Releases december 2019

Release 23 december 2019

Wise client versie 6.6.0-000019080

Klanten

 • Bij herinschrijven werd een nieuwe pas een volgpas ipv een hoofdpas. Dit is opgelost.
 • In het ontdubbelscherm viel het laatste cijfer van het rijksregisternummer weg. Vanaf maandag 23/12 wordt het nummer volledig getoond.

Exemplaren

 • Bij wijzigen van de etiketmethode tijdens het koppelen, bv. naar “X-handmatig”, kon er soms geen exemplaar gekoppeld worden. Ook dit zou opgelost moeten zijn vanaf 23/12.

Release 10 december 2019 (versie 6.6.0)

Catalogus / Catalografie

 • De “alle woorden”-zoekindex van de Wise-catalogus werd geoptimaliseerd door gebruik te maken van SOLR-technologie. De performantie is verbeterd en stopwoorden worden genegeerd. Het totaal aantal resultaten van een zoekactie wordt onderaan weergegeven. Je kan tot 1000 resultaten weergeven in de resultatenlijst. Filters werken echter NIET in de nieuwe woorden-zoek; je kan wel booleaans zoeken met indexnummers tussen haakjes (uitleg op het leerplatform volgt maandag). Later volgen nog het toevoegen van facetten (filters) en andere verbeteringen.
 • De exemplaarprijs en de factuurprijs worden losgekoppeld van elkaar. Vul je eerst het ene veld in, dan wordt het andere veld automatisch ook ingevuld met dezelfde prijs, maar je kan ze los van elkaar aanpassen.
 • Het nummer van een tijdschriftnummer dat doornummert na 99 – en dus meer dan 2 tekens heeft – wordt in het Tijdschriftenbeheer automatisch in het veldje “of” gezet.
 • Titels die in Wise worden ingevoerd krijgen als bron “EBS”. Deze bron is ook zichtbaar in de resultatenlijst van de Wise-catalogus.
 • Vanaf jaargangtitel 2020 van een tijdschrift wordt het jaar van de jaargang weggeschreven in veld 260$c in de export. Dit is een klein onderdeeltje om de weergave van de tijdschriften in de publiekscatalogus te verbeteren. Er is na de release van Wise een aanpassing nodig langs de kant van Aquabrowser, dus deze oplossing zal nog niet meteen zichtbaar zijn in de publiekscatalogus.
 • Alle plaatsingsinformatie van een exemplaar krijgt een apart subveld in de export. Op die manier kunnen we de plaatsingsinformatie in Aquabrowser zelf samenstellen, ipv daar alles wat in het etiketveld (subveld $c) staat gewoon over te nemen. Ook dit is een klein onderdeel om de weergave van de plaatsing in de publiekscatalogus te verbeteren. Er is na de release van Wise een aanpassing nodig langs de kant van Aquabrowser, dus deze oplossing zal nog niet meteen zichtbaar zijn in de publiekscatalogus.
 • Nieuwe titels krijgen standaard de mediumsoort BOE om te vermijden dat er titels zonder mediumsoort worden aangemaakt. Het veld verplicht maken, zou betekenen dat er standaard als mediumsoort ART zou aangeduid staan (de eerste optie in de lijst), wat minder gewenst is.
 • In het titelmuteerscherm kunnen ook herhaalbare marc21-subvelden bewerkt worden met de marc21-editor. De marc21-editor toont bij het bewerken bovenaan nu veldnummer, indicatoren en omschrijving.
 • Bij het koppelen van een exemplaar kan je naast ISBN ook zoeken op EAN.
 • Het jaar van uitgave dat wordt ingevuld in het voorlopigetitelscherm is nu ook terug te vinden in het impressumveld, niet alleen in het jaarveld bovenaan.
 • De inhoud van een rubriek wissen kan terug via rechts klikken en kiezen voor “Maak leeg”. Deze functionaliteit bleek eerder niet naar behoren te werken en daarom een poos weggehaald, maar is nu dus hersteld.

