Op 4 december 2023 wordt versie 7.0.6 van Wise verwacht. Daarin wordt o.a. gewerkt aan volgende wijzigingsverzoeken:

 • Aanpassen benamingen knoppen “instantie” en “netwerk” bij zoeken klantenadministratie
 • Veld “Vorige titel” toevoegen aan tijdschriften
 • Aanpassing weergave “Administratieve pas”: aantal in bezit weergeven, inleverdatum leegmaken, status “Niet beschikbaar”
 • Seizoen van DVD-reeks overnemen bij exemplaar-, reserverings- en koppelscherm
 • Tijdelijke kasten niet meer aanbieden in dropdown vaste kast en omgekeerd
 • Ontdubbelen van klanten: pin overnemen indien leeg bij overblijvende klant
 • Regels ontdubbelfunctionaliteit aanscherpen
 • IBL wordt exemplaarreservering na honoreren
 • Enkel zoeken naar exemplaren binnen een samenwerkingsgroep (3b)
 • Maximum aantal uitleningen per lener houdt rekening met alle uitleningen in een samenwerking 3 
 • Etiketmethode aanpasbaar maken