Laatste wijziging: 5 februari 2024

Gekende problemen/bugs

Algemeen

 • Het gebeurt wel eens dat je in Wise een uitklaplijstje opent en dat er geen opties verschijnen. Dit komt meestal voor als de pc al lang opstaat (als die bv. ’s avonds niet wordt afgesloten) en/of in slaapstand is gegaan. Je kan dit snel verhelpen door ofwel de cache te wissen, of Wise af te sluiten en weer op te starten, of de pc volledig af te sluiten en opnieuw op te starten. Indien het na deze acties nog niet opgelost is, kan je ook eens proberen op een andere pc, want het probleem is meestal pc-gebonden. Indien het probleem zich toch langdurig blijft voortdoen of op verschillende pc’s, stuur dan zeker een mailtje naar se servicedesk.

Klantenadministratie

 • De datum “Laatste activiteit” houdt sinds enige tijd ook rekening met activiteit in MB en SIP2. Op basis van deze datum wordt bepaald of een lener nog actief is geweest en na afloop van de bewaartermijnen al dan niet automatisch geschrapt mag worden. Omdat MB op een andere manier werkt mbt lidmaatschappen en instanties, is het niet altijd eenduidig te bepalen voor welke instantie een activiteit in MB bedoeld was. Daarom wordt het veld “Laatste activiteit” iets vaker geüpdatet dan strikt genomen noodzakelijk. Het zou dus kunnen dat bij een lener de datum “Laatste activiteit” een recentere datum weergeeft dan in jouw bib effectief het geval is. De lener is dan nog in MB actief geweest, wellicht voor een andere bib. We proberen dit logging-mechanisme nog verder te verfijnen waar mogelijk. Voor Selecties is het in ieder geval wel van belang te weten dat deze selectieparameter voor jouw eigen instantie eigenlijk onbruikbaar is.
 • De weergave van het nummer van de Lerarenkaart loopt fout. De Lerarenkaart heeft immers 17 tekens, terwijl het veld slechts 16 tekens kan tonen. Hierdoor is de kaart sowieso niet bruikbaar aan de zelfuitleen. Dit zal niet worden aangepast.
 • Het adresveld wordt nog wat langer gemaakt, zodat ook langere straatnamen volledig weergegeven kunnen worden.
 • Wanneer je een adresveld wil aanpassen, en je vult enkele letters in, dan opent Wise een dropdownlijstje met suggesties. Af en toe gebeurt het dat als je een straatnaam uit die lijst kiest, dat Wise die niet wil aanvaarden en dat er wordt teruggesprongen naar de eerste in het lijstje. In afwachting van een fix kan je volgende work-around gebruiken: kies de juiste straatnaam uit het lijstje en klik meteen op de tab-toets. Wise springt dan naar het volgende veldje (huisnummer) en als je snel genoeg was zou de gekozen straatnaam genoteerd moeten staan in het vorige veld.
 • In bepaalde lijsten in de klantenadministratie, bv. bij berichten, werkt het sorteren op datum niet correct. Bij berichten kan je die fout omzeilen door te sorteren op berichtnummer, zo krijg je ze wel correct gesorteerd op datum.

Mijn Bibliotheek

Innemen/uitlenen

 • De schadenotitie bij een exemplaar moet normaal gezien zowel bij innemen als bij uitlenen worden getoond. Momenteel gaat dit enkel goed bij uitlenen.
 • Bij een kwijtschelding staat er op het bonnetje “Betaald”.
 • We werken aan verbetering van de statusbon waar je het totaal aantal exemplaren in bezit op de bon kan zien. De sortering wordt niet aangepast; dit blijft de volgorde waarin de exemplaren moeten worden ingeleverd.
 • Bij het afsluiten van een inneemsessie kan er een pop-up verschijnen dat de klant thuis nog x aantal werken heeft die x aantal dagen te laat zijn (zie voorbeeld hieronder). Deze pop-up verschijnt ook wanneer de klant niet in de eigen instantie, maar in een andere bibliotheek nog werken te laat heeft. OCLC beschouwt dit niet als een bug, de melding is bedoeld voor de klant. Het staat wel op de lijst van RFC’s, want het is verwarrend.
 • Titels in een vreemd schrift (bv. Arabisch, Cyrillisch, …) worden niet correct weergegeven op bonnetjes. De meeste bonnenprinters kunnen geen andere karaktersets aan. Een workaround is om in de titel bij de publicatietitel de gestranslitereerde titel in Latijns schrift te zetten.