Klanten

 • Een lener in nota krijgt in Mijn Bibliotheek een klein beetje meer info te zien. De melding “NOTA”, zoals je die ook kent uit de client, krijgt bij het ophalen van de lenersgegevens in Mijn Bibliotheek iets meer toelichting, bv. “NOTA – Vergoeding” of “NOTA – Vergoeding, Telaatgeld boeken”.
 • In het uitleenscherm kunnen ook lenerspassen ingescand worden die beginnen met een letterprefix. Dit heeft weliswaar tot gevolg dat je in het scanveld niet meer de naam van de lener kan intypen. Om uit te lenen op naam, zonder de pas te scannen, kan je gebruik maken van de sneltoetsen Alt + Z of Ctrl + Z.
 • Het veld Rijksregisternummer kan leeggemaakt worden dmv de knop “Verwijderen”.

Varia

 • Op een bonnetje staan enkel de uitleningen van je eigen instantie of samenwerkingsgroep indien je in groep 3 of 4 zit.
 • De overzichten houden nu rekening met de login waarmee je bent aangemeld, om de lijst met instanties en vestigingen op te maken. In een latere verbetering gaan we er ook voor zorgen dat je instantie of vestiging vooringevuld is.

Later

De afgelopen maanden is ook hard gewerkt aan een aantal andere – grotere – functionaliteiten. Deze zijn nog niet beschikbaar op 10 december, maar volgen begin 2020.

 • Aan de zelfuitleenautomaten wordt een uitlening aan een te jonge lener geblokkeerd wanneer de Kijkwijzer-aanduiding de uitlening niet toelaat. Deze leners moeten naar de balie, waar de uitlening wel kan gebeuren. OCLC heeft een instelling gemaakt, waardoor we de blokkade in Vlaanderen kunnen opheffen (in Nederland bestaat deze vraag niet), maar uit testen blijkt dit nog te conflicteren met de RMT’s en de leenmethode. Deze instelling wordt dus nog niet geactiveerd op 10 december.
 • Er is voor Cultuurconnect een eerste oplevering gebeurd van de BIOS-statistieken. Deze worden nu inhoudelijk grondig doorgetest en vergeleken, terwijl OCLC werkt aan een toegang via de client. Bibliotheken zullen dan zelf toegang hebben via de Statistieken tot hun BIOS-cijfers.
 • Er is een ook een basisversie van de nieuwe berichteneditor beschikbaar voor Cultuurconnect. Dit is een aparte omgeving waar bibliotheken zelf teksten, opmaak en logo’s van hun mails en brieven kunnen beheren. Op moment van schrijven is deze nog niet klaar bevonden om uit te rollen naar de bibliotheken maar er wordt aan gewerkt om dit begin 2020 wel te kunnen doen.

Releases november 2019

Release 25 november 2019

Wise client versie 6.5.2-00019022

Klanten

 • De ontdubbelfunctionaliteit doet het nu bij alle bibliotheken voor wie het geactiveerd is. De reden waarom er “Geen duplicaten werden gevonden” of het cirkeltje bleef draaien, was omdat er leners zijn met meer dan 10 dubbels en Wise blokkeerde daarop. Bij deze leners worden nu in eerste instantie 10 dubbels getoond, wanneer de lijst na verwerking de volgende keer getrokken wordt, worden de andere dubbele leners bij die lener getoond.

Release 18 november 2019

Wise client versie 6.5.2-00019018

Catalografie

 • Bij snelkoppelen worden alle barcodes die na elkaar worden ingescand/ingetypt gekoppeld, niet enkel de laatste.

Release 11 november 2019

Wise client versie 6.5.2-00019010

Catalografie

 • De knop “Maak leeg” in het titelmuteerscherm werd tijdelijk weggehaald omdat het niet deed wat verwacht werd. Er wordt volop aan een betere oplossing gewerkt, zodat de knop terug kan komen.
 • Het tussenscherm waar je moet kiezen welk veld je precies wil aanpassen in het titelmuteerscherm wordt normaal gezien enkel getoond wanneer je een herhaalbaar veld wil aanpassen dat meerdere keren aanwezig is. Het veld werd echter sinds een vorige release te vaak getoond, waardoor je nog eens extra moest klikken wanneer je iets wou aanpassen. Dit is terug opgelost.
 • Nog in het titelmuteerscherm kon je de taalcode niet meer aanpassen. Dit is in orde.

