Niet weerhouden wijzigingsverzoeken

Sommige wijzigingsverzoeken zijn technisch niet mogelijk, niet wenselijk, of worden om een andere reden niet weerhouden.

Indiendatum Rubriek Wijzigingsverzoek Antwoord
18/5/2020 Publiekscatalogus Kan er bij het koppelen van exemplaren aangeduid worden of iets al dan niet als aanwinst moet geteld worden, zodat hierop lijsten kunnen worden gemaakt voor de aanwinsten-carrousel in de publiekscatalogus. De collega’s van de bibliotheekwebsites stellen voor om in de carrousel te sorteren op jaar van uitgave.
24/3/2020 SIP2 Wise client meldingen van klanten (tabblad 5) worden aan de automaat slechts 1x getoond op een uitleenbalie en 1x op de inname, daarna wordt die melding gemarkeerd en wordt ze niet nog eens getoond aan de zelfuitleen. Er wordt gevraagd om de melding steeds te laten zien, tot die wordt verwijderd. De werkgroep vindt dit geen goed voorstel. Het opvolgen en periodiek opkuisen van de meldingen is immers niet zo eenvoudig. Bovendien wordt de melding wel steeds getoond in Mijn Bibliotheek. We nemen wel op in de backlog dat via de Selecties klanten met meldingen opgevraagd kunnen worden. In afwachting van dit wijzigingsverzoek, kunnen zo’n lijsten opgevraagd worden via de Servicedesk.
17/2/2020 Selecties Status “C – Net binnen” als parameter in de Selecties. Status C is een effectieve status, wat betekent dat het steeds een combinatie is van de status B + de “Net binnen”-termijn. Deze kan met andere woorden niet mee de in de Selecties. Er is een workaround door als rubriek “Logfile” te selecteren, met parameters Actietijd en Actie Inleveren.
27/1/2020 Innemen/Uitlenen Kan het lenernummer mee op het uitleenticket? Omdat het lenernummer vaak het rijksregisternummer is, is besloten dit niet te laten afdrukken op brieven en uitleentickets.
23/10/2019 Vestigingsbeheer Time-out met automatische log out, zodat je aan balie pc’s niet met de login van een collega verder werkt. De werkgroep vindt dit niet nodig. Sinds versie 6.6.1 van Wise zie je in de balk bovenaan wie is aangemeld, dit kan ook al helpen.
18/9/2019 SIP2 Kan aan de automaat het totaal aantal registraties getoond worden bij de melding “Openstaande betalingen. Ga naar de betaalautomaat.”? De werkgroep besluit dat dit niet wenselijk is omwille van privacy.
30/7/2019 Algemeen De logbestanden (loghistorie en leenhistorie van de klant, loghistorie van het exemplaar) worden maar iedere 10 minuten bijgewerkt met transacties. Dit is lastig bijvoorbeeld als een lener informatie vraagt over een net ingeleverd exemplaar: de ene keer zie je de transacties na 1 minuut maar soms ook pas na 10 minuten. Bij het wegschrijven van de acties naar de verschillende logs, gebeuren er heel veel acties. Het is niet mogelijk dit nog korter te doen.
21/2/2019 SIP2 Geblokkeerde lener: differentiëren naar het soort blokkade aan de automaat, zodat de lener zelf weet wat te doen. Dit is technisch niet mogelijk omdat een blokkade door teveel regels kan worden bepaald. De automaat weet DAT er een blokkade is, Wise bepaalt WAAROM de lener wordt geblokkeerd.
20/2/2019 Innemen/Uitlenen Automatisch een gewijzigde werkdatum wanneer je inneemt via Boekenbus-modus, zodat de exemplaren ingenomen worden op de dag voordien. De werkgroep wijst erop dat de ene bib hier strenger in is dan de andere, en verkiest dus de huidige werkwijze waarbij wie dat wil de datum zelf kan aanpassen via het Vestigingsbeheer.
14/2/2019 Reserveren Reserveringen mee opnemen in de loghistorie van een exemplaar. Het plaatsen van een reservering kan hier niet in worden opgenomen omdat bij een titelreservering niet duidelijk is welk exemplaar effectief gereserveerd wordt. Wanneer de reservering op de plank wordt gezet, is dat wel duidelijk. Deze actie staat wel in de loghistorie.
4/2/2019 Vestigingsbeheer De optie “Wisselen van gebruiker” werkt enkel voor gebruikers binnen dezelfde vestiging. De vraag is om dit ook over verschillende vestigingen heen mogelijk te maken. Technisch is dit niet eenvoudig, en de werkgroep vindt dit ook niet nodig.
16/7/2018 Wise catalogus In de Wise catalogus bij de ZIZO-rubrieken ook op verwoordingen kunnen zoeken. Het is technisch niet haalbaar op alle niveaus van de ZIZO-rubrieken te zoeken. Je kan op de Open Vlacc-website de juiste code zoeken bij de verwoording, om daarop de Wise catalogus te bevragen.