Berichten

 • Wanneer op dezelfde dag dat een herinneringsbrief moet afgedrukt worden, de klant het te late exemplaar inlevert, wordt deze herinnering geannuleerd als deze nog niet werd afgedrukt. Als er werd ingesteld dat portkosten moeten aangerekend worden, zullen deze niet kwijtgescholden worden. In de klantenadministratie hebben deze herinneringen de status ‘Afgehandeld’.
 • Titels in een vreemd schrift (bv. Arabisch, Cyrillisch, …) worden niet correct weergegeven in de brieven. Een workaround is om in de titel bij de publicatietitel de gestranslitereerde titel in Latijns schrift te zetten.

Reserveren

 • Wanneer er gekozen is om een reserveringskost aan te rekenen bij het plaatsen van de reservering (niet bij het ophalen) kijkt Wise naar de reserveermethode die ingesteld is voor de RMT van de titel die je reserveert. Soms heeft een exemplaar echter een andere RMT dan die van de titel, bijvoorbeeld bij sprinters of KJV boeken. Als voor die RMT een reserveermethode is ingesteld met een andere kost, dan werkt dit niet goed en krijgt de lener een verkeerde kostprijs aangerekend.
 • Bij het plaatsen van een reservering kan je aanpassen hoe de lener zijn reserveringsophaalbericht wil ontvangen, via mail/post. Dit werkt niet meer, je moet de berichtvoorkeur wijzigen in de klantenadministratie in het tabblad Eigenschappen – 2 en daarna pas de reservering plaatsen. 

Wise catalogus

 • De performantie en de zoekmogelijkheden van de catalogus in Wise zijn een blijvend aandachtspunt en zullen gefaseerd verbeterd worden. De zoekfunctie werd reeds verbeterd in de woordenindex, de andere indexen volgen. Op termijn zal het zoeklicht verdwijnen en zullen alle filteropties (ook op instantie) achter de knop Filter verschijnen.
 • Bij het na elkaar invoeren van verschillende titels worden enkele velden “onthouden”. Ook taal zal in een volgende versie van Wise onthouden worden, zodat invoer van voorlopige titels vlotter kan verlopen.

Exemplaardetailscherm

 • Wanneer in groep 2 van het exemplaardetailscherm een opmerking wordt toegevoegd, dan stroomt die altijd door naar de publiekscatalogus (Aquabrowser), ongeacht of er een vinkje staat bij “Toon in Plaatsing”. De tekst in het veld opmerking wordt in de publiekscatalogus getoond bij de beschikbaarheidsinformatie van het exemplaar. De API zal in de toekomst aangepast worden, zodat enkel wanneer er een vinkje staat bij “Toon in plaatsing” de informatie zichtbaar wordt in de publiekscatalogus.

Selecties

 • Bij exporteren als csv van een selectie worden speciale tekens (bijvoorbeeld: é) in excel soms fout weergegeven.
  De export is in het standaard UTF-8 formaat, wat bij openen in excel niet altijd goed geïnterpreteerd wordt.
  In dat geval kan je de data toch goed openen als volgt in excel:

(engels)

 • Ga naar tabblad Data
 • From Tekst/CSV > kies het export bestand (laden duurt even)
 • Je krijgt nu een venster waar je het bestandstype van het oorspronkelijke bestand kan aanduiden. Dit moet “Unicode UTF-8” zijn.
 • Selecteer de Delimiter: Semicolon
 • Load

(nederlands)

 • Ga naar tabblad Gegevens
 • Externe gegevens ophalen > Van tekst > kies het export bestand (laden duurt even)
 • Je krijgt nu een venster waar je het bestandstype van het oorspronkelijke bestand kan aanduiden. Dit moet “Unicode UTF-8” zijn.
 • Selecteer Scheidingsteken: Puntkomma
 • Laad