Klantenadministratie

 • Een blokkade in de toekomst zie je nu als volgt: op het tabblad Eigenschappen-1 wordt de periode weergegeven en staat “Ja” aangeduid bij Blokkade algemeen. In de grijze balk met de klanteninformatie zal alleen de de opmerking over “Blokkade(s) algemeen” in het rood staan, de rest van de informatie (naam, adres,…) staat niet in het rood.

Release 4 november 2019

Wise client versie 6.5.2-000019003

Catalografie

 • De etiketmethode werd niet altijd correct weergegeven. Dit is gecorrigeerd.
 • Ook het veld “titelstatus” in het Titelmuteerscherm werd niet correct weergegeven bij het openen van de keuzelijst. Dit werd opgelost.
 • Je kan in de Wise catalogus nu ook zoeken op uitgeversnummer (met spaties) via de index ‘ISBN, label-/uitgeversnummer etc’.

Vestigingsbeheer

 • Wanneer je de sessiegegevens (via Vestigingsbeheer > Werkplekbeheer > Configuratie) voor de tweede keer opriep, werd het scherm grijs. Dit is opgelost.

Klantenadministratie

 • Als je een relatie tussen twee leners verwijdert, verwijder je niet meer alle andere relaties van die klant.
 • De openstaande registratie toont opnieuw de totale registratie die een klant heeft openstaan in de hele samenwerking (vanaf groep 3). Het is dus een optelsom van alle kosten en boetes in alle bibliotheken binnen een samenwerking.

Releases oktober 2019

Release 28 oktober 2019

Wise client versie 6.5.2-000018045

Klanten

 • Een ontdubbelde lener werd in sommige bibliotheken binnen een samenwerking niet meer herkend. Dit probleem is opgelost.
 • Een ontdubbelde lener kon in Mijn Bibliotheek niet aan de lidmaatschapsgegevens van de verwijderde bibliotheek. Dit is opgelost.

Catalografie

 • Er kunnen terug titels ingevoerd en gemuteerd worden en het probleem met het aanpassen van de etiketmethode bij het koppelen is verholpen.
 • Muziekclassificatie bij het koppelen wordt weer correct voorspeld.

Balie

 • Laat je niet toe dat een bepaalde RMT gereserveerd mag worden, dan kan je via servicedesk vragen een reserveerblokkade in te stellen op die RMT. De exemplaren met die RMT zullen vanaf 28 oktober ook effectief niet meer gereserveerd kunnen worden in de publiekscatalogus. Let op: deze blokkade geldt voor alle abonnementen.
 • In de uitleenadministratie is de sneltoets voor “Afsluiten met bon” F11. Daar stond foutief “F12” bij het menu.
 • Bij het innemen van exemplaren van een klant zonder hoofdpas worden opnieuw alle lenergegevens getoond (adres, openstaande kosten).

Releases augustus 2019

Release 13 augustus

Wise client versie 6.5.2-000014056

Klantenadministratie

 • De pop up waar je het pasnummer nogmaals moest inscannen tijdens het herinschrijven is weggehaald. Deze verschijnt nu enkel wanneer er geen actieve pas gevonden kan worden bij de klant, zodat je meteen een nieuwe kaart kan toekennen.
 • De weergave van de deurwaarderblokkade op het tabblad Eigenschappen-1 is opnieuw in orde. De bevoegdheden werden ook zo aangepast dat nu enkel Admin-rollen de deurwaarderblokkade kunnen weghalen bij een klant.

