een samenwerkingsgroep 3b bepaalde materiaalsoorten kunnen uitsluiten van regiotransport (enkel nog reserveerbaar binnen de eigen bibliotheek)
  • Op titelniveau kunnen aangeven of een tijdschriftabonnement een kalenderjaar of een schooljaar volgt.
  • Matching van titels verbeteren bij het importeren van orders via een bestelkoppeling
  • Bij het koppelen van een exemplaar de RMT in het veld ‘Materiaal’ voorspellen op basis van de materiaalsoorten in je reglement, niet van de volledige lijst.
  • Een lener in de Klantenadministratie manueel kunnen verwijderen voor jouw bibliotheek, ook al hangt aan het klantrecord nog een geldig lidmaatschap van een andere bibliotheek.
  • Verbeteren van de automatische opschoonroutine (verwijderen ongebruikte pasnummers)
  • Bij inname van een exemplaar met de status ‘in verwerking’ (Transport Nieuw) een tijdelijke kast kunnen toekennen of behouden
  • In de vaste tekst in het Welkomstbericht (PCA) zal niet meer staan ‘Welkom bij [naam vestiging]! Met deze e-mail bevestigen we dat je bent ingeschreven in onze bibliotheek met het e-mailadres [e-mailadres lener]’ maar ‘Welkom bij [naam instantie]. Met deze e-mail bevestigen we dat je bent (her)ingeschreven in onze bibliotheek met het e-mailadres [e-mailadres lener].
  • De omschrijving van het PCB bericht wordt ‘Bericht koppelen lidmaatschap’
  • Nieuw rapport waarin je kan zien welke medewerker bij welke lener een deurwaarderblokkade heeft verwijderd