Catalogus

 • Je kon een kast al een “publieksomschrijving” geven, maar deze werd nog niet getoond in de publiekscatalogus. Dit werd aangepast: wanneer er enkel een “stafomschrijving” is van een kast wordt deze getoond; wanneer er ook een “publieksomschrijving” is, wordt deze getoond ipv de stafomschrijving.
 • Als je het taalveld bij de plaatsingsinformatie van een exemplaar leeg maakt, wordt het nu ook weggehaald uit de etiketinformatie. 
 • Wanneer een Vlacc-beschrijving met status “Beschermd” een niet-Vlacc-beschrijving met status “Voorlopig” overschreef, veranderde de status van de beschrijving onterecht in “Voorlopig”. Dit is nu terug “Beschermd”.

Statistieken en selecties

 • Toegang tot de Selecties werden terug toegekend aan de rol Admin. We raden nog steeds aan om queries op de testserver te draaien, zeker op piekmomenten, maar het kan zeker ook af en toe op productie.
 • Bij selecties op Klanten, rubriek “BIEB-ABON” werd de optie “Ingangsdatum abon.” toegevoegd. Hiermee kan je filteren op de datum waarop een abonnement is begonnen. De parameter “Startdatum” filtert op de inschrijfdatum van de klant.
 • Bij Exemplaren kan je nu ook selecties maken op ZIZO-code, SISO, genre en Bijzondere collectie (Taalpunt). Bij Titels kan je selecteren op Vlaccstatus en Bekroning.

Releases juli 2019

Release 22 juli 2019 (versie 6.5.2)

Algemeen

 • De knoppen op het beginscherm kregen een andere vormgeving.

Catalogus / Catalografie

 • Het veld “Typering” is weggehaald van het titelmuteerscherm. De werking van dit veld ten opzichte van andere velden als “Jeugd/Volw.” en “Inform./Verh.” was onduidelijk dus om verwarring te vermijden wordt het verborgen.
 • Het wereldbolletje in de catalogus linkt door naar de titel in de publiekscatalogus van de juiste instantie, niet meer naar de Wise-catalogus van OCLC. 
 • Bij Exemplaren > Exemplaarstatistieken is het overzicht “Leenstatistiek” toegevoegd. Het verschil met het overzicht “Uitleenstatistiek” is dat bij “Leenstatistiek” de kolom ‘verlengingen’ naast de kolom ‘uitleningen’ wordt opgenomen.
 • Bij het koppelen van non-fictie titels met een SISO-code, zal de SISO-code niet meer automatisch in het veld Pl. Opmerking staan.

Klanten

 • In het kader van de GDPR-wetgeving werd een log ontwikkeld waarin wordt bijgehouden welke bibliotheekmedewerker welke persoonsgegevens raadpleegt. De log kan vanuit 2 invalshoeken bekeken worden: een filter op de bibliotheekmedewerker, met als resultaat de actor-id’s van de klanten die werden opgevraagd / een filter op de klant, met als resultaat de bibliotheekmedewerkers die de gegevens van deze klant hebben opgevraagd. Deze log is beschikbaar in de Wise manager en kan mits motivatie opgevraagd worden via bibliotheeksysteem@cultuurconnect.be.
 • De velden mbt de leenhistorie werden aangepast. De opties “Blokkeer”, “Uitgeschakeld” en “Actief” werden vervangen door: “Leenhistorie tonen?” en “Leenhistorie wissen?”.
  In deze tabel lees je hoe de leners werden omgezet:
 • OudLeenhistorie tonenLeenhistorie wissen
 • Actief      –> JaNeeBlokkeer –>Nee/ Ja
 • Nieuwe leners krijgen default “Leenhistorie tonen” = Nee + “Leenhistorie wissen” = Ja.
  Wat meer uitleg bij “Leenhistorie wissen”: De leenhistorie wordt sowieso 3 maanden bijgehouden om de goede werking van de bib te kunnen verzekeren. Staat “Leenhistorie wissen” op Ja, dan gaat het om de leenhistorie voor de laatste 3 maanden.
  Zeer binnenkort kan deze parameter ook zelf beheerd worden via Mijn Bibliotheek.
  Wat meer uitleg bij “Leenhistorie tonen”: dit gaat zowel om de leenhistorie in de Wise client, als om de leenhistorie die de lener zelf ziet in Mijn Bibliotheek.
 • Om een lener herin te schrijven, is een kleine extra tussenstap nodig waarbij je de pas van de lener nog eens inscant. Dit is nodig omdat in Vlaanderen een pas in meerdere bibliotheken kan gebruikt worden, en Wise bij het herinschrijven niet weet welke pas hij aan het lidmaatschap moet hangen. Er volgt binnenkort nog een knop om hier ook de eID uit te lezen.

Balie

 • De knop om de eID uit te lezen is nu ook beschikbaar in het scherm om uit te lenen.

Release 2 juli

Wise client versie 6.5.0-000018003

Het probleem met het verschijnen van de tijdschriften in Titels > Abonnementenbeheer > Tijdschriftenbeheer werd verholpen. Hier zouden nu de titels moeten verschijnen die jullie die dag of de dag erna met de post verwachten. Volgende frequentie werd ingegeven voor de diverse verschijningsopties:

 • 1x per week: 6 dagen
 • 1x per twee weken: 12 dagen
 • 2x per maand: 12 dagen
 • 1x per maand: 30 dagen
 • 1x per twee maanden: 60 dagen
 • 11x per jaar: 30 dagen

Verschijnt een tijdschrift toch niet tijdig of zelfs helemaal niet in deze lijst? Signaleer het via de servicedesk.

Releases juni 2019

Release 18 juni

Wise client versie 6.5.0-000018001

Exemplaren

 • Enkele technische problemen rond koppelen van exemplaren, met name aanpassen van de etiketmethode of kiezen van de classificatie, zijn opgelost. We werken nu verder aan het optimaliseren van de weergave van de plaatsingsinformatie (bv. dubbele weergave van ZIZO, SISO-code ipv verwoording,…).
 • Een exemplaar waarvan de barcode niet gekend is in jouw bib kan niet meer ingenomen worden aan de zelfuitleenautomaat. Welke melding er komt, hangt af van de software van je toestel. In Maaseik was dit bijvoorbeeld “Dit exemplaar kan door u niet worden ingenomen.”

Tijdschriften

 • De knop “Afsluiten” in het Tijdschriftenbeheer doet het opnieuw.

Klanten

 • Wanneer bij een klant straatnaam of gemeente niet was ingevuld, plaatste Wise “null” in het veld. Hierdoor kon je de straatnaam of gemeente niet meer manueel aanpassen, dit kon enkel gebeuren door OCLC. Sinds deze release worden de velden gewoon leeg gelaten wanneer je geen straatnaam of gemeente invult bij inschrijven van een nieuwe klant en kan je ze nadien nog steeds aanpassen. 

Bestandsbeheer

 • Wanneer je in het bestandsbeheer naar beneden moest scrollen om het mapje van jouw vestiging te selecteren, sprong het scherm terug naar boven. Dit is opgelost.

Releases mei 2019

Release 28 mei

Wise client versie 6.5.0-000013008

Klanten

Je kan een pas die een klant reeds gebruikt in een andere instantie nu toevoegen als volgpas bij diezelfde klant in jouw instantie.

We vatten nog even samen hoe het nu precies gaat met passen van leners die lid zijn in meerdere bibliotheken:

Eens het rijksregisternummer is toegevoegd in het specifieke veld hiervoor op het tabblad Passen, kan je de eID gebruiken in elke instantie waar de klant lid is.Je kan de klant inschrijven in je eigen bib met het bestaande pasnummer. Geef je dit nummer in als klantnummer bij nieuwe klant, dan komt meteen de duplicaatmelding.

Schrijf je de klant verder in in jouw bib, dan wordt het pasnummer toegevoegd als volgpas.
Bv. Een lener is lid in bib A met pas 1234567. Je wil deze lener in bib B inschrijven met dezelfde pas: ga naar “Nieuwe klant” en geef bij “Klantnummer” het nummer 1234567 in. Er komt meteen een duplicaatmelding, kies voor “Inschrijven” en volg verder de procedure om een nieuwe klant in te schrijven. In het tabblad “Passen” zijn er nu 2 regels: Hoofdpas – 1234567 – instantie A / Volgpas – 1234567 – instantie B.

Schrijf je de klant eerst in met een eigen pasnummer, dan voeg je het pasnummer van de andere instantie toe als volgpas.Hetzelfde geldt voor bestaande klanten met een lidmaatschap in meerdere bibliotheken: Zoek de klant in dat geval op en voeg het pasnummer toe als volgpas.

Let op! Lukt het toevoegen van een pas toch niet, dan is dat omdat het pasnummer in gebruik is bij een andere klant (ander actor-id). Het gaat met andere woorden om een dubbele klant in het systeem. In de les Dubbele Klanten en passen lees je wat je dan moet doen.

Waarom moet een pas toegevoegd worden en kan die niet zomaar in elke instantie worden gebruikt? Dat is omdat Wise steeds kijkt naar de combinatie pasnummer + instantie-code. Zo ontstaan er geen problemen met dubbele barcodes voor leners, een reëel probleem in het eengemaakt bibliotheeksysteem. Omdat rijksregisternummers sowieso uniek zijn, stelt het probleem zich daar niet.

Verder nog 2 kleine fixes:

 • “Meld titel eerder geleend” kon bij een aantal leners niet geactiveerd worden; dit is opgelost.
 • Bij o.a. de automaten van Bibliotheca ging er iets niet goed met de valuta; deze werden niet overal upper-case doorgegeven door Wise, waardoor het hier en daar fout ging aan de zelfuitleenautomaat. De commando’s uit Wise zijn nu overal correct.

Release 21 mei

Wise client versie 6.5.0-000013006

Exemplaren

 • De bug waarbij de classificatie (bv. ZIZO) na het selecteren in de lijst meteen verdwijnt is opgelost.
 • Guy heeft een algemene kastcon ingericht voor alle bibliotheken. Voor de meestvoorkomende kasten zal er dus voorspelling zijn van de kast en de etiketmethode. Voor specifieke kasten, eigen aan jouw bib, en voor ZIZO-kasten is die voorspelling er nog niet. Dat laatste omwille van een ontwikkeling bij OCLC die we half juni in orde verwachten.Wat gaat er nog niet goed met de plaatsing, ZIZO,…?
  • Dubbele weergave van ZIZO-code in de publiekscatalogus: dit heeft 2 oorzaken, enerzijds de manier waarop ze zijn geconverteerd (daarvoor wordt zsm een “naconversie” gepland); anderzijds omdat in de publiekscatalogus naast het icoontje ook de verwoording wordt getoond (daarvoor moet de ontwikkelaar van Aquabrowser nog iets aanpassen).
  • Wanneer de kast en etiketmethode worden voorspeld, dan kan je momenteel de etiketmethode niet aanpassen. Dit is een bug die als alles goed gaat volgende week wordt opgelost.
  • De SISO-code wordt automatisch opgenomen in het veld Pl. Opmerking. Dit is niet de bedoeling en wordt zsm opgelost.
  • De optimalisering waarbij voor SISO en NBLC niet de verwoording maar de code wordt getoond staat nog open.

Klanten

 • Wanneer een klant al in Wise zat zonder rijksregisternummer, en je schreef die in als nieuwe klant mét rijksregisternummer, dan kwam er geen duplicaatmelding. De dubbeldetectie is verder uitgebreid zodat dit ook opgevangen wordt. De regels bij het inschrijven van een nieuwe klant zijn als volgt:
  1. Bestaat het rijksregisternummer al? Ja = duplicaat tonen / Nee –> ga naar stap 2;
  2. Is er al een klant met de combinatie familienaam + geboortedatum? Ja = duplicaat tonen / Nee –> inschrijven als nieuwe klant
 • Wanneer een klant een abonnement met status 9 (= lidmaatschap is niet meer geldig) had in een andere instantie, dan kon je die niet “opzeggen per direct” en dus ook niet verwijderen. Dit is opgelost. 

Varia

 • De knop “Opslaan” ontbrak bij Vestigingsbeheer > Werkplekbeheer > Configuratie > Geluidsinstellingen

Release 14 mei

Wise client versie 6.5.0-000013002

Groepsreservering

 • Tijdens de opleidingen kwam de groepsreservering aan bod: je kon titels in de catalogus op je kladblok zetten en van daaruit meerdere titels tegelijk reserveren. Handig wanneer je een auteurslezing hebt, bijvoorbeeld. Het bleek echter al gauw dat deze reserveringen ook werden uitgezet naar andere bibliotheken, waar die exemplaren dan op transport kwamen. In Nederland werkt het zo, maar in Vlaanderen wensen we dit niet. OCLC heeft dit nu voor ons aangepast. Je kan dus opnieuw groepsreserveringen plaatsen, zonder dat ook exemplaren in andere bibliotheken worden gereserveerd. We voegen dit terug toe in de handleiding bij de eerste grote update (voorzien in juni).

Klanten

 • In de release van 10 april was gezegd dat klanten waarvan het abonnement is afgelopen een betere melding te zien krijgen in Mijn Bibliotheek. Deze konden hun gegevens wel nog raadplegen, behalve hun uitleningen en reserveringen. Deze laatste bug is opgelost.

Release 1 mei

Exemplaren

 • Aan de zelfuitleenautomaat werd soms het verkeerde exemplaar getoond na scannen; dit is opgelost.
 • OCLC heeft enkele aanpassingen gedaan aan hoe de etiketinformatie is opgebouwd, zodat ook taal, ZIZO, SISO, genre,… meegenomen worden. Let wel dat het werk aan de kasten en etiketten nog niet af is. Het resultaat van de aanpassingen in deze release zullen jullie momenteel nog niet zien, en wel om volgende redenen:
  • Er is een bug waarbij de classificatie (bv. ZIZO) na het selecteren in de lijst meteen verdwijnt. Deze bug is opgelost in de release van 21 mei;
  • We werken nog aan een verdere optimalisering waarbij voor SISO en NBLC niet de verwoording maar de code worden getoond;
  • De kast- en etiketmethode kan worden voorspeld en automatisch ingevuld wanneer de kastcon voor jouw bib is ingericht. Dit kan jullie veel werk besparen, maar het inrichten ervan duurt nog even. Collega Guy is hier mee bezig, tussen zijn werkzaamheden voor Oost-Vlaanderen door. Nog even geduld dus, in ieder geval bedankt voor het begrip.

Klanten

 • Soms kreeg je niet alle klantengegevens te zien in een klantendetailscherm; dit had te maken met de titulatuur, de software is hierop aangepast.

Catalogus

 • Als je zocht op titelnummer met het zoeklicht aan, kreeg je het resultaat 4 keer te zien, terwijl je er uiteraard maar 1 verwacht; dit komt niet meer voor.
 • Je kan opnieuw meerdere lokale onderwerpen toevoegen aan een titel.
 • Users met hoge rechten voor cata maakten standaard ‘volledige’ titels aan. De bevoegdheden zijn aangepast: elke user maakt nu standaard ‘voorlopige’ titels. Users met hoge rechten kunnen na aanvulling een titel manueel de status volledig toekennen.

Varia

 • Via het menu “Financieel” > “Overzichten” kan je een overzicht van je dagboekcodes opvragen. Je hoeft geen parameters in te vullen, kan meteen klikken op “Maak rapport” om een BIRT-overzicht te openen van de dagboeken die in jouw financiële organisatie gebruikt worden.
 • Er was een bug bij het zoeken op range in Selecties; deze is opgelost.

Releases april 2019

Release 17 april

Wise client versie 6.5.0-000011027

Exemplaren

 • Wijzigingen aan de kasten, gedaan voor dinsdag 16/04, zijn nu ook zichtbaar bij de beschikbaarheidsinformatie van de exemplaren in de publiekscatalogus. Plan je in de toekomst nog wijzigingen, let hier dan even op:
  • wijzigingen aan de plaatsingsinformatie van een specifiek exemplaar zijn de dag nadien zichtbaar in de publiekscatalogus;
  • wijzigingen aan de kastinformatie (bv. een andere naam of afdeling), waarbij dus de plaatsingsinformatie van een groep exemplaren wijzigt zijn – voorlopig – nog niet de dag nadien zichtbaar. Dit wordt nog opgenomen met OCLC. Deze wijzigingen zijn momenteel pas zichtbaar in de publiekscatalogus wanneer een full import van Wise naar Aquabrowser heeft gelopen, dat proces start wekelijks op zaterdag.

Catalografie

 • Je kan zelf geen nieuwe onderwerpen toevoegen aan de gewone onderwerpenthesauri (persoon, corporatie, zaak). Deze thesauri bevatten uitsluitend onderwerpen die in Open Vlacc gebruikt zijn, en zijn dus ‘op slot’. Wil je een afwijkend / aanvullend onderwerp toekennen, dan kan dat in de rubriek lokaal onderwerp.
 • Er is validatie toegevoegd aan het veld met het EAN-nummer, zodat hier geen incorrecte nummers meer kunnen worden ingevuld.

Release 10 april

Klanten

 • Klanten van wie het abonnement is afgelopen (“Pas niet geldig”) krijgen nu een betere melding te zien in Mijn Bibliotheek, ook wanneer ze een afgelopen lidmaatschap willen toevoegen. De melding is “Je lidmaatschap is niet langer geldig. Ga naar de bibliotheek om je lidmaatschap te hernieuwen.” Deze klanten kunnen hun gegevens raadplegen, op hun uitleningen en reserveringen na, maar aan die bug wordt volop gewerkt.

Catalografie

 • Een wijziging in het veld “Doelgroepen” in het blok onderaan stroomt terug door naar het (uitgegrijsde) veld “Leeftijdcat” in het blok bovenaan.

Release 3 april

Wise client versie 6.5.0-000011020

Klanten

 • Bij het inschrijven van een nieuwe klant staat “Toon leenhistorie” standaard op “Geblokkeerd”. Dit betekent dat leenhistorie ouder dan 3 maanden niet wordt bijgehouden. De termijn van 3 maanden is nodig voor je bibliotheekwerking. Leners kunnen momenteel via de balie vragen hun leenhistorie wel bij te houden, binnenkort kunnen ze dit ook zelf beheren via Mijn Bibliotheek.
 • Je kan klanten niet meer ontdubbelen. Deze functionaliteit werd gedeactiveerd om fouten te voorkomen. Cultuurconnect en OCLC werken ondertussen verder aan een uitgekiende ontdubbelstrategie.
 • Je kan klanten nu wel verwijderen. Hoe je dat doet, lees je in de Les Een nieuwe klant inschrijven.
 • Het wachtwoord om aan te melden in Mijn Bibliotheek (DDMMNNN) is hoofdlettergevoelig, de eerste 3 letters van de naam moeten dus in hoofdletters worden ingevoerd. Veel leners hadden hier problemen mee, voerden kleine letters in. In Mijn Bibliotheek worden de kleine letters nu automatisch omgezet naar hoofdletters bij het invoeren van dit specifieke wachtwoord.
 • Verwijderen van het alternatief adres of het postadres bij een klant is nu mogelijk. Voordien kon je het adres enkel wijzigen.

Exemplaren

 • Nieuw gekoppelde exemplaren kunnen opnieuw uitgeleend worden, het probleem met de conversieplaten is opgelost. Collega Steven volgt dit nog verder op met de leverancier(s).
 • Afgeschreven exemplaren (status A) worden niet meer getoond in de publiekscatalogus.
 • Het probleem waarbij Wise soms blijft hangen bij het scannen van een barcode in het “Innemen“-scherm, is opgelost.